Képi ábrázolás BA szak :: Festészet

KÉPI ÁBRÁZOLÁS BA

 

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A szakképzettség megnevezése: Képi ábrázolás alapszakos festő/természetművész

A szakképzettség angol megnevezése: Visual Representation Artist

Képzési terület: művészetközvetítés

Képzési idő: 6 félév

Képzés jellemzője: alapképzés

Munkarend: nappali

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Képzés helyszíne:

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus

A felvétel előfeltételei:

Érettségi.

Felvétel módja:

részletes információk a www.felvi.hu oldalon

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés módja:

elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 

 

Általános szakleírás

Miért jó döntés a Képi ábrázolás BA szak?

Mert különleges, kalandos és változatos! Mint minden művészeti alkotás, így a képalkotás (ebben az esetben a festészet és a természetművészet) is az egyik legsokoldalúbb lehetőségeket kínálja mindazoknak, akik az önkifejezés ezen ágát választják. Az egyedi, kézműves dolgok felértékelésének korát éljük, hiszen a tömegcikkek és és általános uniformizáció hatásaként az egyéni hang és látásmód háttérbe szorult. A művészet világa az egyik lehetséges kíút ebből a szellemi elsivatagodásból. A klasszikus festészet és szobrászat (illetve természetművészet) az ábrázolás tradicionális formái, ezért is jelentkezz képalkotás BA szakra, hogy megtapasztald az alkotás-teremtés izgalmas folyamatát, ami nem csak magának az alkotó művésznek, hanem a befogadó közösségnek is plusz élményt és energiát ad.

Mit fogsz tanulni?

Festészet szakirány

A festészet szakirányú képzés az egyéves alapképzésre épülve lehetőséget ad a történetileg kialakult képformák, képi kifejezési lehetőségek megismerésére és alkalmazására. A cél – a kortárs művészeti törekvésekkel összhangban – a tematikai és műfaji sokszínűség megismertetése, emellett az önálló képi gondolkodás erősítése, a felszabadult alkotómechanizmusok beindítása. Az elméleti oktatást, amely művészettörténeti és esztétikai ismeretek elsajátítására irányul, komplex módon egészíti ki a korszerű műtermi munka, az órán kívüli előadás-sorozat, továbbá a rendszeres részvételi lehetőség hazai és nemzetközi kiállításokon, illetve művésztelepeken, tanulmányutakon. Az elméleti és gyakorlati stúdiumokra épülő képzés a hallgatókat önálló alkotói gyakorlatuk kialakításához segíti hozzá, egyúttal lehetővé teszi számukra a korszerű oktatási módszerek megismerését.

 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

 

Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formába történő megjelenítésére, így be tudnak kapcsolódni a kortárs művészeti vérkeringésbe és a műkereskedelmi piacra. BA végzettségükkel – a művészeti alkotótevékenység folytatása mellett – a művészetközvetítés különféle területein tudnak elhelyezkedni, illetve az alapfokú diploma lehetőséget kínál számukra arra is, hogy tanulmányaikat magasabb szintű MA mesterképzésben folytassák.

 

Miért válaszd az Eszterházyt?

Mert az ország egyik legeredményesebb egyeteme a művészeti és művészetközvetítés képzések tekintetében. Családias környezetben, professzionális műtermekben a hegyek ölelésében tanulhatnak itt hallgatóink. A Vizuális Művészeti Intézetünkben magas színvonalú gyakorlati és elméleti oktatás valósul meg, melynek garanciája a kiváló oktatókból álló tanári kar. Az itt tanító művészek ismert és elismert szereplői a kortárs művészeti szcénának, többen otthonosan mozognak a nemzetközi színtéren is. Így oktatóink tevékenységének eredménye lemérhető a hallgatóink sikerein keresztül is, hiszen az országos művészeti versenyeken kitűnő helyezéseket érnek el. A különböző, elsősorban ázsiai művészeti egyetemekkel kialakított diákcsere programoknak és az Erasmus ösztöndíjaknak köszönhetően a Képzőművészeti Tanszék számos további lehetőséget biztosít hallgatóinak a képzés során szerzett szakmai ismereteik további bővítésére, nemzetközi összehasonlítására.

Képzési idő 6 félév

Kik fognak tanítani?

Dr. Horváth Dániel DLA

adjunktus

Dr. Horváth Dániel DLA

Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA

egyetemi docens,
Tanszékvezető, Szakirányfelelős (Képalkotás BA, Képalkotás), Szakmentor, Képalkotás szak

Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA

Kopasz Tamás

egyetemi docens,
intézetigazgató

Kopasz Tamás

Mátrai Erik

adjunktus

Mátrai Erik

Dr. Káldi Katalin DLA

adjunktus

Dr. Káldi Katalin DLA

Dr. Lenkey-Tóth Péter

DLA,
egyetemi docens

Dr. Lenkey-Tóth Péter
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Képi ábrázolás

Beadandó anyagok feltöltése, 2021. május 18. éjfélig 
Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni, és itt kell a portfóliót is feltölteni
https://tinyurl.hu/5KOS/ 

A portfóliónak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia:
Képanyagok az eddigi munkákról (rajzok és kreatív grafikai lapok) Rajzok: min. 5 db fekete-fehér ceruza vagy szén tanulmányrajz, (portré, kezes portré és akt egyaránt), legalább 50 x 70, maximum 100 x 70 cm-es méretben
Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, maximum 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretbeli megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával: egyedi rajz, kollázs, montázs, frottázs, akril, akvarell, olaj és bármilyen technikával készült saját készítésű alkotás

Gyakorlati vizsga 2021. június 21-én
A gyakorlati vizsga online módon fog zajlani. A feladatokat, és a gyakorlati vizsga módját június 21-én reggel 8h-kor közzétesszük a VMI honlapján, valamint aznap reggel, szóban is elmondjuk egy előre megadott online felületen.

http://vmi.uni-eger.hu/index.php
A feladatok teljesítéséhez szükséges mobiltelefon, számítógép, internet kapcsolat, valamint, rajzeszközök, (rajzszén, ceruza, radír) olló, papír, különböző textíliák, újságpapírok vagy régi fotók, vágóeszközök, ragasztó, tükör, akril festék, A/3-as és A/2 (félíves) rajzlapok

A szóbeli felvételi beszélgetés 2021. június 22-én délelőtt lesz az online feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt rátermettségéről és motivációiról, s az általános képzőművészeti ismereteiről
A beszélgetés, online zajlik, a részletes információkat e-mailban közöljük. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán összesen 200 pont érhető el. Az összpontszámot a vizsgán teljesített feladatok, a beszélgetés és a bemutatásra kerülő otthon készített munkák együttes értékelése adja.
Tanulmányi pontok nem számítanak, a gyakorlati vizsgán szerzett pontok megkettőzésével, többletpontok nélkül számítják a felvételi összpontszámot.

Festészet

English