EGERVÁRI JÚLIA: KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS: TERMÉSZETMŰVÉSZETI PROJEKTEK

Publikáció: 2021. március 11. csütörtök

RCANE március 19-20-án (pénteken-szombaton) rendezi meg a “Vadon – város – virtuális valóság: környezetesztétikai közelítések” c. on-line konferenciát, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A konferencia látogatásához szükséges Zoom-linket idejében közzétesszük ugyanitt. A konferencia részletes programját itt (pdf), a prezentációk/előadások rezüméit itt (pdf) lehet olvasni. 

EGERVÁRI JÚLIA: KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS: TERMÉSZETMŰVÉSZETI PROJEKTEK
Az állandó és gyors környezeti változások, a technológiai fejlődés, illetve az innovatív
neveléstudományi tendenciák folyamatos kihívások elé állítják és formálódásra késztetik a
környezeti nevelés, környezetpedagógia gyakorlatát és tematikáját. Tanulmányomban a
művészetalapú, azon belül a képzőművészeti megközelítések lehetőségeit mutatom be, kifejezetten
az environmental art (azon belül land art, természetművészet) műfaji sajátosságaira koncentrálva,
amely magával hozza a környezet, itt főleg a természeti környezet és az alkotás esztétikai és akár
ökológiai szempontjainak sok esetben problematikus kérdéskörét. Ezt a problémakört az alkotói
attitűd, a természethez való viszonyulás alakulásán és néhány kiemelt alkotás jellegzetességein
keresztül érintem. Előadásom művészetpedagógiai fókuszú, így bemutatom néhány társadalmi,
környezeti, globális-lokális problémákra reflektáló, részvételi és/vagy környezetet alakító projekt és
irányzat oktató-nevelő lehetőségeit. Kitérek az ún. „place-based” pedagógia sajátosságaira,
amelyben a lakókörnyezet, az iskola társadalmi és épített, természeti környezete, a hely fogalma
kulcsfontosságú. Mindezt a nemzetközi és magyar szakirodalmi források alapján, illetve saját, a
témához kapcsolódó, megvalósult projektek tapasztalatán keresztül foglalom össze.  

ON-LINE KONFERENCIA
ELTE BTK, ESZTÉTIKA TANSZÉK, RCANE, 2021. MÁRCIUS 19–20 

Ötlet(t) maradhat?

A negyedik évfolyamos osztatlan tanár szakos hallgatók kiállítása

Ötlet(t) maradhat?

Isten láthatatlan arca

Ars Sacra 2021 - Isten láthatatlan arca – Dr. Széplaky Gerda tanszékvezető egyetemi docens, a Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet oktatójának előadása a Líceum TV felvételén

Isten láthatatlan arca

A szabadság felelőssége

A MOME Design- és vizuálisművészet-tanár képzésének közössége szakmai konferenciára hívja mindazokat, akik szeretettel és tisztelettel adóznak kollégánk, barátunk, mesterünk, Bodóczky István emlékének.

A szabadság felelőssége

The transformative power of art, in the prison system

Introducing the Erasmus + project "Arts of Freedom"

The transformative power of art, in the prison system

A művészet átalakító ereje a börtön rendszerében / The transformative power of art, in the prison system

Bemutatjuk az Erasmus + "Arts of Freedom"azaz „A szabadság művészete” projektjét / Introducing the Erasmus + project "Arts of Freedom"

A művészet átalakító ereje a börtön rendszerében / The transformative power of art, in the prison system

Egyenlőség, egyenlőtlenség - ok vagy következmény?

KONTRA-POSZT A Magyar Filozófiai Társaság és a FUGA közös, nyilvános előadás- és vitasorozata

Egyenlőség, egyenlőtlenség - ok vagy következmény?

Isten láthatatlan arca

Dr. Széplaky Gerda Phd egyetemi docens előadása 2021.09.08. szerda 10:00 Líceum, Kápolna

Isten láthatatlan arca

LÁTÓTÉR!

Új, nyilvános fórumunk a Facebookon!

LÁTÓTÉR!

Műtárgyak Éjszakája tárlatvezetés /// Emlékmodellek

Dr.Boros Lili tárlatvezetése Asztalos Zsolt, Emlékmodellek című kiállításán/Kiscelli Múzeum

Műtárgyak Éjszakája tárlatvezetés /// Emlékmodellek

Megjelent intézetünk oktatójának, Dr. Boros Lilinek Konok Tamásról szóló tanulmánya

a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Vers l'infini című katalógusában.

Megjelent intézetünk oktatójának, Dr. Boros Lilinek Konok Tamásról szóló tanulmánya

Gratulálunk Virág Ágnesnek, a Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék oktatójának

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete által kiírt alkotói pályázat 2021-es év első félév nyertesének

Gratulálunk Virág Ágnesnek, a Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék oktatójának

Dr. Lili Boros PHD: Lajos Vajda and the Russian Idea of Universalism

Dr.Boros Lili PHD művészettörténész, egyetemi docens tanulmánya az Art East / Central online kiadványban

Dr. Lili Boros PHD: Lajos Vajda and the Russian Idea of Universalism

Art unboxed - megbontjuk a rendet 8 / A MODEM eseménye /

beszélgetés Szabics Ágnessel és Orosz Csabával

Art unboxed - megbontjuk a rendet 8 / A MODEM eseménye /

"Emancipáció - tegnap és ma"

Megjelent a Performativitás Kutatócsoport utolsó tanulmánykötete.

"Emancipáció - tegnap és ma"

FUGA mikrokozmosz 271: Széplaky Gerda,

Széplaky Gerda filozófus, esztéta a performativitásról

FUGA mikrokozmosz 271: Széplaky Gerda,
English