Dr. Boros Lili PHD

egyetemi docens

CV

Tanulmányok, végzettségek

2004–2012 PhD tanulmányok (Dphil), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Orosz irodalom és irodalomkutatás című program. Fokozatszerzés időpontja: 2013. július 2.
1998–2005 Művészettörténet szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, végzettség: Művészettörténész és művészettörténet szakos tanár, 2005
1998–2003 Orosz nyelv és irodalom szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, végzettség: Orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 2003

Szakmai tapasztalatok, munkahelyek

                                                                                                                                                           2015–       Eszterházy Károly Egyetem, Eger, főiskolai docens
2015–       Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, művészettörténész, kurátor
2011–2016                                                                                                                            ELTE Eötvös József Collegium Szlavisztika Műhely, műhelyvezető-helyettes, 2012-től műhelyvezető, oktató
2011–2014 Műcsarnok, kurátor
2010, 2006–2007 Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, óraadó
2002–2005 Ernst Múzeum, kurátor (2005–2011 GYED, GYES)
kurátori tapasztalatok (válogatás)
2016 Majdnem tárgyak. Művek Kolozsvárról és az Ecsetgyárból, Vajda Múzeum, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre (kurátor)
2016 Asztalos Zsolt Felújított emlékezet, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre (kurátor)
2016 Kézjegyek. Az EKE Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak kiállítása, Kepes Intézet, Eger (kurátor)
2016 A világ közepe. Válogatás a Ferenczy Múzeum gyűjteményéből, Ferenczy Múzeum –    MűvészetMalom, Szentendre (társkurátor)
2016 Madeline Stillwell Lebontott mozdulatok, Ferenczy Múzeum Szentendre (kurátor)
2015 Eyal Segal Release: Return, FUGA Budapest Építészeti Központ (kurátor)
2013 Egy város entrópiája, Julia Stoschek Collection, Műcsarnok, Budapest (szöveggondozás,           szövegírás, fordítás)
2013 Mátrai Erik Táj, M0, Műcsarnok, Budapest (kurátor)
2013 Sigalit Landau Mozgástér, Mélycsarnok, Műcsarnok, Budapest (kurátor)
2012 Marina Abramović Az üresség nyolc leckéje, Mélycsarnok, Műcsarnok, Budapest (kurátor)
2011 Milorad Krstić Das anatomische Theater, Műcsarnok, Budapest (kurátor)
2004 A Pécsi Műhely kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest (kurátor)
2004 Megfestett álmok. Mese, látomás, álom a magyar művészetben, Ernst Múzeum Budapest, Freud           Museum, London (kurátorasszisztens)
2004 Finnmagyar, Gallen-Kallela Múzeum, Espoo, Ernst Múzeum, Budapest  (kurátorasszisztens)
2003 Molnár Sándor Kristályképek, Ernst Múzeum, Budapest (kurátor)
2003 Jaschik Álmos és iskolája, Ernst Múzeum, Budapest (társkurátor, kurátorok: Mezei Ottó és Révész Emese)

Ösztöndíjak

 2016 NKA alkotói támogatás
2014 NKA alkotói támogatás
2002 Köztársasági ösztöndíj
2002 Varsói Egyetem, Keleti Szláv Filológiai Intézet, orosz szak, CEEPUS Ösztöndíj
2001 Pozsony, Comenius Egyetem, művészettörténet szak, CEEPUS Ösztöndíj
1999 Szentpétervár, Herzen Tanárképző Főiskola, 6 hetes részképzés

Konferenciák, előadások

 2011 Fiatal Szemiotikusok Konferenciája, Tartu, Észtország (orosz nyelven)
2010 Lustrum saeculare collegii nemzetközi konferencia, Eötvös József Collegium, Budapest (orosz nyelven)
2009 Mesterkurzus Nyikolaj Zsekulinnal, Eötvös József Collegium, Budapest (orosz nyelven)
2009 Szó és kép a szláv kultúrák irodalmi és művészeti alkotásaiban, interdiszciplináris professzori szeminárium, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely
2007 Szemiotika és tipológia/Semiotica Agriensis 5., Ifjú szemiotikusok 5. találkozója, Eger
2005 Társadalom és jelek/Semiotica Agriensis 3., Ifjú szemiotikusok 3. találkozója, Eger

Nyelvtudás

 Orosz középfokú C-típusú állami nyelvvizsga (1996), orosz szakos diploma (2003)
Angol középfokú komplex Euro nyelvvizsga (2013)
Német középfokú C-típusú állami nyelvvizsga (1997)
Latin   egyetemi alapvizsga (2002)

 Publikációk

 Irodalomtudományi és művészettörténeti tanulmányaim jelentek meg különböző szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben, kortárs művészeti kiállításokkal foglalkozó kritikáim és interjúim a Műértő, a Flash Art Hungary, a Balkon, és a Praesens hasábjain jelentek meg. Kiadványokat, kiállítási katalógusokat szerkesztettem és lektoráltam. Előadásokat, workshopokat tartottam, valamint konferenciákat felolvasásokat, kerekasztal-beszélgetéseket szerveztem. 

Publikációk

Tanulmányok (irodalomtudomány, művészettörténet)

 Egyre közelebb. A ceredi művésztelep.
Drozdik Orsolya. 59–60. Alfejezetek a magyar konceptuális művészet első fejezetéből.
Kert, álom, illúzió. Szentimentális motívumok újraértelmezése L. Ny. Tolsztoj Háború és béke című regényében. In: Kocsis Géza (szerk.): In honorem Hetesi István 70. Olvasatok 3. Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok, ELTE Doktori Program, Budapest, 2012. 77–92.
«Меланхолический» герой в романе Л. Н. Толстого Война и мир. Русская Филология 23. 2012. 53–58.
Utópia – a kertábrázolás szentimentális hagyománya. Lev Tolsztoj: Háború és béke, Jean-Jacques Rousseau: Julie, az Új-Heloïse. In: Kroó Katalin – Bényei Tamás (szerk.): Utópiák és ellenutópiák. Budapest, L’Harmattan, 2011. 75–94.
Аспекты визуального изображения сада и дерева в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». In: Kroó, Katalin – Avramets, Irina (eds.): Honour of Peeter Torop 60. A Collection of Papers from Young Scholars. Budapest–Tartu, 2010. 12–35.
Képtípusok és vizuális metaforák az irodalmi szöveg jelrendszerében. Lev Tolsztoj: Háború és béke. In: Balázs Géza – H. Varga Gyula (szerk.): Semiotica agriensis 2. Társadalom és jelek. Magyar szemiotikai tanulmányok 10–11. Magyar Szemiotikai Társaság – Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2007. 249–256.
Szentimentális hagyomány Lev Tolsztoj Háború és béke című művében. Valóság és fikció: lehet-e újraírni a szentimentális történetet? In: Balázs Géza – H. Varga Gyula (szerk.): Szemiotika és tipológia, Magyar Szemiotikai Tanulmányok 12–14. Magyar Szemiotikai Társaság – Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2007. 193–197.
A vizuális metaforák szerepe Lev Tolsztoj Háború és béke című regényében. In: Kovács Árpád (szerk.): Puskintól Tolsztojig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből 2. Budapest, Argumentum, 2006. 393–412.
Визуальное представление и развитие визуальной метафоры в романе Л. Н. Толстого Война и мир. Studia Russica XXI. Budapest, 2004. 68–79.
2004 M. Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének Lizavetája. In: Kroó Katalin (szerk.): Párbeszéd-kötetek I. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004. 194–216.
Műtermes bérházak Budapesten a századfordulón. In: Hadik András – Radványi Orsolya (szerk.): Művészek és műtermek. Tanulmánykötet és katalógus a Budapest, a művészek városa című kiadványhoz. Ernst Múzeum, Budapest, 2002. 187–215. (Társszerző: Rákos Katalin) Angolul: Apartment Buildings with Studios in Budapest at the Turn of the Century. In: Németh, Zsófia (eds.): Artists’ Studios and Exhibition Spaces. Public Spaces of Modern Architecture in Budapest. Ernst Múzeum, Budapest, 2004. 101–111. (Co-author: Rákos, Katalin)
A vizuális kertmegjelenítés rousseau-i hagyománya Lev Tolsztoj Háború és béke című regényében. (Элементы поэтики Руссo в визуальном изображении сада в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»). In: Ágoston Magdolna (szerk.): Szó és kép a szláv népek kultúrájában és irodalmában. Oroszország népeinek története 12. Szombathely. (orosz és magyar nyelven, megjelenés alatt, közlésre elfogadva)

Szakmai újságírás, interjúk

 Az együttérzés másik fajtája. Harun Farocki kiállítása. Új Művészet 2016 október. 32–33.
Dolgozó világok. Manifesta 11, Zürich. Tranzitblog 2016. 07. 04.
http://tranzitblog.hu/dolgozo-vilagok/ (A letöltés ideje: 2016. 09.10.)
„I am Euroemental.” Babi Badalov költői aktivizmus című kiállítása. Balkon 2016/1. 38–40.
A kijevi iskola. Biennále másodszorra – máshogy. Műértő 2015 október. (Társszerző: Uhl Gabriella)
Az ábrázolás politikája. Beszélgetés a rijekai Fokus Grupa tagjaival. Műértő 2015. május. 11.
A történet vége. Francis Alys a 10. Manifestán. Balkon 2015/1. 34–36.
A műhöz vezető út. Borsos Lőrinc, Kupcsik Adrián, Perneczky Géza: Kötéltánc. Flash Art Hungary 2014/6. 76–77.
Egyensúlyozás, (köz)térszervezés. Manifesta 10, Szentpétervár. Műértő 2014. szeptember. 23. (Társszerző: Uhl Gabriella)
A kurátor felelőssége. Interjú Joanna Warszával. Tranzitblog: tranzit.blog.hu/2014/07/29/a_kurator_felelossege_interju_joanna_warszaval_a_manifesta_10_public_programjanak_kuratoraval (Társszerző: Uhl Gabriella, a letöltés ideje: 2014. 09. 19.)
Folyamatos múlt. Drozdik Orsolya. In: Tóth Árpád (szerk.): Alfejezetek a magyar konceptuális művészet első fejezetéből. Neon Galéria, Budapest, 2014. 61–62. valamint Balkon 2014/4. 24–27.
Bojkott-dilemma. Műértő 2014. május. 1, 9. (Társszerző: Uhl Gabriella)
Eleven emlékezet. Kudász Gábor Arion Memorabilia című kiállítása. Új Művészet 2014/4. 30–31.
Drozdik Orshi individuális mitológiája. Flash Art Hungary 2014/1. 93.
„A tér inkább test, ruha nélkül” Beszélgetés Navid Nuur képzőművésszel. Műértő 2014. március. 11.
Független tudásplatform. Interjú Gaby Wijersszel. Műértő 2014. január–február. 27.
Tér, idő, narratíva. Josef Dabernig kiállítása a pozsonyi Tranzit házban.
Praesens online: http://praesensmedia.info/ter-ido-narrativa/. (A letöltés ideje: 2013. 03. 02.)
Belülről nézve. Lighting Out for the Territories, Trafó Galéria.
Praesens online: http://praesensmedia.info/trafo-lighting-out-for-the-territories/. (A letöltés ideje: 2013. 03. 02.)
Szarka Péter és a humán felhasználók. Flash Art Hungary 2013. július–augusztus. 91.
Hídverő. Interjú Sigalit Landauval. Flash Art Hungary 2013. május–június. 34–35.
Birkás a tükörben. Flash Art Hungary 2013. január–február. 90.
A Szépművészeti Múzeum megújított 20. századi és kortárs állandó kiállítása. Interjú Fehér Dávid és Orosz Márton művészettörténészekkel. Praesens online: http://praesensmedia.info/szepmuveszeti-ujrarendezett/. (A letöltés ideje: 2013. 03. 02.)
Húsgyári találkozó. Interjú Karina Kottovával és Zuzana Jakalovával. Flash Art Hungary 2012. november–december. 33.
Típusok és szerepek. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum. A hős, a hősnő és a szerző c. kiállítás. Praesens online: http://praesensmedia.info/tipusok-es-szerepek-types-and-roles/. (A letöltés ideje: 2013. 03. 02.)
Tárlatvezető. Műértő 2012. november. 5.
Szabó Attila helykeresése. Flash Art Hungary 2012. szeptember–október. 93.
Közérzet-igazítás. Baglyas Erika és Mátrai Erik a Godot Galériában. Flash Art Hungary 2012. március–április. 92.
Kanári a szénbányában. A 2B Galéria Jó szerencsét! című kiállítása. Műértő 2012. április. 5.
A struktúra mint szimbólum. A Société Réaliste: empire, state, building című kiállításáról. Praesens online: http://praesensmedia.info/a-struktura-mint-szimbolum/. (A letöltés ideje: 2013. 03. 02.)
A Kis Varsó szoborparkja. Flash Art Hungary 2012. január–február. 94.
Megérteni a megértést. A Ludwig Múzeum Helyszíni szemle című kiállításáról. Műértő 2011. október. 7.
Átjárható világok. Fellegjáró valóság c. kiállítás a Klauzál13 Galériában. Új Művészet 2011/7. 35–36.
A nyelv próbája. Kaliforna c. kiállítás a Trafó Galériában. Műértő 2011. június. 5.
A hely megváltoztatja a vágyakat. Ózon magazin 2011/3–4. 56-57.
Disztópikus jelenünk. Outpost – A kritikai tér a Trafó Galériában. Műértő 2011. április. 6.
Interview with Rita Rubovszky: In a Need of Change of Scale in Culture. Praesens 2009/2. 12–22.
Forget It, We Cannot Afford This. Praesens 2008/3. 5–11.

 Fordítás

 От Рафаеля до Гойи – Шедевры из будапештского Музея изобразительных искусств. Каталог выставки. Государственный Музей Изобразительных Искусств им. А. С. Пушкина. Будапешт–Москва, 2010. (magyarról oroszra)

 Szerkesztés, Lektorálás (Válogatás)

 Fiatal Képzőművészek Stúdiója 1–3., FKSE, Budapest, 2009. (lektorálás)
Bálint Mónika – Kálmán Rita – Polyák Levente – Katarina Ševic (szerk.): Köztes terek. IMPEX Kortárs Művészeti Szolgáltató Alapítvány – Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest, 2008. (lektorálás)
Bakos Gábor – Kálmán Rita (szerk.): 1x1 tábla, FKSE, Budapest, 2007. (lektorálás)
Boros Lili – Lajta Gábor (szerk.): Molnár Sándor – Kristályképek 1994–2002. Új Művészet Alapítvány – Ernst Múzeum, Budapest, 2003. (szerkesztés)
Valamint további kiadványok, kiállítási katalógusok szerkesztése, lektorálása, kiállításmegnyitók, előadások, workshopok tartása, konferenciák, felolvasások, kerekeasztal-beszélgetések szervezése

boros_lili.jpg

Fogadóóra

Hétfő 18-órától 19.30-ig

English