Moving wall

Publikáció: 2019. October 2. Wednesday

 

Bazis Contemporary

"Moving wall" | Mátrai Erik kiállítása

October 4 -  November 15, 2019

Centrul de Interes

Strada Fabricii De Chibrituri, Kolozsvár

 

Balázs Kata művészettörténész szövege a kiállításhoz

Mátrai Erik (1977) festőművészként diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2004-ben, de multimediális alkotóként egyaránt otthonosan mozog a videó, a fotográfia és az installáció műfajaiban. A Budapesten élő, de a nemzetközi művészeti életben is jól ismert művész neve az utóbbi években összekapcsolódott a fényművészettel, luminokinetikával és a nagyszabású installációművészettel. A festészeti szemlélet ugyanakkor meghatározó maradt a különféle képzőművészeti médiumok jegyében megvalósított alkotásaiban: ez nem csupán a fény és a szín kapcsolatára, színelméleti problémákra fordított figyelmében, hanem az ábrázoló- és téralkotó művészet alapvető sajátosságait érintő kérdésekre és a művészettörténeti-ikonográfiai, szakrális művészeti hagyományra adott reflexióiban is megfigyelhető. Mátrai munkáinak középpontjában egyenesen az emberi tapasztalás kérdése áll, az emberi és a transzcendens között létrejövő és létrehozható kapcsolat problémája, ezzel összefüggésben pedig a percepció és az ábrázolás összefüggéseinek örök dilemmája.  

Az alkotó legfrissebb, Mozgó Fal c. installációjának alapját olyan korábbi alkotások adják, mint a 2011-ben készült Spot Gate (és az azt kiindulópontként használó, spektrumszínekből építkező Spektrum Fal, 2018 és Spektrum Folyosó, 2019), illetve a 2012-ben megvalósított Porticus. Az ezekben a fényinstallációkban létrejövő, köd segítségével anyagszerűvé tett fénynyalábokból épített architektúra kihívás elé állítja a néző percepcióját, egyúttal az érzéki és a spirituális-meditatív élmény összekapcsolására törekszik. Mátrai említett fényinstallációi ugyanis komplex és univerzális szimbólumokat – a Spot Gate esetében a dimenziók közti összeköttetést és átkelést jelképező kaput és a hozzá vezető fényfolyosót, a Porticus esetében a szakrális építészet ismert elemét, az égi és a földi vertikális összekapcsolását is szimbolizáló oszlopcsarnokot – használnak, amelyek nem földrajzi terület- vagy vallásspecifikusak, de mindenképpen a transzcendencia megtapasztalásával függenek össze. A Mozgó Fal ennek az útnak a következő állomásaként folytatja és bővíti a tér, az érzékelés és az átkelés problémáinak vizsgálatát. A köd segítségével létrehozott, mozgó fénysík úgy alakítja a tér érzékelését, hoz létre új térélményt, és teszi lehetővé a helyváltoztatást, hogy a néző tényleges mozgása nem is szükséges hozzá. Új dimenzióval bővíti a tér, mint meditációs médium jelentését, egyúttal új távlatot ad a mozgás tartalmának Mátrai alkotásaiban.

 

 

 

 

 

 

 

Hilarity of Vagueness

Dies Natalis ISI Yogyakarta XXXIII, Postgraduate Program

Hilarity of Vagueness

Ephemeral Sculpture

Before introducing ephemeral sculpture as a form of artistic expression it is inevitable to describe the process that lead to the legitimatisation of temporal materials by the millennium and a widespread usage of them in contemporary fine arts at the beginning of the twenty-first century.

Ephemeral Sculpture
magyar