Moving wall

Publikáció: 2019. October 2. Wednesday

 

Bazis Contemporary

"Moving wall" | Mátrai Erik kiállítása

October 4 -  November 15, 2019

Centrul de Interes

Strada Fabricii De Chibrituri, Kolozsvár

 

Balázs Kata művészettörténész szövege a kiállításhoz

Mátrai Erik (1977) festőművészként diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2004-ben, de multimediális alkotóként egyaránt otthonosan mozog a videó, a fotográfia és az installáció műfajaiban. A Budapesten élő, de a nemzetközi művészeti életben is jól ismert művész neve az utóbbi években összekapcsolódott a fényművészettel, luminokinetikával és a nagyszabású installációművészettel. A festészeti szemlélet ugyanakkor meghatározó maradt a különféle képzőművészeti médiumok jegyében megvalósított alkotásaiban: ez nem csupán a fény és a szín kapcsolatára, színelméleti problémákra fordított figyelmében, hanem az ábrázoló- és téralkotó művészet alapvető sajátosságait érintő kérdésekre és a művészettörténeti-ikonográfiai, szakrális művészeti hagyományra adott reflexióiban is megfigyelhető. Mátrai munkáinak középpontjában egyenesen az emberi tapasztalás kérdése áll, az emberi és a transzcendens között létrejövő és létrehozható kapcsolat problémája, ezzel összefüggésben pedig a percepció és az ábrázolás összefüggéseinek örök dilemmája.  

Az alkotó legfrissebb, Mozgó Fal c. installációjának alapját olyan korábbi alkotások adják, mint a 2011-ben készült Spot Gate (és az azt kiindulópontként használó, spektrumszínekből építkező Spektrum Fal, 2018 és Spektrum Folyosó, 2019), illetve a 2012-ben megvalósított Porticus. Az ezekben a fényinstallációkban létrejövő, köd segítségével anyagszerűvé tett fénynyalábokból épített architektúra kihívás elé állítja a néző percepcióját, egyúttal az érzéki és a spirituális-meditatív élmény összekapcsolására törekszik. Mátrai említett fényinstallációi ugyanis komplex és univerzális szimbólumokat – a Spot Gate esetében a dimenziók közti összeköttetést és átkelést jelképező kaput és a hozzá vezető fényfolyosót, a Porticus esetében a szakrális építészet ismert elemét, az égi és a földi vertikális összekapcsolását is szimbolizáló oszlopcsarnokot – használnak, amelyek nem földrajzi terület- vagy vallásspecifikusak, de mindenképpen a transzcendencia megtapasztalásával függenek össze. A Mozgó Fal ennek az útnak a következő állomásaként folytatja és bővíti a tér, az érzékelés és az átkelés problémáinak vizsgálatát. A köd segítségével létrehozott, mozgó fénysík úgy alakítja a tér érzékelését, hoz létre új térélményt, és teszi lehetővé a helyváltoztatást, hogy a néző tényleges mozgása nem is szükséges hozzá. Új dimenzióval bővíti a tér, mint meditációs médium jelentését, egyúttal új távlatot ad a mozgás tartalmának Mátrai alkotásaiban.

 

 

 

 

 

 

 

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Az Eszterházy Károly Egyetem Képalkotás (festészet, természet-művészet), és Grafikusművész szak rajz előkészítője

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Vetett árnyék

A Képzőművészeti Tanszék II. és III. évfolyamos képgrafikus hallgatóinak kiállítása a Hallgatói Galériában

Vetett árnyék

4+1 A hónap műtárgyai

A hónap műtárgyai Ostoroson

4+1 A hónap műtárgyai

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képzőművészeti- és tanárképzések 2018.12.04.

2018. december 4-én BEMUTATÓKkal, MAPPANÉZÉSsel és KONZULTÁCIÓval egybekötött NYÍLT NAPot tartunk a KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉKen.

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képzőművészeti- és tanárképzések 2018.12.04.

TÁJKÉPZETEK címmel Kopacz Kund kiállítása nyílik a MAMŰ Galériában

Volt hallgatónk kiállítását ERŐSS István képzőművész nyitja meg a MAMŰ Galériában

TÁJKÉPZETEK címmel Kopacz Kund kiállítása nyílik a MAMŰ Galériában

ITDK forduló a Képzőművészeti Tanszéken

A Képzőművészeti Tanszék tavaszi ITDK fordulója május 13.-án került megrendezésre.

ITDK forduló a Képzőművészeti Tanszéken

Beszélgetés Horváth Dániel festőművésszel

A művésszel Sándor Emese beszélget

Beszélgetés Horváth Dániel festőművésszel

A Képzőművészeti Tanszék hallgatói is szerepeltek a kari ITDK napon

Az Uni­Esz­ter­há­zy - EKE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi és Mű­vé­sze­ti Kara no­vem­ber 27-én Kari TDK napot szer­ve­zett a Lí­ce­um­ban.

A Képzőművészeti Tanszék hallgatói is szerepeltek a kari ITDK napon

FEDŐ

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék II-III. éves képalkotás, festő szakos hallgatók munkáiból.

FEDŐ

Gratulálunk díjazottjainknak!

Megnyílt a MAT - a Heves Megyei Amatőr Tárlat

Gratulálunk díjazottjainknak!

FAMETSZET WORKSHOP ÉS ELŐADÁS

Albertus Charles Andre Tanama indonéz grafikusművész előadása, és workshop

FAMETSZET WORKSHOP ÉS ELŐADÁS

Kortárs indonéz szobrászat

Yoga Budhi Wantoro szobrászművész előadása a kortárs indonéz szobrászatról.

Kortárs indonéz szobrászat

Leviatán - Horváth Dániel kiállítása

Horváth Dániel kiállítása a Karinthy Szalonban

Leviatán - Horváth Dániel kiállítása
magyar