Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

2021. január 28. csütörtök 17 óra

Nyílt Nap és felvételi konzultációs lehetőség

Mindhalálig - az Eger TV-ben

Mózes Gergely volt az Eger TV vendége

Mindhalálig - az Eger TV-ben

 Válaszúton

Interjú a Válaszúton c. film alkotóival, Chilton Flóra rendezővel és Hejüsz Bettina operatőrrel

 Válaszúton

Mozgóképes TDK-eredmények

ITDK - Diploma Pitching - VIII. Eszterházy Film- és Médianapok - Illés György emlékére

Mozgóképes TDK-eredmények

VIII. Eszterházy Film- és Médianapok

Filmek, előadások műhelytitkokról, exkluzív beszélgetések, könyvbemutató és rendhagyó közönségtalálkozók!

VIII. Eszterházy Film- és Médianapok

Mózes Gergely filmterve az NFI-győztesek közt!

animációs és fikciós elemekkel tervezett Mindhalálig című dokumentumfilmje

Mózes Gergely filmterve az NFI-győztesek közt!

Budapest seminar – a filmoktatásról

október 15-én és 16-án rendezte meg a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület online konferenciáját

Budapest seminar – a filmoktatásról

Mozgóképeseink az ATAFF-on

az október 13-18-ig zajló nemzetközi fesztiválon, Szolnokon

Mozgóképeseink az ATAFF-on

A táblagéppel támogatott digitális pedagógiai környezet

Borbás László szekció előadása a nemzetközi Agria Média 2020 és ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai konferencián

A táblagéppel támogatott digitális pedagógiai környezet

Mozgóképes ösztöndíjasaink

Flaisz Vanda és Ferincz Péter harmadéves Képalkotás-Mozgókép BA szakos hallgatóink

Mozgóképes ösztöndíjasaink

Jelenések az MMA-Lexikonban

M Tóth Éva Jelenések című alkotása bekerült a Magyar Művészeti Akadémia legfontosabb magyar mozgóképeket tartalmazó, folyamatosan bővülő gyűjteményébe

Jelenések az MMA-Lexikonban

Római anzix

Hallgatóink az "Örök Városban"

Római anzix

Dr.Strickland-Pajtók Ágnes PHD sikeres kutatási pályázata

az Oxford Brookes Egyetemre és a patinás Bodleian Könyvtárba

Dr.Strickland-Pajtók Ágnes PHD sikeres kutatási pályázata

Mozgóképeseink a Bujtor István Filmfesztiválon!

Diákjaink játékfilm-kategóriában Death of Shadows című kisfilmjükkel indulnak 38 alkotás között

Mozgóképeseink a Bujtor István Filmfesztiválon!

Szabó Gáborral - négy képben

Ferincz Péter online-beszélgetése a VMI/Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék emblematikus egyetemi tanárával elérhető a tanszéki YT-csatornán!

Szabó Gáborral - négy képben

SlowFilm-túra Noszvajon

Az ősszel megrendezendő Slow Film Nemzetközi Diákfilm Fesztivál programjaihoz keresett alternatív helyszíneket Noszvajon és környékén

SlowFilm-túra Noszvajon

Új Digitális Krónikások!

A Televíziós Műsorkészítő FOSZ-képzés 13 hallgatója tett sikeres online záróvizsgát

Új Digitális Krónikások!

Frissítve! - Sikeresen fejezték be tanulmányaikat a Mozgóképes hallgatóink

a Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA szakán, valamint a Képalkotás BA Mozgóképkultúra és Média szakirányán.

Frissítve! - Sikeresen fejezték be tanulmányaikat a Mozgóképes hallgatóink

Strickland-Pajtók Ágnes angol nyelvű publikációja

“Digital Media and Hungarian American Women’s Migration Narratives” címmel

Strickland-Pajtók Ágnes angol nyelvű publikációja

Sikeres NTP pályázat zárult le

egyetemista hallgatók és középiskolai diákok részvételével

Sikeres NTP pályázat zárult le

Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék

Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék

 A 2009-ben lét­re­jött Moz­gó­kép­kul­tú­ra Tan­szék 2017-ben csat­la­ko­zott  a Vi­zu­á­lis Mű­vé­sze­ti In­té­zet­hez.  2018. jú­li­us 1-től  Moz­gó­kép­mű­vé­sze­ti és Kom­mu­ni­ká­ci­ós Tan­szék.

(Ar­chív hon­lap:  http://mozgokepkultura.ektf.hu/ )

Fa­ce­book : https://www.facebook.com/mozgokep.eger.movingpicture/

Instagram: https://www.instagram.com/mozgokepmuveszeti_tanszek_eger/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvD7S1qLIVhLQnl8Chgc7cw

Szakmai közösségünk célja a gyakorlatközpontú, komplex, a műfajhatárokat életszerűen átlépő mozgóképszakmai és -művészeti, kommunikációs képzés. Fontos törekvésünk elősegíteni hallgatóink kreatív képességeinek elmélyülését, nyitott szemléletük kialakulását, konstruktív gondolkodásuk megszilárdulását. Tanáraink magas szakmaisággal és empátiával segítik hallgatóink szakmai orientációjának kialakulását, s azon képességeik megerősítését, amelyekben a legeredményesebbekké válhatnak.

 A csapatmunka, a mozgóképalkotás és a kommunikáció alapvető munkamódszere kifejezetten jellemzi programjainkat: lehetőséget teremt az egyéni adottságok egyesítésére a sikeres, közös alkotás érdekében, és kialakítja az egymás iránti felelősségvállalás képességét.

 Célunk a képzéseinket támogató dinamikus együttműködési formák kialakítása a kreatív ipar, a kortárs művészeti élet, a média intézményeivel, amely kapcsolatok elősegítik hallgatóink számára a munkaerőpiacon is beváltható praktikus szakmai tapasztalatok gyarapodását.

 A szakmai gyakorlat kiemelten fontos eleme képzéseinknek, ebben elsődleges parnerünk az Egyetem televíziója, a Líceum TV. Speciális szakmai gyakorlati partnerünk az Nemzeti Filmintézet/Filmarchívum és az Alexandre Trauner Art Film Fesztivál.

 Idén újra önállóan indul a Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA szak, amely képzés erőteljesen koncentrál a praktikus  szakmai alapismeretekre, a kreatív alkotásra és az aktuális mozgóképszakmai kihívásokra!

 A Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszékhez tartozó képzések:

http://vmi.uni-eger.hu/felveteli/index.php

 Ezekre a szakokra felvételi vizsgával jöhetsz:

 Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA

A képzés célja a mozgóképkultúra és média világáról átfogó ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik tanulmányaik során korszerű, gyakorlati szemléletet és praktikus, a média- és kreatív ipar, a mozgóképtervezés és -művészet terén közvetlenül hasznosuló ismereteket sajátítanak el. A hallgatók alkalmassá válnak a kreatív mozgóképes önkifejezésre és biztos szakmai alapokkal tudnak bekapcsolódni stábok, stúdiók, mozgóképalkotó közösségek munkájába.

Alapképzés, 6 félév, nappali+levelező

 Kommunikáció- és Médiatudomány BA

A képzés célja a kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a média fontosabb intézményeit ismerő és technikai eszközeit használni tudó szakemberek képzése, akik egyaránt képesek helytállni a média hazai és nemzetközi színterein, reklámügynökségeknél vagy a PR világában.

A képzésben résztvevők az alábbi szakirányok közül választhatnak:
- PR és közéleti kommunikáció 

- Nyomtatott, elektronikus és online újságírás

Alapképzés, 6 félév, nappali+levelező

 Média-, mozgókép- és kommunikációtanár – osztatlan tanárképzés (BA+MA)

A képzés célja a hallgatók felkészítése a médiával, a mozgóképpel és a kommunikációval kapcsolatos tantárgyak tanítására illetve foglalkozások megtartására a közoktatásban és a felnőttképzésben.

Osztatlan képzés, 10 félév, nappali+levelező

  Erre a képzésre felvételi vizsga nélkül jöhetsz:

 Televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés (FOSZ)

A képzés célja műsorvezetői, riporteri, rendezői, operatőri ismeretek életszerű elsajátíttatása kifejezetten a televíziózás iránt érdeklődő, jó kommunikációs képességű fiatalok számára, akik a tanulmányaik végeztével a televíziós műsorkészítés valamennyi területén képessé válnak asszisztensi feladatok ellátására.

4 félév, nappali+levelező

English