Maróczi Bianka

Maróczi Bianka

maroczib@gmail.com
http://

Huszárik Zoltán képi világa

Szakdolgozat

Szakdolgozatomban Huszárik Zoltán filmjeinek képi világával foglalkozom. 4 film kapcsán, az Elégia, a Tisztelet az öregasszonyoknak, a Szindbád és a Csontváry című filmek kapcsán készítettem elemzéseket és ezekből vonok le következtetéseket, melyek érvényesek lehetnek a Huszárik életműre. Szakdolgozatomat a filmekből vett képekkel illusztrálom, egyrészt állításaim alátámasztásaként, másrészt az egyes összefüggések hitelesebb átadásáért. Legfőbb forrásom Gelencsér Gábor tanulmánya volt, a Talán mindenütt voltam kötetből.  

Konzulens: Varjasi Tibor, operatőr, rendező, óraadó tanár

Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék / Képalkotás BA – Mozgóképkultúra és Média Szakirány