Idén a VMI szeptemberben induló képzéseire a FELVÉTELI VIZSGA ONLINE történik. A vizsgára elektronikusan kell jelentkeznetek, a következő módon: Az ADATLAP KITÖLTÉSE után feltölthetitek anyagaitokat, amelyekről a felvételi eljárás menetéről írt részletes, a választott szakoknál megnyitható tájékoztatóban informálódhattok.

Az adatlapon találjátok az online feltöltés módját és szabályait is. A feltöltött és elküldött információkat, dokumentumokat a mentés és beküldés után módosítani nem lehet! ÜGYELJETEK A HATÁRIDŐKRE!

Jó munkát, találkozunk az online felvételin!

Felvételi információk Adatlap kitöltése

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Nappali osztatlan képzés

Miért jó döntés az osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szak?

Egyetemünkön közel hetven éve működik rajztanárképzés, mely az elmúlt évtizedek alatt megannyi változáson, korszerűsödésen ment keresztül. Jelenleg osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szakon tanulhatnak az intézetünkbe jelentkezők, mely ötéves, azaz négy év szakmai és pedagógiai képzést és egy év gyakorlatot takar. A rajztanári szakhoz rengeteg féle szakpár választható, a matematikától a földrajzon, a magyaron, s a testnevelésen át a médiaismeret és mozgóképkultúra tanárig.

 Mit fogsz tanulni?

 A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Ennek keretein belül a biztos rajzi alapok elsajátítása és megerősítése után a különböző képzőművészeti műfajok technikáit, valamint a klasszikus és a kortárs művészettörténet oktatásához szükséges ismereteket sajátítják el a hallgatók a képzés négy éve alatt. Fontosnak tartjuk, hogy a tanítás-tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedjenek a tanárjelöltek, s ezzel segítséget kapjanak az általános és a középiskolai pedagógiai munkájukhoz. Az ötödik évben a tanárjelöltek iskolai szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzés ideje alatt lehetőségük van a diákoknak bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába, s ezzel együtt aktív képzőművészeti tevékenységet is folytathatnak. A képzés emellett utat nyit a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészít a neveléstudományi (PhD) doktori képzésre.

 Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban taníthatnak az osztatlan tanárképzésben végzettek. Ezen kívül bekapcsolódhatnak a galériák és múzeumok pedagógiai munkájába is.

Képzési idő 10 félév

Kik fognak tanítani?

Dr. Orosz Csaba DLA

egyetemi docens,
Tanszékvezető, Szakfelelős

Dr. Orosz Csaba DLA

Dr. Boros Lili PHD

főiskolai docens

Dr. Boros Lili PHD

Dr. Széplaki Gerda Phd

egyetemi docens

Dr. Széplaki Gerda Phd

Kiss Virág PhD

egyetemi docens,
Szakmentor, Vizuális nevelés és Művészetelmélet Tanszék

Kiss Virág PhD

Egervári Júlia

művésztanár

Egervári Júlia
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Rajz- és vizuális kultúra-tanár [10 féléves]

Első forduló,   Beadandó anyagok feltöltése, május 25. 
Képz. szint: Osztatlan tanárképzés
Munkarend: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 10
Önköltség (félév): támogatott

Ez a szak önköltséges formában is indul.

Osztatlan Rajz-vizuális kultúra tanár szak (10 félév)
Beadandó anyagok feltöltése, május 25.
Képanyagok az eddigi munkákról (rajzok és kreatív grafikai lapok) Rajzok: min. 5 db fekete-fehér ceruza vagy szén tanulmányrajz, (portré, kezes portré és akt egyaránt), legalább 50 x 70, maximum 100 x 70 cm-es méretben
Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, maximum 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretbeli megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával: egyedi rajz, kollázs, montázs, frottázs, akril, akvarell, olaj és bármilyen technikával készült saját készítésű alkotás

Gyakorlati vizsga, első nap június 22.
A gyakorlati vizsga online módon fog zajlani. A feladatokat, és a gyakorlati vizsga módját június 22.-én reggel 8h-kor közzétesszük a VMI honlapján, http://vmi.uni-eger.hu/index.php
A feladatok teljesítéséhez szükséges mobiltelefon, számítógép, internet kapcsolat, valamint, rajzeszközök, (rajzszén, ceruza, radír) olló, papír, különböző textíliák, újságpapírok vagy régi fotók, vágóeszközök, ragasztó, tükör, akril festék, A/3-as és A/2 (félíves) rajzlapok
Gyakorlati vizsga, második nap június 23.
Beszélgetés a május 25.-én online feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt pedagógiai rátermettségéről és motivációiról, s az általános képzőművészeti ismereteiről
A beszélgetés, online zajlik, a https://zoom.us/ program segítségével, kérjük előzetesen letölteni, telepíteni és tesztelni. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

Felvételi pontok számítása

A kétszakos osztatlan tanárképzésben a művészeti jellegű tanár szakon, a gyakorlati vizsgán 100 pont, a közismereti tanárszakon az érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető. A jelentkező összpontszámát ebben az esetben is többletpontok nélkül kell megállapítani.

Tanári [2 félév [rajz- és vizuáliskultúra-tanár]
Képz. szint: Mesterképzés
Munkarend: Levelező
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 2
Önköltség (félév): támogatott

Ez a szak önköltséges formában is indul.

Rövid ciklusú Rajz-vizuális kultúra tanár szak (2 félév)
Alkalmassági vizsga és gyakorlati felvételi vizsga nincs, de az online beszélgetés napján történik a feltöltött festmények és kreatív munkák, valamint a művészetpedagógiai produktumok kiértékelése, megbeszélése. Beadandók feltöltése, május 25.
Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni. 

Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, max. 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretben megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával készült saját alkotás, mely reprezentálja az eddigi művészi tevékenységet, illetve szükséges egy művészetpedagógiai tabló, vagy képsorozat egy kreatív rajzórai feladat dokumentációjaként, mely jól reprezentálja az eddigi művészetpedagógiai tevékenységet (ha van).

A feltöltött anyagot szakmai bizottság értékeli. Az alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, aki „nem felelt meg” minősítést szerzett, gyakorlati vizsgát nem tehet. Aki az alkalmassági vizsgán „megfelelt”, tovább jut a második fordulóra (gyakorlati vizsga).
Gyakorlati vizsga, június 23.
Beszélgetés a május 25.-én online feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt pedagógiai kompetenciáiról és motivációiról, s az általános művészetpedagógiai ismereteiről
A beszélgetés, online zajlik, a https://zoom.us/ program segítségével, kérjük előzetesen letölteni, telepíteni és tesztelni. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

Pótnapok: június 26.
A felvételi vizsga menete ugyanaz
Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

„A szakra az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozattal rendelkezők vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti  rajz-vizuális kommunikáció tanári végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A szakon mesterfokozat és okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakképzettség szerezhető.”

 Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 90 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 4 pont
- fogyatékosság: 4 pont
- gyermekgondozás: 4 pont
- hátrányos helyzet: 1 pont
- 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
- OTDK 1-3. hely: 8 pont
- sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
- sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

Rajz- és vizuális kultúra-tanár [4 féléves]      

Képz. szint: Mesterképzés

Munkarend: Levelező

Fin. forma: Állami ösztöndíjas

Képzési idő (félév): 4

Önköltség (félév): támogatott

 Ez a szak önköltséges formában is indul.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A felvételi vizsgák időpontjáról, helyéről, illetve a vizsga különeljárási díjának befizetési módjáról az Egyetem a vizsga előtt kb. 2 héttel elektronikus levélben – a jelentkezés során megadott e-mail címre – értesítést küld.

A szakra csak tanítói vagy más szakterületen szerzett tanári végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A megszerzett tanári végzettséggel az adott tárgyat általános és középiskolában is lehet tanítani.

Rövid ciklusú Rajz-vizuális kultúra tanár szak (4 félév)

Beadandó anyagok feltöltése, május 25.

Képanyagok az eddigi munkákról (rajzok és kreatív grafikai lapok) Rajzok: min. 5 db fekete-fehér ceruza vagy szén tanulmányrajz, (portré, kezes portré és akt egyaránt), legalább 50 x 70, maximum 100 x 70 cm-es méretben

Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, maximum 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretben megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával: egyedi rajz, kollázs, montázs, frottázs, akril, akvarell, olaj és bármilyen technikával készült saját készítésű alkotás

Gyakorlati vizsga, első nap június 22.

A gyakorlati vizsga online módon fog zajlani. A feladatokat, és a gyakorlati vizsga módját június 22.-én reggel 8h-kor közzétesszük a VMI honlapján, http://vmi.uni-eger.hu/index.php

A feladatok teljesítéséhez szükséges mobiltelefon, számítógép, internet kapcsolat, valamint, rajzeszközök, (rajzszén, ceruza, radír) olló, papír, különböző textíliák, újságpapírok vagy régi fotók, vágóeszközök, ragasztó, tükör, akril festék, A/3-as és A/2 (félíves) rajzlapok

Gyakorlati vizsga, második nap június 23.

Beszélgetés a május 25.-én online feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt pedagógiai kompetenciáiról és motivációiról, s az általános művészetpedagógiai ismereteiről.

A beszélgetés, online zajlik, a  https://zoom.us/ program segítségével, kérjük előzetesen letölteni, telepíteni és tesztelni. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

Pótnapok: június 29-július 1.

A felvételi vizsga menete ugyanaz mint fentebb az oldalon


Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

English