Mozgókép-kultúra és médiaismeret BA

Mozgókép-kultúra és médiaismeret BA

A szak olyan szakembereket képez, akik elméleti ismereteik birtokában képesek tájékozódni a tömegkommunikációs médiumok fejlődésének folyamataiban, ismerik a mediális közlés sajátosságait és képesek a mediális közlésmódot használó tartalmak értelmezésére. A végzettek alkalmasak a mozgóképes, illetve a multimédiás szövegek előállításával kapcsolatos gyakorlati feladatok ellátására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

Erőss István

osztályt vezető tanár

Dr. habil. Erőss István egyetemi tanár

Horváth Dániel

osztályt vezető tanár

Dr. Horváth Dániel egyetemi adjunktus

Ráskai Szabolcs

osztályt vezető tanár

Ráskai Szabolcs művésztanár