Mozgóképkultúra és médiaismeret BA szak

Mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak

 

Az alapképzési szak megnevezése: mozgóképkultúra és médiaismeret (Film and Media Studies)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (bachelor, rövidítve: BA) fokozat

- szakképzettség: mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakos szakember

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Film and Media Specialist

Képzési terület: művészetközvetítés

A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

A képzés helye: Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus

A felvétel előfeltétele: érettségi bizonyítvány; gyakorlati vizsga

Felvétel módja: Részletes információk: www.felvi.hu

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés módja: Elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

Felvilágosítás:

Felvételi és Képzésszervezési Osztály

"A" ÉPÜLET Eger, Eszterházy tér 1. fsz. 131.

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Hétfő - Csütörtök:

de.: 10.00-11.00

du.: 13.00-14.00

Péntek: de.: 10.00-11.00

Tel.: (36)520-424; (36)520-400/3179 mellék

 

 

Miért jó döntés a Mozgóképkultúra és médiaismeret alapszakot választani?

Hallgatóink átfogó ismeretekkel rendelkező mozgóképes szakemberekké válnak, mert tanulmányaik során korszerű gyakorlati szemléletet illetve a média- és kreatív ipar, a mozgóképtervezés és -művészet terén közvetlenül hasznosuló ismereteket sajátítanak el. Képesek lesznek a kreatív önkifejezésre, ugyanakkor biztos szakmai alapokkal kapcsolódhatnak be stábok, stúdiók, mozgóképalkotó közösségek munkájába.

Mit fogsz tanulni?

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a mozgóképkultúra és -művészet, a média világáról. A hallgatók alkalmassá válnak a vizuális nyelv tanulmányozására illetve a kreatív mozgóképes önkifejezésre. A képzést tanulmányi kirándulások, fesztiválrészvételek és filmklubos rendezvények teszik teljessé. Filmes tantárgyak: a film anatómiája, mozgóképtechnika, vágás, fimhang, kreatív írás, animáció; televíziós tantárgyak: hír- és magazinműsorok készítése, webdesign, produkciós ismeretek; elméleti tárgyak: filmelemzés, egyetemes és magyar filmtörténet.

A gyakorlati órák nagyrészt a főépület kreatív média laborjaiban, az animációs műteremben, a Líceum Televízió stúdiójában, valamint a Kepes Intézetbeli filmműteremben zajlanak, életszerű szakmai környezetben. Az elméleti órákat a Líceum jól felszerelt nagyvetítőjében és előadótermeiben, valamint a velünk együttműködő egri filmszínházakban tartjuk. A belső szakmai gyakorlatot az egyetem TV-stúdiójában és műtermeiben, a külső szakmai gyakorlatot együttműködő partnereinknél: film- és televízióstúdiókban, országos médiaintézményekben, illetve mozgóképes feladatok megoldása során lehet teljesíteni.

Minden jelentkezőt szeretnénk megismerni, ezért a szakra gyakorlati vizsgával lehet bekerülni: a helyben mogoldandó gyakorlati feladat mellett bemutathatod korábbi munkáidat, és számot adhatsz tájékozottságodról a film és a média területén.  

 

Milyen lehetőségeid lesznek ezzel a végzettséggel?

Elsősorban filmes és médiaintézményeknél helyezkedhetsz el vagy vállalhatsz feladatot, így film- és televízióstúdiókban, nemzetközi és hazai produkciókban a forgatásokon vagy az utómunka-csapat tagjaként, az online médiában tervezőként, szerkesztőként. Foglalkozhatsz mozgóképes tervezőművészettel és design-nal önálló alkotóként vagy reklám- és designstúdiókban kreatív csapatok tagjaként, de a közoktatásban, a könyvkiadásban és kulturális intézményeknél is számítanak majd rád. Az alapfokú diploma lehetőséget ad arra is, hogy tanulmányaidat mesterképzésben folytasd.

 

Jellemző tevékenységek:

  • operatőri, rendezői feladatok
  • műsor- és filmgyártással kapcsolatos munkák
  • vágás, kép-hang utómunka
  • filmes és televíziós feladatok
  • animációs alkotások tervezése, kivitelezése
  • mozgóképes alkotások megőrzése, terjesztése
  • digitális tervezés, design

Képzési idő 6 félév

Kik fognak tanítani?

Borbás László

egyetemi tanársegéd,
Szakmentor (Televíziós műsorkészítő Felsőoktatási Szakképzés), Szakmai gyakorlatvezető tanár

Borbás László

Dr. habil M. Tóth Éva DLA

egyetemi tanár,
tanszékvezető

Dr. habil M. Tóth Éva DLA

Dr. habil. Monory Mész András

egyetemi docens,
Szakfelelős (Televíziós műsorkészítő Felsőoktatási Szakképzés)

Dr. habil. Monory Mész András

Dr. Sáry Bánk DLA

egyetemi docens

Dr. Sáry Bánk DLA

Dr. Habil. Szíjártó Imre PhD.

Egyetemi tanár,
Szakirányfelelős (Képalkotás BA – Mozgóképkultúra és média), Szakfelelős (Osztatlan Média-, Mozgókép- és Kommunikáció- tanár )

Dr. Habil. Szíjártó Imre PhD.

Bollók Csaba

egyetemi docens

Bollók Csaba

Dr. Záhonyi-Ábel Márk PhD

adjunktus, Szakmentor (Képalkotás BA – Mozgóképkultúra és média)

Dr. Záhonyi-Ábel Márk PhD

Becskei Gábor

művésztanár

Becskei Gábor

Hejüsz Bettina

művésztanár

Hejüsz Bettina

Mózes Gergely

egyetemi tanársegéd

Mózes Gergely

Traub Viktória

egyetemi tanársegéd

Traub Viktória

Dr. Tóth Tibor

ny. főiskolai docens, óraadó

Dr. Tóth Tibor
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Mozgóképkultúra és médiaismeret BA 

6 félév

 

1. Portfólió-feltöltés

Helye: https://tinyurl.hu/5KOS/

Határidő: május 16 éjfél!

 A portfólió kötelező elemei:  Bemutatkozó levél max A4-es oldalon, fotósorozat szabad témára (8-12 kép) vagy max 15 perces mozgóképes alkotás, amelynek létrehozásában a felvételizőnek meghatározó szerepe volt (író, forgatókönyvíró, rendező, operatőr, vágó).
A portfólió választható elemei: képregény, storyboard,  látványterv, max 15 perces mozgókép, animáció, dokfilm, klip, televíziós munka, egyéb, a szak profiljába illő alkotás
A portfólió ajánlott elemei: saját weboldal, csatorna, egyéb szakmai bemutatkozó felület, online portfólió elérhetősége

 

2. Felvételi beszélgetés - online.

Ideje: május 25-28-ig, pótnap május 31.
A felvételi előtti héten, legkésőbb május 21-e, péntek délig a felvételi lebonyolításában részt vevő hallgatók felveszik Veled a kapcsolatot,
tájékoztatnak a beszélgetés pontos idejéről és küldik a zoom-linket, amire kapcsolódva a felvételi bizottsággal találkozol.

A felvételi bizottság a felvételiző portfóliója alapján alkotásairól, szakmai elképzeléseiről, motivációiról tájékozódik.
A felvételi beszélgetés időtartama: 20 perc

Értékelési szempontok: a feltöltött munkák eredetisége, koncepciója, a felvételiző kreativitása, egyedi látásmódja, általános és szakmai tájékozottsága.
Pontozás: Fotósorozat 60 pont, szabadon választott munkák 60 pont, beszélgetés 80 pont, összesen 200 pont, ezt megkettőzve, a többletpontok nélkül számítjuk a felvételi összpontszámot.

   

Mozgóképkultúra és média

English