Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Nappali osztatlan képzés

Miért jó döntés az osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szak?

Egyetemünkön közel hetven éve működik rajztanárképzés, mely az elmúlt évtizedek alatt megannyi változáson, korszerűsödésen ment keresztül. Jelenleg osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szakon tanulhatnak az intézetünkbe jelentkezők, mely ötéves, azaz négy év szakmai és pedagógiai képzést és egy év gyakorlatot takar. A rajztanári szakhoz rengeteg féle szakpár választható, a matematikától a földrajzon, a magyaron, s a testnevelésen át a médiaismeret és mozgóképkultúra tanárig.

 Mit fogsz tanulni?

 A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Ennek keretein belül a biztos rajzi alapok elsajátítása és megerősítése után a különböző képzőművészeti műfajok technikáit, valamint a klasszikus és a kortárs művészettörténet oktatásához szükséges ismereteket sajátítják el a hallgatók a képzés négy éve alatt. Fontosnak tartjuk, hogy a tanítás-tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedjenek a tanárjelöltek, s ezzel segítséget kapjanak az általános és a középiskolai pedagógiai munkájukhoz. Az ötödik évben a tanárjelöltek iskolai szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzés ideje alatt lehetőségük van a diákoknak bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába, s ezzel együtt aktív képzőművészeti tevékenységet is folytathatnak. A képzés emellett utat nyit a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészít a neveléstudományi (PhD) doktori képzésre.

 Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban taníthatnak az osztatlan tanárképzésben végzettek. Ezen kívül bekapcsolódhatnak a galériák és múzeumok pedagógiai munkájába is.

Képzési idő 10 félév

Kik fognak tanítani?

Dr. Orosz Csaba DLA

egyetemi docens,
tanszékvezető

Dr. Orosz Csaba DLA

Dr. Boros Lili PHD

főiskolai docens

Dr. Boros Lili PHD

Dr. Széplaki Gerda Phd

egyetemi docens

Dr. Széplaki Gerda Phd

Kiss Virág PhD

egyetemi docens,
Szakmentor, Vizuális nevelés és Művészetelmélet Tanszék

Kiss Virág PhD
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

English