Tervezőgrafika BA – Grafikai Tervezés Specializáció

Tervezőgrafika BA – Grafikai Tervezés Specializáció

A szakirány hallgatói a tervezőgrafikai alapismeretek, valamint a digitális illusztrációs és a tipográfiai feladatok elsajátításán túl az alkalmazott grafikai műfaj kifejezési formáira és technikai megoldásaira fókuszáló képzésben részesülnek. Tanulmányaik során önálló és csoportos feladatokkal egyaránt találkoznak. Célunk olyan felkészült, nyitott, a képi kommunikációban otthonosan mozgó szakértők képzése, akik a tervezőgrafikával, illusztrációkkal, digitális képfeldolgozással, sokszorosítással foglalkozó cégek sokoldalú szakembereivé válhatnak. Kreatív tervezési, kivitelezési munkáikban a korszerű grafikai nyelvet jól ismerve, azt magabiztosan használva végeznek többek között digitális illusztratív, tervezőgrafikai munkákat, kiadványelőkészítést és szerkesztői feladatokat.

A BA végzettséggel rendelkező hallgatók elhelyezkedési lehetőségei: tervezőgrafikai- és látvány- tervező stúdiók, nyomtatott és elektronikus sajtó, reklám- és PR-cégek, lap- és könyvkiadók, internetes tartalomszolgáltatók, különféle kiadók, valamint tömegtájékoztatási- és interaktív kommunikációs médiumok. Elsajátított elméleti és szakmai ismereteik lehetővé teszik számukra a képzés MA szintű folytatását.

Szigeti G. Csongor

osztályt vezető tanár

Szigeti G. Csongor egyetemi adjunktus