Festészet

Képalkotás BA szak :: Képalkotás szakirány :: Festészet specifikáció

A festészet szakirányú képzés az egyéves alapképzésre épülve lehetőséget ad a történetileg kialakult képformák, képi kifejezési lehetőségek megismerésére és alkalmazására.

A cél – a kortárs művészeti törekvésekkel összhangban – a tematikai és műfaji sokszínűség megismertetése, emellett az önálló képi gondolkodás erősítése, a felszabadult alkotómechanizmusok beindítása.

Az elméleti oktatást, amely művészettörténeti és esztétikai ismeretek elsajátítására irányul, komplex módon egészíti ki a korszerű műtermi munka, az órán kívüli előadás-sorozat, továbbá a rendszeres részvételi lehetőség hazai és nemzetközi kiállításokon, illetve művésztelepeken.
Az elméleti és gyakorlati stúdiumokra épülő képzés a hallgatókat önálló alkotói gyakorlatuk kialakításához segíti hozzá, egyúttal lehetővé teszi számukra a korszerű oktatási módszerek megismerését. BA végzettségükkel – a művészeti alkotótevékenység folytatása mellett – a művészetközvetítés különféle területein tudnak elhelyezkedni, illetve az alapfokú diploma lehetőséget kínál számukra arra is, hogy tanulmányaikat magasabb szintű mesterképzésben folytassák.

Képzési idő 6 félév

Kik fognak tanítani?

Dr. Ferenczy Zsolt DLA

egyetemi docens

Dr. Ferenczy Zsolt DLA

Dr. Horváth Dániel DLA

tanársegéd

Dr. Horváth Dániel DLA

Kopasz Tamás

főiskolai docens,
tanszékvezető

Kopasz Tamás

Mátrai Erik

adjunktus

Mátrai Erik
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Festészet

English