Lord Eszter

Lord Eszter

eszter.lord@gmail.com

Művészettel és művészetre nevelés: differenciált művészeti feladatok alkalmazása, segíteni a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében. Alkotva befogadás, aktív tanulói tevékenységgel, az egyes művészetek formakincsének, kifejezésmódjának játékos közvetítése, a tanulás, a tananyag élményszerű feldolgozása, ideális tanórai légkört teremtve, folyamatos, ösztönző, formatív értékeléssel. Digitális kompetencia kialakítása.  

Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék / Rajz- és vizuális kultúra osztatlan tanárképzés valamint levelező rövid ciklusú rajz- és vizuális kultúra tanár mesterszak