Még egyszer, utoljára...

Diplomafilm forog

Még egyszer, utoljára...

Mozgóképes tanárok az augusztusi Filmvilágban!

A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet tanszékvezetőinek írásai olvashatók a Filmvilág című filmművészeti folyóirat legújabb számában

Mozgóképes tanárok az augusztusi Filmvilágban!

Szíjártó Imre filmkritikái a Dunsztban

A dunaszerdahelyi, változatos tematikájú kulturális lap, a Dunszt közli a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet egyetemi tanára, Dr. habil Szíjártó Imre alábbi filmkritikáit

Szíjártó Imre filmkritikái a Dunsztban

Mozgóképesek a Mindhalálig forgatásán

A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet végzett hallgatói is részt vettek gyakornokként Mózes Gergely egyetemi tanársegéd készülő filmjének forgatásán július folyamán.

Mozgóképesek a Mindhalálig forgatásán

MOZGÓKÉPES EGYETEMI PORTRÉ A HÍRLAPBAN

Borbás Lászlóval, az Eszterházy Károly Egyetem Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszékének tanárával jelent meg érdekes interjú a Heol-on. Az írás fókuszában áll a szakember elkötelezettsége Egyetemünk iránt, hiszen Borbás tanár úr immár negyedszázada végez értékes munkát az egri felsőoktatásban.

MOZGÓKÉPES EGYETEMI PORTRÉ A HÍRLAPBAN

Traub Viktória animációja NFI-győztes!

Love or Left című új filmterve is támogatást nyert a Nemzeti Filmintézet idei pályázatán

Traub Viktória animációja NFI-győztes!

SPONTáN FILMMARATON

a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszéken

SPONTáN FILMMARATON

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

2021. január 28. csütörtök 17 óra

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

Sikeres NTP pályázat zárult le

egyetemista hallgatók és középiskolai diákok részvételével

Sikeres NTP pályázat zárult le

Mindhalálig - az Eger TV-ben

Mózes Gergely volt az Eger TV vendége

Mindhalálig - az Eger TV-ben

 Válaszúton

Interjú a Válaszúton c. film alkotóival, Chilton Flóra rendezővel és Hejüsz Bettina operatőrrel

 Válaszúton

Mozgóképes TDK-eredmények

ITDK - Diploma Pitching - VIII. Eszterházy Film- és Médianapok - Illés György emlékére

Mozgóképes TDK-eredmények

VIII. Eszterházy Film- és Médianapok

Filmek, előadások műhelytitkokról, exkluzív beszélgetések, könyvbemutató és rendhagyó közönségtalálkozók!

VIII. Eszterházy Film- és Médianapok

Mózes Gergely filmterve az NFI-győztesek közt!

animációs és fikciós elemekkel tervezett Mindhalálig című dokumentumfilmje

Mózes Gergely filmterve az NFI-győztesek közt!

Budapest seminar – a filmoktatásról

október 15-én és 16-án rendezte meg a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület online konferenciáját

Budapest seminar – a filmoktatásról

Mozgóképeseink az ATAFF-on

az október 13-18-ig zajló nemzetközi fesztiválon, Szolnokon

Mozgóképeseink az ATAFF-on

A táblagéppel támogatott digitális pedagógiai környezet

Borbás László szekció előadása a nemzetközi Agria Média 2020 és ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai konferencián

A táblagéppel támogatott digitális pedagógiai környezet

Mozgóképes ösztöndíjasaink

Flaisz Vanda és Ferincz Péter harmadéves Képalkotás-Mozgókép BA szakos hallgatóink

Mozgóképes ösztöndíjasaink

Jelenések az MMA-Lexikonban

M Tóth Éva Jelenések című alkotása bekerült a Magyar Művészeti Akadémia legfontosabb magyar mozgóképeket tartalmazó, folyamatosan bővülő gyűjteményébe

Jelenések az MMA-Lexikonban

Mozgóképeseink a Bujtor István Filmfesztiválon!

Diákjaink játékfilm-kategóriában Death of Shadows című kisfilmjükkel indulnak 38 alkotás között

Mozgóképeseink a Bujtor István Filmfesztiválon!

Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet

Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet

 A 2009-ben lét­re­jött Moz­gó­kép­kul­tú­ra Tan­szék 2017-ben csat­la­ko­zott  a Vi­zu­á­lis Mű­vé­sze­ti In­té­zet­hez.  2018. jú­li­us 1-től  Moz­gó­kép­mű­vé­sze­ti és Kom­mu­ni­ká­ci­ós Tan­szék.

2021 augusztus 1-től a szakterületek differenciálódása és a speciális igények hatékonyabb teljesítése érdekében a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézetének tanszékei három önálló intézetként folytatják munkájukat a Karon belül. A három intézet a jövőben is dinamikus munkakapcsolatban marad, és támogatja egymást a közös célok érdekében. 
Mozgóképes, kommunikációs szakmai közösségünk így Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet  néven, két tanszékre támaszkodva dolgozik tovább:
Mozgóképművészeti Tanszék
(tanszékvezető: Dr. habil M Tóth Éva, egyetemi tanár)
A tanszékhez tartozó szakok:
Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA szak 
Képalkotás BA szak – Mozgókép szakiránya 
Televíziós Műsorkészítő Felsőoktatási szakképzés 

Film– és Médiatudományi Tanszék
(tanszékvezető: Dr. habil Szíjártó Imre, egyetemi tanár)
A tanszékhez tartozó szakok:
Osztatlan Média- Mozgókép- és Kommunikációtanár szak
Kommunikáció és Médiatudomány BA szak

A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézet vezetője M Tóth Éva, koordinátora Szamosvári Mária.  

(Ar­chív hon­lap:  http://mozgokepkultura.ektf.hu/ )

Fa­ce­book : https://www.facebook.com/mozgokep.eger.movingpicture/

Instagram: https://www.instagram.com/mozgokepmuveszeti_tanszek_eger/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvD7S1qLIVhLQnl8Chgc7cw

Szakmai közösségünk célja a gyakorlatközpontú, komplex, a műfajhatárokat életszerűen átlépő mozgóképszakmai és -művészeti, kommunikációs képzés. Fontos törekvésünk elősegíteni hallgatóink kreatív képességeinek elmélyülését, nyitott szemléletük kialakulását, konstruktív gondolkodásuk megszilárdulását. Tanáraink magas szakmaisággal és empátiával segítik hallgatóink szakmai orientációjának kialakulását, s azon képességeik megerősítését, amelyekben a legeredményesebbekké válhatnak.

 A csapatmunka, a mozgóképalkotás és a kommunikáció alapvető munkamódszere kifejezetten jellemzi programjainkat: lehetőséget teremt az egyéni adottságok egyesítésére a sikeres, közös alkotás érdekében, és kialakítja az egymás iránti felelősségvállalás képességét.

 Célunk a képzéseinket támogató dinamikus együttműködési formák kialakítása a kreatív ipar, a kortárs művészeti élet, a média intézményeivel, amely kapcsolatok elősegítik hallgatóink számára a munkaerőpiacon is beváltható praktikus szakmai tapasztalatok gyarapodását.

 A szakmai gyakorlat kiemelten fontos eleme képzéseinknek, ebben elsődleges parnerünk az Egyetem televíziója, a Líceum TV. Speciális szakmai gyakorlati partnerünk az Nemzeti Filmintézet/Filmarchívum és az Alexandre Trauner Art Film Fesztivál.

 Idén újra önállóan indul a Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA szak, amely képzés erőteljesen koncentrál a praktikus  szakmai alapismeretekre, a kreatív alkotásra és az aktuális mozgóképszakmai kihívásokra!

 A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Intézethez tartozó képzések:

http://vmi.uni-eger.hu/felveteli/index.php

 Ezekre a szakokra felvételi vizsgával jöhetsz:

 Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA

A képzés célja a mozgóképkultúra és média világáról átfogó ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik tanulmányaik során korszerű, gyakorlati szemléletet és praktikus, a média- és kreatív ipar, a mozgóképtervezés és -művészet terén közvetlenül hasznosuló ismereteket sajátítanak el. A hallgatók alkalmassá válnak a kreatív mozgóképes önkifejezésre és biztos szakmai alapokkal tudnak bekapcsolódni stábok, stúdiók, mozgóképalkotó közösségek munkájába.

Alapképzés, 6 félév, nappali+levelező

 Kommunikáció- és Médiatudomány BA

A képzés célja a kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a média fontosabb intézményeit ismerő és technikai eszközeit használni tudó szakemberek képzése, akik egyaránt képesek helytállni a média hazai és nemzetközi színterein, reklámügynökségeknél vagy a PR világában.

A képzésben résztvevők az alábbi szakirányok közül választhatnak:
- PR és közéleti kommunikáció 

- Nyomtatott, elektronikus és online újságírás

Alapképzés, 6 félév, nappali+levelező

 Média-, mozgókép- és kommunikációtanár – osztatlan tanárképzés (BA+MA)

A képzés célja a hallgatók felkészítése a médiával, a mozgóképpel és a kommunikációval kapcsolatos tantárgyak tanítására illetve foglalkozások megtartására a közoktatásban és a felnőttképzésben.

Osztatlan képzés, 10 félév, nappali+levelező

  Erre a képzésre felvételi vizsga nélkül jöhetsz:

 Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

A képzés célja műsorvezetői, riporteri, rendezői, operatőri ismeretek életszerű elsajátíttatása kifejezetten a televíziózás iránt érdeklődő, jó kommunikációs képességű fiatalok számára, akik a tanulmányaik végeztével a televíziós műsorkészítés valamennyi területén képessé válnak asszisztensi feladatok ellátására.

4 félév, nappali+levelező

English