LÁTSZATVILÁGOK / Kortárs képzőművészet Egerből

Publikáció: 2019. February 18. Monday

LÁTSZATVILÁGOK
Kortárs képzőművészet Egerből
Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének oktatói kiállítása.
/
APPEARANCE WORLDS / Exhibition by the teachers of Visual Arts Institute / Eszterházy Károly University / Eger / Hungary.

A kiállítás nyitva tartása / Opening time:
2019. március 8. – április 5.
/ from March 8th until April 5th 2019

Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/253359785585683/

Helyszín / Venue:
Római Magyar Akadémia,
Róma, Olaszország
Via Giulia, 1, 00186 Roma RM

Megnyitó / Opening:
2019. március 8. 19:00
7pm March 8th 2019

Köszöntőt mondanak / Greeting speeches by:
Dr. PUSKÁS István (az RMA igazgatója / director of Accademia d'Ungheria in Rome)
Dr. LIPTAI Kálmán (az EKE rektora / rector of Eszterházy Károly University, Eger)
habil. CSONTÓ Lajos (az EKE VMI intézetigazgatója / head of Visual Arts Institute)

A kiállítást megnyitja / Opening speech by:
Dr. BOROS Lili (művészettörténész, az EKE VMI oktatója / art historian, associate professor in Visual Arts Institute)

A megnyitón a római Santa Cecília Konzervatórium hallgatóinak Ligeti-hangversenye (zongoradarabok) hangzik el.
/
At the opening event, György Ligeti’s Piano Concerto will be performed by students of Santa Cecilia Conservatory in Rome.

///

A Látszatvilágok című tárlat tisztelgés az Eszterházy Károly Egyetemen folyó nagy múltú, több mint 70 éves történetre visszatekintő, Magyarországon ma is az élvonalba tartozó képzőművészeti oktatás előtt. A képzőművészeti, tervezőgrafikai, filmalkotói képzést biztosító Vizuális Művészeti Intézet erős kisugárzással rendelkezik mind a város, mind az országhatárokon is átnyúló régió művészeti életére, ami mindenekelőtt az itt tanító művészeknek köszönhető. A jelenlegi tanári kar tagjai között számos jelentős, Munkácsy-díjjal kitüntetett képzőművész található, valamint a fiatalabb nemzedék olyan tehetséges képviselői, akik állandó résztvevői nemzetközi kiállításoknak. A kiállítás az ő munkáikból válogat egyetlen tematika mentén – mindenekelőtt arra kérdezve rá, amit a valóságos és a virtuális világok közötti határvonal eltűnése jelent.
A mindent elárasztó technikai képek (a fotográfia, a film, a sokszorosított, digitalizált technikák vagy a szimuláció megjelenései) nyomán, melyek a lehető leghűségesebb másolatot nyújtják az életről, egyre inkább úgy érezzük, hogy látszatvilágok bűvöletében élünk, amelyek ha nem is számolják fel a testi tapasztalatot, de lényegi módon átalakítják és megkérdőjelezik. Időnként azt a kétségbeesett kérdést vagyunk kénytelenek feltenni: létezik-e még egyáltalán a „valóság”? A műalkotások azonban képesek reflektálni „a valóság eltűnésének” folyamatára, megfogalmazva a saját stratégiájukat: vagy a realitásban horgonyozva le azt, amire rámutatnak, vagy a képzeletben.
A kiállításon szereplő művek legtöbbjénél azt figyelhetjük meg, hogy egymásra íródnak bennük a mindannyiunk által megtapasztalat külvilág és a bensőségként feltáruló, imaginárius létezés képei. Más alkotások a látszat társadalmi rendszerek működésében való jelenlétére mutatnak rá: arra, hogy legtöbbször elvárások mentén kialakított szerepeket játsszuk, mi több, identitásunk alapjává a „maszkot” (a personát) tesszük. A szerepekre való rámutatás révén rádöbbenünk arra is, hogy a testi valóság és az idealizált eszménykép között legalább akkorra különbség van, mint „valóságos” és „hamis” között – néhány műalkotásban éppen ez kerül reflektorfénybe. A látszat képzetéhez hozzátartozik az elfátyolozottság illúziója is: mintha leplek, függönyök takarnák el előlünk azt, amit lényegnek vagy igazságnak gondolunk. Jelenkorunkban azonban maguk a leplek váltak az igazság felmutatásának helyeivé: nem rejtenek el semmit, mert nincs mögöttük semmi. Pontosabban, az igazság nem más, mint ami a leplek mediatizált, az örökös átváltozásra, eltűnésre, felejtésre alapozott felületein megjelenik – az üresség reprezentációjaként.

/

The exhibition entitled Appearance Worlds is a salute to the art education conducted at Károly Eszterházy University, which looks back on a long history of over 70 years, and presently has a top ranking position in Hungary. The Visual Arts Institute provides programmes in Fine Art, Graphic Design and Motion Picture Arts and – thanks to the teachers at the Institute – has a strong influence on the art scene of not only the town itself, but of the region across the state border as well. The present teaching staff includes several prominent, Munkácsy Prize-winning artists, as well as talented representatives of the younger generation who regularly exhibit in international venues. The exhibition showcases a selection of their works along a single topic, first and foremost exploring the significance of the disappearance of the border separating the real from the virtual.
Bombarded by an overflow of technical images (photographs, films, and images created by printmaking, digital techniques or simulation), which represent the world in a realistic and life-like manner, we increasingly feel like we are living under the spell of appearances. Even if bodily experience is not done away with these worlds of appearances, it is nevertheless substantially transformed and brought into question. Sometimes we are forced to ask the desperate question whether “reality” exists at all. At the same time the artworks are able to reflect on the process of “reality’s disappearance” and articulate their own strategy: anchoring what they are pointing to either in reality or in the imagination.
In most of the exhibited works, we can notice that the images of the outside world as experienced by all of us and those of our inner, imagined existence are layered one on top of the other. Other works point to the presence of appearances in social systems: to the fact that, most of the time, we play roles that are shaped by expectations and, what is more, we base our identity on “masks” (persona). In the process of recognizing these roles, we may come to the realization that there is at least as great a difference between corporal reality and the idealized image as there is between “real” and “fake”. It is this latter observation that some of the artworks shed light on. The illusion of veiled concealment also belongs in the realm of appearances: as if veils or curtains were hiding from us what we think of as essence or truth. In our times, however, the veils themselves have become the spaces where truth is revealed: they conceal nothing because there is nothing behind them. In other words, the truth is none other than a representation of emptiness, appearing on the ever transforming and disappearing surfaces of veils.

Kiállító művészek / Artists:
BALÁZS Péter (1967)
CSONTÓ Lajos (1964)
ERŐSS István (1964)
F. BALOGH Erzsébet (1955)
FAA Balázs (1966)
FERENCZY Zsolt (1970)
HORVÁTH Dániel (1980)
JUHÁSZ Éva (1990)
KOPASZ Tamás (1958)
KÓTAI Tamás (1959)
MÁTRAI Erik (1977)
MAYER Éva (1983)
OROSZ Csaba (1966)
RÁSKAI Szabolcs (1978)
SIPOS Levente (1970)
SÜLI-ZAKAR Szabolcs (1976)
SZABÓ Károly (1981)
SZIGETI G Csongor (1980)
SZURCSIK József (1959)
VÁNYAI Magdolna (1957)
ZEMAN Zoltán (1987)

Kurátor / Curator:
SZÉPLAKY Gerda

Grafikai arculat / Graphic design by:
JUHÁSZ Éva

További információk / More info:
http://vmi.uni-eger.hu
http://www.roma.balassiintezet.hu/hu/
Vizuális Művészeti Intézet, Eger
www.behance.net/visualeger
Media & Design Eger
www.instagram.com/media_design_eger
www.behance.net/fineartseger
Fine Arts Eger
www.instagram.com/fine_arts_eger
Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék, Eger


#vizualismuveszetiintezet #visualartsinstitute #rma #romaimagyarakademia #balassiintezet #collegiumhungaricumroma #contemporaryart #kortars #mediadesigneger #kepzoeger #fineartseger #unieger #vmieger #unieszterhazy #eger #hungary #italy #rome

Látszatvilágok / Facebook esemény

FELVMI

Szeretnél Egerben tanulni? Akkor próbáld ki a FELVMI nevű játékunkat!

FELVMI

Vizuális Művészeti Intézet Nyílt Nap

Tájékoztató előadásokat tartunk az EKE NYÍLT NAP keretében a Vizuális Művészeti Intézetről

Vizuális Művészeti Intézet Nyílt Nap

Gratulálunk Csontó Lajosnak

Az egyetemen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként tegnap vehette át az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának Tanácsa által adományozott Művészeti Díjat!

Gratulálunk Csontó Lajosnak

„Kívülállóként, mégis jelen lenni”

Interjú Szigeti G Csongor képzőművésszel, intézetünk oktatójával

„Kívülállóként, mégis jelen lenni”

A Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak szereplése a kari ITDK napon

Az UniEszterházy - EKE Bölcsészettudományi és Művészeti Kara november 27-én Kari TDK napot szervezett a Líceumban

A Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak szereplése a kari ITDK napon

Siker a 4. Salgótarjáni Rajztriennálén

Intézetvezetőnk és oktatónk sikere

Siker a 4. Salgótarjáni Rajztriennálén

Vizuális Művészeti Intézet Nyílt Nap

Tájékoztató előadásokat tartunk az EKE NYÍLT NAP keretében a Vizuális Művészeti Intézetről

Vizuális Művészeti Intézet Nyílt Nap

ANYAG

A Debreceni Nemzetközi Művésztelep kiállítása

ANYAG

Capa-nagydíj 2020

Gratulálunk Intézetünk oktatójának Halász Dánielnek, 2020-as Capa-nagydíj elnyeréséhez!

Capa-nagydíj 2020

Hospitálás tájékoztató előadások

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete és az Arkt Építész- és Művészeti Egyesület Hospitálás /Látogatás/ című pályázatának első eseményeként érzékenyítő és tájékoztató prezentációt tart, melyre szeretettel várja a pályázat iránt érdeklődő hallgatókat.

Hospitálás tájékoztató előadások

Public_Art_Found // Miskolc

Oktatónk, Szigeti G Csongor kiállítása Miskolcon

Public_Art_Found // Miskolc

ARTMENTOR - Képzőművészeti Mentorprogram

Művészlét - Kortárs kézikönyv képzőművészeknek

ARTMENTOR - Képzőművészeti Mentorprogram

Budapest Fotográfiai Ösztöndíj

Halász Dániel oktatónk megnyerte a 2019-es Budapesti Fotográfiai Ösztöndíj pályázatot

Budapest Fotográfiai Ösztöndíj

Kiss Virág előadása

Intézetünk oktatója a Zeneterápiás Klubban

Kiss Virág előadása

VÉGTELEN ÁTJÁRÓ

A tolcsvai Természet-művésztelep Végtelen átjáró c. kiállításának megnyitója

VÉGTELEN ÁTJÁRÓ

BEAVATATLAN címmel új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

RÁC Csenge és VAJNA Anna kiállítása

BEAVATATLAN címmel új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

DIPLOMA 2019 AZ ÚJ MŰVÉSZETBEN

A sokféleség értéke, Dr. Széplaky Gerda cikke

DIPLOMA 2019 AZ ÚJ MŰVÉSZETBEN

PANEL kiállítás a debreceni Modemben

A kurátor Süli-Zakar Szabolcs, Csontó Lajos és Ferenczy Zsolt is a kiállítók közt

PANEL kiállítás a debreceni Modemben

Interjú a Műértő szeptemberi számában Lajos Csontó intézetigazgatóval

Képzőművészeti és művészetszervezői tevékenységéről Lili Boros kérdezte

Interjú a Műértő szeptemberi számában Lajos Csontó intézetigazgatóval

Intézetünk oktatói is részt vesznek a Dunart.com8 nemzetközi művésztelepen.

A  DUNART. COM8 nemzetközi szimpózium nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre Somorja városában, 2018. szeptember 7-16. között

Intézetünk oktatói is részt vesznek a Dunart.com8 nemzetközi művésztelepen.

Már látogatható a XXVIII. Miskolci Grafikai Triennálé. Az ünnepélyes díjátadó július 25-én 11.00 órakor lesz, ahol többek között a VMI által alapított díj is átadásra kerül!

A VMI négy oktatója, Csontó Lajos, Kótai Tamás, Orosz Csaba, Zéman Zoltán, és két hallgatója, Bíró Gergő, Tóth Vivien is részt vesz a kiállításon

Már látogatható a XXVIII. Miskolci Grafikai Triennálé. Az ünnepélyes díjátadó július 25-én 11.00 órakor lesz, ahol többek között a VMI által alapított díj is átadásra kerül!

Új kiállítás nyílt a debreceni Modemben

A kiállítás kurátora Dr.Süli-Zakar Szabolcs tanszékvezető egyetemi docens, intézetünk oktatója

Új kiállítás nyílt a debreceni Modemben

FELHÍVÁS A XXV. MISKOLCI TÉLI TÁRLATRA

A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria 2020. decemberében rendezi meg a jubileumi, XXV. Miskolci Téli Tárlatot.

FELHÍVÁS A XXV. MISKOLCI TÉLI TÁRLATRA

UTASÍTÁS RENDKÍVÜLI TANÍTÁSI SZÜNETRŐL

A koronavírus elleni védekezés érdekében hozott kormányrendelet kapcsán az Eszterházy Károly Egyetem rendkívüli tanítási szünetet rendel el.

UTASÍTÁS RENDKÍVÜLI TANÍTÁSI SZÜNETRŐL

Télűző maszkégetés

Télbúcsúztató tüzes dáridó

Télűző maszkégetés

Könyvbemutató

az Emancipáció című konferencia keretében.

Könyvbemutató

TÜKÖR ÁLTAL

Faa Balázs kiállítása

TÜKÖR ÁLTAL

Bővített mondat

Csontó Lajos kiállítása

Bővített mondat

6. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2020

Pályázati felhívás!

6. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2020

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Könyvbemutató

Dr. Széplaky Gerda: Sötét és néma – Filozófiai esszék – irodalomról, filmről, képzőművészetről című könyvének a bemutatója

Könyvbemutató

Hospitálás

A Hospitálás /Látogatás/ című pályázat ismertetése

Hospitálás

Frida Kahlo és női kortársai

Fajgerné Dudás Andrea DLA képzőművész előadása

Frida Kahlo és női kortársai

Művészetelméleti konferencia Szegeden

Dr. Habil Erőss István előadása

Művészetelméleti konferencia Szegeden

Gratulálunk díjazottjainknak!

Új Nemzeti Kiválóság Program

Gratulálunk díjazottjainknak!
magyar