Indigo

Animáció

Diplomamunkám egy kb. négy és fél perces, vegyes technikával készült animációs film, mely az OCD (Obsessive Compulsive Disorder, azaz kényszerbetegség) külső és belső folyamataival foglalkozik. Munkám fontos eleme a kísérletezés, mely a hagyományos 2D animáció és videó összeépítésén alapul, melyhez társul a makró világ beemelése is, melyen keresztül a néző egy mesevilágba kap bepillantást. Célom egy mind vizuálisan, mind gondolati síkon feldolgozható és izgalmas, ugyanakkor kérdéseket felvető munka létrehozása volt.  

Konzulens: Tóth Zsuzsanna, mesteroktató; Traub Viktória; Sipos Levente, adjunktus

Média és Design Tanszék / Tervezőgrafika BA – Animációs Tervezés Specializáció