Moving wall

Publikáció: 2019. October 2. Wednesday

 

Bazis Contemporary

"Moving wall" | Mátrai Erik kiállítása

October 4 -  November 15, 2019

Centrul de Interes

Strada Fabricii De Chibrituri, Kolozsvár

 

Balázs Kata művészettörténész szövege a kiállításhoz

Mátrai Erik (1977) festőművészként diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2004-ben, de multimediális alkotóként egyaránt otthonosan mozog a videó, a fotográfia és az installáció műfajaiban. A Budapesten élő, de a nemzetközi művészeti életben is jól ismert művész neve az utóbbi években összekapcsolódott a fényművészettel, luminokinetikával és a nagyszabású installációművészettel. A festészeti szemlélet ugyanakkor meghatározó maradt a különféle képzőművészeti médiumok jegyében megvalósított alkotásaiban: ez nem csupán a fény és a szín kapcsolatára, színelméleti problémákra fordított figyelmében, hanem az ábrázoló- és téralkotó művészet alapvető sajátosságait érintő kérdésekre és a művészettörténeti-ikonográfiai, szakrális művészeti hagyományra adott reflexióiban is megfigyelhető. Mátrai munkáinak középpontjában egyenesen az emberi tapasztalás kérdése áll, az emberi és a transzcendens között létrejövő és létrehozható kapcsolat problémája, ezzel összefüggésben pedig a percepció és az ábrázolás összefüggéseinek örök dilemmája.  

Az alkotó legfrissebb, Mozgó Fal c. installációjának alapját olyan korábbi alkotások adják, mint a 2011-ben készült Spot Gate (és az azt kiindulópontként használó, spektrumszínekből építkező Spektrum Fal, 2018 és Spektrum Folyosó, 2019), illetve a 2012-ben megvalósított Porticus. Az ezekben a fényinstallációkban létrejövő, köd segítségével anyagszerűvé tett fénynyalábokból épített architektúra kihívás elé állítja a néző percepcióját, egyúttal az érzéki és a spirituális-meditatív élmény összekapcsolására törekszik. Mátrai említett fényinstallációi ugyanis komplex és univerzális szimbólumokat – a Spot Gate esetében a dimenziók közti összeköttetést és átkelést jelképező kaput és a hozzá vezető fényfolyosót, a Porticus esetében a szakrális építészet ismert elemét, az égi és a földi vertikális összekapcsolását is szimbolizáló oszlopcsarnokot – használnak, amelyek nem földrajzi terület- vagy vallásspecifikusak, de mindenképpen a transzcendencia megtapasztalásával függenek össze. A Mozgó Fal ennek az útnak a következő állomásaként folytatja és bővíti a tér, az érzékelés és az átkelés problémáinak vizsgálatát. A köd segítségével létrehozott, mozgó fénysík úgy alakítja a tér érzékelését, hoz létre új térélményt, és teszi lehetővé a helyváltoztatást, hogy a néző tényleges mozgása nem is szükséges hozzá. Új dimenzióval bővíti a tér, mint meditációs médium jelentését, egyúttal új távlatot ad a mozgás tartalmának Mátrai alkotásaiban.

 

 

 

 

 

 

 

Hilarity of Vagueness

Dies Natalis ISI Yogyakarta XXXIII, Postgraduate Program

Hilarity of Vagueness

Ephemeral Sculpture

Before introducing ephemeral sculpture as a form of artistic expression it is inevitable to describe the process that lead to the legitimatisation of temporal materials by the millennium and a widespread usage of them in contemporary fine arts at the beginning of the twenty-first century.

Ephemeral Sculpture

Analogies between the Activities of the MAMŰ Association and Group Yatoo in the ‘80s

Artists survived those hard times of dictatorship by following the most different strategies. The desire to escape from the suffocating political atmosphere almost predestined those attracted to nature to voluntary exile from towns. Having graduated from different art centres and universities, several artists fled back to their birth-place, in some cases to tiny villages.

Analogies between the Activities of the MAMŰ Association and Group Yatoo in the ‘80s
magyar