Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Nappali osztatlan képzés, levelezős képzések

Rajz- és vizuális kultúra tanár

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A szakképzettség megnevezése: rajz-vizuális kultúra tanár

A szakképzettség angol megnevezése: drawing  and   visual  culture  teacher study

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési idő: 10 félév

Képzés jellemzője: osztatlan tanárképzés

Munkarend: nappali

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Képzés helyszíne:

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus

Felvétel módja:

részletes információk a www.felvi.hu oldalon

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés módja:

elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 

Miért jó döntés az osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szak?

Egyetemünkön közel hetven éve működik rajztanárképzés, mely az elmúlt évtizedek alatt megannyi változáson, korszerűsödésen ment keresztül. Jelenleg osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szakon tanulhatnak az intézetünkbe jelentkezők, mely ötéves, azaz négy év szakmai és pedagógiai képzést és egy év iskolai gyakorlatot takar. A rajztanári szakhoz rengeteg féle szakpár választható, a matematikától a földrajzon, a magyaron, s a testnevelésen át a médiaismeret és mozgóképkultúra tanárig.

 

Mit fogsz tanulni?

A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Ennek keretein belül a biztos rajzi alapok elsajátítása és megerősítése után a különböző képzőművészeti műfajok technikáit, valamint a klasszikus és a kortárs művészettörténet oktatásához szükséges ismereteket sajátíthatod el a képzés négy éve alatt. Fontosnak tartjuk, hogy tanárjelöltként a tanítás-tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedj, s ezzel segítséget kapj a leendő általános és a középiskolai pedagógiai munkádhoz. Az ötödik évben külső iskolai szakmai gyakorlaton veszel majd részt. A képzés ideje alatt lehetőséged lesz bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába, s ezzel együtt aktív képzőművészeti tevékenységet is folytathatsz jól felszerelt műhelyeinkben. Ha kellőképpen szorgalmas vagy, a szak utat nyithat számodra a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészíthet a neveléstudományi (PhD) doktori képzésre.

 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban taníthatsz az osztatlan tanárképzésben szerzett diplomával. Ezen kívül bekapcsolódhatsz a galériák és múzeumok pedagógiai munkájába is.

Miért válaszd az Eszterházyt?

Mert rajztanárnak lenni menő dolog! Nálunk olyan kiváló szakemberré válhatsz, aki autonóm alkotóként is megállja helyét, s tanárként pedig a vizualitás kérdéskörét az átlagosnál jobban ismeri. Kiváló, országosan elismert oktatóink segítségével felkészülhetsz mind a művészet, mind a művészetet közvetítő tanári hivatás területén újonnan jelentkező kihívásokra.

Rajz- és vizuális kultúra tanár (4 féléves levelező)

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A szakképzettség megnevezése: rajz-vizuális kultúra tanár

A szakképzettség angol megnevezése: drawing  and   visual  culture  teacher study

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési idő: 4 félév

Képzés jellemzője: rövid ciklusú tanári mesterképzés

Munkarend: levelező

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Képzés helyszíne:

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus

Felvétel módja:

részletes információk a www.felvi.hu oldalon

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés módja:

elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 

Miért jó döntés a rövid ciklusú 4 féléves Rajz- és vizuális kultúra tanár szak?

Meglévő tanári diploma birtokában, újabb szakként négy félév alatt rajz- és vizuális kultúra tanári diploma szerezhető levelezős munkarendben.

Mit fogsz tanulni?

A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Ennek keretein belül a biztos rajzi alapok elsajátítása és megerősítése után a különböző képzőművészeti műfajok technikáit, valamint a klasszikus és a kortárs művészettörténet oktatásához szükséges ismeretek sajátíthatók el a képzés négy féléve alatt.

Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink a tanítás-tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedjenek, s ezzel segítséget kapjanak az általános és a középiskolai pedagógiai munkához. A négy félév alatt a szakmát megalapozó művészeti stúdiumok mellett korszerű szakmódszertani ismeretek sajátíthatók el. A szak elvégzése utat nyithat a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészíthet a neveléstudományi (PhD) doktori képzésre.

 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban.

Miért válaszd az Eszterházyt?                                                                                         

Kiváló, országosan elismert oktatóink segítségével lehet felkészülni a művészetet közvetítő tanári hivatás területén újonnan jelentkező kihívásokra.

Rajz- és vizuális kultúra tanár (2 féléves nappali)

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A szakképzettség megnevezése: rajz-vizuális kultúra tanár

A szakképzettség angol megnevezése: drawing  and   visual  culture  teacher study

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési idő: 2 félév

Képzés jellemzője: rövid ciklusú tanári mesterképzés

Munkarend: nappali, levelező

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Képzés helyszíne:

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus

Felvétel módja:

részletes információk a www.felvi.hu oldalon

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés módja:

elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 

Miért jó döntés a rövid ciklusú 2 féléves Rajz- és vizuális kultúra tanár szak?

Ha művészeti mesterképzésen (MA) vagy osztatlan 5 éves művészképzésben kaptál diplomát, akkor jövő szeptembertől két félév alatt szerezheted meg nálunk a rajztanári képesítésedet e nappali képzés keretein belül.

Mit fogsz tanulni?

A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Fontosnak tartjuk, hogy tanárjelöltként a tanítás-tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedj, s ezzel segítséget kapj a leendő általános és a középiskolai, valamint a művészeti szakképzés intézményeiben végzendő pedagógiai munkádhoz. A két félév alatt szakmódszertani és általános pedagógiai, pszichológiai tárgyakat fogsz tanulni. A képzés ideje alatt lehetőséged lesz bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába. Ha kellőképpen szorgalmas vagy, a szak utat nyithat számodra a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészíthet a neveléstudományi (PhD) doktori képzésre.

 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban, valamint a szakképzésben taníthatsz a rövid ciklusú két féléves tanárképzésben szerzett diplomával. Ezen kívül bekapcsolódhatsz a galériák és múzeumok pedagógiai munkájába is.

Miért válaszd az Eszterházyt?

Mert rajztanárnak lenni menő dolog! Nálunk olyan kiváló szakemberré válhatsz, aki autonóm alkotói munkája mellett rajztanárként is sikeres lehet, mert a vizuális nevelés kérdéskörét az átlagosnál jobban ismeri. Kiváló, országosan elismert oktatóink segítségével felkészülhetsz a művészetet közvetítő tanári hivatás területén újonnan jelentkező kihívásokra.

Rajz- és vizuális kultúra tanár (2 féléves levelező)

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

A szakképzettség megnevezése: rajz-vizuális kultúra tanár

A szakképzettség angol megnevezése: drawing  and   visual  culture  teacher study

Képzési terület: pedagógusképzés

Képzési idő: 2 félév

Képzés jellemzője: rövid ciklusú tanári mesterképzés

Munkarend: levelező

Finanszírozási forma:

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Képzés helyszíne:

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus

Felvétel módja:

részletes információk a www.felvi.hu oldalon

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Jelentkezés módja:

elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon

 

Miért jó döntés a rövid ciklusú 2 féléves Rajz- és vizuális kultúra tanár szak?

Ha művészeti mesterképzésen (MA) vagy osztatlan 5 éves művészképzésben szerzett diplomát, akkor nálunk két félév alatt kaphatja meg a rajztanári képesítést levelező képzés keretein belül.

Mit fogsz tanulni?

A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Fontosnak tartjuk, hogy tanárjelöltként a tanítás-tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedjen, s ezzel segítséget kapjon a leendő általános és a középiskolai, valamint a művészeti szakképzés intézményeiben végzendő pedagógiai munkádhoz. A két félév alatt szakmódszertani és általános pedagógiai, pszichológiai tárgyakat fognak tanulni. A képzés ideje alatt a hallgatóknak lehetőségük lesz bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába. A szak utat nyithat a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészíthet a neveléstudományi (PhD) doktori képzésre.

 

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban, valamint a szakképzésben lehet elhelyezkedni a rövid ciklusú két féléves tanárképzésben szerzett diplomával.

Miért válaszd az Eszterházyt?

Mert rajztanárnak lenni menő dolog! Olyan kiváló szakembereket képzünk, aki autonóm alkotói munkájuk mellett rajztanárként is sikeresek lehetnek, mert a vizuális nevelés kérdéskörét az átlagosnál jobban ismerik. Kiváló, országosan elismert oktatóink segítségével felkészülhetnek a művészetet közvetítő tanári hivatás területén újonnan jelentkező kihívásokra.

Képzési idő 0 félév

Kik fognak tanítani?

Dr. Orosz Csaba DLA

egyetemi docens,
Tanszékvezető, Szakfelelős, Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék

Dr. Orosz Csaba DLA

Dr. Boros Lili PHD

egyetemi docens

Dr. Boros Lili PHD

Dr. Széplaki Gerda Phd

egyetemi docens

Dr. Széplaki Gerda Phd

Kiss Virág PhD

egyetemi docens,
Szakmentor, Vizuális nevelés és Művészetelmélet Tanszék

Kiss Virág PhD

Egervári Júlia

egyetemi tanársegéd

Egervári Júlia

Virág Ágnes

egyetemi tanársegéd

Virág Ágnes
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Rajz- és vizuális kultúra-tanár [10 féléves] 

Beadandó anyagok feltöltése, 2021. május 18. éjfélig 
Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni, és itt kell a portfóliót is feltölteni
https://tinyurl.hu/5KOS/ 

A portfóliónak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia:
Képanyagok az eddigi munkákról (rajzok és kreatív grafikai lapok) Rajzok: min. 5 db fekete-fehér ceruza vagy szén tanulmányrajz, (portré, kezes portré és akt egyaránt), legalább 50 x 70, maximum 100 x 70 cm-es méretben
Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, maximum 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretbeli megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával: egyedi rajz, kollázs, montázs, frottázs, akril, akvarell, olaj és bármilyen technikával készült saját készítésű alkotás

Gyakorlati vizsga 2021. június 21-én
A gyakorlati vizsga online módon fog zajlani. A feladatokat, és a gyakorlati vizsga módját június 21-én reggel 8h-kor közzétesszük a VMI honlapján, valamint aznap reggel, szóban is elmondjuk egy előre megadott online felületen.

http://vmi.uni-eger.hu/index.php
A feladatok teljesítéséhez szükséges mobiltelefon, számítógép, internet kapcsolat, valamint, rajzeszközök, (rajzszén, ceruza, radír) olló, papír, különböző textíliák, újságpapírok vagy régi fotók, vágóeszközök, ragasztó, tükör, akril festék, A/3-as és A/2 (félíves) rajzlapok

A szóbeli felvételi beszélgetés 2021. június 22-én délelőtt lesz az online feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt pedagógiai rátermettségéről és motivációiról, s az általános képzőművészeti ismereteiről
A beszélgetés, online zajlik, a részletes információkat e-mailban közöljük. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

Felvételi pontok számítása

A kétszakos osztatlan tanárképzésben a művészeti jellegű tanár szakon, a gyakorlati vizsgán 100 pont, a közismereti tanárszakon az érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető.

 

Tanári [2 félév [rajz- és vizuáliskultúra-tanár]

Képz. szint: Mesterképzés
Munkarend: Nappali, Levelező

Beadandó anyagok feltöltése, 2021. május 18. éjfélig 
Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni, és itt kell a portfóliót is feltölteni
https://tinyurl.hu/5KOS/ 

Gyakorlati felvételi vizsga nincs, de az online beszélgetés napján történik a feltöltött festmények és kreatív munkák, valamint a művészetpedagógiai produktumok kiértékelése, megbeszélése.

A portfóliónak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia:
Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, max. 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretben megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával készült saját alkotás, mely reprezentálja az eddigi művészi tevékenységet, illetve szükséges egy művészetpedagógiai tabló, vagy képsorozat egy kreatív rajzórai feladat dokumentációjaként, mely jól reprezentálja az eddigi művészetpedagógiai tevékenységet (ha van).

Online felvételi beszélgetés 2021. június 22-én a feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt pedagógiai kompetenciáiról és motivációiról, s az általános művészetpedagógiai ismereteiről.

A beszélgetés, online zajlik, a részletes információkat e-mailban közöljük. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

„A szakra az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozattal rendelkezők vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti rajz-vizuális kommunikáció tanári végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A szakon mesterfokozat és okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakképzettség szerezhető.”
Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 90 pont

Rajz- és vizuális kultúra-tanár [4 féléves]       

Képz. szint: Mesterképzés
Munkarend: Levelező

Beadandó anyagok feltöltése, 2021. május 18. éjfélig 
Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni, és itt kell a portfóliót is feltölteni
https://tinyurl.hu/5KOS/ 

A portfóliónak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia:
Képanyagok az eddigi munkákról (rajzok és kreatív grafikai lapok) Rajzok: min. 5 db fekete-fehér ceruza vagy szén tanulmányrajz, (portré, kezes portré és akt egyaránt), legalább 50 x 70, maximum 100 x 70 cm-es méretben
Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, maximum 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretbeli megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával: egyedi rajz, kollázs, montázs, frottázs, akril, akvarell, olaj és bármilyen technikával készült saját készítésű alkotás

Gyakorlati vizsga június 21-én
A gyakorlati vizsga online módon fog zajlani. A feladatokat, és a gyakorlati vizsga módját június 21-én reggel 8h-kor közzétesszük a VMI honlapján, valamint aznap reggel szóban is elmondjuk egy előre megadott online felületen.

http://vmi.uni-eger.hu/index.php
A feladatok teljesítéséhez szükséges mobiltelefon, számítógép, internet kapcsolat, valamint, rajzeszközök, (rajzszén, ceruza, radír) olló, papír, különböző textíliák, újságpapírok vagy régi fotók, vágóeszközök, ragasztó, tükör, akril festék, A/3-as és A/2 (félíves) rajzlapok

Online felvételi beszélgetés 2021. június 22-én lesz a feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt pedagógiai rátermettségéről és motivációiról, s az általános képzőművészeti ismereteiről

A beszélgetés, online zajlik, a részletes információkat e-mailban közöljük. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

A szakra csak tanítói vagy más szakterületen szerzett tanári végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 90 pont

 

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

English