Képalkotás BA – Képgrafika Osztály

Képgrafika szakirány

A KÉPGRAFIKA szakirányú képzés a magas szintű rajzkészségek fejlesztésére alapozva az önálló kreatív tevékenység kibontakoztatására fekteti a hangsúlyt. A hallgatók a hagyományos sokszorosító eljárások és nyomtatási technikák (mély-, magas- és síknyomás) elsajátításán túl lehetőséget kapnak konceptuális vizuális megoldások kidolgozására, s kipróbálhatják az új technikai médiumok magas szintű alkalmazását is. Önálló problémamegoldó készségeik fejlesztése a gyakorlatorientált feladatok megoldásán keresztül történik, egyéni-, illetve csoportos konzultációk, foglalkozások keretében. A pixelalapú kép és a hagyományos grafika között az utóbbi években jótékony, megtermékenyítő hatású átjárás figyelhető meg, amely kibővítette a grafikai kép kifejezési lehetőségeit, új horizontot nyitva a grafikai képalkotás terén. A tanszékünkön zajló grafikai oktatás stratégiáját e tendenciák figyelembevételével alakítottuk ki, a kezdetekben a rajztanár képzés keretein belül, majd 2006-tól az akkor bevezetett bolognai rendszerben szakirányként volt elsajátítható. 2019-ben sikeresen akkreditáltuk az osztatlan grafikusművész szakot, és az ott felvételt nyert hallgatók az ötéves képzés során szerezhetnek MA művész diplomát. Reményeink szerint a grafikusművész hallgatóink a képzés végén átfogó ismeretekkel rendelkező, szakmailag felkészült, a kortárs művészetről tájékozott, egyéni grafikai látásmóddal rendelkező alkotókként távoznak, akik megállják helyüket a művészeti szcénában, és a tanulmányaik során megszerezhető tanári képesítésük birtokában tovább tudják adni tudásukat a jövő generációinak is.

Kótai Tamás

osztályt vezető tanár

Kótai Tamás egyetemi docens