TELEP • 5350

Kiállítás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet festő szakos hallgatóinak a Tiszafüredi Művésztelepen készült munkáiból.

TELEP • 5350

Mayer Éva grafikusművész kiállítása

2018. szeptember 20-án 18 órakor nyílik a budapesti Galéria 13'ban Pusztulás vagy tisztulás 0.2 címmel

Mayer Éva grafikusművész kiállítása

Ozsvát Sára kiállítása az Arkt Művészeti Ellátóban

Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete a poszthumusz tárlattal tiszteleg tragikusan fiatalon elhunyt kiváló festőnövendékének emléke előtt.

Ozsvát Sára kiállítása az Arkt Művészeti Ellátóban

Horváth Dániel az egyik kurátora az Élő magyar művészet 2018 c. kiállításnak

A kurátorok magyar festők három generációjának munkáiból válogattak a közel kétszáz festményt felvonultató, meghívásos kiállításon.

Horváth Dániel az egyik kurátora az Élő magyar művészet 2018 c. kiállításnak

Ráskai Szabolcs kiállítása Debrecenben

Szeptember 14-én 17 órakor nyílik intézetünk oktatója, Ráskai Szabolcs grafikusművész Nyitott víziók c. kiállítása a debreceni B24 Galériában

Ráskai Szabolcs kiállítása Debrecenben

DIPLOMA 2018 _ Képzőművészeti Tanszék _ Eger

Az egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak diplomakiállítása

DIPLOMA 2018 _ Képzőművészeti Tanszék _ Eger

MAYER ÉVA és MAJOROS ÁRON ZSOLT kiállítása

BÖLCSŐK I KOLÍSKY I CRADLES

MAYER ÉVA és MAJOROS ÁRON ZSOLT kiállítása

8ITMUSOK

Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak kiállítása

8ITMUSOK

Hallgatói siker!

Idén is megrendezik Szegeden a Táblafestészeti Biennálét.

Hallgatói siker!

ÉRA, Sós Ildikó kiállítása

A Képzőművészeti Tanszék hallgatójának, Sós Ildikónak nyílik egyéni kiállítása a Vitkovics Házban.

ÉRA, Sós Ildikó kiállítása

Reflexiók

Válogatás a Képzőművészeti Tanszék hallgatóinak legfrissebb munkáiból

Reflexiók

Oktatói siker!

Intézetünk oktatója Mátrai Erik nyerte a Fény Mestere nívódíját!

Oktatói siker!

Egy kép

kiállítás az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet másodéves festő szakos hallgatóinak munkáiból.

Egy kép

Beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

„A vértől rosszul voltam, így el sem tudtam képzelni, hogy orvos legyek” — beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

Beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

FOLTOLÓ

FOLTOLÓ címmel Goschler Tamás kiállítása nyílik a Hallgatói Galériában

FOLTOLÓ

BETEKINTŐ

Tisztelettel meghívjuk a BETEKINTŐ c.kiállításra

BETEKINTŐ

Kopacz Kund Derkovits ösztöndíjas

Intézetünkben végzett hallgató is a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok között!

Kopacz Kund Derkovits ösztöndíjas

Felvételi Előkészítő a Képzőművészeti Tanszéken!

Készülj a felvételire, jelentkezz időben, hogy bebiztosítsd a helyed!

Felvételi Előkészítő a Képzőművészeti Tanszéken!

2018

Intézetünk volt hallgatója, Kopacz Kund Derkovits Képzőművészeti ösztöndíjat nyert.

2018

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képalkotás ⇾ Eger ⇾ 2018.01.23

Január 23-án MAPPANÉZÉSsel és KONZULTÁCIÓval egybekötött NYÍLT NAPot tartunk a Képzőművészeti Tanszéken

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képalkotás ⇾ Eger ⇾ 2018.01.23

VEGYES-VÁGOTT

Dedics Réka, Gerő Bálint, Noll Dorottya kiállítása

VEGYES-VÁGOTT

5. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2018

Plusz 4 nap áll a hivatásos képzőművészek és képzőművészeti egyetemi hallgatók rendelkezésére, hogy jelentkezzenek az 5. Székelyföldi Grafikai Biennáléra. A szervezők március 30. helyett április 3. éjfélig (UTC+2) várják a pályamunkák digitális reprodukcióit.

5. Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, 2018

Képzőművészeti Tanszék

A 2015 őszén, frissen alakult Képzőművészeti Tanszék, a nagy hagyományokkal rendelkező egri rajztanárképzés hagyományaira támaszkodva a művészképzés irányába mozdult el, ám továbbra is feladatának tekinti a művészetközvetítéshez kapcsolódó, tágasabb kereteket kínáló ismeretek átadását. Az egyéves alapozó képzést követően két szakirány (festő, képgrafikus), valamint egy specializáció (természetművészet) között választhatnak a hallgatók.

A festő és képgrafikus szakirányokon, a jól felszerelt grafikai műhelyekben és műtermekben, magas színvonalú gyakorlati és elméleti oktatás valósul meg, melynek garanciája a kiváló oktatókból álló tanári kar. A kimagasló oktatói tevékenység eredményessége lemérhető a hallgatók sikerein, amelyeket különböző művészeti versenyeken, például az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon értek el. A természetművészet oktatása egyedülálló a magyar és az európai felsőoktatásban, ezért kiemelt nemzetközi érdeklődés kíséri az itt folyó képzést.

A különböző, elsősorban ázsiai művészeti egyetemekkel kialakított diákcsere programoknak és az Erasmus ösztöndíjaknak köszönhetően a tanszék számos további lehetőséget biztosít hallgatóinak a képzés során szerzett szakmai ismereteik további bővítésére, nemzetközi összehasonlítására.

Festészet specializáció

(Képi ábrázolás BA szak)

A festészet szakirányú képzés az egyéves alapképzésre épülve lehetőséget ad a történetileg kialakult képformák, képi kifejezési lehetőségek megismerésére és alkalmazására.

A cél – a kortárs művészeti törekvésekkel összhangban – a tematikai és műfaji sokszínűség megismertetése, emellett az önálló képi gondolkodás erősítése, a felszabadult alkotómechanizmusok beindítása.

Az elméleti oktatást, amely művészettörténeti és esztétikai ismeretek elsajátítására irányul, komplex módon egészíti ki a korszerű műtermi munka, az órán kívüli előadás-sorozat, továbbá a rendszeres részvételi lehetőség hazai és nemzetközi kiállításokon, illetve művésztelepeken.
Az elméleti és gyakorlati stúdiumokra épülő képzés a hallgatókat önálló alkotói gyakorlatuk kialakításához segíti hozzá, egyúttal lehetővé teszi számukra a korszerű oktatási módszerek megismerését. BA végzettségükkel – a művészeti alkotótevékenység folytatása mellett – a művészetközvetítés különféle területein tudnak elhelyezkedni, illetve az alapfokú diploma lehetőséget kínál számukra arra is, hogy tanulmányaikat magasabb szintű mesterképzésben folytassák.

Képgrafika specializáció

(Képi ábrázolás BA szak)

A képgrafika szakirányú képzés a magas szintű rajzkészségek fejlesztésére alapozva az önálló kreatív tevékenység kibontakoztatására fekteti a hangsúlyt. A hallgatók a hagyományos sokszorosító eljárások és nyomtatási technikák (mély-, magas-, síknyomás) elsajátításán túl lehetőséget kapnak konceptuális vizuális megoldások kidolgozására. Önálló problémamegoldó készségeik fejlesztése a gyakorlatorientált feladatok megoldásán keresztül történik egyéni-, illetve csoportos konzultációk, foglalkozások keretében.

A műtermi oktatás mellett elméleti – művészettörténeti és esztétikai – előadásokon gyarapítják ismereteiket.

A BA végzettséggel rendelkező hallgatók elhelyezkedési lehetőségei széles spektrumot ölelnek át: az önálló alkotói tevékenység mellett dolgozhatnak könyvillusztrátorként, kultúraszervezőként, a társadalmi, kulturális, művészeti kérdéseket alapfokon értő- és közvetítő szakemberként. Egyúttal lehetőség nyílik számukra tanulmányaik mesterszakon való folytatására.

Természetművészet specializáció

(Képi ábrázolás BA szak)

A természetművészet a természettel való harmónia újrateremtésére törekszik. Az alkotói tevékenység a természettel való közvetlen fizikai kapcsolatteremtésen alapul, mely a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket közvetlenül alkalmazza. Az idő konkrét formában jelenik meg a létrejövő, véges élettartamú művekben: az alkotás a természet ciklikus változásainak idejében létezik.

A műtermi munkában, az anyagmegmunkálás során a hallgatók főleg a kézműves technikákra szorítkoznak – csapolás, fonás, eresztés, kötözés stb. –, minimálisan alkalmaznak gépi megmunkálást. A műtermi munka mellett a gyakorlati órák egy része a noszvaji barlanglakásoknál zajlik, de számos más művésztelepen és természetművészeti eseményen is részt vesznek a hallgatók.
.

Vizuális- és környezetkultúra tanár MA szak

A tanári diplomát nyújtó mesterszakra a saját vagy más felsőfokú oktatási intézményekben alapfokú (BA) végzettséget, megfelelő szakképesítést szerzett hallgatók jelentkezhetnek. A cél olyan vizuális- és környezetkultúra tanárok képzése, akik magas fokú képzőművészeti és pedagógiai ismereteik birtokában alkalmasak a közoktatás művészeti, kulturális területein minden, a témával kapcsolatos tantárgy oktatására, beleértve a rajz, a téralakítás, a környezetkultúra, a médiaismeretek és a művészettörténet diszciplínáit. Ennek megfelelően a szakon folyó oktatás – gyakorlati és elméleti stúdiumok keretében – lehetőséget teremt mindezen területek ismereteinek át fogó és magas szintű elsajátítására.

Az MA-képzés emellett utat nyit a képzőművészeti kutatásokban való aktív részvételre, és előkészít a doktori képzésre.

English