Isten láthatatlan arca

Publikáció: 2021. október 3. vasárnap

Ars Sacra 2021 - Isten láthatatlan arca – Széplaky Gerda előadása a Líceum TV felvételén

A láthatatlanságeszme mind az Ószövetség történeteiben, mind a keresztény európai kultúrában a rettentő igazság elviselhetetlenségével egyenlő: meghal, aki Istent látja. Előadásomban Isten feltárulásának bibliai történetei mellett képzőművészeti alkotásokat mutatok be. Isten arcát látni életveszélyes a be nem avatottak számára. A láthatatlanságeszme mind az Ószövetség történeteiben, mind a keresztény európai kultúrában a rettentő igazság elviselhetetlenségével egyenlő: meghal, aki Istent látja. A halál mint a feltárulás következménye a tanúsítás problémájához vezet. Az Istenről való – látás általi – tanúságtétel szükségképpen lehetetlen: a látványba a látó belepusztul. A tanúságtevő előtt, a mysterium tremendum tapasztalatával szembekerülve, olyasvalami tárul fel, ami szorongással és borzongással tölti el. A tanúsítás ekkor tökéletesen aszimmetrikus élmény, hiszen a tanúságtevő a végtelent tapasztalja meg, melynek átélése – mérhetetlensége és befogadhatatlansága okán – szétroppantja a véges létezőt. Csak az élheti át (túl) egyáltalán a tanúsított élményt, aki kegyelemben részesül. Isten feltárulásának bibliai történetei mellett olyan képzőművészeti alkotásokat elemzek filozófiai perspektívában, amelyek az ábrázolás teológiai paradoxonára kínálnak különféle válaszokat. Mindezek nyomán egy másik paradoxonra is rávilágítok: arra, amit az ember Istenhez való hasonlatossága jelent.

Honlap: http://www.liceumtv.hu

LTV Anno - https://youtube.com/ltvanno

EKKE, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, www.uni-eszterhazy.hu 

https://www.youtube.com/watch?v=3S31PKIB0aE 

Ötlet(t) maradhat?

A negyedik évfolyamos osztatlan tanár szakos hallgatók kiállítása

Ötlet(t) maradhat?

A szabadság felelőssége

A MOME Design- és vizuálisművészet-tanár képzésének közössége szakmai konferenciára hívja mindazokat, akik szeretettel és tisztelettel adóznak kollégánk, barátunk, mesterünk, Bodóczky István emlékének.

A szabadság felelőssége

The transformative power of art, in the prison system

Introducing the Erasmus + project "Arts of Freedom"

The transformative power of art, in the prison system

A művészet átalakító ereje a börtön rendszerében / The transformative power of art, in the prison system

Bemutatjuk az Erasmus + "Arts of Freedom"azaz „A szabadság művészete” projektjét / Introducing the Erasmus + project "Arts of Freedom"

A művészet átalakító ereje a börtön rendszerében / The transformative power of art, in the prison system

Egyenlőség, egyenlőtlenség - ok vagy következmény?

KONTRA-POSZT A Magyar Filozófiai Társaság és a FUGA közös, nyilvános előadás- és vitasorozata

Egyenlőség, egyenlőtlenség - ok vagy következmény?

Isten láthatatlan arca

Dr. Széplaky Gerda Phd egyetemi docens előadása 2021.09.08. szerda 10:00 Líceum, Kápolna

Isten láthatatlan arca

LÁTÓTÉR!

Új, nyilvános fórumunk a Facebookon!

LÁTÓTÉR!

Műtárgyak Éjszakája tárlatvezetés /// Emlékmodellek

Dr.Boros Lili tárlatvezetése Asztalos Zsolt, Emlékmodellek című kiállításán/Kiscelli Múzeum

Műtárgyak Éjszakája tárlatvezetés /// Emlékmodellek

Megjelent intézetünk oktatójának, Dr. Boros Lilinek Konok Tamásról szóló tanulmánya

a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum Vers l'infini című katalógusában.

Megjelent intézetünk oktatójának, Dr. Boros Lilinek Konok Tamásról szóló tanulmánya

Gratulálunk Virág Ágnesnek, a Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék oktatójának

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete által kiírt alkotói pályázat 2021-es év első félév nyertesének

Gratulálunk Virág Ágnesnek, a Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék oktatójának

Dr. Lili Boros PHD: Lajos Vajda and the Russian Idea of Universalism

Dr.Boros Lili PHD művészettörténész, egyetemi docens tanulmánya az Art East / Central online kiadványban

Dr. Lili Boros PHD: Lajos Vajda and the Russian Idea of Universalism

EGERVÁRI JÚLIA: KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS: TERMÉSZETMŰVÉSZETI PROJEKTEK

„VADON – VÁROS – VIRTUÁLIS VALÓSÁG: KÖRNYEZETESZTÉTIKAI KÖZELÍTÉSEK” ON-LINE KONFERENCIA

EGERVÁRI JÚLIA: KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS: TERMÉSZETMŰVÉSZETI PROJEKTEK

Art unboxed - megbontjuk a rendet 8 / A MODEM eseménye /

beszélgetés Szabics Ágnessel és Orosz Csabával

Art unboxed - megbontjuk a rendet 8 / A MODEM eseménye /

"Emancipáció - tegnap és ma"

Megjelent a Performativitás Kutatócsoport utolsó tanulmánykötete.

"Emancipáció - tegnap és ma"

FUGA mikrokozmosz 271: Széplaky Gerda,

Széplaky Gerda filozófus, esztéta a performativitásról

FUGA mikrokozmosz 271: Széplaky Gerda,
English