2019. március 8-án megnyílt a LÁTSZATVILÁGOK oktatói kiállítás Rómában.

Publikáció: 2019. március 13. szerda

2019. március 8-án megnyílt a LÁTSZATVILÁGOK oktatói kiállítás Rómában.
Köszönjük mindenkinek aki eljött a megnyitóra!
Látszatvilágok – az egri Vizuális Művészeti Intézet oktatói kiállítása a Római Magyar Akadémián.

Fotók: Szigeti G Csongor

Időpont: 2019. március 8. – 2019. április 5.
Hely: Római Magyar Akadémia, Róma, Olaszország, Via Giulia 1.

Esemény: https://www.facebook.com/events/253359785585683/

Köszöntőt mondtak: 
Dr. PUSKÁS István az RMA igazgatója
Dr. LIPTAI Kálmán az EKE rektora
habil. CSONTÓ Lajos az EKE VMI intézetigazgatója

A kiállítást megnyitotta:
Dr. BOROS Lili művészettörténész, az EKE VMI oktatója

Kiállító művészek:
BALÁZS Péter (1967)
CSONTÓ Lajos (1964)
ERŐSS István (1964)
F. BALOGH Erzsébet (1955)
FAA Balázs (1966)
FERENCZY Zsolt (1970)
HORVÁTH Dániel (1980)
JUHÁSZ Éva (1990)
KOPASZ Tamás (1958)
KÓTAI Tamás (1959)
MÁTRAI Erik (1977)
MAYER Éva (1983)
OROSZ Csaba (1966)
RÁSKAI Szabolcs (1978)
SIPOS Levente (1970)
SÜLI-ZAKAR Szabolcs (1976)
SZABÓ Károly (1981)
SZIGETI G Csongor (1980)
SZURCSIK József (1959)
VÁNYAI Magdolna (1957)
ZEMAN Zoltán (1987)

Kurátor:
SZÉPLAKY Gerda

Grafikai arculat:
JUHÁSZ Éva

 

LÁTSZATVILÁGOK

BEVEZETÉS A KIÁLLÍTÁSHOZ

Az ember számára manapság mindennapos tapasztalat a valóságos és a virtuális világok közötti határvonal eltűnése. Egyre inkább látszatvilágok bűvöletében élünk, amelyek ha nem is számolják fel a testi tapasztalatot, de lényegi módon átalakítják és megkérdőjelezik. A szinte mindent elárasztó technikai képek (a fotográfia, a film, a sokszorosított, digitalizált technikák vagy a szimuláció által létrehozott képek), melyek a lehető leghűségesebb másolatot nyújtják az életről, kiiktatják a referencia általi ellenőrzés igényét és jogát. Időnként azt a kétségbeesett kérdést vagyunk kénytelenek feltenni saját magunknak: létezik-e még egyáltalán a valóság?

A műalkotások azonban (legyenek azok képek vagy térbeli formák) reflektálnak „a valóság eltűnésének” folyamatára, megfogalmazva a saját stratégiájukat: vagy a realitásban horgonyozva le azt, amire rámutatnak, vagy a képzeletben.

Az itt szereplő művek legtöbbjénél azt figyelhetjük meg – és ettől lesznek ezek kivételesen rétegzett, gazdag jelentésmezővel rendelkező alkotások –, hogy egymásra íródnak a mindannyiunk által megtapasztalat külvilág és a bensőségként feltáruló, imaginárius létezés képei. Az egyik horizonton a mindennapi élet nyílik fel, ahol lakóházak és használati tárgyak tornyosulnak egymásra; a másik horizonton viszont ezek az objektumok maguk is „lebegni” kezdenek, s mintha inkább illúzióképek volnának, elmosódottak, felismerhetetlenek vagy egyszerűen csak álomszerűek és poétikusak lesznek. A racionális síkon megragadható világ darabjai ugyanis átszíneződnek a legbelsőbb érzésekkel és a legmélyebb gondolati tartalmakkal. A horizontok összenyílása időnként szürrealista kompozíciót eredményez, máskor absztrakt formák és geometriai idomok kiegyensúlyozott egymásba illését, megint máskor vad indulatok kifejezését. Még az egyértelműen beazonosítható formák is kétségessé válnak, mert összecsúsznak a különféle létminőségek.

De nem csak a tárgyi világban válik egyre nehezebbé a megkülönböztetés, hanem az emberek világában is. A látszat ugyanis a társadalmi rendszerek működésében szintén meghatározó: legtöbbször az elvárások mentén kialakított szerepeket játsszuk, mi több, identitásunk alapjává a „maszkot” (a personát) tesszük. A szerepekre való rámutatás révén rádöbbenünk arra is, hogy a testi valóság és az idealizált eszménykép között legalább akkorra különbség van, mint „valóságos” és „hamis” között – néhány műalkotáson éppen ez kerül reflektorfénybe. A látszat képzetéhez hozzátartozik az elfátyolozottság illúziója is: mintha leplek, függönyök takarnák el előlünk azt, amit lényegnek vagy igazságnak gondolunk. Jelenkorunkban azonban maguk a leplek váltak az igazság felmutatásának helyeivé: nem rejtenek el semmit, mert nincs mögöttük semmi. Pontosabban, az igazság nem más, mint ami a leplek mediatizált, az örökös átváltozásra, eltűnésre, felejtésre alapozott felületein megjelenik – az üresség reprezentációjaként.

--------------

A Látszatvilágok című tárlat tisztelgés az Eszterházy Károly Egyetemen folyó nagy múltú, több mint 70 éves történetre visszatekintő, Magyarországon ma is az élvonalba tartozó képzőművészeti oktatás előtt. A képzőművészeti, tervezőgrafikai, filmalkotói képzést biztosító Vizuális Művészeti Intézet erős kisugárzással rendelkezik mind a város, mind az országhatárokon is átnyúló régió művészeti életére, ami mindenekelőtt az itt tanító művészeknek köszönhető. A jelenlegi tanári kar tagjai között számos jelentős, Munkácsy-díjjal kitüntetett képzőművész található, valamint a fiatalabb nemzedék olyan tehetséges képviselői, akik állandó résztvevői nemzetközi kiállításoknak. Az itt bemutatott alkotások mindazonáltal nem csak az egri Vizuális Művészeti Intézet oktatóinak magas művészeti nívóját tanúsítják, hanem – a generációs különbségek, a sokféle stílus, anyag- és eszközhasználat révén – áttekintést nyújtanak az egész kortárs magyar képzőművészetről.

Széplaky Gerda

esztéta

#latszatvilagok #vizualismuveszetiintezet #visualartsinstitute #rome #romaimagyarakademia #balassiintezet #collegiumhungaricumroma #contemporaryart #kortars #mediadesigneger #kepzoeger #fineartseger #unieger #vmieger #unieszterhazy #eger #hungary #italy #exhibition #contemporary #contemporaryart #art

LÁTSZATVILÁGOK oktatói kiállítás Rómában

LÁTSZATVILÁGOK oktatói kiállítás eseménye

FELVMI

Szeretnél Egerben tanulni? Akkor próbáld ki a FELVMI nevű játékunkat!

FELVMI

Gratulálunk Csontó Lajosnak

Az egyetemen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként tegnap vehette át az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának Tanácsa által adományozott Művészeti Díjat!

Gratulálunk Csontó Lajosnak

„Kívülállóként, mégis jelen lenni”

Interjú Szigeti G Csongor képzőművésszel, intézetünk oktatójával

„Kívülállóként, mégis jelen lenni”

A Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak szereplése a kari ITDK napon

Az UniEszterházy - EKE Bölcsészettudományi és Művészeti Kara november 27-én Kari TDK napot szervezett a Líceumban

A Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak szereplése a kari ITDK napon

Siker a 4. Salgótarjáni Rajztriennálén

Intézetvezetőnk és oktatónk sikere

Siker a 4. Salgótarjáni Rajztriennálén

Vizuális Művészeti Intézet Nyílt Nap

Tájékoztató előadásokat tartunk az EKE NYÍLT NAP keretében a Vizuális Művészeti Intézetről

Vizuális Művészeti Intézet Nyílt Nap

ANYAG

A Debreceni Nemzetközi Művésztelep kiállítása

ANYAG

Capa-nagydíj 2020

Gratulálunk Intézetünk oktatójának Halász Dánielnek, 2020-as Capa-nagydíj elnyeréséhez!

Capa-nagydíj 2020

Hospitálás tájékoztató előadások

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete és az Arkt Építész- és Művészeti Egyesület Hospitálás /Látogatás/ című pályázatának első eseményeként érzékenyítő és tájékoztató prezentációt tart, melyre szeretettel várja a pályázat iránt érdeklődő hallgatókat.

Hospitálás tájékoztató előadások

Public_Art_Found // Miskolc

Oktatónk, Szigeti G Csongor kiállítása Miskolcon

Public_Art_Found // Miskolc

ARTMENTOR - Képzőművészeti Mentorprogram

Művészlét - Kortárs kézikönyv képzőművészeknek

ARTMENTOR - Képzőművészeti Mentorprogram

Budapest Fotográfiai Ösztöndíj

Halász Dániel oktatónk megnyerte a 2019-es Budapesti Fotográfiai Ösztöndíj pályázatot

Budapest Fotográfiai Ösztöndíj

Kiss Virág előadása

Intézetünk oktatója a Zeneterápiás Klubban

Kiss Virág előadása

VÉGTELEN ÁTJÁRÓ

A tolcsvai Természet-művésztelep Végtelen átjáró c. kiállításának megnyitója

VÉGTELEN ÁTJÁRÓ

BEAVATATLAN címmel új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

RÁC Csenge és VAJNA Anna kiállítása

BEAVATATLAN címmel új kiállítás nyílik a Hallgatói Galériában

DIPLOMA 2019 AZ ÚJ MŰVÉSZETBEN

A sokféleség értéke, Dr. Széplaky Gerda cikke

DIPLOMA 2019 AZ ÚJ MŰVÉSZETBEN

PANEL kiállítás a debreceni Modemben

A kurátor Süli-Zakar Szabolcs, Csontó Lajos és Ferenczy Zsolt is a kiállítók közt

PANEL kiállítás a debreceni Modemben

Interjú a Műértő szeptemberi számában Lajos Csontó intézetigazgatóval

Képzőművészeti és művészetszervezői tevékenységéről Lili Boros kérdezte

Interjú a Műértő szeptemberi számában Lajos Csontó intézetigazgatóval

Intézetünk oktatói is részt vesznek a Dunart.com8 nemzetközi művésztelepen.

A  DUNART. COM8 nemzetközi szimpózium nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre Somorja városában, 2018. szeptember 7-16. között

Intézetünk oktatói is részt vesznek a Dunart.com8 nemzetközi művésztelepen.

Már látogatható a XXVIII. Miskolci Grafikai Triennálé. Az ünnepélyes díjátadó július 25-én 11.00 órakor lesz, ahol többek között a VMI által alapított díj is átadásra kerül!

A VMI négy oktatója, Csontó Lajos, Kótai Tamás, Orosz Csaba, Zéman Zoltán, és két hallgatója, Bíró Gergő, Tóth Vivien is részt vesz a kiállításon

Már látogatható a XXVIII. Miskolci Grafikai Triennálé. Az ünnepélyes díjátadó július 25-én 11.00 órakor lesz, ahol többek között a VMI által alapított díj is átadásra kerül!

Új kiállítás nyílt a debreceni Modemben

A kiállítás kurátora Dr.Süli-Zakar Szabolcs tanszékvezető egyetemi docens, intézetünk oktatója

Új kiállítás nyílt a debreceni Modemben

FELHÍVÁS A XXV. MISKOLCI TÉLI TÁRLATRA

A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria 2020. decemberében rendezi meg a jubileumi, XXV. Miskolci Téli Tárlatot.

FELHÍVÁS A XXV. MISKOLCI TÉLI TÁRLATRA

UTASÍTÁS RENDKÍVÜLI TANÍTÁSI SZÜNETRŐL

A koronavírus elleni védekezés érdekében hozott kormányrendelet kapcsán az Eszterházy Károly Egyetem rendkívüli tanítási szünetet rendel el.

UTASÍTÁS RENDKÍVÜLI TANÍTÁSI SZÜNETRŐL

Télűző maszkégetés

Télbúcsúztató tüzes dáridó

Télűző maszkégetés

Könyvbemutató

az Emancipáció című konferencia keretében.

Könyvbemutató

TÜKÖR ÁLTAL

Faa Balázs kiállítása

TÜKÖR ÁLTAL

Bővített mondat

Csontó Lajos kiállítása

Bővített mondat

6. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2020

Pályázati felhívás!

6. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2020

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Könyvbemutató

Dr. Széplaky Gerda: Sötét és néma – Filozófiai esszék – irodalomról, filmről, képzőművészetről című könyvének a bemutatója

Könyvbemutató

Hospitálás

A Hospitálás /Látogatás/ című pályázat ismertetése

Hospitálás

Frida Kahlo és női kortársai

Fajgerné Dudás Andrea DLA képzőművész előadása

Frida Kahlo és női kortársai

Művészetelméleti konferencia Szegeden

Dr. Habil Erőss István előadása

Művészetelméleti konferencia Szegeden

Gratulálunk díjazottjainknak!

Új Nemzeti Kiválóság Program

Gratulálunk díjazottjainknak!
English