Hrozik Márk

Hrozik Márk

mhrozik@gmail.com
https://www.facebook.com/mhrozik

Sorozatok világa - Hogyan nézünk sorozatokat?

Szakdolgozat

Dolgozatomban több oldalról vizsgálom meg a sorozatok ránk gyakorolt hatásait és azt, hogy a gyártók milyen módszereket használnak arra, hogy figyelmünket elnyerjék. Bemutatom egy kutatásomat, melybe az internetes felhasználók nagyobb csoportját bevonva, azt vizsgáltam, hogyan nézünk sorozatokat, melyek azok a döntő elemek, amelyek befolyásolják választásainkat. Saját megfigyeléseim alapján is megpróbálom összegezni, milyen hatással vannak gondolkodásunkra, érzelmeinkre a sorozatok. 

Konzulens: Dr. habil Monory Mész András, egyetemi docens

Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék / Képalkotás BA – Mozgóképkultúra és Média Szakirány