Mátrai Erik: xyz

Publikáció: 2021. June 1. Tuesday

Mátrai Erik legújabb, xyz címet viselő alkotása a művész egész termet elfoglaló fényinstallációi közé illeszkedik, egyúttal a művész negyedik acb Galériában rendezett önálló kiállítása keretében valósul meg. Az ezekben a fényinstallációkban létrejövő, köd segítségével anyagszerűvé tett fénynyalábokból épített architektúra kihívás elé állítja a néző percepcióját, egyúttal az érzéki, valamint a komplex és univerzális szimbólumok használatával megteremtett spirituális-meditatív élmény összekapcsolására törekszik. Az alkotó xyz című művének alapját olyan korábbi alkotások adják, mint a 2011-ben készült Spot Gate (és az azt kiindulópontként használó, spektrumszínekből építkező Spektrum Fal, 2018 és Spektrum Folyosó, 2019), illetve az elsőként 2012-ben az acb Galériában megvalósított, a szakrális építészet arányaira és hagyományaira építő Porticus. Közvetlen előzményét a 2019-ben a kolozsvári Bázis Galériában, majd az aqb pincében 2020-ban rendezett MMM című kiállításon bemutatott Mozgó fal című installáció jelenti. Mátrai új installációja folytatja és bővíti a tér és a térérzékelés problémáinak vizsgálatát, miközben a térbeli viszonyok modellezésére szolgáló matematikai szisztémára utal, címét a koordináta-rendszer tengelyeinek elnevezéséről kölcsönözve. A köd segítségével létrehozott, mozgó fényfalak, fénysíkok úgy teremtenek új térélményt – miközben „szkennelik” a teret – hogy a néző tényleges mozgása nem is szükséges hozzá. Miközben az alkotó felveti a térben zajló, a tér adottságai meghatározta folyamatok problémáját, új dimenzióval bővíti a tér mint meditációs médium jelentését, és egyúttal új távlatot ad a mozgás tartalmának műveiben. 

Mátrai Erik (1977) festőművészként diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2004-ben, azonban már diplomamunkája is videóinstalláció volt. Multimediális alkotóként azóta is otthonosan mozog a videó, a fotográfia és az installáció műfajaiban. Neve az utóbbi években a fényművészettel, luminokinetikával és a nagyszabású installációművészettel kapcsolódott össze, de a festészeti szemlélet meghatározó maradt a különböző képzőművészeti médiumokban megvalósított alkotásaiban. Ez nem csupán a színelméleti problémákra, a szín és az absztrakció kapcsolatára fordított figyelmében, hanem az ábrázoló és téralkotó művészet alapvető sajátosságait érintő kérdésekre és a művészettörténeti-ikonográfiai hagyományra adott reflexióiban is megfigyelhető. Mátrai munkáinak középpontjában az emberi tapasztalás kérdése, az emberi és a transzcendens között születő és létrehozható kapcsolat, illetve a percepció és az ábrázolás összefüggéseinek problémái állnak.  

Hilarity of Vagueness

Dies Natalis ISI Yogyakarta XXXIII, Postgraduate Program

Hilarity of Vagueness

Ephemeral Sculpture

Before introducing ephemeral sculpture as a form of artistic expression it is inevitable to describe the process that lead to the legitimatisation of temporal materials by the millennium and a widespread usage of them in contemporary fine arts at the beginning of the twenty-first century.

Ephemeral Sculpture
magyar