Beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

Publikáció: 2018. március 14. szerda

 „A vértől rosszul voltam, így el sem tudtam képzelni, hogy orvos legyek” — címmel beszélgetés jelent meg a paraméter.sk kultúrális rovatában F. Balogh Erzsébet festőművésszel, a tavalyi Dunart.com művésztelep kapcsán

Balogh Erzsébet Miskolcon született, jelenleg Egerben él és tanít. „Festészetének alapja az erőteljes gesztusban és színben foglalt érzelem a valós látványból, az egyéni létélményekből kiindulva a majdnem absztrakt világban megfogalmazódó indulati, pszichikai tartalmakat hordozó expresszív erővel terhes meditáció” — írta róla H. Szilasi Ágota művészettörténész. A tavalyi somorjai DUNART.COM művésztelep résztvevője volt ő is. Ott beszélgettünk száradó vásznak és ecsetek között életéről, művészetéről és a kortárs művészet létjogosultságáról

A szülei mivel foglalkoztak, mennyire voltak művészeti beállítottságúak?

— Elsőként talán nem is a szüleimet kellene megemlíteni, mert az édesapám jogász-közgazdász, az édesanyám pedig beruházási előadó volt, tehát nekik nem volt semmilyen művészeti beállítottságuk. De a nagyapám műbútorasztalosként dolgozott Miskolcon, Muray Nándornak hívták, és nagyon komoly műhellyel, illetve asztalosipari tudással rendelkezett. Jegyzik is őt az iparosok adattárában, sőt, a miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményében is van egy ülőgarnitúrája.

Tehát akkor innen ered a művészi hajlama?

— Gondolom.

Hány évesen kezdett el művészettel foglalkozni?

— Ugyanaz a történet, amivel általában minden művész kezdi a szakmai önéletrajzát, hogy már gyerekkorom óta rajzolok. Elvarázsolt gyerek voltam, aki szeretett elbújni, és nemcsak rajzoltam, festettem, hanem mindig készítettem valamit a különböző anyagokból. A miskolci lakásunk  pincéjében már általános iskolás koromban műtermet alakítottam ki. Akkor még szobrász szerettem volna lenni, a miskolci kertészet fazekasműhelyében tanultam meg korongozni, és onnan cipeltem haza az agyagot, hogy otthon szobrokat készítsek.

Mit szóltak mindehhez a szülei?

— Édesapám támogatott, és büszke volt a kézügyességemre. Elvitt Ruttkay György miskolci festőművészhez, hogy az festeni tanítson. Ruttkay György jogász volt, de fiatalkorától elkötelezte magát a művészet mellett. Kassák Lajos fedezte fel tehetségét és a Ma folyóiratban közölte is a rajzait, majd a magyar aktivisták kiállításain rendszeresen szerepelt. Magánórákat vettem tőle és keramikus feleségétől, Nyirí Lilitől. Óriási élmény volt hozzájuk járni, lakásuk tele volt műtárggyal és munka közben rengeteget meséltek, főleg Kassákról és a köré csoportosuló művészekről. De végül is édesapám nem engedte meg, hogy a képzőművészeti egyetemre felvételizzek.

A magánórákat engedélyezte, sőt, elintézte, de az egyetemet nem?

— Azt mondta, szerezzek először tanári diplomát, aztán azt csinálok, amit akarok. Így kerültem biológia-rajz szakra, az egri főiskolára. Ezt a döntésemet később sem  bántam meg, mert életre szóló indíttatást kaptam. A rajz szakon végzettek közül sokan tovább tanultak és művészettörténészként,  vagy képzőművészként lettek ismertek a hazai művészeti életben.

Érdekes, hogy nagyon sok művész mondja, hogy tanult, vagy pedig érdeklődött/érdeklődik a biológia iránt…

— Választanom kellett a tanárképző főiskola és az orvosi egyetem között. Szerettem a biológiát, de ennél is jobban szerettem a magyart. Csakhogy magyar-rajz párosítás nem volt akkor, a vértől pedig rosszul voltam, így el sem tudtam képzelni, hogy orvos legyek. Nem bántam meg végül is a döntésemet,  úgy gondolom, hogy a biológia tanulása szélesebb látókört  biztosított.

Milyen eredménnyel végezte a szakot?

— A rajzra összpontosítottam a legtöbb energiát, de biológiából is jó eredményekkel végeztem, csak egyszer buktam meg állatrendszertanból.

1977-ben szerezte meg a tanári diplomát, hogy alakult utána az élete? Hol talált munkát, illetve milyet?

— Menekültem Miskolcról. Nem akartam visszamenni a szüleimhez,   önálló életre vágytam. A főiskolás évek alatt találkoztam a későbbi férjemmel, akivel határozott elképzelésünk volt a jövőnkről.

 …aki biológus?

— Nem, magyar-ének szakos tanár. Ő már a főiskolán a népzene mellett kötelezte el magát. Diplomázás után Poroszlóra mentünk tanítani.

Tapasztalatnak biztosan jó volt.

— Tapasztalatnak nagyon jó volt, de csak egy évig bírtuk, utána visszamentünk Egerbe dolgozni és tovább folytattuk tanulmányainkat, én a Képzőművészeti Egyetemen ő pedig Debrecenben néprajzot tanult.

Közben tanított?

— Egerben egy általános iskolában helyezkedtem el. Nagyon szerettem tanítani, mert elsőtől nyolcadik osztályig szinte minden korosztállyal foglalkozhattam, a problémám csupán az volt, hogy nem tudtam mellette elég időt a művészeti munkára fordítani. Szerencsére meghirdettek egy állást Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán, azóta, azaz 32 éve vagyok a főiskola tanára.

„Festészetének alapja az erőteljes gesztusban és színben foglalt érzelem a valós látványból.” — írták önről. Mikor kezdett el igazán festeni, mikor készült el az első olyan műve, amire igazán büszke?

— A Képzőművészeti Egyetem elvégzése után. Addig kerestem a kifejezési lehetőségeket, a saját hangvételt, a témát. Főleg akvarelleket készítettem. Szerettem ezt a technikát, mert gyorsan és rövid idő alatt tudtam megfogalmazni, ami foglalkoztatott. Fontos mérföldkő volt a diplomázás után egy ausztriai nemzetközi művésztelep 1990-ben, ahova nagyon félve mentem, mert  bizonytalan voltam magamban. Itt lehetőségem volt ideális körülmények között egy inspiratív környezetben az elmélyült munkára,  melynek során sok mindent tisztázni tudtam magamban. Itt kezdtem a gesztusokkal megfogalmazott formavilággal kísérletezni. Újra építettem a színekkel kapcsolatos beidegződéseimet.

Tehát mondhatjuk, hogy elég későn?

— Mihez képest? Nem elhanyagolható, hogy én közben két fiú gyermekem nevelésével is foglalatoskodtam. Egyébként úgy gondolom, hogy ma rá vagyunk kényszerítve egy felgyorsultabb, látványosabb teljesítményre, pedig szerintem mindenkinek más a fejlődési ritmusa, erre nincs recept. A művészettörténetben látunk példákat arra, hogy hosszú évekig, évtizedekig kísérleteztek például Cezanne, Van Gogh, míg a fő műveik megszülettek.

Ma rövid idő alatt gyors, látványos eredményeket várunk a fiataloktól és magunktól is. Sokszor a nagy lendület után megtorpanás következik, arról nem is beszélve, hogy az egzisztenciális harc rengeteg energiát emészt fel.  Sokan a munka világában hamarabb feladják a művészi tevékenységet. Az egyetemen nagyon lendületes, bátor, karakteres munkák születnek. Érdekes összehasonlítani az archív anyagban megmaradt munkákkal. Régebben a tanulmányok kisebbek, de nagyon elmélyültek voltak.

Mármint azok a művek, amelyeket önök készítettek?

— Nem elsősorban az én korosztályomra gondolok, hanem a még előttem végzettekre. 2018-ban lesz 70 éves az egri rajzoktatás. Ez alatt az idő alatt készült munkák szépen mutatják a korszellem változását. 

De ugye, azt azért nem lehet kijelenteni, hogy a mai művek összecsapottak?

— Egyáltalán nem. A szakmai igényesség fontos mérce ma is. Hihetetlen energiával és nagyon elmélyülten, magas színvonalon dolgoznak az elhivatott hallgatók. Sajnos a kétszakos képzésnél nincs elég idejük a szakmai munkára, ezért tapasztalhatunk egyfajta színvonalbeli visszaesést. De ez régen is így volt. Két szakon nem lehet kiváló eredményt elérni. A kettőből van mindig egy kedvenc.

Ha már fiatalokról van szó, akkor nézzük példaként Mayer Évát, aki somorjai és a DUNART.COM művésztelep szervezője, vagy a férjét, Majoros Áron Zsoltot, akik mindketten a nyolcvanas évek elején, közepén születtek, ily módon szintén fiatalok. Ha az ő munkásságukat vesszük górcső alá, mit mondana?

— Ők  nagyon tehetséges fiatal művészek, és rendelkeznek a fiatal energikus generáció összes erényével. A felsőoktatási képzés is sokat változott, legalább is a gyakorlati oldala. Ma már az egyetemen is rengeteg kiállítást szerveznek, pályázatokon, külföldi képzésekben vehetnek részt a hallgatók, nagyon korán kapcsolatba kerülhetnek galériákkal.

Tehát ők megtanulják az iskolában saját magukat menedzselni?

— Igen, most már errefelé fordult a világ. Persze ezt túl általános így kimondani, mert a művészek nem szívesen foglalkoznak ezzel, habár elkerülhetetlen a pályán maradáshoz, többségük mégis képtelen az önmaga menedzselésére.

Mert elég korán állítottak ki külföldön, például Londonban. Önnek mikor sikerült először?

—  Én 31 évesen hagytam el először az országot. Megszabott valutakeret volt, amivel túl sokáig nem lehetett megélni külföldön, ha ott ismerős nem támogatott. Mi egyetemista-főiskolás korunkban örültünk, ha a legújabb könyveket, folyóiratokat megszereztünk a nyugati kortárs művészetről, most pedig bemegyünk az első könyvesboltba, vagy felmegyünk a netre és minden ott van. 

Mikor sikerült önnek az első művét eladnia?

— Az előbb említett ausztriai művésztelep ilyen szempontból nagyon sikeres volt. Egy építész szervezte, aki szállodákat, közintézményeket épített, és egyben volt egy művészeti galériája is. Tőlem akkor sok munkát megvett, így ez anyagilag is beindította az életemet.

Manapság könnyű a műveket értékesíteni? Van piaca a kortárs művészetnek?

— Szerintem van piaca a nagyvilágban, de sajnos én olyan helyen élek, ami szerintem az egész országban a legfejletlenebb ebből a szempontból. Kelet-Magyarországnak ez a része még kiállítótermekben sem bővelkedik  különösebben.

Ám művészetét díjak formájában több alkalommal is elismerték. Mennyire viszik előre önt a díjak?

— Jól esik az embernek, bár semmit nem határoznak meg. Nyilván ez egy drága mulatság, mármint művészetet „csinálni”. Az anyagi lehetőségek sokszor korlátok közé szorítják az embert, bár egyszerű, olcsó anyagokból is lehet kiváló műveket létrehozni. Most legutoljára Losoncon az Akvarell Triennálén kaptam első díjat és ott meg is vásárolták a műveimet a múzeum számára. Nagy öröm, ha jó gyűjteménybe kerül a munkám.

Tehát anyagi vonzata is van a díjaknak, amelyek ugye segítik a művészt?

— Valamennyi  pénz általában jár a díjakkal, természetesen attól függően, hogy az adott kiállítás szervezői hogyan tudnak pályázni, mennyi szponzort tudnak beszervezni.

A somorjai művésztelepen először vett részt 2017 nyarán?

— Igen, először.

Mit szólt hozzá?

—  Az egész szervezés nagyon-nagyon körültekintő és igényes, kiváló vendéglátásban volt részünk, jók a munkalehetőségek, öröm volt rajta részt venni.

Több művésztelepen volt már, tehát van összehasonlítási alapja…

— Minden művésztelepnek megvan a sajátos karaktere, hangulata, melyet a szervezők alakítanak ki azzal, hogy honnan és milyen művészeket hívnak meg. Én is vezettem művésztelepet 15 évig Jászdózsán, ahol inkább Latin-Amerika felé kerestünk  kapcsolatot. a magyar és a különböző európai országok  mellett  minden évben részt vettek Mexikóból, Chiléből, Hondurasból is művészek.  

A somorjai művésztelepen korosztálybeli különbségek is voltak, tehát valahol tanulnak is a művészek egymástól?

— Így van, és ez szerintem nagyon szerencsés, hogy minden korosztály képviselteti magát. Így életszerű egy művésztelep.

 Angyal Sándor

http://parameter.sk/vertol-rosszul-voltam-igy-el-sem-tudtam-kepzelni-hogy-orvos-legyek-beszelgetes-f-balogh-erzsebet#.Wqe0Ck0sd5I.facebook

 

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 2020

STATEMENT - B32 TREZOR GALÉRIA

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA 2020

TÁJKÉPZETEK címmel Kopacz Kund kiállítása nyílik a MAMŰ Galériában

Volt hallgatónk kiállítását ERŐSS István képzőművész nyitja meg a MAMŰ Galériában

TÁJKÉPZETEK címmel Kopacz Kund kiállítása nyílik a MAMŰ Galériában

ITDK forduló a Képzőművészeti Tanszéken

A Képzőművészeti Tanszék tavaszi ITDK fordulója május 13.-án került megrendezésre.

ITDK forduló a Képzőművészeti Tanszéken

Beszélgetés Horváth Dániel festőművésszel

A művésszel Sándor Emese beszélget

Beszélgetés Horváth Dániel festőművésszel

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Az Eszterházy Károly Egyetem Képalkotás (festészet, természet-művészet), és Grafikusművész szak rajz előkészítője

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Dr. Habil Erőss István könyve farszi nyelven

Megjelent oktatónk, Dr. Habil Erőss István egyetemi tanár Természetművészet című könyve farszi nyelven.

Dr. Habil Erőss István könyve farszi nyelven

A Képzőművészeti Tanszék hallgatói is szerepeltek a kari ITDK napon

Az Uni­Esz­ter­há­zy - EKE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi és Mű­vé­sze­ti Kara no­vem­ber 27-én Kari TDK napot szer­ve­zett a Lí­ce­um­ban.

A Képzőművészeti Tanszék hallgatói is szerepeltek a kari ITDK napon

Gratulálunk díjazottjainknak!

Megnyílt a MAT - a Heves Megyei Amatőr Tárlat

Gratulálunk díjazottjainknak!

FAMETSZET WORKSHOP ÉS ELŐADÁS

Albertus Charles Andre Tanama indonéz grafikusművész előadása, és workshop

FAMETSZET WORKSHOP ÉS ELŐADÁS

Kortárs indonéz szobrászat

Yoga Budhi Wantoro szobrászművész előadása a kortárs indonéz szobrászatról.

Kortárs indonéz szobrászat

Leviatán - Horváth Dániel kiállítása

Horváth Dániel kiállítása a Karinthy Szalonban

Leviatán - Horváth Dániel kiállítása

Vetett árnyék

A Képzőművészeti Tanszék II. és III. évfolyamos képgrafikus hallgatóinak kiállítása a Hallgatói Galériában

Vetett árnyék

4+1 A hónap műtárgyai

A hónap műtárgyai Ostoroson

4+1 A hónap műtárgyai

Festészet Napja a Hallgatói Galériában

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék II.éves festő csoport hallgatóinak munkáiból

Festészet Napja a Hallgatói Galériában

SZIN-BIÓZIS exhibition on the Day of the Hungarian Painting

A joint exhibiton by the Department of Fine Arts, EKE and the Faculty of Music and Visual Arts., University of Pécs

SZIN-BIÓZIS exhibition on the Day of the Hungarian Painting

SZÍN-BIÓZIS kiállítás a Magyar Festészet Napján

Közös kiállítás a Képzőművészeti Tanszék, és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar hallgatóinak munkáiból

SZÍN-BIÓZIS kiállítás a Magyar Festészet Napján

Gratulálunk Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA oktatónknak!

Sikeresen habilitált Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA oktatónk

Gratulálunk Dr. Habil Ferenczy Zsolt DLA oktatónknak!

Moving wall

Mátrai Erik kiállítása Kolozsváron

Moving wall

Lipkovics Péter előadása

Természetművészet a Sóstói Múzeumfaluban

Lipkovics Péter előadása

Felavatták Lencsés Andrea hallgatónk fényinstallációját Miskolcon

MISKOLC ELSŐ FÉNYINSTALLÁCIÓJA: A FÖLD

Felavatták Lencsés Andrea hallgatónk fényinstallációját Miskolcon

4. Márokföldi művésztelep 2019

Elkezdődtek a nyári művésztelepeink

4. Márokföldi művésztelep 2019

Erőss István oktatónk az Új Művészetben

A beszélgetést az Intézet tanára, Balázs Kata művészettörténész készítette.

Erőss István oktatónk az Új Művészetben

Horizont című kiállítás

Horizont című kiállítás

Oktatói siker a Szegedi Nyári Tárlaton

Kótai Tamás kapta Szeged város díját

Oktatói siker a Szegedi Nyári Tárlaton

DIPLOMA 2019 - Képzőművészeti Tanszék

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak diploma kiállítása

DIPLOMA 2019 - Képzőművészeti Tanszék

Mátrai Erik oktatónk a Papageno című kulturális magazinban

Izgalmas beszélgetés jelent meg Mátrai Erik oktatónkkal a Papageno című kulturális magazinban Jézus Krisztus a legnagyobb installációs művész címmel.

Mátrai Erik oktatónk a Papageno című kulturális magazinban

MOLNÁR Krisztina és ZELENÁK Noémi kiállítása a Hallgatói Galériában!

Cluj címmel nyílik kiállítás a Hallgatói Galériában

MOLNÁR Krisztina és ZELENÁK Noémi kiállítása a Hallgatói Galériában!

Erőss István február 25-én előadást tartott a Vizuális Művészeti Intézetben

Előadás a Mexikóban megrendezett Global Nomadic Art Project 2019 eseményeiről.

Erőss István február 25-én előadást tartott a Vizuális Művészeti Intézetben

Új kiállítás nyílt a Hallgatói Galériában!

Kiállítás a Noszvaji Művésztelepen készült hallgatói munkákból

Új kiállítás nyílt a Hallgatói Galériában!

Hallgatói siker!

Két hallgatónk is kiállít a 28. Debreceni Tavaszi Tárlaton

Hallgatói siker!

Rendhagyó grafikai workshop

A HOM-Miskolci Galéria Alkotóháza grafikai hagyományainak felfrissítésére a Rzseszówi Egyetem Művészeti Karának oktatóival egy rendhagyó workshopra vállalkozott

Rendhagyó grafikai workshop

Lezárult a „Tales / Art / Fashion“ pályázat első fordulója

Lezárult a FASHION STREET, a Bartók Béla Boulevard és az ArtHungry „Tales / Art / Fashion“ művészeti pályázat-sorozat első, festőművészekhez szóló felvonása.

Lezárult a „Tales / Art / Fashion“ pályázat első fordulója

Kakas Olívia, Víziók című kiállítása

Kakas Olívia, Víziók című kiállítása nyílik Gyöngyösön, a Károly Róbert Campus szervezésében

Kakas Olívia, Víziók című kiállítása

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Az Eszterházy Károly Egyetem Képalkotás (festészet, természet-művészet), és Grafikusművész szak rajz előkészítője

RAJZ felvételi előkészítő Egerben!

Contemporary Birds

HATÁR Attila kiállítása a Hallgatói Galériában

Contemporary Birds

EVERYTHING IS ABSTRACT

MIZSÁK Gergő kiállítása az ARKT Művészeti Ellátó-ban

EVERYTHING IS ABSTRACT

NYÍLT NAP & MAPPANÉZÉS ⇾ KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉK ⇾ 2019.01.22.

2019. január 22-én MAPPANÉZÉSsel és PORTFOLIÓKONZULTÁCIÓval egybekötött NYÍLT NAPot tartunk a KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉKen.

NYÍLT NAP & MAPPANÉZÉS ⇾ KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉK ⇾ 2019.01.22.

Oktatónk, Erőss István a GNAP 2019 meghívott résztvevői között

A minden évben más helyszínre szervezett nemzetközi természetművészeti projektet 2019-ben Mexikóban rendezik meg január 12 és 26 között.

Oktatónk, Erőss István a GNAP 2019 meghívott résztvevői között

Ványai Magdolna, a Képzőművészeti Tanszék oktatója Eszterházy Károly Emlékérmet kapott. GRATULÁLUNK!

A 2018. december 20-án megtartott évzáró egyetemi ünnepségen Ványai Magdolna, a Képzőművészeti Tanszék oktatója Eszterházy Károly Emlékérmet kapott.

Ványai Magdolna, a Képzőművészeti Tanszék oktatója Eszterházy Károly Emlékérmet kapott. GRATULÁLUNK!

Természetművészeti kiállítás

Kiállítás az I. PART természetművészeti szimpóziumon készült munkákból

Természetművészeti kiállítás

Előadás a Partiumi Keresztény Egyetemen

Erőss István, a Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék tanárának Természetművészet című előadása

Előadás a Partiumi Keresztény Egyetemen

Oktatónk és hallgatónk a díjazottak között!

Megnyílt a XXIV. Miskolci Téli Tárlat.

Oktatónk és hallgatónk a díjazottak között!

CSOKI ÉS VANÍLIA

HORVÁTH Fanni és TÓTH Vivien a Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszékének harmadéves képgrafikus szakos hallgatói

CSOKI ÉS VANÍLIA

HULLÁM

SIKLÓDI Fruzsina és LUKÁCS Máté, a Vizuális Művészeti Intézet, Képzőművészeti Tanszék első éves festő szakos hallgatóinak kiállítása

HULLÁM

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képzőművészeti- és tanárképzések 2018.12.04.

2018. december 4-én BEMUTATÓKkal, MAPPANÉZÉSsel és KONZULTÁCIÓval egybekötött NYÍLT NAPot tartunk a KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉKen.

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képzőművészeti- és tanárképzések 2018.12.04.

Oktatónk Mayer Éva díjazott a Magyar Tudomány Ünnepén

Mayer Éva képzőművész, a VMI Képzőművészeti Tanszék oktatója tudományos és művészeti tevékenysége elismerésekent MAB Tudományos Díjban részesült

Oktatónk Mayer Éva díjazott a Magyar Tudomány Ünnepén

Oktatóink a romániai televízió Magyar Adás c. műsorában

A nagy sikerű 5. Székelyföldi Grafikai Biennáléról sugárzott műsorban megszólalnak oktatóink

Oktatóink a romániai televízió Magyar Adás c. műsorában

Mayer Éva oktatónk a Római Magyar Akadémia Képzőművészeti Ösztöndíjasainak kiállításán

Töredékszavak címmel nyílt kiállítás tegnap a Párbeszéd Házában

Mayer Éva oktatónk a Római Magyar Akadémia Képzőművészeti Ösztöndíjasainak kiállításán

Kopasz Tamás kiállítása a Munkácsy Emlékházban

A VMI Képzőművészeti Tanszék oktatója, Kopasz Tamás Munkácsy-díjas képzőművész Válogatás c. kiállítása október 25-én délután fél kettőkor nyílik Békéscsabán, a Munkácsy Emlékházban

Kopasz Tamás kiállítása a Munkácsy Emlékházban

Mayer Éva díjat nyert az 5. Székelyföldi Grafikai Biennálén

A VMI Képzőművészeti Tanszékének oktatója, Mayer Éva grafikusművész nyerte a Pulzus Művésztelep díját Bevésődés 1 és 2 című alkotásaiért.

Mayer Éva díjat nyert az 5. Székelyföldi Grafikai Biennálén

Horváth Dániel kiállítása a Fuga-Budapesti Építészeti Központban

A kiállítás az alkotó 2012 és 2017 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában végzett tanulmányaihoz kapcsolódik

Horváth Dániel kiállítása a Fuga-Budapesti Építészeti Központban

A VMI számos oktatója és hallgatója szerepel a XXIV. Miskolci Téli Tárlaton

Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria XXIV. Téli Tárlata decemberben nyílik

A VMI számos oktatója és hallgatója szerepel a XXIV. Miskolci Téli Tárlaton

A VMI három oktatója és egykori hallgatói is szerepelnek a rangos Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállítói között

Október 13-án nyílik az 5. Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállítása

A VMI három oktatója és egykori hallgatói is szerepelnek a rangos Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállítói között

JELENIDŐ

Válogatás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet festő szakos hallgatóinak munkáiból

JELENIDŐ

Kótai Tamás kiállítása október 5-ig látható

Az EKE VMI oktatója, Kótai Tamás képzőművész Szabadulási kísérlet c. kiállítása október 5-ig látható az Újlipótvárosi Klub-Galériában (Tátra utca 20/b)

Kótai Tamás kiállítása október 5-ig látható

Földi Péter Csillagfény nélkül - pedig - csillaganyagból születtünk című kiállítása

Tárlatvezetést tart a művész és H. Szilasi Ágota művészettörténész szeptember 27-én 17 órakor a Ziffer Sándor Galériában

Földi Péter Csillagfény nélkül - pedig - csillaganyagból születtünk című kiállítása

TELEP • 5350

Kiállítás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet festő szakos hallgatóinak a Tiszafüredi Művésztelepen készült munkáiból.

TELEP • 5350

Mayer Éva grafikusművész kiállítása

2018. szeptember 20-án 18 órakor nyílik a budapesti Galéria 13\'ban Pusztulás vagy tisztulás 0.2 címmel

Mayer Éva grafikusművész kiállítása

Ozsvát Sára kiállítása az Arkt Művészeti Ellátóban

Tragikusan fiatalon elhunyt kiváló festőnövendéke előtt tiszteleg ezzel a posztumusz tárlattal az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete.

Ozsvát Sára kiállítása az Arkt Művészeti Ellátóban

Horváth Dániel az egyik kurátora az Élő magyar művészet 2018 c. kiállításnak

A kurátorok magyar festők három generációjának munkáiból válogattak a közel kétszáz festményt felvonultató, meghívásos kiállításon.

Horváth Dániel az egyik kurátora az Élő magyar művészet 2018 c. kiállításnak

Ráskai Szabolcs kiállítása Debrecenben

Szeptember 14-én 17 órakor nyílik intézetünk oktatója, Ráskai Szabolcs grafikusművész Nyitott víziók c. kiállítása a debreceni B24 Galériában

Ráskai Szabolcs kiállítása Debrecenben

Kiállítás Dunaszerdahelyen a Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból

Idén 19. alkalommal szervezték meg Dunaszerdahelyen a Nemzetközi Művésztelepet

Kiállítás Dunaszerdahelyen a Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból

DIPLOMA 2018 _ Képzőművészeti Tanszék _ Eger

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak diplomakiállítása

DIPLOMA 2018 _ Képzőművészeti Tanszék _ Eger

MAYER ÉVA és MAJOROS ÁRON ZSOLT kiállítása

BÖLCSŐK I KOLÍSKY I CRADLES

MAYER ÉVA és MAJOROS ÁRON ZSOLT kiállítása

8ITMUSOK

Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak kiállítása

8ITMUSOK

ÉRA, Sós Ildikó kiállítása

A Képzőművészeti Tanszék hallgatójának, Sós Ildikónak nyílik egyéni kiállítása a Vitkovics Házban.

ÉRA, Sós Ildikó kiállítása

Reflexiók

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak legfrissebb munkáiból

Reflexiók

Oktatói siker!

Intézetünk oktatója Mátrai Erik nyerte a Fény Mestere nívódíját!

Oktatói siker!

5. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2018

Plusz 4 nap áll a hivatásos képzőművészek és képzőművészeti egyetemi hallgatók rendelkezésére, hogy jelentkezzenek az 5. Székelyföldi Grafikai Biennáléra. A szervezők március 30. helyett április 3. éjfélig (UTC+2) várják a pályamunkák digitális reprodukcióit.

5. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2018

Egy kép

kiállítás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet másodéves festő szakos hallgatóinak munkáiból.

Egy kép

FOLTOLÓ

FOLTOLÓ címmel Goschler Tamás kiállítása nyílik a Hallgatói Galériában

FOLTOLÓ

BETEKINTŐ

Tisztelettel meghívjuk a BETEKINTŐ c.kiállításra

BETEKINTŐ

Kopacz Kund Derkovits ösztöndíjas

Intézetünkben végzett hallgató is a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok között!

Kopacz Kund Derkovits ösztöndíjas

Stációk 2017

Határ Attila kiállítása

Stációk 2017

Mátrai Erik kiállítása Rómában

A Képzőművészeti Tanszék oktatójának kiállítása Rómában

Mátrai Erik kiállítása Rómában

2+1 kiállítás

Czigándy Varga Sándor szobrászművész, Vargáné Kőrösi Viktória festőművész, és Kőrösi Klaudia festőművész kiállítása

2+1 kiállítás

VEGYES-VÁGOTT

Dedics Réka, Gerő Bálint, Noll Dorottya kiállítása

VEGYES-VÁGOTT

A XVI. Magyar Festészet Napja kiemelt rendezvénye

A című a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének frissen végzett festőművészeinek kiállítása

A XVI. Magyar Festészet Napja kiemelt rendezvénye

MAJÁLISOK

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet festő szakirányos hallgatóinak kiállítása

MAJÁLISOK

15+14 II. évfolyamos festők és grafikusok kiállítása

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének másodéves festő és grafikus szakirányú hallgatóinak kiállítása, 2017 február 7., Vitkovics Alkotóház Széchenyi utca 55., Eger

15+14 II. évfolyamos festők és grafikusok kiállítása

Miskolci Téli Tárlat

Hallgatóink sikere a XXIII. Miskolci Téli Tárlaton

Miskolci Téli Tárlat

Hallgatói siker

Brigitta Katyina animációja a GREEN-GO videós-animációs pályázatán, az Art Naturally kategóriájában elnyerte a Zsűri első díját! Gratulálunk!

Hallgatói siker

Sós Ildikó fődíjat nyert

Sós Ildikó, az Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Intézet hallgatója nyerte az  „Ime az ember” című  kiállítás fődíját.

Sós Ildikó fődíjat nyert

DIPLOMA 2016

Eszterházy Károly Főiskola Vizuális Művészeti Intézet, Képzőművészeti Tanszék kiállítása

DIPLOMA 2016

Természetművészet park nyílt Márokföldön

Természetművészet Park megnyitó Márokföldön. Az országban egyedülálló kezdeményezésként „Ártjáró névvel Természetművészet Park nyílt az elmúlt hétvégén, Márokföldön.

Természetművészet park nyílt Márokföldön

A Római Magyar Akadémia ösztöndíját kapta oktatónk, Horváth Dániel

dén Baráth Nóra festőművész, Brückner-Szalóky János multimédia-művész, Gaál Endre Miklós szobrászművész, Horváth Dániel festőművész, Lenkey-Tóth Péter festőművész, Ludman Éva multimédia- és festőművész, Nagy Csilla multimédia-művész, Szegedi Csaba Béla festőművész, valamint Vati Era multimédia- és festőművész részesült az ösztöndíjban.

A Római Magyar Akadémia ösztöndíját kapta oktatónk, Horváth Dániel

Történelmi ihletésű formavilág a kortárs építészetben

Dr. Lipp Mónika művészettörténész előadása

Történelmi ihletésű formavilág a kortárs építészetben
English