Képalkotás BA szak :: Képalkotás szakirány :: Festészet

A festészet szakirányú képzés az egyéves alapképzésre épülve lehetőséget ad a történetileg kialakult képformák, képi kifejezési lehetőségek megismerésére és alkalmazására.

A cél – a kortárs művészeti törekvésekkel összhangban – a tematikai és műfaji sokszínűség megismertetése, emellett az önálló képi gondolkodás erősítése, a felszabadult alkotómechanizmusok beindítása.

Az elméleti oktatást, amely művészettörténeti és esztétikai ismeretek elsajátítására irányul, komplex módon egészíti ki a korszerű műtermi munka, az órán kívüli előadás-sorozat, továbbá a rendszeres részvételi lehetőség hazai és nemzetközi kiállításokon, illetve művésztelepeken.
Az elméleti és gyakorlati stúdiumokra épülő képzés a hallgatókat önálló alkotói gyakorlatuk kialakításához segíti hozzá, egyúttal lehetővé teszi számukra a korszerű oktatási módszerek megismerését. BA végzettségükkel – a művészeti alkotótevékenység folytatása mellett – a művészetközvetítés különféle területein tudnak elhelyezkedni, illetve az alapfokú diploma lehetőséget kínál számukra arra is, hogy tanulmányaikat magasabb szintű mesterképzésben folytassák.

Szakfelelős: Dr. Horváth Dániel adjunktus

Képzési idő 6 félév

Kik fognak tanítani?

Dr. Horváth Dániel DLA

adjunktus

Dr. Horváth Dániel DLA

Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA

egyetemi docens,
Tanszékvezető, Szakirányfelelős (Képalkotás BA, Képalkotás), Szakmentor, Képalkotás szak

Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA

Kopasz Tamás

egyetemi docens,
intézetigazgató

Kopasz Tamás

Mátrai Erik

adjunktus

Mátrai Erik
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

PÓTFELVÉTELI!
Képalkotás BA szak: képalkotás szakirány, festészet

Ez a szak  a pótfelvételi eljárás keretein belül csak   önköltséges    formában  indul.

 Az online felvételi folyamat részei :

Online jelentkezés és portfólió feltöltése – augusztus 12-e, éjfélig!

Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni, és itt kell a portfóliót is feltölteni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_dAl2IvWTfFLjho-OmvrqSv23bhuGfSGAjGOY3P3NPb0E1g/viewform?usp=sf_link

A portfólió tartalma:

Képanyagok az eddigi munkákról (rajzok, festmények) Rajzok: min. 5 db fekete-fehér ceruza vagy szén tanulmányrajz, (csendélet, portré, kezes portré és akt egyaránt), legalább 50 x 70, max. 100 x 70 cm-es méretben

Kreatív rajzok vagy festmények: min. 5, max. 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretbeli megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával készült munka: egyedi rajz, kollázs, montázs, akvarell, olajfestmény, pasztell stb.

Gyakorlati vizsga,  és beszélgetés  augusztus  13.

gyakorlati feladat: klasszikus értelemben készült tanulmány rajz (konkrét információk a felvételi napján)

A gyakorlati vizsga online módon fog zajlani. A feladatokat, és a gyakorlati vizsga módját augusztus 13.-án reggel 8h-kor közzétesszük a VMI honlapján, http://vmi.uni-eger.hu/index.php

A feladatok teljesítéséhez szükséges mobiltelefon, számítógép, internet kapcsolat, valamint, rajzeszközök,  festészeti eszközök (rajzszén, ceruza, radír) olló, papír, akril, akvarell festék,  tükör, A/3-as és A/2 (félíves) rajzlapok

Az online gyakorlati vizsga 3 részből áll:

  1. gyakorlati feladat: klasszikus értelemben készült tanulmány rajz (konkrét információk a felvételi napján) 
  2. gyakorlati feladat: kreatív feladat (konkrét információk a felvételi napján)
  3. Beszélgetés a feltöltött munkákról, az egyetemes és hazai művészettörténet ismeretéről, valamint a hazai múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényeinek (pl. tárlatok, rendezvények, alkotó telepek, stb.) ismeretéről. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.

A beszélgetés online zajlik,  a részletes információkat   e-mailben   közöljük. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

 

Festészet

English