REJTŐZKÖDŐ KIÁLLÍTÓTEREK I. ÉLŐBEN ÉS VIRTUÁLISAN

Publikáció: 2021. február 27. szombat

Nagy Tamara

Mátrai Erik: „Ellipszisek”

Két kiállításon is jártam, amely Budapest mondhatni rozsdaövezeteiben, indusztriális környezetben mutatta be a kortárs művészet remekeit. Ezek a kiállítóterek azonban nemcsak a városban rejtekeznek, hanem az online világ tereit is megtöltik művészettel. Teszik ezt már egy éve, amikor kevés lehetőség jut arra, hogy személyesen keressük fel ezeket az izgalmas és érdekes kiállítótereket, és közben felhasználnak minden eszközt arra, hogy valamennyire pótolhassák a személyes jelenlét hiányából fakadó élményt.

Hogy hol bukkanhat a művészetrajongó Budapesten művészetre? A válasz: bárhol… És ez a bárhol a város egyik talán legpozitívabb tulajdonsága – ha ezt nem „bojkottálná” lassan már egy éve a járványhelyzet. Budapesten szinte bárhová is megyünk, belebotlunk a művészetbe, azonban vannak olyan izgalmas helyek is, amelyek nem kerülnek nyomban a látóterünkbe, pedig centrális és meghatározó szerepet töltenek be a kortárs magyar művészeti szcénában. Így megéri a kalandozást, hogy a jól ismert terepet elhagyva, a város egy távolabbi szegletébe is ellátogassunk.

z Art Quarter Budapest ProjectSpace nevezetű kiállítóhelye az egykori sörgyár téglaépületének földszintjén helyezkedik el; néhány szó magáról a kiállítótérről. A terrakotta színű külső téglafalak és a white cube-ra emlékeztető hófehér felületek megjelenése izgalmas kontrasztot képez, melyet csak tovább fokoz a kiállítótérben megjelenő fa tartópillérek rusztikus erdeje. Természetesen, főként nem a kiállító tér miatt[1] járunk kiállításra, de ez sem tekinthető elhanyagolható momentumnak, mivel a kiállított anyag keretét az a tér adja, melyben megjelennek, a tér segítségével elegyednek szóba egymással is a képek, teremtődik meg köztük a kapcsolat, mint ahogy arra az alábbiakban példát is láthatunk. És ha már képek, Mátrai Erik vibráló színekkel megfestett geometrikus témája, az Ellipszis tökéletesen érvényesül ezen a helyszínen. Míg a térben minden a derékszögek és az egyenesek mentén funkcionálisan rendeződik, melybe még a szögletes vásznak is beleillenek, addig az ezzel „szöges” ellentétben álló formák kifejeződnek, így kaphat még nagyobb hangsúlyt a témául választott forma. Mellé pedig a művész a színtani kísérletezést, a spektrum színeinek vizsgálatát választotta alkotásai s egyben kísérletei tárgyául is. A színnel való foglalkozást a festészet egyik alappillérének tekinthetjük, azonban határhelyzetet is jelöl, mivel tudományterületek, diszciplínák határterületén, közös metszetében helyezkedik el, és talán pont ez is az oka annak, hogy mindig újra és újra előkerül.

Milyenek is a színek, hogyan működnek, és hogyan viszonyulnak egymáshoz? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a színtan, mely inspirációs forrásául szolgált a kiállított festményeknek. Azonban ezekre a kérdésekre nem egyszerű felelni, mert a szín definiálása már alapjában véve is problematikusnak tekinthető, Michael Pastoreau szavaival élve:

[…] a szín az ember által létezik, a szín az ő teremtménye.[2]

Mint szinte már mindennel, a színekkel is foglalkoztak az ókori filozófusok (Platón, Arisztotelész) és véleményük nagyon sokáig meghatározta a színekről és a látásról alkotott gondolkodást Európában: „szín fény; fény, amely tompul vagy elsötétül, ahogy a különféle tárgyakon vagy közegeken hatol át. Gyengül a mennyisége, az erőssége és a tisztasága is, és ezáltal különféle színeket hoz létre.”[3] Ekkoriban a színeket még egy tengelyen helyezték el, melynek két végpontját a fehér és a fekete jelölte, a színek ma ismert kapcsolatai (a zöld a sárga és a kék között helyezkedik el, és a vörös ellentéte) nem voltak ismertek még a 16. században sem. Először a festők kezdtek kísérletezni a színek keverésével, majd a tudósok is egyre több elméletet fogalmaztak meg. Az első színköröket is még Arisztotelésztől származó gondolatok határozták meg,[4] és Newton volt az, aki a színekről való gondolkodást előremozdította prizmakísérleteivel, a spektrumszínek felfedezésével – Mátrai Erik is ezekkel a színekkel kísérletezik a ProjectSpace-ben kiállított festményein. A színtanok közül mindenképpen meg kell említeni Goethét,[5] ugyanis ennek történetében épp annyira megkerülhetetlen, mint az irodalomtörténetben, a színtan „vörös fonala” az ő életművén is keresztülvezet.[6] Goethe szoros kapcsolatban állt Arthur Schopenhauer filozófussal, aki szintén írt a színekről (A látásról és a színekről),[7] ugyanakkor levelezett Philip Otto Runge festőművésszel is, aki színelméletét egy színgömbben képzelte el.[8] Egy nagyobb időbeli ugrással pedig elérkezünk a Bauhaus alkotójához, Johannes Ittenhez, aki a legbehatóbban foglalkozott a színharmóniákkal, színkontrasztokkal, munkássága mai napig meghatározó.[9]

A kiállításra belépve Fenyvesi Áron kurátor bevezető gondolatai fogadták a látogatót, melyben alaposan körbejárta az ellipszishez társítható szabad asszociációk és jelentések garmadáját.[10] Egy színkört ábrázoló festmény előzte meg a kiállítótérben látható, 2016-2017 között készült ellipszis munkákat, ezáltal is utalva a forrásra, a színtanra. Egy-egy kép az „egyszerűnek tűnő” koncepció mélyére tekintve gondolatok sokaságát képes elindítani bennünk. Mátrai festészete itt színekkel, formákkal és térhatásokkal játszik. És mint azt az alkotótól megtudtam, a képeknek ugyan van címük, de végül ezeket nem helyezték el a kiállítótérben – talán így jobb is, a befogadó szabadon kalandozhatott a színes, geometrikus világban, anélkül, hogy egy cím korlátozta volna ebben. Tehát az egész eggyé vált, és azt az érzést erősítette fel, hogy minden mindennel összefügg, összetartozik, egy oszthatatlan, közös atmoszférát alkot.

Az egyik először feltűnő festménypár a kék és narancs színeivel operáló ellipszis (Feszített ellipszisek 01.-02.). Ezen a képpáron ugyanazt a formát, az egymáson elmozduló ellipszisek konstrukcióját láthatjuk a kék és a vele komplementer narancs árnyalataival megfestve. Mindkettő egy barnába hajló háttér előtt jelenik meg; míg a narancs erőteljesen monokróm, addig a kék változat jóval kontrasztosabb, tisztább hatást kelt. Ez a kontraszt nemcsak a színérzetben, hanem a térérzetben is megjelenik, mintha a kék ellipszisbe bele tudnánk nézni, akár egy tó tükrébe. Ezen a képpáron jól megérthető, megfigyelhető az, hogy mivel is foglalkozik a színtan.

Egyik kedvenc képcsoportom a „spektrum ellipszisek” csoportja volt, ahol a színek viszonyának vizsgálatát érhettük jól tetten. Egymástól nem is olyan messze három változatot is kiállítottak, a Spektrum ellipszis kék háttérrel és a Rozsdás és szürke spektrum ellipszis című alkotásokat. Ezeken a képeken egy vékony, a spektrum színátmeneteit magába olvasztó ellipszisvonalat látunk egy egyszínű háttér előtt. Az ellipszis alatt a háttérszínre rávetülő árnyék képzeteként megismétlődik az ellipszis, azt a hatást keltve, mintha a vibráló színkavalkád gyűrűje a levegőben lebegne. Sőt, el is képzeljük, hogy ez az ellipszis valójában egy kör forma, melyre perspektivikusan látunk rá – a festő mindezen hatást a színekkel és a geometriával éri el. Tovább fokozza a színek élénkségének szinte térbeli csillogó hatását az anyaghasználattal is, ugyanis valóban fényesebbek, vastagabb festékrétegűek a színes ellipszisek. A technikai tudás a térérzet illúzióját kelti már ezekkel a legegyszerűbb eszközökkel is. A színek működését jól példázza, hogy míg a kék háttéren jóval határozottabban látjuk kirajzolódni az ellipszis vonalát, addig a rozsdabarna háttéren a színeket fényesnek a szürkén pedig tompának érzékeljük.

Az Ellipszis sötétben című festményen egy fekete háttéren sötétkékkel kitöltött ellipszis látható, amely az egymáson elcsúsztatott, egymásra rétegezett színes ellipszisekből áll össze. Ezt a képet látva az az érzetünk támad, hogy egy vastag padlójú sötét helyiségből nézünk kifelé a sötétkék éjszakai égboltra, ahonnan egy kis fény szűrődik be az üregbe oda, ahol állunk. Tovább nézve a képet értelmezhetjük úgy is, hogy egy lapos, térbeli kerek objektumot látunk. Mátrai szinte mindegyik képe kapcsán felmerül ez a térérzeti bizonytalanság, melyből játékosságuk fakad. Ezek a bizonytalanságok a vizualitás megtéveszthetőségére, összezavarhatóságára is felhívják a figyelmet, s rámutatnak arra a kérdésre, hogy valóban tudjuk, mit látunk? A „hiszem ha látom” közhely érvénytelenségét is implikálják, ugyanis el kell gondolkoznunk azon, hogy lehet, hogy azt látjuk, amit hiszünk?

Több festmény együttesen alkotott egy jól elhatárolható képcsoportot, ezekben a képekben a közös, hogy a fekete szín domináns rajtuk. A kilógó ellipszis című alkotásnál szintén rétegzéssel állítja elő a művész a különleges hatást. A megdöntött „fekete” ellipszis a „fekete” háttéren jelenik meg, a lila és a narancs árnyalatai derengenek föl a nagy feketeségben. Izgalmassá az teszi ezt a kompozíciót, hogy optikailag egy fekete a még feketébben jelenik meg. Lehet még ennél is sötétebb? A fekete ellipszis érintőjéről pattan le a narancsosan majd lilásan izzó ellipszissáv, amellyel gondolatban el is érkezhetünk Fenyvesi Áron egyik bevezető mondatához: „A mértani alakzat jelentése nemcsak Mátrai képein mutat túl a puszta geometrián: a bolygók és az égitestek elliptikus pályája révén az univerzum fenséges miszticitásával is feltöltődik.”[11] A fekete a feketén; ezzel a halvány derengéssel hasonlóan elgondolkodtató, mély, távoli és rideg, mint a végtelen űr, egy sötétben suhanó üstökös képzetét is magunk elé idézheti a kompozíció (köszönhetően az ellipszis hosszabbik átlója és a vászon széleinek bezárt szöge okán, a mozgás, suhanás képzetét kelti), azt a pillanatot, amikor a naphoz kellő közelségben a fagyott sziklatömegről izzó részecskék szakadnak le s csóvává fejlődve maradnak hátra a száguldó objektumról. Ezek a fekete képek érzékeltetik azt a varázslatos végtelen ürességet, melybe félve, de ugyancsak kíváncsian nézünk bele.

Az Ellipszis spektrum feketében című munkán megjelennek a színskála színei egymásra rétegzett ellipszisek formájában, de a Betámasztott ellipszis című festményen* például valóban azt érzékelhetjük, hogy egy sötét alagútszerű térből egy végtelen mély feketeségbe igyekszünk, melynek határán valamiféle halovány narancsszínű fény dereng. Ezeknek a „fekete képeknek” további érdekes tulajdonsága, hogy különböző szögekből, különböző mennyiséget tudunk befogadni a képfelületen lévő színekből, a különböző részletek textúrája, a formák esetenként eltérő matt és fényes részletei mind hozzátesznek ehhez a hatáshoz. Mátrai Erik képein tehát számos példát láthatunk arra, amit a színtan eleve a színek tulajdonságainál, kölcsönhatásainál, s ezáltal a színek optikai hatásánál vizsgál.

A világűr tematikájánál maradva a Gázóriás című kép utal az égitestek egyik típusára, a hatalmas méretű gázbolygókra, melynek négy képviselőjét (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz) a mi naprendszerünkben is megtaláljuk.­ A képen egy sötétszürke, derengő háttér közepén jelenik meg egy kékekből és bordókból lilává egybeolvadó, rétegzett ellipszis forma, az egész felületen apró fehér pöttynyi felületek sokasága. Ha nem ismernénk a címét, erről a kompozícióról s annak színvilágáról akkor is az univerzumra és a milliárdnyi csillagra asszociálnánk.

Elliptikus pályánk végéhez közeledve még meg kell említeni a Borsos Lőrinc művészpáros kiállított munkáit is. Mátrai Erik stencil sablonjait felhasználva készítették el a kiállításon szereplő alkotásaikat, így ezeken az ellipszis forma és a kartonokon a spektrum színei, rétegei Mátrai alkotói módszeréből adódóan szerepelnek, ezt egészíti ki az alkotópáros fényes, fekete felületkitöltéssel. Itt egy újabb dimenziója jelenik meg a feketének, a nehéz és áthatolhatatlan sötétség – meghamisíthatatlanul és színértékileg is egyöntetűen fekete –, amely a puha rétegekből összeálló kompozíciókkal határozott ellentétben áll. A műalkotások elhelyezése sem a falakon, hanem a térben történt, ezáltal is kontrasztot képezve Mátrai festményeivel, s a tér, a szín és a forma kísérleteinek záróakkordjaként teljessé téve a kiállítást. A kiállítás ­a jelen helyzet sok nehézségének köszönhetően, de ezen belül azonban igazán szerencsés módon ­online formában jelenleg is körbejárható Biró Dávid videóján keresztül.[12]

Nagy Tamara

 

[1] Szeptemberben viszont az a lehetőség, hogy a Végre tanulhatunk valamit című kiállítást a Kincsem-palotában rendezte meg a Kisterem Galéria, nagy izgalmat keltett. Balajthy Boglárka: PERMANENS VÁLSÁGKEZELÉS. Interjú Valkó Margittal, a Kisterem Galéria tulajdonosával és vezetőjével legutóbbi kiállításukról (prae.hu, 2020. 11. 20.)

[2] Causse, Jean-Gabriel: A színek hatalma. Partvonal Könyvkiadó, Budapest, 2016. 15. o.

[3] Pastrouea, Michael: A fekete, egy szín története. Budapest, 2012 (2008). 199. o.

[4] I.m.: 200. o.

[5] A színtannal az Enigma X. évf., 2003, 35. száma foglalkozik kiemelkedőbben.

[6] Causse: 2016. 16. o.

[7] Ostwald, Wilhelm: Goethe, Schopenhauer és a színtan, Enigma, Színtanok, X. évf, 2003, 35. szám, 51. o.; Arthur Schopenhauer: Színelmélet. Enigma, X.évf, 2003, 35. szám, 73.o.

[8] Philipp Otto Runge Levélváltása Goethevel és Tieckkel a színgömb kapcsán, Enigma, Színtanok, X. évf, 2003, 35. szám, 15-50. o.

[9] Király Andrea: A színekről. In: Bubik Veronika (szerk.): Vizualizáció a tudománykommunikációban. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2013. 59–80. o., itt: 63–71. o. ;Itten, Johannes: A színek művészete, Budapest, Corvina, 1978

[10] Fenyvesi Áron: Mátrai Erik: Ellipszisek

[11] Fenyvesi Áron: Mátrai Erik: Ellipszisek

[12] art quarter budapest: Erik Mátrai – Ellipses. Videó: Biró Dávid.

Teljes cikk

Még egyszer, utoljára...

Diplomafilm forog

Még egyszer, utoljára...

VMI Diploma 2021

Elkészült a Vizuális Művészeti Intézet 2021 Diploma katalógusa, online formában

VMI Diploma 2021

Mozgóképes tanárok az augusztusi Filmvilágban!

A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet tanszékvezetőinek írásai olvashatók a Filmvilág című filmművészeti folyóirat legújabb számában

Mozgóképes tanárok az augusztusi Filmvilágban!

Szíjártó Imre filmkritikái a Dunsztban

A dunaszerdahelyi, változatos tematikájú kulturális lap, a Dunszt közli a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet egyetemi tanára, Dr. habil Szíjártó Imre alábbi filmkritikáit

Szíjártó Imre filmkritikái a Dunsztban

Mozgóképesek a Mindhalálig forgatásán

A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet végzett hallgatói is részt vettek gyakornokként Mózes Gergely egyetemi tanársegéd készülő filmjének forgatásán július folyamán.

Mozgóképesek a Mindhalálig forgatásán

Publicritic 2021 - Digital Smog

Gratulálunk Gebur Norbert, elsőéves Tervezőgrafika BA szakos hallgatónknak, aki 2. helyezést ért el a Publicritic 2021 plakátpályázaton!

Publicritic 2021 - Digital Smog

MA Diplomakiállítás 2021

Tervezőgrafika szak

MA Diplomakiállítás 2021

MA Diplomavédés 2021

Tervezőgrafika szak

MA Diplomavédés 2021

BA Diplomavédés Eger / Animáció / Webdesign / Tervezőgrafika

Megvédték diplomájukat a BA Tervezőgrafikus, Webdesign és Animációs hallgatóink!

BA Diplomavédés Eger / Animáció / Webdesign / Tervezőgrafika

Traub Viktória animációja NFI-győztes!

Love or Left című új filmterve is támogatást nyert a Nemzeti Filmintézet idei pályázatán

Traub Viktória animációja NFI-győztes!

TERVEZŐGRAFIKA felvételi előkészítő Egerben!

Az Eszterházy Károly Egyetem felvételi előkészítőt indít Tervezőgrafika szakra

TERVEZŐGRAFIKA felvételi előkészítő Egerben!

Typefaceseger

Ajándék fontok az egri tervezőgrafikus hallgatóinktól!

Typefaceseger

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

2021. január 28. csütörtök 17 óra

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

2021. január 28. csütörtök 17 óra

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség // Tervezőgrafika BA (Grafika, Animáció, Webdesign) és Tervezőgrafika MA

2021. január 28. csütörtök 17 óra

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség // Tervezőgrafika BA (Grafika, Animáció, Webdesign) és Tervezőgrafika MA

Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi pályázat

Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi pályázat

VMI 2020 Diplomakatalógus

Elkészült a VMI 2020-as diplomakatalógusa!

VMI 2020 Diplomakatalógus

Sikeres NTP pályázat zárult le

egyetemista hallgatók és középiskolai diákok részvételével

Sikeres NTP pályázat zárult le

MAMA

Az egri Tervezőgrafika MA szakos hallgatóink bemutatják féléves munkáikat!

MAMA

Mindhalálig - az Eger TV-ben

Mózes Gergely volt az Eger TV vendége

Mindhalálig - az Eger TV-ben

BABA

Tervezőgrafika BA (Animáció/Grafika/Web) PREZI

BABA

 Válaszúton

Interjú a Válaszúton c. film alkotóival, Chilton Flóra rendezővel és Hejüsz Bettina operatőrrel

 Válaszúton

NYÍLT NAP

FELVÉTELRŐL A JANUÁRI VIRTUÁLIS NYÍLT NAPUNK

NYÍLT NAP

Mozgóképes TDK-eredmények

ITDK - Diploma Pitching - VIII. Eszterházy Film- és Médianapok - Illés György emlékére

Mozgóképes TDK-eredmények

ITDK őszi forduló 2020

November 25-én lezajlott az ITDK őszi fordulója

ITDK őszi forduló 2020

VIII. Eszterházy Film- és Médianapok

Filmek, előadások műhelytitkokról, exkluzív beszélgetések, könyvbemutató és rendhagyó közönségtalálkozók!

VIII. Eszterházy Film- és Médianapok

Mózes Gergely filmterve az NFI-győztesek közt!

animációs és fikciós elemekkel tervezett Mindhalálig című dokumentumfilmje

Mózes Gergely filmterve az NFI-győztesek közt!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Creative Arts Festival ( JICAF) Term of Reference (TOR)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

A kortárs fotográfia intézményrendszere

Csizik Balázs fotográfus online előadása

A kortárs fotográfia intézményrendszere

Budapest seminar – a filmoktatásról

október 15-én és 16-án rendezte meg a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület online konferenciáját

Budapest seminar – a filmoktatásról

Mozgóképeseink az ATAFF-on

az október 13-18-ig zajló nemzetközi fesztiválon, Szolnokon

Mozgóképeseink az ATAFF-on

A táblagéppel támogatott digitális pedagógiai környezet

Borbás László szekció előadása a nemzetközi Agria Média 2020 és ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai konferencián

A táblagéppel támogatott digitális pedagógiai környezet

Mozgóképes ösztöndíjasaink

Flaisz Vanda és Ferincz Péter harmadéves Képalkotás-Mozgókép BA szakos hallgatóink

Mozgóképes ösztöndíjasaink

Jelenések az MMA-Lexikonban

M Tóth Éva Jelenések című alkotása bekerült a Magyar Művészeti Akadémia legfontosabb magyar mozgóképeket tartalmazó, folyamatosan bővülő gyűjteményébe

Jelenések az MMA-Lexikonban

Mozgóképeseink a Bujtor István Filmfesztiválon!

Diákjaink játékfilm-kategóriában Death of Shadows című kisfilmjükkel indulnak 38 alkotás között

Mozgóképeseink a Bujtor István Filmfesztiválon!

Szabó Gáborral - négy képben

Ferincz Péter online-beszélgetése a VMI/Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék emblematikus egyetemi tanárával elérhető a tanszéki YT-csatornán!

Szabó Gáborral - négy képben

SlowFilm-túra Noszvajon

Az ősszel megrendezendő Slow Film Nemzetközi Diákfilm Fesztivál programjaihoz keresett alternatív helyszíneket Noszvajon és környékén

SlowFilm-túra Noszvajon

Új Digitális Krónikások!

A Televíziós Műsorkészítő FOSZ-képzés 13 hallgatója tett sikeres online záróvizsgát

Új Digitális Krónikások!

Frissítve! - Sikeresen fejezték be tanulmányaikat a Mozgóképes hallgatóink

a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA szakán, valamint a Képalkotás BA Mozgóképkultúra és Média szakirányán.

Frissítve! - Sikeresen fejezték be tanulmányaikat a Mozgóképes hallgatóink

Strickland-Pajtók Ágnes angol nyelvű publikációja

“Digital Media and Hungarian American Women’s Migration Narratives” címmel

Strickland-Pajtók Ágnes angol nyelvű publikációja

Mozgóképes pályázati siker!

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíj Program 2020 egyik nyertese Mózes Gergely

Mozgóképes pályázati siker!

Változatos továbbjutó pályamunkák a tanszéki ITDK-konferencián

Online prezentálták különböző műfajú pályázati anyagaikat a VMI-Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék hallgatói

Változatos továbbjutó pályamunkák a tanszéki ITDK-konferencián

Mozgókép felvételi

Az online felvételire beadandó anyagok feltöltési határideje május 17-e éjfél!

Mozgókép felvételi

Virtuális Vetítő

Új mozgóképes YouTube-csatorna!

Virtuális Vetítő

Filmírók az „Új Közjáték“ pályázat első fordulójában

a Hamvas Béla Hagyatékkezelő és az Aster Film által meghirdetett kísérleti filmetűd szekcióban

Filmírók az „Új Közjáték“ pályázat első fordulójában

M Tóth Éva a húsvéti ÉS-ben

új rajzai láthatóak Sinkó István írásával

M Tóth Éva a húsvéti ÉS-ben

Mózes Gergely interjúja Bucsi Rékával

a ContextUs-on

Mózes Gergely interjúja Bucsi Rékával

Bollók Csaba újabb műve alapfilm!

Ezüstkor című filmje

Bollók Csaba újabb műve alapfilm!

Mozgóképes hallgatóink filmjeit sugározza a szlovákiai Régió TV

Szlovákia egész területén

Mozgóképes hallgatóink filmjeit sugározza a szlovákiai Régió TV

Mozgóképeseink a Trafó House-ban!

Filmválogatás február 17-én, hétfőn 18 órától

Mozgóképeseink a Trafó House-ban!

TUDOMÁNYRÓL DIÁKOKNAK KÍVÁNCSISÁGBÓL

hetedik alkalommal fotó-film szekció

TUDOMÁNYRÓL DIÁKOKNAK KÍVÁNCSISÁGBÓL

2019 legjobb külföldi filmjei

Mózes Gergely és a ContextUs szerint

2019 legjobb külföldi filmjei

Mozgóképkultúra és média felvételi előkészítő Egerben!

Az Eszterházy Károly Egyetem felvételi előkészítőt indít a Képalkotás BA szak Mozgóképkultúra és média szakirányára

Mozgóképkultúra és média felvételi előkészítő Egerben!

M Tóth Éva könyvkritikája a januári Filmvilágban

A nyár embere címmel

M Tóth Éva könyvkritikája a januári Filmvilágban

Digitalizált gengszterbiblia

Mózes Gergely újabb írásai a ContexUs-on!

Digitalizált gengszterbiblia

Gál Tamás újabb első díja!

Szeretünk itt élni című filmjéért

Gál Tamás újabb első díja!

FEDŐ

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék II-III. éves képalkotás, festő szakos hallgatók munkáiból.

FEDŐ

Becskei Gábor könyvbemutatója

Őrszem és Káoszkreátor – Az utolsó fehér tűz

Becskei Gábor könyvbemutatója

VII. Eszterházy Film- és Médianapok Eger, Illés György emlékére – Tehetségnapok

2019. november 26-27-28

VII. Eszterházy Film- és Médianapok Eger, Illés György emlékére – Tehetségnapok

M Tóth Éva a Műcsarnokban

Serge Bloch animációiról

M Tóth Éva a Műcsarnokban

MOZGÓKÉP, MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓ II.

a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék konferenciája

MOZGÓKÉP, MÉDIA, KOMMUNIKÁCIÓ II.

M Tóth Éva az ÉS-ben

Égi Róma című írása és grafikái

M Tóth Éva az ÉS-ben

A film(tudomány) hálózatai

Szíjártó Imre előadása

A film(tudomány) hálózatai

Gál Tamás szakdolgozatfilmje első díjas

a Cégér Wekerlei Filmfesztiválon

Gál Tamás szakdolgozatfilmje első díjas

Szíjártó Imre a novemberi Filmvilágban!

A lengyel politikai thrillerről

Szíjártó Imre a novemberi Filmvilágban!

Az RTL a Meteoról

a filmlegendáról

Az RTL a Meteoról

Konferencia Grúziában

Szíjártó Imre előadása a Batumi Művészeti Egyetemen

Konferencia Grúziában

Mozgóképeseink az ATAFF-on

szolnoki nemzetközi Alexandre Trauner ART Filmfesztivál

Mozgóképeseink az ATAFF-on

2018

TIPÓZÓNA MAGYAR TIPOGRÁFIA DÍJ -hallgatói kategóriában SZÓRÁD ILONA Tervezőgrafika MA szakos hallgatónk nyerte.

2018

2018

Intézetünk volt hallgatója, Kopacz Kund Derkovits Képzőművészeti ösztöndíjat nyert.

2018

2018

EDUCATIO szakkiállítás, Hungexpo, Budapest - az Eszterházy Károly Egyetem standját PADÁNYI BARBARA, RUDICS MÓNIKA és SZEMMELROTH BALÁZS hallgatóink tervezték.

2018

A gondatlanság bizonytalansága

A Média és Design Tanszék első éves MA szakos hallgatói is kiállítottak Indonéziában

A gondatlanság bizonytalansága

2017

BEHANCE - KOLCSAR ZSOLT mesterszakos hallgatónk nyerte a nagyváradi Behance Portfolio Review 1. díját.

2017

2017

VYLYAN BOGYÓLÉ - a címketervező pályázat nyertese RUDICS MÓNIKA, a közönségdíjas pedig SZILÁGYI TAMARA tervezőgrafikus hallgatónk lett.

2017

2017

BEHANCE - az egri Behance Portfolio Review-t három öregdiákunk, BORBÁS MÁRTON, VINCZE LILLA és GULYÁS BENEDEK nyerte.

2017

2017

ARANY RAJZSZÖG KIÁLLÍTÁS - számos hallgatónk munkája kiállítva.

2017

2017

ARTHUNGRY DÍJ - VINCZE DÓRA hallgatónk diplomamunkája nyerte a Temporary Designer Tattoos különdíját.

2017

2017

PRO CARTON YOUND DESIGN AWARD - KAPI ANNA hallgatónk FoodNook csomagolásterve döntős lett a nagyszabású díjátadón Salzburgban. Társalkotó: Matyikánics Ádám.

2017

2017

ARC közérzeti kiállítás - FUCSKU DÁVID, MOLNÁR ROLAND és RUGA ÁDÁM hallgatónk plakátja is kiállítva az Ötvenhatosok terén Budapesten.

2017

2017

CZECHDESIGN YOUNG PACKAGE - KAPI ANNA FoodNook csomagolásterve különdíjban részesült. Társalkotó: Matyikánics Ádám.

2017

2017

A YOGYAKARTAI MŰVÉSZETI INTÉZET 33. évfordulója alkalmából a Média és Design Tanszék első éves MA szakos hallgatói is kiállítottak Indonéziában.

2017

2017

EKF 2023 - az Eger Európa Kulturális Fővárosa 2023 arculatát APPEL SEBASTIAN hallgatónk tervezte.

2017

2017

CHEAP FESTIVAL - ERDŐS ANGÉLA, MEZŐ ANIKÓ, RUDICS MÓNIKA, SZÁNTHÓ BOGLÁRKA, SZEMMELROTH BALÁZS, VAJDICS TAMÁS hallgatóink plakátjai is ki voltak állítva Bologna utcáin a “Disorder Please” nevű pályázat keretein belül.

2017

2017

MISKOLCI GRAFIKAI TRIENNÁLE - számos hallgatónk munkája kiállítva.

2017

2017

EGRI CSILLAG borcímke pályázat nyertesei ANTAL MELINDA, SZÁNTHÓ BOGLÁRKA és BODNÁR DOROTTYA.

2017

2017

OMDK - KAPI ANNA FoodNook projektje 2. helyezést, MATYIKÁNICS ÁDÁM Yatsoo projektje különdíjat nyert a 2017-es Pécsi Országos Művészeti Diákköri Konferencián.

2017

2017

BRAVOS - az “I need coffee” grafikai pályázat közönségdíjasa SZILÁGYI TAMARA hallgatónk.

2017

2017

ZLÍN DESIGN WEEK - SZEMMELROTH BALÁZS mesterszakos hallgatónk 3. helyezést ért el a Best in Design versenyen Remory projektjével.

2017

2017

BICeBé POSTER BIENNIAL BOLIVIA - ANTAL MELINDA, ERDŐS ANGÉLA és RUDICS MÓNIKA plakátjai is a kiállított munkák között.

2017

2017

TAKTIPO - MEZŐ ANIKÓ, RUDICS MÓNIKA és SZEMMELROTH BALÁZS mesterszakos hallgatóink által tervezett tipográfiai kártyajáték több nemzetközi design oldalon is kiemelt projektként szerepelt (Behance, World of Packaging Design, Packaging of the World).

2017

2017

ARANYVACKOR illusztrációs pályázat - GÓGA BERNADETT hallgatónk fődíjas lett.

2017

2017

SKOPJE POSTER FESTIVAL - Artificial Reality témában a kiállítók között URBANOVICS ESZTER tervezőgrafikus és CSIBY-GINDELE BOTOND vendéghallgatónk.

2017

2017

ARTHUNGRY - A HÉT MŰTÁRGYA lett KATONA BARBARA tervezőgrafikus hallgatónk Slammed című projektje.

2017

2017

LUBLINI NEMZETKÖZI PLAKÁT BIENNÁLÉ - TÉCSI BOGLÁRKA vendéghallgatónk Kind-prize díjat nyert. További kiállítók között BODNÁR DOROTTYA, MEZŐ ANIKÓ, BERECZKI LÍVIA és TÖRZSÖK MÁTÉ hallgatónk.

2017

2017

DIÁKHITEL KÉPZŐ pályázat - BARTA BABETT tervezőgrafikus hallgatónk 2. helyezést ért el, a legjobb 20 alkotó között pedig PADÁNYI BARBARA, SZTOJKA MELISSZA és KIS PRUMIK ZOLTÁN.

2017

2016

HELLODESIGN TALENT AWARD - a Vizuális Művészeti Intézet az ÉV INTÉZETE. Termék dizájn kategória 1. hely KAPI ANNA, fotó kategória 1. hely HUSZÁR DÁVID, animáció kategória 1. hely VÍGH ZSÓFIA és média dizájn kategória 1. hely VÁGÓ ZSANETT hallgatónk.

2016

2016

XX. ORSZÁGOS TERVEZŐGRAFIKAI BIENNÁLÉ - CZUCZOR DÁNIEL, KOZMA GÁBOR és MAJOROSI ZSÓFIA hallgatónk munkái is a kiállítók között.

2016

2016

DIÁKHITEL KÉPZŐ pályázat - KOZMA GÁBOR munkája a kiállított alkotások között.

2016

2016

POSTERHEROES - KATONA BARBARA és SZABÓ BERNADETT plakátja a kiállított munkák között.

2016

2016

POSTERFEST BUDAPEST (60 év - 1956 plakátokon) - számos hallgatónk munkája kiállítva.

2016

2016

GREEN-GO videós-animációs pályázat - KATYINA BRIGITTA 1. díjas lett animációjával Art Naturally kategóriában.

2016

2016

CESAWARD - VARGA ATTILA és CZUDER TAMÁS hallgatónk Pengame c. játéka shortlistes lett.

2016

2016

HYBRIDART és ZENITH ART illusztrációs pályázat - LABORC DÓRA és KATYINA BRIGITTA a kiállítók között.

2016

2016

MINERVA AGRIENSIS - NŐK A TUDOMÁNYÉRT DÍJ HEGEDŰS ESZTER hallgatónk részére a kiemelkedő, hallgatótársai számára példamutató tudományos teljesítményéért.

2016

2016

OLÁH DÓRA öregdiákunk RAKÉTAISKOLA DARÁLTHÚSBÓL c. diplomamunkája könyv formájában kiadásra került.

2016

2016

ARC közérzeti kiállítás - KOVÁCS EMESE munkája különdíjas, valamint KATONA BARBARA, KOVÁCS ANIKÓ és MOLNÁR ROLAND hallgatónk munkája is kiállítva az Ötvenhatosok terén Budapesten.

2016

2016

REBOOT DEVELOP - VARGA ATTILA és CZUDER TAMÁS hallgatónk Pengame c. játéka két kategóriában (Visual Excellence, Special Selection) is a legjobb 5 közé került.

2016

2016

UKMUKFUKK ZINEFEST - több hallgatónk is részt vett kiadványaival.

2016

2016

PREZI DESIGN MEETUP - GÁL KALUDIA volt hallgatónk bemutatta a Learn Visual című diplomamunkáját.

2016

2016

GAME-O-WEAR pólódesign - KATONA ÁDÁM a legjobb 5, HASKÓ ANIKÓ pedig a legjobb 10 pályázó között.

2016

2016

ALFABETA DÍJ - BORBÁS MÁRTON volt hallgatónk Talaj című diplomamunkája a lejobb 5 jelölt között.

2016

2016

BEESMARTER app fejlesztő és designer verseny - JUHÁSZ ÉVA, SVIDRÓ BALÁZS, VARGA ATTILA és ZEMAN ZOLTÁN tervezőgrafika mesterszakos hallgatóink is a döntőben.

2016

Efemer szobrászat

Efemer szobrászat

Efemer szobrászat

2015

TESTVÉR. TESTVÉRISÉG pályázat - a legjobb 20 kiállító között BEDŐ TEKLA és KAPI ANNA hallgatóink.

2015

2015

NIKON 7 pályázat - HORNYÁK ANDRÁS hallgatónk nyerte a professzionális kategória “egyenes” témájú csoportját.

2015

2015

TO DEATH WITH A SMILE plakátpályázat, Mexikó - 10 hallgatónk is a kiállítók között.

2015

2015

LUBLINI NEMZETKÖZI PLAKÁT BIENNÁLÉ - BORBÁS ANNAMÁRIA, DÓCZI NOÉMI, KAPI ANNA és RUDICS MÓNIKA plakátjai is kiállítva a legjobbak között.

2015

2015

GRAPHIFEST - több jelenlegi és volt hallgatónk is a kiállítók között.

2015

2015

HELLODESIGN DIPLOMA - 5 tervezőgrafikus diplomázónk is a válogatásban.

2015

2015

TYPODARIUM 2016 - ZEMAN ZOLTÁN volt hallgatónk több betűtípusa is megjelent a kiadványban.

2015
English