Grafikusművész

GRAFIKUSMŰVÉSZ osztatlan szak

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A szakképzettség megnevezése: grafikusművész

A szakképzettség angol megnevezése: graphic artist

képgrafika specializáció

Képzési terület: művészeti

Képzési idő: 10 félév

Képzés jellemzője: osztatlan mesterképzés

Munkarend: nappali

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Képzés helyszíne:

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus

A felvétel előfeltételei:

Érettségi.

Felvétel módja:

részletes információk a www.felvi.hu oldalon

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés módja:

elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 Miért jó döntés a Grafikusművész szak?

Mert különleges, kalandos és változatos! Mint minden művészeti alkotás, így a grafika is az egyik legsokoldalúbb lehetőségeket kínálja mindazoknak, akik az önkifejezés ezen ágát választják. Az egyedi, kézműves dolgok felértékelésének korát éljük, hiszen a tömegcikkek és és általános uniformizáció hatásaként az egyéni hang és látásmód háttérbe szorult. A művészet világa az egyik lehetséges kíút ebből a szellemi elsivatagodásból. A rajz és a különböző sokszorosító grafikai technikák az emberi nyomhagyás legősibb formái, ezért is jelentkezz grafikusművésznek, hogy megtapasztald az alkotás-teremtés izgalmas folyamatát, ami nem csak magának az alkotó művésznek, hanem a befogadó közösségnek is plusz élményt és energiát ad.

Mit fogsz tanulni?

A pixel alapú kép és a hagyományos grafika között az utóbbi években jótékony, megtermékenyítő hatású átjárás figyelhető meg, mely kibővítette a grafikai kép kifejezési lehetőségeit, új horizontot nyitva meg a grafikai képalkotás terén. Az Intézetünkben zajló grafikai oktatás stratégiáját e tendenciák figyelembe vételével alakítottuk ki. A grafikusművész képzés komoly rajzi alapokra épül. A hallgatók művészettörténeti áttekintésben megismerhetik és a gyakorlatban is elsajátítják az összes klasszikus grafikai technikát (mély-, magas-, síknyomást), majd kipróbálhatják az új technikai médiumok magas szintű alkalmazását is. A megfelelő szakmai tudás és tapasztalat megszerzése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kortárs művészetelméletben való jártasságra és a grafikai kihívásokra reagálni tudó, nyitott, kísérletező művészi hozzáállás kialakítására. A szokásos intézményi okatáson túl művésztelepeket szervezünk minden nyáron hallgatóinknak, valamint külföldi tanulmányutak is várják az érdeklődőket.

 Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

A képzés célja grafikusművészek képzése, akik a rajzi alapozásra épülő grafikai műfajok terén alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak. Ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait, az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat. Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formába történő megjelenítésére, így be tudnak kapcsolódni a kortárs művészeti vérkeringésbe és a műkereskedelmi piacra. A végzetteknek lehetőségük van tanulmányaik további folytatására a doktori képzésben illetve a művészeti tanárképzésben.

Miért válaszd az Eszterházyt?

Mert az ország egyik legeredményesebb egyeteme a művészeti és művészetközvetítés képzések tekintetében. Családias környezetben, professzionális műtermekben a hegyek ölelésében tanulhatnak itt hallgatóink. A Vizuális Művészeti Intézetünkben magas színvonalú gyakorlati és elméleti oktatás valósul meg, melynek garanciája a kiváló oktatókból álló tanári kar. Az itt tanító művészek ismert és elismert szereplői a kortárs művészeti szcénának, többen otthonosan mozognak a nemzetközi színtéren is. Így oktatóink tevékenységének eredménye lemérhető a hallgatóink sikerein keresztül is, hiszen az országos művészeti versenyeken kitűnő helyezéseket érnek el. A különböző, elsősorban ázsiai művészeti egyetemekkel kialakított diákcsere programoknak és az Erasmus ösztöndíjaknak köszönhetően a Képzőművészeti Tanszék számos további lehetőséget biztosít hallgatóinak a képzés során szerzett szakmai ismereteik további bővítésére, nemzetközi összehasonlítására.

Képzési idő 10 félév

Végzettség
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles grafikusművész (szakirány megjelölésével)
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Graphic Artist (specialized in Graphic Art, Graphic Design)

Idegen nyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány/oklevél megszerzése szükséges.

Kik fognak tanítani?

Kótai Tamás

egyetemi docens ,
Szakmentor, Képzőművészeti Tanszék Grafikusművész szak

Kótai Tamás

Ráskai Szabolcs

művésztanár

Ráskai Szabolcs

Fábián Erika

művésztanár

Fábián Erika

Molnár Zsolt

művésztanár

Molnár Zsolt
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Grafikusművész osztatlan szak

Beadandó anyagok feltöltése, 2021. május 18. éjfélig 
Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni, és itt kell a portfóliót is feltölteni
https://tinyurl.hu/5KOS/ 

A portfóliónak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia:
A/4 es jelentkezési dokumentum fényképes önéletrajzzal
(név, email cím, telefonszám, születési dátum, végzettségek-iskolák illetve a felkészítőtanáraik felsorolása)

Képanyagok (rajzok és kreatív grafikai lapok) Rajzok:
min. 5 db fekete-fehér ceruza vagy szén tanulmányrajz (portré, kezes portré és akt egyaránt)
legalább 50 x 70, max. 100 x 70 cm-es méretben

Kreatív rajzok vagy grafikai lapok:
min. 5, max. 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít) Méretbeli megkötés nincs.
Beadható bármilyen technikával: egyedi rajz, kollázs, montázs, frottázs és bármely magas – mély vagy sík nyomtatással készült művészeti lap, ebbe beletartoznak a kézzel nyomtatott egyedi grafikák is.

Gyakorlati vizsga 2021. június 21-től
A gyakorlati vizsga online módon fog zajlani. A feladatokat, és a gyakorlati vizsga módját június 21-én reggel 8h-kor közzétesszük a VMI honlapján, valamint aznap reggel, szóban is elmondjuk egy előre megadott online felületen.

http://vmi.uni-eger.hu/index.php

A feladatok teljesítéséhez szükséges mobiltelefon, számítógép, internet kapcsolat, valamint, rajzeszközök, (rajzszén, ceruza, radír) olló, papír, különböző textíliák, újságpapírok vagy régi fotók, vágóeszközök, ragasztó, tükör, akril festék, A/3-as és A/2 (félíves) rajzlapok

A szóbeli felvételi beszélgetés 2021. június 23-án lesz az online feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt rátermettségéről és motivációiról, s az általános képzőművészeti ismereteiről
A beszélgetés, online zajlik, a részletes információkat e-mailban közöljük. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán összesen 200 pont érhető el. Az összpontszámot a vizsgán teljesített feladatok, a beszélgetés és a bemutatásra kerülő otthon készített munkák együttes értékelése adja.
Tanulmányi pontok nem számítanak, a gyakorlati vizsgán szerzett pontok megkettőzésével, többletpontok nélkül számítják a felvételi összpontszámot.

English