TERVEZŐGRAFIKA felvételi előkészítő Egerben!

Publikáció: 2020. január 13. hétfő

 TERVEZŐGRAFIKA felvételi előkészítő Egerben!

Ked­ves le­en­dő fel­vé­te­li­zők!

Az Esz­ter­há­zy Ká­roly Egye­tem fel­vé­te­li elő­ké­szí­tőt indít Ter­ve­ző­gra­fi­ka szak­ra:

Idő­pont: 2020. már­ci­us 7-től, 10 al­ka­lom, szom­ba­ton­ként 15-18 óráig
Első al­ka­lom: már­ci­us 7., 15 óra
Hely­szín: F épü­let, 203., Le­ány­ka u. 2., Eger

Az elő­ké­szí­tő ára: 60.000 Ft./fő (egy­ben fi­ze­ten­dő)

Je­lent­ke­zés: tervezografika.eger@gmail.com
Ha­tár­idő: feb­ru­ár 29.

A tanfolyami díjat a következő számlaszámra kérjük befizetni:
Eszterházy Károly Egyetem
Magyar Államkincstár (MÁK)
Számlaszám: 10035003-00336121-00000000
A közleménybe kérjük feltüntetni: „Felvételi előkészítő – BKBSVI01ET”

A befizetett összegről a banki átutalási bizonylatot kérjük az első alkalommal bemutatni.
A befizetésről számla kerül kiállításra a befizető részére.
A befizetett összeg visszatérítésére a későbbiekben nincs lehetőség.

Meg­ké­rünk min­den ér­dek­lő­dőt, hogy lap­to­pot a meg­fe­le­lő prog­ram­kör­nye­zet­tel lehetőleg biz­to­sít­son ma­gá­nak (Adobe Il­lustra­tor, Pho­toshop, In­De­sign).

To­váb­bi infók a tan­szék­ről
és hall­ga­tói mun­kák:
behance.net/visualeger
instagram.com/media_design_eger
facebook.com/mediadesigneger 

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

2021. január 28. csütörtök 17 óra

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

VMI 2020 Diplomakatalógus

Elkészült a VMI 2020-as diplomakatalógusa!

VMI 2020 Diplomakatalógus

MAMA

Az egri Tervezőgrafika MA szakos hallgatóink bemutatják féléves munkáikat!

MAMA

BABA

Tervezőgrafika BA (Animáció/Grafika/Web) PREZI

BABA

DIPLOMA 2018 _ Média és Design Tanszék _ Eger

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Média és Design Tanszék hallgatóinak diplomakiállítása

DIPLOMA 2018 _ Média és Design Tanszék _ Eger

A gondatlanság bizonytalansága

A Média és Design Tanszék első éves MA szakos hallgatói is kiállítottak Indonéziában

A gondatlanság bizonytalansága

DIPLOMA 2020 / BA Diplomavédés Tervezőgrafika / Webdesign / Animáció

Média & Design Tanszék Tervezőgrafika / Webdesign / Animáció nyilvános diploma védése

DIPLOMA 2020 / BA Diplomavédés Tervezőgrafika / Webdesign / Animáció
English