A Képzőművészeti Tanszék hallgatói is szerepeltek a kari ITDK napon

Publikáció: 2019. November 29. Friday

 

KARI TDK NAP

Az   Uni­Esz­ter­há­zy - EKE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi és Mű­vé­sze­ti Kara no­vem­ber 27-én Kari TDK napot szer­ve­zett a Lí­ce­um­ban. A Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia ke­re­te­in belül a Képzőművészeti Tan­szék Képalkotás ­sza­kos hall­ga­tó­i­nak dí­ja­zott műveit is meg­te­kint­het­ték az ér­dek­lő­dők.

Gra­tu­lá­lunk a dí­ja­zot­tak­nak!

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉK előadói

 

Festészet:

1.helyezett:
FARKAS CSAMANGÓ Dóra Klára

konzulens oktató: Kopasz Tamás

 1. helyezett:
  GOSCHLER Tamás

konzulens oktató: Kopasz Tamás

 1. helyezettek:
  KATONA Lili

konzulens oktató: Horváth Dániel

 VÍGH Virág

konzulens oktató: Ferenczy Zsolt

 

 

Grafika:

1.helyezett:
SZATMÁRI Szonja

konzulens oktató: Kótai Tamás

 1. helyezett:
  SZÁVA Katalin

konzulens oktató: Kótai Tamás

 1. helyezett:
  BÍRÓ Gergő

konzulens oktató: Kótai Tamás

 

 

Szobrászat:

 1. helyezett:
  KOVÁCS Flóra

konzulens oktató: Erőss István


To­váb­bi in­for­má­ci­ók:
www.vmi.uni-eger.hu
https://www.instagram.com/fine_arts_eger/?hl=hu
https://www.facebook.com/fineartseger/

#vizualismuveszetiintezet #visualartsinstitute #visualeger #finearts #unieger #vmieger #madeineger #unieszterhazy #eger #hungary

 

 

vmitdk2019

Hilarity of Vagueness

Dies Natalis ISI Yogyakarta XXXIII, Postgraduate Program

Hilarity of Vagueness

Ephemeral Sculpture

Before introducing ephemeral sculpture as a form of artistic expression it is inevitable to describe the process that lead to the legitimatisation of temporal materials by the millennium and a widespread usage of them in contemporary fine arts at the beginning of the twenty-first century.

Ephemeral Sculpture

Analogies between the Activities of the MAMŰ Association and Group Yatoo in the ‘80s

Artists survived those hard times of dictatorship by following the most different strategies. The desire to escape from the suffocating political atmosphere almost predestined those attracted to nature to voluntary exile from towns. Having graduated from different art centres and universities, several artists fled back to their birth-place, in some cases to tiny villages.

Analogies between the Activities of the MAMŰ Association and Group Yatoo in the ‘80s
magyar