Nocturne

Művészkönyv

Nocturne című diplomamunkám egyfajta figyelemfelhívás arra, hogy szavainkkal hogyan hatunk érzelmileg másokra és magunkra. A szavakat fonetikailag vizsgáltam, a jelentésüket leválasztva a hangzásukat tartottam szem előtt. Ehhez egy kézzel varrt nyitott gerincű művészkönyvet hoztam létre saját, kísérleti szövegekkel és olyan képi világgal (fotók, festmények), mely nem illusztrálja, hanem erősíti a szövegek adta benyomásokat. A könyv teréből kilépve továbbá nyolc videót készítettem a kötet egyes oldalpárjaihoz, melyek a könyv textusára és vizualitására építenek. 

Konzulens: Szigeti Gábor Csongor, adjunktus

Média és Design Tanszék / Tervezőgrafika BA – Grafikai Tervezés Specializáció