LÁTSZATVILÁGOK / Kortárs képzőművészet Egerből

2019. február 18. hétfő

LÁTSZATVILÁGOK
Kortárs képzőművészet Egerből
Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének oktatói kiállítása.
/
APPEARANCE WORLDS / Exhibition by the teachers of Visual Arts Institute / Eszterházy Károly University / Eger / Hungary.

A kiállítás nyitva tartása / Opening time:
2019. március 8. – április 5.
/ from March 8th until April 5th 2019

Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/253359785585683/

Helyszín / Venue:
Római Magyar Akadémia,
Róma, Olaszország
Via Giulia, 1, 00186 Roma RM

Megnyitó / Opening:
2019. március 8. 19:00
7pm March 8th 2019

Köszöntőt mondanak / Greeting speeches by:
Dr. PUSKÁS István (az RMA igazgatója / director of Accademia d'Ungheria in Rome)
Dr. LIPTAI Kálmán (az EKE rektora / rector of Eszterházy Károly University, Eger)
habil. CSONTÓ Lajos (az EKE VMI intézetigazgatója / head of Visual Arts Institute)

A kiállítást megnyitja / Opening speech by:
Dr. BOROS Lili (művészettörténész, az EKE VMI oktatója / art historian, associate professor in Visual Arts Institute)

A megnyitón a római Santa Cecília Konzervatórium hallgatóinak Ligeti-hangversenye (zongoradarabok) hangzik el.
/
At the opening event, György Ligeti’s Piano Concerto will be performed by students of Santa Cecilia Conservatory in Rome.

///

A Látszatvilágok című tárlat tisztelgés az Eszterházy Károly Egyetemen folyó nagy múltú, több mint 70 éves történetre visszatekintő, Magyarországon ma is az élvonalba tartozó képzőművészeti oktatás előtt. A képzőművészeti, tervezőgrafikai, filmalkotói képzést biztosító Vizuális Művészeti Intézet erős kisugárzással rendelkezik mind a város, mind az országhatárokon is átnyúló régió művészeti életére, ami mindenekelőtt az itt tanító művészeknek köszönhető. A jelenlegi tanári kar tagjai között számos jelentős, Munkácsy-díjjal kitüntetett képzőművész található, valamint a fiatalabb nemzedék olyan tehetséges képviselői, akik állandó résztvevői nemzetközi kiállításoknak. A kiállítás az ő munkáikból válogat egyetlen tematika mentén – mindenekelőtt arra kérdezve rá, amit a valóságos és a virtuális világok közötti határvonal eltűnése jelent.
A mindent elárasztó technikai képek (a fotográfia, a film, a sokszorosított, digitalizált technikák vagy a szimuláció megjelenései) nyomán, melyek a lehető leghűségesebb másolatot nyújtják az életről, egyre inkább úgy érezzük, hogy látszatvilágok bűvöletében élünk, amelyek ha nem is számolják fel a testi tapasztalatot, de lényegi módon átalakítják és megkérdőjelezik. Időnként azt a kétségbeesett kérdést vagyunk kénytelenek feltenni: létezik-e még egyáltalán a „valóság”? A műalkotások azonban képesek reflektálni „a valóság eltűnésének” folyamatára, megfogalmazva a saját stratégiájukat: vagy a realitásban horgonyozva le azt, amire rámutatnak, vagy a képzeletben.
A kiállításon szereplő művek legtöbbjénél azt figyelhetjük meg, hogy egymásra íródnak bennük a mindannyiunk által megtapasztalat külvilág és a bensőségként feltáruló, imaginárius létezés képei. Más alkotások a látszat társadalmi rendszerek működésében való jelenlétére mutatnak rá: arra, hogy legtöbbször elvárások mentén kialakított szerepeket játsszuk, mi több, identitásunk alapjává a „maszkot” (a personát) tesszük. A szerepekre való rámutatás révén rádöbbenünk arra is, hogy a testi valóság és az idealizált eszménykép között legalább akkorra különbség van, mint „valóságos” és „hamis” között – néhány műalkotásban éppen ez kerül reflektorfénybe. A látszat képzetéhez hozzátartozik az elfátyolozottság illúziója is: mintha leplek, függönyök takarnák el előlünk azt, amit lényegnek vagy igazságnak gondolunk. Jelenkorunkban azonban maguk a leplek váltak az igazság felmutatásának helyeivé: nem rejtenek el semmit, mert nincs mögöttük semmi. Pontosabban, az igazság nem más, mint ami a leplek mediatizált, az örökös átváltozásra, eltűnésre, felejtésre alapozott felületein megjelenik – az üresség reprezentációjaként.

/

The exhibition entitled Appearance Worlds is a salute to the art education conducted at Károly Eszterházy University, which looks back on a long history of over 70 years, and presently has a top ranking position in Hungary. The Visual Arts Institute provides programmes in Fine Art, Graphic Design and Motion Picture Arts and – thanks to the teachers at the Institute – has a strong influence on the art scene of not only the town itself, but of the region across the state border as well. The present teaching staff includes several prominent, Munkácsy Prize-winning artists, as well as talented representatives of the younger generation who regularly exhibit in international venues. The exhibition showcases a selection of their works along a single topic, first and foremost exploring the significance of the disappearance of the border separating the real from the virtual.
Bombarded by an overflow of technical images (photographs, films, and images created by printmaking, digital techniques or simulation), which represent the world in a realistic and life-like manner, we increasingly feel like we are living under the spell of appearances. Even if bodily experience is not done away with these worlds of appearances, it is nevertheless substantially transformed and brought into question. Sometimes we are forced to ask the desperate question whether “reality” exists at all. At the same time the artworks are able to reflect on the process of “reality’s disappearance” and articulate their own strategy: anchoring what they are pointing to either in reality or in the imagination.
In most of the exhibited works, we can notice that the images of the outside world as experienced by all of us and those of our inner, imagined existence are layered one on top of the other. Other works point to the presence of appearances in social systems: to the fact that, most of the time, we play roles that are shaped by expectations and, what is more, we base our identity on “masks” (persona). In the process of recognizing these roles, we may come to the realization that there is at least as great a difference between corporal reality and the idealized image as there is between “real” and “fake”. It is this latter observation that some of the artworks shed light on. The illusion of veiled concealment also belongs in the realm of appearances: as if veils or curtains were hiding from us what we think of as essence or truth. In our times, however, the veils themselves have become the spaces where truth is revealed: they conceal nothing because there is nothing behind them. In other words, the truth is none other than a representation of emptiness, appearing on the ever transforming and disappearing surfaces of veils.

Kiállító művészek / Artists:
BALÁZS Péter (1967)
CSONTÓ Lajos (1964)
ERŐSS István (1964)
F. BALOGH Erzsébet (1955)
FAA Balázs (1966)
FERENCZY Zsolt (1970)
HORVÁTH Dániel (1980)
JUHÁSZ Éva (1990)
KOPASZ Tamás (1958)
KÓTAI Tamás (1959)
MÁTRAI Erik (1977)
MAYER Éva (1983)
OROSZ Csaba (1966)
RÁSKAI Szabolcs (1978)
SIPOS Levente (1970)
SÜLI-ZAKAR Szabolcs (1976)
SZABÓ Károly (1981)
SZIGETI G Csongor (1980)
SZURCSIK József (1959)
VÁNYAI Magdolna (1957)
ZEMAN Zoltán (1987)

Kurátor / Curator:
SZÉPLAKY Gerda

Grafikai arculat / Graphic design by:
JUHÁSZ Éva

További információk / More info:
http://vmi.uni-eger.hu
http://www.roma.balassiintezet.hu/hu/
Vizuális Művészeti Intézet, Eger
www.behance.net/visualeger
Media & Design Eger
www.instagram.com/media_design_eger
www.behance.net/fineartseger
Fine Arts Eger
www.instagram.com/fine_arts_eger
Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék, Eger


#vizualismuveszetiintezet #visualartsinstitute #rma #romaimagyarakademia #balassiintezet #collegiumhungaricumroma #contemporaryart #kortars #mediadesigneger #kepzoeger #fineartseger #unieger #vmieger #unieszterhazy #eger #hungary #italy #rome

Látszatvilágok / Facebook esemény

Kiss Virág előadása

Intézetünk oktatója a Zeneterápiás Klubban

Kiss Virág előadása

VÉGTELEN ÁTJÁRÓ

A tolcsvai Természet-művésztelep Végtelen átjáró c. kiállításának megnyitója

VÉGTELEN ÁTJÁRÓ

BEAVATATLAN címmel új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

RÁC Csenge és VAJNA Anna kiállítása

BEAVATATLAN címmel új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

DIPLOMA 2019 AZ ÚJ MŰVÉSZETBEN

A sokféleség értéke, Dr. Széplaky Gerda cikke

DIPLOMA 2019 AZ ÚJ MŰVÉSZETBEN

PANEL kiállítás a debreceni Modemben

A kurátor Süli-Zakar Szabolcs, Csontó Lajos és Ferenczy Zsolt is a kiállítók közt

PANEL kiállítás a debreceni Modemben

Színdaráló művésztelep

Oktatóink és volt hallgatóink is a résztvevők között

Színdaráló művésztelep

Az Arany Rajzszög Társaság válogatott kiállítása Egerben

2019. május 20-án 17 órakor nyílik a Templom Galériában, az EKE Vizuális Művészeti Intézettel való együttműködés részeként.

Az Arany Rajzszög Társaság válogatott kiállítása Egerben

Szakadozó jel

GULYÁS Andrea Katalin, KÓTAI Tamás, LIPKOVICS Péter, oktatóink és volt hallgatónk kiállítása

Szakadozó jel

Sikereink a XXXIV. Országos Művészeti Diákköri Konferencián

Gratulálunk a XXXIV. OTDK-n díjazott hallgatóinknak és konzulens tanáraiknak!

Sikereink a XXXIV. Országos Művészeti Diákköri Konferencián

Egyéni perspektívák a Hallgatói Galériában

Mihucz Kitti kiállítása

Egyéni perspektívák a Hallgatói Galériában

Szigeti G Csongor oktatónk Kőrösi Csoma Sándor művészeti díjban részesült

A kiállítást megnyitotta és a díjat átadta Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ / EMŰK vezetője, a zsűri tagja.

Szigeti G Csongor oktatónk Kőrösi Csoma Sándor művészeti díjban részesült

Photos and dogs

Új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

Photos and dogs

Elsőkézből a Velencei Biennále magyar pavilonjának kiállításáról!

Vendégünk Szegedy-Maszák Zsuzsanna, a kiállítás kurátora.

Elsőkézből a Velencei Biennále magyar pavilonjának kiállításáról!

Együttműködés az A 100 SZIKRA és a VMI között

Erőss István és Szigeti G Csongor is részt vettek az első terepszemlén Ipolytarnócon.

Együttműködés az A 100 SZIKRA és a VMI között

A Látszatvilágok c. kiállításáról kérdezte a Líceum TV Lajos Csontó intézetvezetőt.

Kortárs képzőművészet Egerből, az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének oktatói kiállítása.

A Látszatvilágok c. kiállításáról kérdezte a Líceum TV Lajos Csontó intézetvezetőt.

2019. március 8-án megnyílt a LÁTSZATVILÁGOK oktatói kiállítás Rómában.

Köszönjük mindenkinek aki eljött a megnyitóra!

2019. március 8-án megnyílt a LÁTSZATVILÁGOK oktatói kiállítás Rómában.

Csontó Lajos kollegánk FELÜLÍRÁS c. kiállítása a B32 Galériában

Megnyitó: 2019.03.20. 18:00

Csontó Lajos kollegánk FELÜLÍRÁS c. kiállítása a B32 Galériában

Hallgatóink figyelmébe ajánljuk!

A Kepes György Szakkollégium felvételit hirdet

Hallgatóink figyelmébe ajánljuk!

Demonstrátori kinevezések

Kiosztásra kerültek a 2018/2019. tanév tavaszi félévre szoló demonstrátori kinevezések.

Demonstrátori kinevezések

Oktatóink előadása a SZFE FACT 2019 konferenciáján

A Vizuális Művészeti Intézet két oktatója, Dr. Sáry Bánk DLA és Dr. Orosz Csaba DLA is szerepelni fog előadással és workshoppal

Oktatóink előadása a SZFE FACT 2019 konferenciáján

Kiállítás nyílik a DUNART. COM Somorjai Nemzetközi Művésztelepen született alkotásokból

A Vizuális Művészeti Intézet számos oktatója is részt vesz a kiállításon

Kiállítás nyílik a DUNART. COM Somorjai Nemzetközi Művésztelepen született alkotásokból

Educatio 2019

Köszönjük minden látogatónak az érdeklődést, aki részt vett január 11. és 13. között a 2019-es Educatio Kiállításon.

Educatio 2019

NYÍLT NAP & Portfóliókonzultáció & Mappanézés - 2019 01 22!

2019. január 22-én PORTFOLIÓKONZULTÁCIÓval és MAPPANÉZÉSsel egybekötött NYÍLT NAPot tartunk a Vizuális Művészeti Intézetben.

NYÍLT NAP & Portfóliókonzultáció & Mappanézés - 2019 01 22!

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

VIZUÁLIS MŰVÉSZETI INTÉZET / Eszterházy Károly Egyetem, Eger

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Design/AIR 2018 – Avatar

Az EKE - Vizuális Művészeti Intézet - Média és Design Tanszék gyöngyösi művésztelepének kiállítása

Design/AIR 2018 – Avatar

Dizájn és ellenállás - Debreceni Nemzetközi Művésztelep, 2018

Intézetünk több oktatója is kiállít szombaton a debreceni MODEM-ben

Dizájn és ellenállás - Debreceni Nemzetközi Művésztelep, 2018

BEÁGYAZVA

Mozga Andrea az Eszterházy Károly Egyetem matematika és rajz- és vizuális kultúra osztatlan tanár szakos hallgatójának festészeti kísérleteit láthatjuk a kiállításon

BEÁGYAZVA

A VMI az Új Művészetben

Megjelent Csontó Lajos intézetvezető képzőművész írása a VMI-ről és az előző tanév diplomázóiról az Új Művészet friss, októberi számában

A VMI az Új Művészetben

Interjú a Magyar Hírlapban intézetünk okatójával Faa Balázzsal

Matematika és művészet viszonyáról, a kortársság definíciójáról és a közönséggel való kapcsolatáról olvashatunk

Interjú a Magyar Hírlapban intézetünk okatójával Faa Balázzsal

Sagmeister & Walsh: Beauty kiállításmegnyiton a Vizuális Művészeti Intézet hallgatói

Stefan Sagmeister és Jessica Walsh Beauty című kiállítása október 23-án nyílt Bécsben, melynek helyszíne a MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst.

Sagmeister & Walsh: Beauty kiállításmegnyiton a Vizuális Művészeti Intézet hallgatói

Entrée 2018

Október 26-án nyílik az Entrée 2018 kiállítás ahová több tavaly végzett hallgatónk diplomamunkája is bekerült

Entrée 2018

Interjú a Műértő szeptemberi számában Lajos Csontó intézetigazgatóval

Képzőművészeti és művészetszervezői tevékenységéről Lili Boros kérdezte

Interjú a Műértő szeptemberi számában Lajos Csontó intézetigazgatóval

Intézetünk oktatói is részt vesznek a Dunart.com8 nemzetközi művésztelepen.

A  DUNART. COM8 nemzetközi szimpózium nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre Somorja városában, 2018. szeptember 7-16. között

Intézetünk oktatói is részt vesznek a Dunart.com8 nemzetközi művésztelepen.

A III. Országos Akvarell Triennálén fődíjat nyert Intézetünk oktatója Kótai Tamás grafikus- és festőművész illetve a fiatal alkotók díjat volt hallgatónk Bánkúti Gergő festőművész kapta

Egerben a Kepes Intézet ad otthont a három évente megszervezett kortárs akvarelisták munkáit őszegyűjtő tárlatnak amely szeptember 30-ig megtekinthető

A III. Országos Akvarell Triennálén fődíjat nyert Intézetünk oktatója Kótai Tamás grafikus- és festőművész illetve a fiatal alkotók díjat volt hallgatónk Bánkúti Gergő festőművész kapta

DIPLOMAVÉDÉS 2018_Média és Design Tanszék_Eger

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Média és Design Tanszék nyilvános diplomavédéseire!

DIPLOMAVÉDÉS 2018_Média és Design Tanszék_Eger

ERŐTÉR IV.

Vizuális Művészeti Intézet TDK műhely.

ERŐTÉR IV.

LÁTSZATVILÁGOK - OKTATÓI KIÁLLÍTÁS

Az Eszterházy Károly Egyetem idén 70 éves Vizuális Művészeti Intézete tisztelettel meghívja Önt a LÁTSZATVILÁGOK című oktatói kiállításra 2018.MÁJUS 17-én 17.00-kor a TEMPLOM GALÉRIÁBA

LÁTSZATVILÁGOK - OKTATÓI KIÁLLÍTÁS

A Budapest Art Week kiállítása

Intézetünk két oktatója is szerelep a kiállítók között

A Budapest Art Week kiállítása

Gratulálunk díjazottjainknak!

Új Nemzeti Kiválóság Program

Gratulálunk díjazottjainknak!

...a képek folyama hasonló a folyókhoz...

Beszélgetés Csontó Lajos képzőművésszel, intézetünk igazgatójával a Felülírás című kiállítása kapcsán

...a képek folyama hasonló a folyókhoz...

IDŐ/KÉP Pályázat!

a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által megjelentetett nyílt pályázat

IDŐ/KÉP Pályázat!

PÉLDAKÉPEK A KULTÚRÁBAN

Interdiszciplináris workshop

PÉLDAKÉPEK A KULTÚRÁBAN
English