A művészet átalakító ereje a börtön rendszerében / The transformative power of art, in the prison system

Publikáció: 2021. September 16. Thursday

Bemutatjuk az "Arts of Freedom" kétéves Erasmus+ projektet, amely 2020 szeptemberében indult. Intézetünkból Dr. Kiss Virág, Egervári Júlia és Dr. Orosz Csaba, a Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék oktatói vesznek benne részt.

A projektet a Képzőművészek Horvát Szövetsége valósítja meg, együttműködve a következő intézményekkel: az „Európai Börtönoktatási Szövetség” Norvégiából, Jagelló Egyetem Lengyelországból, „Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Magyarországról és „Changes & Chances” szervezet Hollandiából, míg a társult partnerek a spanyol Katalán Kormány Igazságügyi Minisztériuma és a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma.

A projekt ihletője néhány kiváló börtönfestési projekt szerte a világon, emellett a Horvátországban is sikeresen megvalósított börtön -esztétikai projekteken alapul. 2017 óta a Horvát Képzőművészek Társasága szervezésében, valamint a Horvát Köztársaság Igazságügyi és Közigazgatási Minisztériumának támogatásával negyven művész, a Horvát Képzőművészek Társaságának tagjai tucatnyi büntetés -végrehajtási intézetet és börtönt festett ki szerte Horvátországban.

A kiemelkedő eredmények és a művészeti beavatkozásokat marginalizált terekben megvalósító projektek alapján, a HDLU és Dr. Melinda Šefčić létrehozta "A szabadság művészete" című projektet. Ennek keretében két oktatási célú könyv készül, egyfelől a börtönrendszer művészeinek és alkalmazottainak, másfelől a tágabb nagyközönség részére.

A művészetnek transzformatív, átalakító ereje van, és egy új, humánusabb, támogatóbb és „táplálóbb“ környezet hoz létre, elősegíti a növekedést, a tudatosságot, a felelősségvállalást és az együttérzést a börtönben, hozzájárul a készségek fejlesztéséhez, és az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez, tartalmasabb és produktívabb életet eredményez. Ennek a projektnek az a célja, hogy kihasználja a művészet minden pozitív aspektusát, és a börtön valóságában rejlő különböző szabályok és lehetőségek ellenére egyesítse a látszólag összeegyeztethetetlen művészi szabadságot a börtönrendszerrel.

Ez az egyike annak a hét projektnek 38 pályázó közül, amelyeket a Mobilitási és Európai Uniós Programok Ügynöksége 178,349,00 EUR -val finanszíroz az Erasmus+ 2. kulcstevékenysége, azaz a „Stratégiai partnerségek a felnőttképzésben“ keretében.

A projekt keretében egy weboldal is létrejött, ahol többet lehet megtudni a témáról és a projekt előrehaladásáról: https://nikahdlu.wixsite.com/artoffreedom?fbclid=IwAR0sAilbuTYCCevrQPwx4_GTx4r_PnnSjdAvjEdQHhF9_afNgHQEpTfTN8k

A hat partner két éven keresztül közösen fedezi fel ezt a területet, és írja meg a két oktatókönyvet számos közös tevékenység és találkozó keretében. A külföldi intézmények a különböző tevékenységi területekről részletes és széles körű betekintést nyújtanak e téma minden aspektusába. A projekt befejezése után mindkét ismeretterjesztő könyv elérhető lesz horvát, angol, holland, lengyel és magyar nyelven a nyilvánosság számára nyomtatott és online formátumban is, ami jelentősen hozzájárul a hasonló projektek fejlesztéséhez egész Európában.

 

Ez a bejegyzés az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával jött létre. A szerzők kizárólagos véleményét fejezi ki, és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk bármilyen felhasználásáért.

……………………………………………….

We present the "Arts of Freedom" project, a two-year Erasmus + project started in September 2020. From our Institute Dr. Virág Kiss, Júlia Egervári and Dr. Csaba Orosz are participating, who are members of the Department of Visual Education and Art Theory.

The project is implemented by the Croatian Association of Fine Artists from Croatia in partnership with institutions: "European Prison Education Association" from Norway, "Uniwersytet Jagiellonski" from Poland, "Eszterhazy Karoly Chatolic University" from Hungary and "Changes & Chances" from the Netherlands, while associate partners are Spanish " Department of Justice of the Generalitat de Catalunya”and the Ministry of Justice of the Republic of Croatia.

The project is inspired by some praiseworthy prison painting projects in the world, and is based on successfully implemented prison aestheticization projects in Croatia. Since 2017, organized by the Croatian Society of Fine Artists and with the support of the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Croatia, forty artists, members of the Croatian Society of Fine Artists have painted a dozen penitentiaries and prisons throughout Croatia.

Given the outstanding results and acceptance of projects implementing art interventions in marginalized spaces, HDLU, led by project manager Dr. Art. Melinda Šefčić is starting the project "Arts of Freedom", within which two educational books will be realized, which will be intended for the education of artists and employees of the prison system and the general public.

It is known that art has a transformative power and that it contributes to the creation of a new, more humane, supportive and nurturing environment as well as creating conditions for growth and development of awareness, responsibility, development of compassion in prison, skills development and more meaningful and productive life. The aim of this project is to take advantage of all the positive aspects of art and, despite the different rules and possibilities present in prison reality, to combine seemingly incompatible artistic freedom with the prison system.

The project is, among 38 applicants, one of seven accepted and funded by the Agency for Mobility and European Union Programs with 178.349,00 EUR, implemented under Erasmus + Key Activity 2: Strategic Partnerships in Adult Education.

As part of the project, a website was created, where you can find out more about this topic and the progress of the project. https://nikahdlu.wixsite.com/artoffreedom?fbclid=IwAR0sAilbuTYCCevrQPwx4_GTx4r_PnnSjdAvjEdQHhF9_afNgHQEpTfTN8k

For two years, the six partners will explore this area together through numerous activities and meetings and write two educational books. Foreign institutions, from various fields of activity, provide a detailed and broad insight into all aspects of this topic. Upon completion of the project, both educational books will be available to the public in Croatian, English, Dutch, Polish and Hungarian in printed and online format, which will significantly contribute to the development of similar projects across Europe.

 

This announcement was made with the financial support of the European Commission. Announcement expresses the exclusive views of its authors and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information        contained therein.

Isten láthatatlan arca

Ars Sacra 2021 - Isten láthatatlan arca – Dr. Széplaky Gerda tanszékvezető egyetemi docens, a Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet oktatójának előadása a Líceum TV felvételén

Isten láthatatlan arca

A szabadság felelőssége

A MOME Design- és vizuálisművészet-tanár képzésének közössége szakmai konferenciára hívja mindazokat, akik szeretettel és tisztelettel adóznak kollégánk, barátunk, mesterünk, Bodóczky István emlékének.

A szabadság felelőssége

The transformative power of art, in the prison system

Introducing the Erasmus + project "Arts of Freedom"

The transformative power of art, in the prison system

Egyenlőség, egyenlőtlenség - ok vagy következmény?

KONTRA-POSZT A Magyar Filozófiai Társaság és a FUGA közös, nyilvános előadás- és vitasorozata

Egyenlőség, egyenlőtlenség - ok vagy következmény?

Isten láthatatlan arca

Dr. Széplaky Gerda Phd egyetemi docens előadása 2021.09.08. szerda 10:00 Líceum, Kápolna

Isten láthatatlan arca

LÁTÓTÉR!

Új, nyilvános fórumunk a Facebookon!

LÁTÓTÉR!

Műtárgyak Éjszakája tárlatvezetés /// Emlékmodellek

Dr.Boros Lili tárlatvezetése Asztalos Zsolt, Emlékmodellek című kiállításán/Kiscelli Múzeum

Műtárgyak Éjszakája tárlatvezetés /// Emlékmodellek

Megjelent intézetünk oktatójának, Dr. Boros Lilinek Konok Tamásról szóló tanulmánya

a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Vers l'infini című katalógusában.

Megjelent intézetünk oktatójának, Dr. Boros Lilinek Konok Tamásról szóló tanulmánya

Gratulálunk Virág Ágnesnek, a Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék oktatójának

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete által kiírt alkotói pályázat 2021-es év első félév nyertesének

Gratulálunk Virág Ágnesnek, a Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék oktatójának

Dr. Lili Boros PHD: Lajos Vajda and the Russian Idea of Universalism

Dr.Boros Lili PHD művészettörténész, egyetemi docens tanulmánya az Art East / Central online kiadványban

Dr. Lili Boros PHD: Lajos Vajda and the Russian Idea of Universalism

EGERVÁRI JÚLIA: KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS: TERMÉSZETMŰVÉSZETI PROJEKTEK

„VADON – VÁROS – VIRTUÁLIS VALÓSÁG: KÖRNYEZETESZTÉTIKAI KÖZELÍTÉSEK” ON-LINE KONFERENCIA

EGERVÁRI JÚLIA: KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS: TERMÉSZETMŰVÉSZETI PROJEKTEK

Art unboxed - megbontjuk a rendet 8 / A MODEM eseménye /

beszélgetés Szabics Ágnessel és Orosz Csabával

Art unboxed - megbontjuk a rendet 8 / A MODEM eseménye /

"Emancipáció - tegnap és ma"

Megjelent a Performativitás Kutatócsoport utolsó tanulmánykötete.

"Emancipáció - tegnap és ma"

FUGA mikrokozmosz 271: Széplaky Gerda,

Széplaky Gerda filozófus, esztéta a performativitásról

FUGA mikrokozmosz 271: Széplaky Gerda,
magyar