Tervezőgrafikus művész MA

Tervezőgrafikus művész MA

A szak célja, hogy a saját intézményből, illetve más egyetemi képzési helyekről érkező, BA fokozatú diplomával rendelkező hallgatók egy autonóm, a kor kihívásait önállóan értelmező alkotói attitűdöt sajátítsanak el. Emellett biztos és rendszerezett szakmai alapokkal és módszerekkel rendelkezzenek a tervezőgrafikában és annak határterületein. Fontosnak tartjuk a kísérletező magatartás kialakítását is, valamint az alkotói felelősségvállalás és az egész életen át tartó kutatói hozzáállás megteremtését. A nálunk végzettek tervezőgrafikus művészként képesek lesznek a tervezés és a kivitelezés folyamataiban magas szinten részt vállalni, illetve alkalmassá válnak azok vezetésére. Az itt folyó művészeti és elméleti képzés eredményeképpen jártasságot szereznek a klasszikus művészet- és designtörténetben, s megismerkednek a kor vizuális jelenségeinek és tárgyi kultúrájának legújabb áramlataival. A szakmai felkészültség eredményeképpen olyan általános vizuális műveltség birtokába jutnak, amelynek segítségével nemcsak alkalmazkodni tudnak a folytonosan megújuló kihívásokhoz, hanem képessé válnak a kortárs vizualitás aktív formálására is – akár új trendek megteremtésével, akár új technikai módszerek kifejlesztésével. Az MA végzettséggel rendelkező hallgatók jellemző elhelyezkedési lehetőségei: tervezőgrafikus-művész, artdirector, kiadványtervező és vezetőszerkesztő, rajz- és animációs film tervezője, 2D, 3D grafikus/animátor, webdesigner-fejlesztő. Tevékenységüket grafikai stúdióknál, reklám- és designcégeknél, kiadóknál, művelődési és oktatási intézményekben, online sajtóban, film- és televíziós cégeknél végezhetik.

Dr. Süli-Zakar Szabolcs

osztályt vezető tanár

Dr. Süli-Zakar Szabolcs egyetemi docens