Dr. Boros Lili PHD

egyetemi docens

CV

Boros Lili szakmai életrajza

 

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉGEK

2004–2012 PhD tanulmányok (Dphil), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Orosz irodalom és irodalomkutatás című program. Fokozatszerzés időpontja: 2013. július 2., Summa cum laude

1998–2005 Művészettörténet szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, végzettség: Művészettörténész és művészettörténet szakos tanár, 2005

1998–2003 Orosz nyelv és irodalom szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, végzettség: Orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 2003

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK, MUNKAHELYEK

2015–            Eszterházy Károly Egyetem, Eger, egyetemi docens

2019–            ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, óraadó                                               

2015–2020   Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, művészettörténész, kurátor

2011–2016   ELTE Eötvös József Collegium Szlavisztika Műhely, műhelyvezető-helyettes, 2012-től műhelyvezető, oktató

2011–2015   Műcsarnok, kurátor

2010, 2006–2007    Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác, óraadó

2002–2005    Ernst Múzeum, kurátor

 

KURÁTORI TAPASZTALATOK (VÁLOGATÁS)

2020 Vonalmozgások. Konok Tamás kiállítása, Molnár Ani Galéria, Budapest (kurátor)

2020 Emlékmodellek. Asztalos Zsolt kiállítása, BTM Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, Budapest (kurátor)

2020 Geotaxis. Bernáth Dániel és Csizik Balázs kiállítása, Molnár Ani Galéria, Budapest (kurátor)

2019 Anyag és test. Mérgező antropocentrizmus. Dmitrij Kavarga kiállítása, ArtCapital, Szentendre (kurátor)

2019 Vajda Lajos élete és művészete, Ferenczy Múzeum Szentendre (kiállítást előkészítő kutatócsoport tagja)

2018 Phantasy after Analyses. Győri Andrea Éva kiállítása, Fotóhónap2018, Mikve Galéria, Budapest (kurátor)

2018 Stabil. Ionel Mihai projektje, ArtCapital, Szentendre (kurátor)

2018 Kilátás. Mátrai Erik projektje, ArtCapital, Szentendre (kurátor)

2017 Szubjektív változó. Csató Máté és Tóth Eszter kiállítása, Ferenczy Múzeum, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre (kurátor)

2016 Majdnem tárgyak. Művek Kolozsvárról és az Ecsetgyárból, Vajda Múzeum, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre (kurátor)

2016 Asztalos Zsolt Felújított emlékezet, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre (kurátor)

2016 Kézjegyek. Az EKE Vizuális Művészeti Intézet hallgatóinak kiállítása, Kepes Intézet, Eger (kurátor)

2016 A világ közepe. Válogatás a Ferenczy Múzeum gyűjteményéből, Ferenczy Múzeum –  MűvészetMalom, Szentendre (társkurátor)

2016 Madeline Stillwell Lebontott mozdulatok, Ferenczy Múzeum, Szentendre (kurátor)

2015 Eyal Segal Release: Return, FUGA Budapest Építészeti Központ (kurátor)

2013 Mátrai Erik Táj, M0, Műcsarnok, Budapest (kurátor)

2013 Sigalit Landau Mozgástér, Mélycsarnok, Műcsarnok, Budapest (kurátor)

2012 Marina Abramović Az üresség nyolc leckéje, Mélycsarnok, Műcsarnok, Budapest (kurátor)

2011 Milorad Krstić Das anatomische Theater, Műcsarnok, Budapest (kurátor)

2004 A Pécsi Műhely kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest (kurátor)

2004 Megfestett álmok. Mese, látomás, álom a magyar művészetben, Ernst Múzeum Budapest, Freud Museum, London (kurátorasszisztens)

2004 Finnmagyar, Gallen-Kallela Múzeum, Espoo, Ernst Múzeum, Budapest (kurátorasszisztens)

2003 Kristályképek, Molnár Sándor kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest (kurátor)

2003 Jaschik Álmos és iskolája, Ernst Múzeum, Budapest (társkurátor, kurátorok: Mezei Ottó és Révész Emese)

 

ÖSZTÖNDÍJAK

2016 NKA alkotói támogatás

2014 NKA alkotói támogatás

2002 Köztársasági ösztöndíj

2002 Varsói Egyetem, Keleti Szláv Filológiai Intézet, orosz szak, CEEPUS Ösztöndíj

2001 Pozsony, Comenius Egyetem, művészettörténet szak, CEEPUS Ösztöndíj

1999 Szentpétervár, Herzen Tanárképző Főiskola, 6 hetes részképzés

 

KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK (VÁLOGATÁS)

2019    CRAACE – Multiplying Modernity, konferencia és workshop, Kassa, East Slovak Gallery: Lajos Vajda and the Russian Idea of Universalism (angol nyelven)

2019 Humorkonferencia, Eger, Eszterházy Károly Egyetem: Jelentéskioltás – értelemképzés. Értelmetlenség és humor a magyar neoavantgárd képzőművészetben

2019 VAJDA. Konferencia a Világok között – Vajda Lajos élete és művészete és a „Mégis legyen kiállítás…” – Vajda Júlia élete és művészete kiállításokhoz kapcsolódóan, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre

2011 Fiatal Szemiotikusok Konferenciája, Tartu, Észtország (orosz nyelven)

2010 Lustrum saeculare collegii nemzetközi konferencia, Eötvös József Collegium, Budapest (orosz nyelven)

2009 Mesterkurzus Nyikolaj Zsekulinnal, Eötvös József Collegium, Budapest (orosz nyelven)

2009 Szó és kép a szláv kultúrák irodalmi és művészeti alkotásaiban, interdiszciplináris professzori szeminárium, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely

2007 Szemiotika és tipológia/Semiotica Agriensis 5., Ifjú szemiotikusok 5. találkozója, Eger

2005 Társadalom és jelek/Semiotica Agriensis 3., Ifjú szemiotikusok 3. találkozója, Eger

 

KUTATÓCSOPORTBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

2016–2018 Vajda Lajos kiállítását előkészítő kutatócsoport (projektvezető: Szabó Noémi), Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre

2009–2012 Ornamentika kutatócsoport (projektvezető: Dr. Keserü Katalin), ELTE Művészettörténeti Intézet

 

 

Publikációk

PUBLIKÁCIÓK

Tanulmányok (művészettörténet, irodalomtudomány)

Lajos Vajda and the Russian Idea of Universalism. Art East Central 2021/1. (angolul, megjelenés alatt)

Vonal, struktúra, motívum. In: Szipőcs Krisztina (szerk.): Konok Tamás kiállítása katalógusa. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2021. (megjelenés alatt, magyarul és angolul)

Emlékmodellek – Asztalos Zsolt kiállításához. In: Oth Viktória (szerk.): Emlékmodellek – Asztalos Zsolt kiállítása. BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, Budapest, 2020. 18–27. (magyarul és angolul)

Nonhumán folyamatok. In: Boros Lili (szerk.): Anyag és test. Mérgező antropocentrizmus. Múzeumi Centrum, Szentendre, 2019. 6–11. (magyarul és angolul)

Művészi önreprezentációk a Ferenczy Múzeumi Centrum képzőművészeti gyűjteményében. In: Véri Dániel (szerk.): Studia Comitatensia 36. A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve, Szentendre, 2018. 9–19. (magyarul, angol rezümé)

 

Vajda és Bergyajev. In: Petőcz György – Szabó Noémi (szerk.): Vajda Lajos – Világok között. Ferenczy Múzeumi Centrum Szentendre, 2018. 226–233. (magyarul)

 

Győri Andrea Éva: Phantasy After Analyses. In: Uhl Gabriella (szerk.): Fotóhónap2018. Magyar Fotóművészek Szövetsége. Budapest, 2018. 12–17. (magyarul, angolul)

 

Reflexiók. In: Széplaky Gerda (főszerk.): Diploma 2018. Vizuális Művészeti Intézet, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2018. 78–79. (magyarul, angolul)

 

Tradíciók szintézise. Néhány gondolat Olga Tobreluts műveiről. In: Kónya Ábel (szerk.): Tobreluts. Mitológia újratöltve. Déri Múzeum – MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, 2018. 10–21. (magyarul, angolul)

 

Ekphrasis, portré és a művészet szerepének kérdése Lev Tolsztoj Anna Karenina című művében. In: Gyöngyösi Mária – Banchenko Alekszandra – Józsa György Zoltán –  Palágyi Angela – H. Végh Katalin (szerk.) Ad vitam aeternam : Tanulmánykötet Nagy István 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program, 2017. 38–46. (magyarul, orosz nyelvű rezümé)

 

Modellek, viszonyok, heterotópiák. Gondolatok a kiállított művekről. In: Boros Lili – Erőss István – Széplaky Gerda – Mayer Éva (szerk.): Invariáns. Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet oktatóinak kiállítási katalógusa, Debrecen, EKE Líceum Kiadó, 2016, 54. (magyarul és angolul)

 

Drozdik Orsolya. In: Tóth Árpád (szerk.): Alfejezetek a magyar konceptuális művészet első fejezetéből. Budapest, Neon Galéria, é. n., 60–62.

 

Folyamatos múlt – Drozdik Orshi, kiállítás és performansz. Balkon 2014/4. 24–27.

 

Kert, álom, illúzió. Szentimentális motívumok újraértelmezése L. Ny. Tolsztoj Háború és béke című regényében. In: Kocsis Géza (szerk.): In honorem Hetesi István 70. Olvasatok 3. Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok, ELTE Doktori Program, Budapest, 2012. 77–92.

 

«Меланхолический» герой в романе Л. Н. Толстого Война и мир. Русская Филология 23. 2012. 53–58.

 

Utópia – a kertábrázolás szentimentális hagyománya. Lev Tolsztoj: Háború és béke, Jean-Jacques Rousseau: Julie, az Új-Heloïse. In: Kroó Katalin – Bényei Tamás (szerk.): Utópiák és ellenutópiák. Budapest, L’Harmattan, 2011. 75–94.

 

Аспекты визуального изображения сада и дерева в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». In: Kroó, Katalin – Avramets, Irina (eds.): Honour of Peeter Torop 60. A Collection of Papers from Young Scholars. Budapest–Tartu, 2010. 12–35.

 

Képtípusok és vizuális metaforák az irodalmi szöveg jelrendszerében. Lev Tolsztoj: Háború és béke. In: Balázs Géza – H. Varga Gyula (szerk.): Semiotica agriensis 2. Társadalom és jelek. Magyar szemiotikai tanulmányok 10–11. Magyar Szemiotikai Társaság – Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2007. 249–256.

 

Szentimentális hagyomány Lev Tolsztoj Háború és béke című művében. Valóság és fikció: lehet-e újraírni a szentimentális történetet? In: Balázs Géza – H. Varga Gyula (szerk.): Szemiotika és tipológia, Magyar Szemiotikai Tanulmányok 12–14. Magyar Szemiotikai Társaság – Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2007. 193–197.

 

A vizuális metaforák szerepe Lev Tolsztoj Háború és béke című regényében. In: Kovács Árpád (szerk.): Puskintól Tolsztojig és tovább… Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből 2. Budapest, Argumentum, 2006. 393–412.

 

Визуальное представление и развитие визуальной метафоры в романе Л. Н. Толстого Война и мир. Studia Russica XXI. Budapest, 2004. 68–79.

 

  1. M. Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének Lizavetája. In: Kroó Katalin (szerk.): Párbeszéd-kötetek I. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2004. 194–216.

 

Műtermes bérházak Budapesten a századfordulón. In: Hadik András – Radványi Orsolya (szerk.): Művészek és műtermek. Tanulmánykötet és katalógus a Budapest, a művészek városa című kiadványhoz. Ernst Múzeum, Budapest, 2002. 187–215. (Társszerző: Rákos Katalin) Angolul: Apartment Buildings with Studios in Budapest at the Turn of the Century. In: Németh, Zsófia (eds.): Artists’ Studios and Exhibition Spaces. Public Spaces of Modern Architecture in Budapest. Ernst Múzeum, Budapest, 2004. 101–111. (Co-author: Rákos, Katalin)

 

Szakmai újságírás, interjúk

In hoc signo... Jel, szemiotika, képzőművészet. Műértő 2020/8–9–10. 12.

Többszólamú történelem. Beszélgetés a Tehnica Schweiz tagjaival. Műértő 2020/2. 10.

Találkozás a pozícióval. Csató Máté kiállítása. Új Művészet Online. https://www.ujmuveszet.hu/2019/11/talalkozas-a-pozicioval/ (A letöltés ideje: 2021. 02. 01.)

Tárlatvezető. Műértő 2019/9. 5.

A tipográfia globális médiummá válik. Beszélgetés Csontó Lajos képzőművésszel. Műértő 2018/9. 8.

Szicíliai kiadás: Manifesta 12. Műértő 2018/7–8. 1, 17. (Társszerző: Uhl Gabriella)

Bizalmi viszonyok. Beszélgetés Győri Andrea Éva képzőművésszel. Műértő 2018/9. 10.

Egyetemes traumák. Majoros Áron Zsolt és Mayer Éva kiállítása. Új Művészet 2018/6. 48–49.

A város mint kultúragenerátor. Műértő 2018/2. 2.

Tárlatvezető. Műértő 2017/4. 5.

Felszíni struktúrák. Szalay Péter kiállítása. Műértő 2017/2. 4.

Az együttérzés másik fajtája. Harun Farocki kiállítása. Új Művészet 2016 október. 32–33.

Dolgozó világok. Manifesta 11, Zürich. Tranzitblog 2016. 07. 04. http://tranzitblog.hu/dolgozo-vilagok/ (A letöltés ideje: 2020. 09.10.)

„I am Euroemental.” Babi Badalov költői aktivizmus című kiállítása. Balkon 2016/1. 38–40.

A kijevi iskola. Biennále másodszorra – máshogy. Műértő 2015/10. (Társszerző: Uhl Gabriella)

Az ábrázolás politikája. Beszélgetés a rijekai Fokus Grupa tagjaival. Műértő 2015. május. 11.

A történet vége. Francis Alys a 10. Manifestán. Balkon 2015/1. 34–36.

A műhöz vezető út. Borsos Lőrinc, Kupcsik Adrián, Perneczky Géza: Kötéltánc. Flash Art Hungary 2014/6. 76–77.

Egyensúlyozás, (köz)térszervezés. Manifesta 10, Szentpétervár. Műértő 2014. szeptember. 23. (Társszerző: Uhl Gabriella)

A kurátor felelőssége. Interjú Joanna Warszával. Tranzitblog: tranzit.blog.hu/2014/07/29/a_kurator_felelossege_interju_joanna_warszaval_a_manifesta_10_public_programjanak_kuratoraval (Társszerző: Uhl Gabriella, a letöltés ideje: 2020. 09. 19.)

Bojkott-dilemma. Műértő 2014/5. 1, 9. (Társszerző: Uhl Gabriella)

Eleven emlékezet. Kudász Gábor Arion Memorabilia című kiállítása. Új Művészet 2014/4. 30–31.

Drozdik Orshi individuális mitológiája. Flash Art Hungary 2014/1. 93.

„A tér inkább test, ruha nélkül” Beszélgetés Navid Nuur képzőművésszel. Műértő 2014/3. 11.

Független tudásplatform. Interjú Gaby Wijersszel. Műértő 2014. január–február. 27.

Tér, idő, narratíva. Josef Dabernig kiállítása a pozsonyi Tranzit házban. Praesens online.

Belülről nézve. Lighting Out for the Territories, Trafó Galéria. Praesens online.

Szarka Péter és a humán felhasználók. Flash Art Hungary 2013. július–augusztus. 91.

Hídverő. Interjú Sigalit Landauval. Flash Art Hungary 2013. május–június. 34–35.

Birkás a tükörben. Flash Art Hungary 2013. január–február. 90.

A Szépművészeti Múzeum megújított 20. századi és kortárs állandó kiállítása. Interjú Fehér Dávid és Orosz Márton művészettörténészekkel. Praesens online.

Húsgyári találkozó. Interjú Karina Kottovával és Zuzana Jakalovával. Flash Art Hungary 2012. november–december. 33.

Típusok és szerepek. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum. A hős, a hősnő és a szerző c. kiállítás. Praesens online.

Tárlatvezető. Műértő 2012. november. 5.

Szabó Attila helykeresése. Flash Art Hungary 2012. szeptember–október. 93.

Közérzet-igazítás. Baglyas Erika és Mátrai Erik a Godot Galériában. Flash Art Hungary 2012. március–április. 92.

Kanári a szénbányában. A 2B Galéria Jó szerencsét! című kiállítása. Műértő 2012. április. 5.

A struktúra mint szimbólum. A Société Réaliste: empire, state, building című kiállításáról. Praesens online

A Kis Varsó szoborparkja. Flash Art Hungary 2012. január–február. 94.

Megérteni a megértést. A Ludwig Múzeum Helyszíni szemle című kiállításáról. Műértő 2011. október. 7.

Átjárható világok. Fellegjáró valóság c. kiállítás a Klauzál13 Galériában. Új Művészet 2011/7. 35–36.

A nyelv próbája. Kaliforna c. kiállítás a Trafó Galériában. Műértő 2011. június. 5.

A hely megváltoztatja a vágyakat. Ózon magazin 2011/3–4. 56-57.

Disztópikus jelenünk. Outpost – A kritikai tér a Trafó Galériában. Műértő 2011. április. 6.

Interview with Rita Rubovszky: In a Need of Change of Scale in Culture. Praesens 2009/2. 12–22.

Forget It, We Cannot Afford This. Praesens 2008/3. 5–11.

 

FORDÍTÁS

От Рафаеля до Гойи – Шедевры из будапештского Музея изобразительных искусств. Каталог выставки. Государственный Музей Изобразительных Искусств им. А. С. Пушкина. Будапешт–Москва, 2010. (magyarról oroszra)

 

SZERKESZTÉS, LEKTORÁLÁS (VÁLOGATÁS)

Fiatal Képzőművészek Stúdiója 1–3., FKSE, Budapest, 2009. (lektorálás)

Bálint Mónika – Kálmán Rita – Polyák Levente – Katarina Ševic (szerk.): Köztes terek. IMPEX Kortárs Művészeti Szolgáltató Alapítvány – Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest, 2008. (lektorálás)

Bakos Gábor – Kálmán Rita (szerk.): 1x1 tábla, FKSE, Budapest, 2007. (lektorálás)

Boros Lili – Lajta Gábor (szerk.): Molnár Sándor – Kristályképek 1994–2002. Új Művészet Alapítvány – Ernst Múzeum, Budapest, 2003. (szerkesztés)

 

 

Valamint további kiadványok, kiállítási katalógusok szerkesztése, lektorálása, kiállításmegnyitók, tárlatvezetések, előadások, workshopok tartása magyar és angol nyelven, konferenciák, felolvasások, kerekasztal-beszélgetések szervezése, BA és MA szakdolgozatok témavezetése, bírálata, doktori disszertációk opponensi bírálata és doktori bizottságban való részvétel.

 

NYELVISMERET

Orosz:  felsőfok: orosz szakos diploma (2003), középfokú nyelvvizsga (1996)

Angol: középfokú nyelvvizsga (2013)

Német: középfokú nyelvvizsga (1997)

Latin: egyetemi alapvizsga (2002)

 

mtmt link: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10031070&paging=1;20

 

 

boros_lili.jpg

Fogadóóra

Hétfő 18-órától 19.30-ig

English