A Képzőművészeti Tanszék hallgatói is szerepeltek a kari ITDK napon

Publikáció: 2019. November 29. Friday

 

KARI TDK NAP

Az   Uni­Esz­ter­há­zy - EKE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi és Mű­vé­sze­ti Kara no­vem­ber 27-én Kari TDK napot szer­ve­zett a Lí­ce­um­ban. A Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia ke­re­te­in belül a Képzőművészeti Tan­szék Képalkotás ­sza­kos hall­ga­tó­i­nak dí­ja­zott műveit is meg­te­kint­het­ték az ér­dek­lő­dők.

Gra­tu­lá­lunk a dí­ja­zot­tak­nak!

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉK előadói

 

Festészet:

1.helyezett:
FARKAS CSAMANGÓ Dóra Klára

konzulens oktató: Kopasz Tamás

 1. helyezett:
  GOSCHLER Tamás

konzulens oktató: Kopasz Tamás

 1. helyezettek:
  KATONA Lili

konzulens oktató: Horváth Dániel

 VÍGH Virág

konzulens oktató: Ferenczy Zsolt

 

 

Grafika:

1.helyezett:
SZATMÁRI Szonja

konzulens oktató: Kótai Tamás

 1. helyezett:
  SZÁVA Katalin

konzulens oktató: Kótai Tamás

 1. helyezett:
  BÍRÓ Gergő

konzulens oktató: Kótai Tamás

 

 

Szobrászat:

 1. helyezett:
  KOVÁCS Flóra

konzulens oktató: Erőss István


To­váb­bi in­for­má­ci­ók:
www.vmi.uni-eger.hu
https://www.instagram.com/fine_arts_eger/?hl=hu
https://www.facebook.com/fineartseger/

#vizualismuveszetiintezet #visualartsinstitute #visualeger #finearts #unieger #vmieger #madeineger #unieszterhazy #eger #hungary

 

 

vmitdk2019

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

2021. január 28. csütörtök 17 óra

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

FEDŐ

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék II-III. éves képalkotás, festő szakos hallgatók munkáiból.

FEDŐ
magyar