Természetművészet

Képi ábrázolás BA szak :: Természetművészet specializáció

KÉPI ÁBRÁZOLÁS BA

 

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A szakképzettség megnevezése: Képi ábrázolás alapszakos festő/természetművész

A szakképzettség angol megnevezése: Visual Representation Artist

Képzési terület: művészetközvetítés

Képzési idő: 6 félév

Képzés jellemzője: alapképzés

Munkarend: nappali

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Képzés helyszíne:

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus

A felvétel előfeltételei:

Érettségi.

Felvétel módja:

részletes információk a www.felvi.hu oldalon

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés módja:

elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 

 

Miért jó döntés a Képi ábrázolás BA szak?

Mert különleges, kalandos és változatos! Mint minden művészeti alkotás, így a képalkotás (ebben az esetben a festészet és a természetművészet) is az egyik legsokoldalúbb lehetőségeket kínálja mindazoknak, akik az önkifejezés ezen ágát választják. Az egyedi, kézműves dolgok felértékelésének korát éljük, hiszen a tömegcikkek és és általános uniformizáció hatásaként az egyéni hang és látásmód háttérbe szorult. A művészet világa az egyik lehetséges kíút ebből a szellemi elsivatagodásból. A klasszikus festészet és szobrászat (illetve természetművészet) az ábrázolás tradicionális formái, ezért is jelentkezz képi ábrázolás BA szakra, hogy megtapasztald az alkotás-teremtés izgalmas folyamatát, ami nem csak magának az alkotó művésznek, hanem a befogadó közösségnek is plusz élményt és energiát ad.

Mit fogsz tanulni?

 

Természetművészet specializáció

A természetművészet a természettel való harmónia újrateremtésére törekszik. Az alkotói tevékenység a természettel való közvetlen fizikai kapcsolatteremtésen alapul, mely a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket közvetlenül alkalmazza. Az idő konkrét formában jelenik meg a létrejövő, véges élettartamú művekben: az alkotás a természet ciklikus változásainak idejében létezik. A műtermi munkában, az anyagmegmunkálás során a hallgatók főleg a kézműves technikákra szorítkoznak – csapolás, fonás, eresztés, kötözés stb. –, minimálisan alkalmaznak gépi megmunkálást. A műtermi munka mellett a gyakorlati órák egy része a noszvaji barlanglakásoknál zajlik, de számos más művésztelepen és természetművészeti eseményen is részt vesznek a hallgatók, gyakran külföldön is.

 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

 

Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formába történő megjelenítésére, így be tudnak kapcsolódni a kortárs művészeti vérkeringésbe és a műkereskedelmi piacra. BA végzettségükkel – a művészeti alkotótevékenység folytatása mellett – a művészetközvetítés különféle területein tudnak elhelyezkedni, illetve az alapfokú diploma lehetőséget kínál számukra arra is, hogy tanulmányaikat magasabb szintű MA mesterképzésben folytassák.

 

Miért válaszd az Eszterházyt?

Mert az ország egyik legeredményesebb egyeteme a művészeti és művészetközvetítés képzések tekintetében. Családias környezetben, professzionális műtermekben a hegyek ölelésében tanulhatnak itt hallgatóink. A Vizuális Művészeti Intézetünkben magas színvonalú gyakorlati és elméleti oktatás valósul meg, melynek garanciája a kiváló oktatókból álló tanári kar. Az itt tanító művészek ismert és elismert szereplői a kortárs művészeti szcénának, többen otthonosan mozognak a nemzetközi színtéren is. Így oktatóink tevékenységének eredménye lemérhető a hallgatóink sikerein keresztül is, hiszen az országos művészeti versenyeken kitűnő helyezéseket érnek el. A különböző, elsősorban ázsiai művészeti egyetemekkel kialakított diákcsere programoknak és az Erasmus ösztöndíjaknak köszönhetően a Képzőművészeti Tanszék számos további lehetőséget biztosít hallgatóinak a képzés során szerzett szakmai ismereteik további bővítésére, nemzetközi összehasonlítására.

Képzési idő 6 félév

Kik fognak tanítani?

Dr. Habil Balázs Péter DLA

egyetemi docens

Dr. Habil Balázs Péter DLA

Dr. habil Erőss István DLA

egyetemi tanár,
Szakfelelős, Grafikusművész szak

Dr. habil Erőss István DLA

Lipkovics Péter

egyetemi tanársegéd

Lipkovics Péter

Sárréti Gergely

egyetemi tanársegéd

Sárréti Gergely

Egervári Júlia

egyetemi tanársegéd

Egervári Júlia
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

A Pótfelvételire jelentkezőket augusztus 13.-a után e-mailben tájékoztatjuk a felvételi vizsga feladatairól

 

Természetművészet

English