Rác Csenge

Rác Csenge

raccsenge@gmail.com
https://www.instagram.com/csengerac

Gyakorlóéveim során kialakult bennem egy irány, melynek egy része eddigi tapasztalataimon alapszik, másrészről pedig célkitűzések, érdeklődési körök halmazai, még avatatlan módszertanok, és inspirációs források. Foglalkoztam például szöveg és kép viszonyával a vizuális nevelésben, tankönyv és művészkönyv kapcsolatával, ezeken belül pedig szerettem volna érinteni az önreprezentáció és önfejlesztés lehetőségeit. Mindenképp fontosnak tartom a tapasztalat útján elsajátított információkat, melyek részvételt tükröznek, és asszociációkra épülnek. Mindezt szívesen örökítem tovább a következő éveimre. 

Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék / Rajz- és vizuális kultúra osztatlan tanárképzés valamint levelező rövid ciklusú rajz- és vizuális kultúra tanár mesterszak