Beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

„A vértől rosszul voltam, így el sem tudtam képzelni, hogy orvos legyek” — beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

Beszélgetés F. Balogh Erzsébet festőművésszel

FOLTOLÓ

FOLTOLÓ címmel Goschler Tamás kiállítása nyílik a Hallgatói Galériában

FOLTOLÓ

BETEKINTŐ

Tisztelettel meghívjuk a BETEKINTŐ c.kiállításra

BETEKINTŐ

Kopacz Kund Derkovits ösztöndíjas

Intézetünkben végzett hallgató is a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjasok között!

Kopacz Kund Derkovits ösztöndíjas

Felvételi Előkészítő a Képzőművészeti Tanszéken!

Készülj a felvételire, jelentkezz időben, hogy bebiztosítsd a helyed!

Felvételi Előkészítő a Képzőművészeti Tanszéken!

2018

Intézetünk volt hallgatója, Kopacz Kund Derkovits Képzőművészeti ösztöndíjat nyert.

2018

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képalkotás ⇾ Eger ⇾ 2018.01.23

Január 23-án MAPPANÉZÉSsel és KONZULTÁCIÓval egybekötött NYÍLT NAPot tartunk a Képzőművészeti Tanszéken

NYÍLT NAP & Mappanézés ⇾ Képalkotás ⇾ Eger ⇾ 2018.01.23

Mátrai Erik kiállítása Rómában

A Képzőművészeti Tanszék oktatójának kiállítása Rómában

Mátrai Erik kiállítása Rómában

2+1 kiállítás

Czigándy Varga Sándor szobrászművész, Vargáné Kőrösi Viktória festőművész, és Kőrösi Klaudia festőművész kiállítása

2+1 kiállítás

VEGYES-VÁGOTT

Dedics Réka, Gerő Bálint, Noll Dorottya kiállítása

VEGYES-VÁGOTT

A XVI. Magyar Festészet Napja kiemelt rendezvénye

A című a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének frissen végzett festőművészeinek kiállítása

A XVI. Magyar Festészet Napja kiemelt rendezvénye

Képzőművészeti Tanszék

A 2015 őszén, frissen alakult Képzőművészeti Tanszék, a nagy hagyományokkal rendelkező egri rajztanárképzés hagyományaira támaszkodva a művészképzés irányába mozdult el, ám továbbra is feladatának tekinti a művészetközvetítéshez kapcsolódó, tágasabb kereteket kínáló ismeretek átadását. Az egyéves alapozó képzést követően két szakirány (festő, képgrafikus), valamint egy specializáció (természetművészet) között választhatnak a hallgatók.

A festő és képgrafikus szakirányokon, a jól felszerelt grafikai műhelyekben és műtermekben, magas színvonalú gyakorlati és elméleti oktatás valósul meg, melynek garanciája a kiváló oktatókból álló tanári kar. A kimagasló oktatói tevékenység eredményessége lemérhető a hallgatók sikerein, amelyeket különböző művészeti versenyeken, például az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon értek el. A természetművészet oktatása egyedülálló a magyar és az európai felsőoktatásban, ezért kiemelt nemzetközi érdeklődés kíséri az itt folyó képzést.

A különböző, elsősorban ázsiai művészeti egyetemekkel kialakított diákcsere programoknak és az Erasmus ösztöndíjaknak köszönhetően a tanszék számos további lehetőséget biztosít hallgatóinak a képzés során szerzett szakmai ismereteik további bővítésére, nemzetközi összehasonlítására.

Festészet specializáció

(Képi ábrázolás BA szak)

A festészet szakirányú képzés az egyéves alapképzésre épülve lehetőséget ad a történetileg kialakult képformák, képi kifejezési lehetőségek megismerésére és alkalmazására.

A cél – a kortárs művészeti törekvésekkel összhangban – a tematikai és műfaji sokszínűség megismertetése, emellett az önálló képi gondolkodás erősítése, a felszabadult alkotómechanizmusok beindítása.

Az elméleti oktatást, amely művészettörténeti és esztétikai ismeretek elsajátítására irányul, komplex módon egészíti ki a korszerű műtermi munka, az órán kívüli előadás-sorozat, továbbá a rendszeres részvételi lehetőség hazai és nemzetközi kiállításokon, illetve művésztelepeken.
Az elméleti és gyakorlati stúdiumokra épülő képzés a hallgatókat önálló alkotói gyakorlatuk kialakításához segíti hozzá, egyúttal lehetővé teszi számukra a korszerű oktatási módszerek megismerését. BA végzettségükkel – a művészeti alkotótevékenység folytatása mellett – a művészetközvetítés különféle területein tudnak elhelyezkedni, illetve az alapfokú diploma lehetőséget kínál számukra arra is, hogy tanulmányaikat magasabb szintű mesterképzésben folytassák.

Képgrafika specializáció

(Képi ábrázolás BA szak)

A képgrafika szakirányú képzés a magas szintű rajzkészségek fejlesztésére alapozva az önálló kreatív tevékenység kibontakoztatására fekteti a hangsúlyt. A hallgatók a hagyományos sokszorosító eljárások és nyomtatási technikák (mély-, magas-, síknyomás) elsajátításán túl lehetőséget kapnak konceptuális vizuális megoldások kidolgozására. Önálló problémamegoldó készségeik fejlesztése a gyakorlatorientált feladatok megoldásán keresztül történik egyéni-, illetve csoportos konzultációk, foglalkozások keretében.

A műtermi oktatás mellett elméleti – művészettörténeti és esztétikai – előadásokon gyarapítják ismereteiket.

A BA végzettséggel rendelkező hallgatók elhelyezkedési lehetőségei széles spektrumot ölelnek át: az önálló alkotói tevékenység mellett dolgozhatnak könyvillusztrátorként, kultúraszervezőként, a társadalmi, kulturális, művészeti kérdéseket alapfokon értő- és közvetítő szakemberként. Egyúttal lehetőség nyílik számukra tanulmányaik mesterszakon való folytatására.

Természetművészet specializáció

(Képi ábrázolás BA szak)

A természetművészet a természettel való harmónia újrateremtésére törekszik. Az alkotói tevékenység a természettel való közvetlen fizikai kapcsolatteremtésen alapul, mely a természeti anyagokat, tárgyakat, energiákat, helyszíneket közvetlenül alkalmazza. Az idő konkrét formában jelenik meg a létrejövő, véges élettartamú művekben: az alkotás a természet ciklikus változásainak idejében létezik.

A műtermi munkában, az anyagmegmunkálás során a hallgatók főleg a kézműves technikákra szorítkoznak – csapolás, fonás, eresztés, kötözés stb. –, minimálisan alkalmaznak gépi megmunkálást. A műtermi munka mellett a gyakorlati órák egy része a noszvaji barlanglakásoknál zajlik, de számos más művésztelepen és természetművészeti eseményen is részt vesznek a hallgatók.
.

Vizuális- és környezetkultúra tanár MA szak

A tanári diplomát nyújtó mesterszakra a saját vagy más felsőfokú oktatási intézményekben alapfokú (BA) végzettséget, megfelelő szakképesítést szerzett hallgatók jelentkezhetnek. A cél olyan vizuális- és környezetkultúra tanárok képzése, akik magas fokú képzőművészeti és pedagógiai ismereteik birtokában alkalmasak a közoktatás művészeti, kulturális területein minden, a témával kapcsolatos tantárgy oktatására, beleértve a rajz, a téralakítás, a környezetkultúra, a médiaismeretek és a művészettörténet diszciplínáit. Ennek megfelelően a szakon folyó oktatás – gyakorlati és elméleti stúdiumok keretében – lehetőséget teremt mindezen területek ismereteinek át fogó és magas szintű elsajátítására.

Az MA-képzés emellett utat nyit a képzőművészeti kutatásokban való aktív részvételre, és előkészít a doktori képzésre.

English