Grafikusművész

GRAFIKUSMŰVÉSZ osztatlan szak

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A szakképzettség megnevezése: grafikusművész

A szakképzettség angol megnevezése: graphic artist

képgrafika specializáció

Képzési terület: művészeti

Képzési idő: 10 félév

Képzés jellemzője: osztatlan mesterképzés

Munkarend: nappali

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Képzés helyszíne:

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus

A felvétel előfeltételei:

Érettségi.

Felvétel módja:

részletes információk a www.felvi.hu oldalon

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés módja:

elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 Miért jó döntés a Grafikusművész szak?

Mert különleges, kalandos és változatos! Mint minden művészeti alkotás, így a grafika is az egyik legsokoldalúbb lehetőségeket kínálja mindazoknak, akik az önkifejezés ezen ágát választják. Az egyedi, kézműves dolgok felértékelésének korát éljük, hiszen a tömegcikkek és és általános uniformizáció hatásaként az egyéni hang és látásmód háttérbe szorult. A művészet világa az egyik lehetséges kíút ebből a szellemi elsivatagodásból. A rajz és a különböző sokszorosító grafikai technikák az emberi nyomhagyás legősibb formái, ezért is jelentkezz grafikusművésznek, hogy megtapasztald az alkotás-teremtés izgalmas folyamatát, ami nem csak magának az alkotó művésznek, hanem a befogadó közösségnek is plusz élményt és energiát ad.

Mit fogsz tanulni?

A pixel alapú kép és a hagyományos grafika között az utóbbi években jótékony, megtermékenyítő hatású átjárás figyelhető meg, mely kibővítette a grafikai kép kifejezési lehetőségeit, új horizontot nyitva meg a grafikai képalkotás terén. Az Intézetünkben zajló grafikai oktatás stratégiáját e tendenciák figyelembe vételével alakítottuk ki. A grafikusművész képzés komoly rajzi alapokra épül. A hallgatók művészettörténeti áttekintésben megismerhetik és a gyakorlatban is elsajátítják az összes klasszikus grafikai technikát (mély-, magas-, síknyomást), majd kipróbálhatják az új technikai médiumok magas szintű alkalmazását is. A megfelelő szakmai tudás és tapasztalat megszerzése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kortárs művészetelméletben való jártasságra és a grafikai kihívásokra reagálni tudó, nyitott, kísérletező művészi hozzáállás kialakítására. A szokásos intézményi okatáson túl művésztelepeket szervezünk minden nyáron hallgatóinknak, valamint külföldi tanulmányutak is várják az érdeklődőket.

 Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

A képzés célja grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait, az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formába történő megjelenítésére, így be tudnak kapcsolódni a kortárs művészeti vérkeringésbe és a műkereskedelmi piacra. A végzetteknek lehetőségük van tanulmányaik további folytatására a doktori képzésben illetve a művészeti tanárképzésben.

Miért válaszd az Eszterházyt?

Mert az ország egyik legeredményesebb egyeteme a művészeti és művészetközvetítés képzések tekintetében. Családias környezetben, professzionális műtermekben a hegyek ölelésében tanulhatnak itt hallgatóink. A Vizuális Művészeti Intézetünkben magas színvonalú gyakorlati és elméleti oktatás valósul meg, melynek garanciája a kiváló oktatókból álló tanári kar. Az itt tanító művészek ismert és elismert szereplői a kortárs művészeti szcénának, többen otthonosan mozognak a nemzetközi színtéren is. Így oktatóink tevékenységének eredménye lemérhető a hallgatóink sikerein keresztül is, hiszen az országos művészeti versenyeken kitűnő helyezéseket érnek el. A különböző, elsősorban ázsiai művészeti egyetemekkel kialakított diákcsere programoknak és az Erasmus ösztöndíjaknak köszönhetően a Képzőművészeti Tanszék számos további lehetőséget biztosít hallgatóinak a képzés során szerzett szakmai ismereteik további bővítésére, nemzetközi összehasonlítására.

Képzési idő 10 félév

Végzettség
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles grafikusművész (szakirány megjelölésével)
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Graphic Artist (specialized in Graphic Art, Graphic Design)

Idegen nyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány/oklevél megszerzése szükséges.

Kik fognak tanítani?

Kótai Tamás

egyetemi docens ,
Szakmentor, Képzőművészeti Tanszék Grafikusművész szak

Kótai Tamás

Ráskai Szabolcs

művésztanár

Ráskai Szabolcs

Fábián Erika

művésztanár

Fábián Erika

Molnár Zsolt

művésztanár

Molnár Zsolt
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

A Pótfelvételire jelentkezőket augusztus 13.-a után e-mailben tájékoztatjuk a felvételi vizsga feladatairól

 

English