Televíziós műsorkészítő

felsőoktatási szakképzés

Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzési szak

A szak megnevezése: Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés
A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens
A képzési és kimeneti követelményt tartalmazó jogszabály száma: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet
Megszerzendő kreditek száma: 120
A szakmai gyakorlat kreditértéke: 30, a szakmai gyakorlat egy félév, 560 óra
A képzési idő: 4 félév

Finanszírozási forma:
A – állami ösztöndíjas képzés
K – önköltséges képzés
A képzés helye: Eszterházy Károly Egyetem Egri Campus
A felvétel előfeltétele: érettségi bizonyítvány
Felvétel módja: Részletes információk: www.felvi.hu
Jelentkezési határidő: 2021. február 15.
Jelentkezés módja: Elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon
Felvilágosítás:
Felvételi és Képzésszervezési Osztály
"A" ÉPÜLET Eger, Eszterházy tér 1. fsz. 131.
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő - Csütörtök:
de.: 10.00-11.00
du.: 13.00-14.00
Péntek: de.: 10.00-11.00
Tel.: (36)520-424; (36)520-400/3179 mellék


Miért jó döntés a Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzési szakot választani?
A szak ismereteket ad a hagyományos és digitális vizuális világban való tájékozódáshoz. Tanulmányozhatod a vizuális nyelvben rejlő kifejezési lehetőségeket, ezeket önállóan és csapatmunkában próbálhatod ki televíziós alkotások létrehozása során. Olyan szakemberek képezünk, akik a televíziós műsorkészítés valamennyi munkafolyamatában képesek asszisztensi feladatkörök ellátására. A képzési idő négy félév.

Mit fogsz tanulni?
A hallgatók alkalmassá válnak a vizuális nyelv tanulmányozására illetve a kreatív mozgóképes önkifejezésre. A képzést tanulmányi kirándulások, fesztiválrészvételek és filmklubos rendezvények teszik teljessé. Gyakorlati tárgyak: a film anatómiája, mozgóképtechnika, vágás, hír- és magazinműsorok készítése, webdesign, produkciós ismeretek. Elméleti tárgyak: filmelemzés, magyar filmtörténet.
A gyakorlati órák nagyrészt három helyszínen zajlanak: a főépület alagsorában van az animációs műterem, ugyancsak az alagsorban a Líceum Televízió stúdiója, a Kepes Intézetben pedig a fikciós filmek felvételéhez alkalmas műterem. Az elméleti órákat a főépület jól felszerelt előadótermeiben tartjuk. A belső szakmai gyakorlatot az egyetem televíziós stúdiójában és műtermeiben, a külső gyakorlatot filmes cégeknél és különböző médiaintézményekben lehet teljesíteni.
A képzésre felvételi vizsga nélkül lehet felvételt nyerni.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Továbbtanulási lehetőségek: a besorolási alapszakokon (mozgóképkultúra és médiaismeret BA illetve kommunikáció és médiatudomány BA) való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit. A képzési terület (művészet) szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit. Lehetőség van továbbá arra, hogy a hallgató átlépjen a képalkotás szak mozgókép és média szakirányára.
A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök: 3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású. A filmkészítés gyakorlati területei (filmgyártás helyi televíziók, mozgóképkészítő vállalkozások és cégek, médiaintézmények, a mozgóképes szakmák intézményi hálózata (műsorszervezés, terjesztés, nemzetközi kapcsolatok), a médiadesign területei, közművelődés (művelődési intézmények, múzeumok, archívumok, könyvtárak), egyéb kulturális szolgáltatások.
Jellemző tevékenységek:
• operatőr-asszisztensi feladatok
• műsorgyártással kapcsolatos munkák
• vágóasszisztensi munkák
• filmes és televíziós utómunkák
• feladatok a mozgóképes alkotások terjesztésében
• oktatástechnológiai feladatok
• kiadványszerkesztés.

 

 

Képzési idő 4 félév

Kik fognak tanítani?

Borbás László

egyetemi tanársegéd,
Szakmentor (Televíziós műsorkészítő Felsőoktatási Szakképzés), Szakmai gyakorlatvezető tanár

Borbás László

Madarász Judit

mestertanár

Madarász Judit

Dr. Mizser Attila PhD

adjunktus,
Szakmentor (Osztatlan Média-, Mozgókép- és Kommunikáció- tanár)

Dr. Mizser Attila PhD

Dr. habil. Monory Mész András

egyetemi docens,
Szakfelelős (Televíziós műsorkészítő Felsőoktatási Szakképzés)

Dr. habil. Monory Mész András

Dr. habil M. Tóth Éva DLA

egyetemi tanár,
tanszékvezető

Dr. habil M. Tóth Éva DLA

Puzsár Zsófia

mestertanár

Puzsár Zsófia

Dr. Sáry Bánk DLA

egyetemi docens

Dr. Sáry Bánk DLA

Dr. Strickland-Pajtók Ágnes PhD

adjunktus,
Szakmentor, Kommunikáció és Médiatudomány BA

Dr. Strickland-Pajtók Ágnes PhD

Dr. Habil. Szíjártó Imre PhD.

Egyetemi tanár,
Szakirányfelelős (Képalkotás BA – Mozgóképkultúra és média), Szakfelelős (Osztatlan Média-, Mozgókép- és Kommunikáció- tanár )

Dr. Habil. Szíjártó Imre PhD.

Dr. Tóth Tibor

ny. főiskolai docens, óraadó

Dr. Tóth Tibor

Dr. Záhonyi-Ábel Márk PhD

adjunktus, Szakmentor (Képalkotás BA – Mozgóképkultúra és média)

Dr. Záhonyi-Ábel Márk PhD
Itt jelentkezhetsz
Felvételi vizsga információk

 A pontszámítás alapja az érettségi vizsga eredménye. 

English