Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Nappali osztatlan képzés

Miért jó döntés az osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szak?

Egyetemünkön közel hetven éve működik rajztanárképzés, mely az elmúlt évtizedek alatt megannyi változáson, korszerűsödésen ment keresztül. Jelenleg osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szakon tanulhatnak az intézetünkbe jelentkezők, mely ötéves, azaz négy év szakmai és pedagógiai képzést és egy év gyakorlatot takar. A rajztanári szakhoz rengeteg féle szakpár választható, a matematikától a földrajzon, a magyaron, s a testnevelésen át a médiaismeret és mozgóképkultúra tanárig.

 Mit fogsz tanulni?

 A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Ennek keretein belül a biztos rajzi alapok elsajátítása és megerősítése után a különböző képzőművészeti műfajok technikáit, valamint a klasszikus és a kortárs művészettörténet oktatásához szükséges ismereteket sajátítják el a hallgatók a képzés négy éve alatt. Fontosnak tartjuk, hogy a tanítás-tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedjenek a tanárjelöltek, s ezzel segítséget kapjanak az általános és a középiskolai pedagógiai munkájukhoz. Az ötödik évben a tanárjelöltek iskolai szakmai gyakorlaton vesznek részt. A képzés ideje alatt lehetőségük van a diákoknak bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába, s ezzel együtt aktív képzőművészeti tevékenységet is folytathatnak. A képzés emellett utat nyit a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészít a neveléstudományi (PhD) doktori képzésre.

 Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?

Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban taníthatnak az osztatlan tanárképzésben végzettek. Ezen kívül bekapcsolódhatnak a galériák és múzeumok pedagógiai munkájába is.

Képzési idő 10 félév

Kik fognak tanítani?

Dr. Orosz Csaba DLA

egyetemi docens,
Tanszékvezető, Szakfelelős, Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék

Dr. Orosz Csaba DLA

Dr. Boros Lili PHD

egyetemi docens

Dr. Boros Lili PHD

Dr. Széplaki Gerda Phd

egyetemi docens

Dr. Széplaki Gerda Phd

Kiss Virág PhD

egyetemi docens,
Szakmentor, Vizuális nevelés és Művészetelmélet Tanszék

Kiss Virág PhD

Egervári Júlia

egyetemi tanársegéd

Egervári Júlia
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

Pótfelvételi!

Rajz- és vizuális kultúra-tanár [10 féléves] 

Pótfelvételivel ez a szak csak önköltségesként indul

Beadandó anyagok feltöltése, augusztus 12. éjfélig 

Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni, és itt kell a portfóliót is feltölteni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_dAl2IvWTfFLjho-OmvrqSv23bhuGfSGAjGOY3P3NPb0E1g/viewform?usp=sf_link


A portfóliónak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia:

Képanyagok az eddigi munkákról (rajzok és kreatív grafikai lapok) Rajzok: min. 5 db fekete-fehér ceruza vagy szén tanulmányrajz, (portré, kezes portré és akt egyaránt), legalább 50 x 70, maximum 100 x 70 cm-es méretben
Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, maximum 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretbeli megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával: egyedi rajz, kollázs, montázs, frottázs, akril, akvarell, olaj és bármilyen technikával készült saját készítésű alkotás

Gyakorlati vizsga és beszélgetés, augusztus 13.
A gyakorlati vizsga online módon fog zajlani. A feladatokat, és a gyakorlati vizsga módját augusztus 13-án reggel 8h-kor közzétesszük a VMI honlapján,

http://vmi.uni-eger.hu/index.php
A feladatok teljesítéséhez szükséges mobiltelefon, számítógép, internet kapcsolat, valamint, rajzeszközök, (rajzszén, ceruza, radír) olló, papír, különböző textíliák, újságpapírok vagy régi fotók, vágóeszközök, ragasztó, tükör, akril festék, A/3-as és A/2 (félíves) rajzlapok

Beszélgetés ugyanezen a napon lesz az online feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt pedagógiai rátermettségéről és motivációiról, s az általános képzőművészeti ismereteiről
A beszélgetés, online zajlik, a részletes információkat e-mailban közöljük. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

Felvételi pontok számítása

A kétszakos osztatlan tanárképzésben a művészeti jellegű tanár szakon, a gyakorlati vizsgán 100 pont, a közismereti tanárszakon az érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető.

Tanári [2 félév [rajz- és vizuáliskultúra-tanár]
Képz. szint: Mesterképzés
Munkarend: Levelező
Pótfelvételivel ez a szak csak önköltségesként indul

Beadandó anyagok feltöltése, augusztus 12. éjfélig 

Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni, és itt kell a portfóliót is feltölteni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_dAl2IvWTfFLjho-OmvrqSv23bhuGfSGAjGOY3P3NPb0E1g/viewform?usp=sf_link

Gyakorlati felvételi vizsga nincs, de az online beszélgetés napján történik a feltöltött festmények és kreatív munkák, valamint a művészetpedagógiai produktumok kiértékelése, megbeszélése.

 A portfóliónak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia:

Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, max. 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretben megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával készült saját alkotás, mely reprezentálja az eddigi művészi tevékenységet, illetve szükséges egy művészetpedagógiai tabló, vagy képsorozat egy kreatív rajzórai feladat dokumentációjaként, mely jól reprezentálja az eddigi művészetpedagógiai tevékenységet (ha van).

 Online beszélgetés augusztus 13-án a feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt pedagógiai kompetenciáiról és motivációiról, s az általános művészetpedagógiai ismereteiről
A beszélgetés, online zajlik, a részletes információkat e-mailban közöljük. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

 „A szakra az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozattal rendelkezők vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti rajz-vizuális kommunikáció tanári végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. A szakon mesterfokozat és okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakképzettség szerezhető.”
Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 90 pont

 Rajz- és vizuális kultúra-tanár [4 féléves]       

Képz. szint: Mesterképzés

Munkarend: Levelező

Pótfelvételivel ez a szak csak önköltségesként indul

Beadandó anyagok feltöltése, augusztus 12. éjfélig 

Online jelentkezési formanyomtatványt kell kitölteni, és itt kell a portfóliót is feltölteni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_dAl2IvWTfFLjho-OmvrqSv23bhuGfSGAjGOY3P3NPb0E1g/viewform?usp=sf_link

A portfóliónak az alábbi anyagokat kell tartalmaznia:

Képanyagok az eddigi munkákról (rajzok és kreatív grafikai lapok) Rajzok: min. 5 db fekete-fehér ceruza vagy szén tanulmányrajz, (portré, kezes portré és akt egyaránt), legalább 50 x 70, maximum 100 x 70 cm-es méretben
Kreatív rajzok, festmények, szobrok: min. 5, maximum 10 db munka (1 sorozat - 1 munkának számít)
Méretbeli megkötés nincs. Beadható bármilyen technikával: egyedi rajz, kollázs, montázs, frottázs, akril, akvarell, olaj és bármilyen technikával készült saját készítésű alkotás

 Gyakorlati vizsga és beszélgetés, augusztus 13.
A gyakorlati vizsga online módon fog zajlani. A feladatokat, és a gyakorlati vizsga módját augusztus 13-án reggel 8h-kor közzétesszük a VMI honlapján,

http://vmi.uni-eger.hu/index.php
A feladatok teljesítéséhez szükséges mobiltelefon, számítógép, internet kapcsolat, valamint, rajzeszközök, (rajzszén, ceruza, radír) olló, papír, különböző textíliák, újságpapírok vagy régi fotók, vágóeszközök, ragasztó, tükör, akril festék, A/3-as és A/2 (félíves) rajzlapok

Beszélgetés ugyanezen a napon lesz az online feltöltött munkákról, valamint tájékozódás a jelölt pedagógiai rátermettségéről és motivációiról, s az általános képzőművészeti ismereteiről
A beszélgetés, online zajlik, a részletes információkat e-mailban közöljük. A beszélgetés időtartama 10-15 perc.

 A szakra csak tanítói vagy más szakterületen szerzett tanári végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

Felvételi pontok:
- gyakorlati vizsga: 90 pont

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár

English