Xenotype

Kísérleti tipográfia, kísérleti könyv

Diplomamunka

A Xenotype a multikulturalitás margójára létrejött projekt, amely tervezőgrafikai kontextusban szimbolizálja a világ kulturális gazdagságát. Fő eleme egy kísérleti tipográfia, valamint az ezt bemutató kísérleti könyv.

A cím a xenográfia és a “type” szavak ötvözete, ahol a xenográfia olyan idegen nyelven való írást jelent, amely a befogadó számára ismeretlen. A projekt kiindulópontja az alap latin alfabétum, amely egy geometrikus rendszer alapján épül fel, ehhez különféle kultúrák megfeleltethető karakterei betűnként párosulnak.  

Szakdolgozat

Szakdolgozatom témája a tipográfiai emlékezet, melynek körvonalazásához az emlékezet és a tipográfia területeit elemeztem mélyrehatóan. Kutatásom fő kérdése a következő: rendelkezik a tipográfia emlékezethordozó- képességgel? Ha igen, akkor milyen módon érhető ez tetten? Ennek kapcsán felmerül, hogy az emlékezet miként nyer teret az életünkben, milyen jelentősége van e tekintetben? Mit tartunk emlékezetre méltónak? Továbbá milyen eszközökkel operál a tipográfia, hogy az asszociatív elemeket magába olvassza? És milyen szinteken lehet értelmezni az emlékezetet a tipográfia területén?  

Konzulens: habil. Csontó Lajos, egyetemi docens

Média és Design Tanszék / Tervezőgrafikus művész MA