Beregszászi Zsolt Zoltán

Beregszászi Zsolt Zoltán

beregszaszi.zsolt@gmail.com
http://instagram.com/zsolt.zoltan.beregszaszi

A vizuális kultúra oktatás legfontosabb feladatának a látókörbővítés és ismeretátadás, a kreativitás fejlesztése mellett hangsúlyosan a személyiségfejlesztést tartom. Az önismeret, önbecsülés, önkifejezés, pozitív énkép kialakítása, pozitív visszacsatolás, az érzelemkifejezés, az érzelmi többlet, szublimáció lehetőségeinek megteremtésével. Fontosnak tartom a differenciálás, kooperatív és projektmódszerek, élménypedagógia elemeinek nagyobb arányú alkalmazását.  

Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék / Rajz- és vizuális kultúra osztatlan tanárképzés valamint levelező rövid ciklusú rajz- és vizuális kultúra tanár mesterszak