Dr. Széplaki Gerda Phd

egyetemi docens

CV

 PHD, ESZTÉTA, FILOZÓFUS; MUNKAHELY: EKE BTK VIZUÁLIS MŰVÉSZETI INTÉZET

Egyetemi oktató. Tanulmánykötetek, monográfiák szerzője, szerkesztője. Képzőművészetről, építészetről, irodalomról, filozófiáról írott publikációi rendszeresen jelennek meg művészeti és szakmai folyóiratokban, katalógusokban, könyvekben. Tudományos konferenciák állandó résztvevője; kutatócsoportok tagja. Kurátorként rendezett (képzőművészeti és építészeti) tárlatot többek között a MODEM-ben, a Kepes Központban, valamint az olaszországi Velencében.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
1993-94 között a Westfälische Wilhelm Universität (Münster, Németroszág) filozófia szakos hallgatója.
2000-ben az OTDK Esztétika Szekciójában első helyezett lett.
2000-ben kitüntetéses diplomát szerzett a DE BTK-n filozófia-esztétika szakon.
2011-ben védte meg Az ember teste. A test státusza a patriarchális filozófiai tradícióban című doktori disszertációját a DE BTK-n – Summa Cum Laude minősítéssel.
1993-1995 között a Határ című irodalmi és bölcseleti folyóirat szerkesztője.
2001-től 2006-ig a Vulgo című filozófiai folyóirat szerkesztője.
2001-2002 között az MTA TKI fiatal kutatója.
2003-tól 2005-ig a Debreceni Disputa című kulturális-közéleti folyóirat alapító szerkesztője, az irodalmi és kritikai rovat vezetője.
2004-től 2007–ig A totalitarizmus és az európai szellem című kutatási projekt szakmai koordinátora.
2004-től 2011-ig a Memento Könyvek (Kalligram Kiadó; 8 kötet) sorozatszerkesztője – Vajda Mihállyal közösen.
2001-től 2011-ig DE BTK Filozófia Intézet oktatója.
2009-től 2013-ig a PPKE BTK Esztétika Tanszék oktatója.
2011-12-ben a PKE Filozófia Intézet (Nagyvárad) vendégoktatója.
2013-tól az EKE Vizuális Művészeti Intézet főiskolai docense.
2014-től 2015-ig: a Flash Art Hungary című kortárs képzőművészeti folyóirat szerkesztője.

Nyelvismeret:
Német: Felsőfokú „A” típusú állami nyelvvizsga
Francia: Középfokú „B” típusú nyelvvizsgának megfelelő egyetemi zárószigorlat
Angol: társalgási szint

TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:
Önálló könyvek:

Magyar nyelvű:
Széplaky Gerda: Berszán: Genezis-projekt. (Kiállítási katalógus: tanulmány, szerkesztés), MODEM, Debrecen, 2010.
Széplaky Gerda: Az ember teste. Filozófiai írások. Kalligram Kiadó, Memento könyvek, 2011.
Széplaky Gerda: Diverzív építészet – Ekler Dezső építészete esztétikai perspektívában. L’Harmattan, Bp., 2016.
Széplaky Gerda: Kant hátán a szőr. Művészeti írások. L’Harmattan, Bp., 2017.

Idegen nyelvű:
Gerda Széplaky: Berszán: Genesis-projekt. MODEM, Debrecen, 2010.

Szerkesztések:
Széplaky Gerda (Előszó, tanulmány, szerkesztés): A zsarnokság szépsége. Tanulmányok a totalitarizmus művészetéről. Kalligram Kiadó, Memento Könyvek, 2008.
Széplaky Gerda (Szerkesztés Gulyás Gáborral közösen; Előszó): Az árnyék helye. Tanulmányok a hatalom, a morál és az erőszak kérdéseiről. Kalligram Kiadó, Memento Könyvek, 2011.
Széplaky Gerda (Előszó, szerkesztés Valastyán Tamással közösen; önálló tanulmány): Az aligtól a túlig. Bevezetés Vajda Mihály gondolkodásába. Pszeudo-lexikon. Dupress – Líceum – Kalligram, Debrecen – Eger – Budapest, 2015.
Széplaky Gerda (Szerkesztés Antal Évával és Kicsák Lóránttal közösen; önálló tanulmány): Performatív fordulatok. Líceum Kiadó, Eger, 2015.

Folyóirat-, könyvsorozat-szerkesztések:
HATÁR, irodalmi és bölcseleti folyóirat:1993-1995.
           VULGO, negyedéves filozófiai folyóirat: 2001-2006.
DEBRECENI DISPUTA, kulturális-közéleti folyóirat (alapító szerkesztő; kritikai és irodalmi rovat vezetése): 2003-2005
MEMENTO KÖNYVEK (Vulgo-Kalligram), sorozatszerkesztés Vajda Mihállyal közösen: 2005-2011.
FLASH ART HUNGARY, kortárs képzőművészeti folyóirat: 2014 –

Kutatócsoportokban, kutatásokban való részvétel:
Vulgo kutatócsoport,MTA – DE Filozófia Intézet, 2001-2002.
A totalitarizmus és az európai szellem című kutatás, MTA – DE Filozófia Intézet, 2004-2007.
Corpus alineum kutatócsoport, MTA Bölcsészettudományi Intézet, 2013 –
Performativitás kutatócsoport, EKF BTK, 2014 -

Konferencia-szervezések:
A zsarnokság szépsége. A totalitarizmus esztétikája (30 meghívott előadóval). Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, Debrecen, 2007. október 11-13.
Művészet és politika kapcsolata. Vizuális művészeti szimpózium (22 meghívott előadóval kerekasztal-beszélgetéssel). MODEM, Debrecen, 2008. december 12-13.
Mai magyar borászatok. Építészeti konferencia (10 meghívott előadóval, kerekasztal-beszélgetéssel). Kepes Központ, Eger, 2013. szeptember 28.
A természet a kortárs művészetben – Építészet, képzőművészet, teória. Szimpózium (13 meghívott előadóval). Kepes Központ, Eger, 2014. február 14.
Az aligtól túlig. Ünnepi konferencia Vajda Mihály filozófiájáról (9 meghívott elóadóval). EKF, Líceum, Eger, 2015. február 20.
A feltalálás vágya és ígérete. Tudományos tanácskozás az invencióról (25 meghívott előadóval). EKE, Eger, 2017. febr. 2-3-4.

Kurátori tevékenység:
Beszán Zsolt: Genezis-projekt. Modem, Debrecen, 2010. március 11. – június 20.
Építészeten innen és túl. Ekler Dezső: Házak. Kepes Központ, Eger, 2013. szeptember 21. – december 31.
Berszan: Decomposition. Velence, Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 A.S.D. kiállítóterme, Olaszország, 2014. június 6. – július 7.

Oktatott tárgyak (Egyetemi előadások, szemináriumok):
–        20. századi és kortárs művészettörténet
–        20. századi és kortárs építészettörténet
–        Designtörténet
–        Modern és kortárs esztétikai elméletek
–        Művészetelmélet és műelemzés
–        Téralkotás-elmélet
–        Kultúra-elméletek
–        „Művészet vége”-elméletek
–        Medialitás a művészetben
–        Vizualitás és virtualitás. A képi fordulat utáni elméletek
–        Vizuális megismerés
–        Vizuális esztétika
–        Kurátori-ismeretek
–        Tükör a festmény terében
–        „Utolsó vacsora”-ábrázolások
–        Vihar-ábrázolások
–        Természetábrázolás a képzőművészetben
–        A halál művészeti reprezentációja
–        Az emberi test képi reprezentációja
–        A Szűz Mária-ábrázolás tipológiája
–        Vénusz-ábrázolások
–        Képiség és látszat az európai gondolkodásban. Nárcisz mítoszának képzőművészeti feldolgozásai
–        Filmelmélet
–        Filmelemzés (Ingmar Bergman-életmű, Tarr Béla-életmű)
–        Testreprezentáció a kortárs filmművészetben
–        Rendszerváltás utáni magyar film
–        Bevezetés a modernkori filozófiába
–        A senki ontológiája a XX. századi európai filozófiában
–        XX. századi etikai elméletek
–        Holocaust és etika
–        Fenomenológia és testiség
–        Bevezetés a XX. századi francia filozófiába
–        Női szerepek, identitás-formák: a kortárs magyar irodalom és a feminizmus
–        Bolyongó méh – a nemi identitás problémája a filozófiában

Előadások (Konferencia-előadás, szakkollégiumi előadás, kiállításmegnyitó, könyv- és folyóiratbemutató)
Szégyen és erotika. Előadás a Tudománynapi konferencián, Nyíregyháza, 2001.
Te csak egy testet kaptál. A génhumanizáció etikai kérdéseiről. Előadás. Vulgo-Szalon, Debrecen, 2002.
Enni és szeretni. Az abjekció kérdése Platón A lakoma című művében. Előadás. Móra Ferenc Szakkollégium, Szeged, 2004.
Fátyolos nők és traktoros anyák. A feminizmus és a totális gondolat. Előadás A totalitarizmus és a magyar filozófia című konferencián, Debrecen, 2005.
Bolyongó méh – A nemi identitás problémája a patriarchális filozófiai tradícióban. Előadás-sorozat. Hatvani István Szakkollégium, DE, 2006.
Progresszív-e a parasztgiccs? – avagy női groteszk a szocializmusban. Anna Margit művészete a hatvanas-hetvenes években. Előadás A zsarnokság szépsége – a totalitarizmus esztétikája című konferencián, Debrecen, 2007.
A hatalom művészete – a művészet hatalma. Előadás a Művészet és politika című konferencián, MODEM, Debrecen, 2008. december 12-13.
Kritikus léteznek – hogyan lehetségesek? Előadás a Miért nincs magyar műkritika? című konferencián, MODEM, Debrecen, 2010.
Előadás és beszélgetés Az ember teste című kötetemről – a Filozófia klasszikusai című sorozatban. Házigazda: Végh Attila. Magyar Írószövetség Székháza, Budapest, 2012. április 21.
Női testtudat. Előadás. Romkert, Debrecen, 2012. május 20.
Megtapasztalni a differenciát. Az építészeti reprezentáció problémájáról. Előadás a III. Árkádia: Mimézis és/vagy poézis című konferencián. DE Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék, Debrecen, 2013. október 10.
Teórián és praxison túl. Előadás a Teória és praxis – az önformálás filozófiai-etikai dimenziói című konferencián. Eger, EKF, 2013.
A látható kereszteződése. Természet-reprezentáció Ekler Dezső építészetében. Előadás A természet a kortárs művészetben című konferencián. Kepes Intézet, Eger, 2013. szept. 28.
Az emberi test reprezentációja a filozófiában és a képzőművészetben. Előadássorozat. Kepes György Szakkollégium, EKF, Eger, 2014.
Az eltűnt természet nyomában. Kiállítás-megnyitó előadás: Mentális leletek. Németh Ágnes és Králl Szabolcs kiállítása. Pincegaléria, Budapest, 2014. február 27.)
Kant hátán a szőr. A megrázkódtatás, mint a kortárs művészet esztétikai paradigmája. Előadás az Amennyiben szellemi lények vagyunk című, Immanuel Kantról rendezett konferencián. DE Filozófia Intézet, Debrecen, 2014. április 3-4.
Perspektíva-játékok. Előadás (Vadlesőrszem. Bondor Csilla kiállításának megnyitása. Budapest Galéria, Budapest, 2014. május 8.)
Ínség és szentség. Előadás (Persona Fragmenta. Gaál József kiállításának megnyitása. Godot Galéria, Budapest, 2014. szeptember 3.)
Emlékmű – hely nélkül (Az Élet menete szobor – és kontextusai). Előadás a Szimpózium a köztéri szobrászat jelenlegi helyzetéről című konferencián. Fuga, Budapest, 2015. február 14.
Egy holokauszt-emlékmű kontextusai. Előadás a Művészet mint emlékezet és diagnózis című konferencián. A PAB Filozófiai Munkabizottság konferenciája. Pécs, PAB Székház, 2015. szeptember 11.
A múzeumépítészet kortárs tendenciái. Az építészet performatív fordulatáról. Előadás a Performatív aktusok című konferencián. EKF? Eger, 2015. szeptember 25-26.
A láthatatlan előtörése. A művészeti térképzésről. Előadás az Árkádia: Tér és idő című konferenciáján. DE Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék, Debrecen, 2015. október 15.
Transzgresszívg sebek, avagy az élő és a halott test közötti tapasztalásról (A kerezstrefeszítés képei). Előadás a Lábjegyzetek Platónhoz (14): Az agresszió című konferencián. Magyar Filozófiai Társaság Konferenciája, Szeged. MTA SZAB, 2015. május 15-16.
A jelentéktelenség dicsérete – avagy a felejtésről mint létviszonyról. Előadás a Lábjegyzetek Platónhoz (15): Az emlékezet című konferencián. Magyar Filozófiai Társaság Konferenciája, Szeged. MTA SZAB, 2016. május 12-13.
Az írott szó megtestesülése. A hang performatív ereje – a hangoskönyvekben. Előadás a Performativitás mint fordulat című konferencián. Az MTA BTK konferenciája. Budapest, Zenetudományi Intézet, Bartók terem, 2016. május 30.
Telepátia és vágy. A távolba-érzés és az egymást-átérzés fenoménjéről. Előadás az Erósz és alteritás című konferencián. ELTE BTK, Filozófia Intézet, Budapest, 2016. március 24-25.
A család mint fikció. Kiállítás-megnyitó előadás. Molnár Ágnes Éva: A család albuma című kiállítás. Viltin Galéria, Budapest, 2016. április 27.
Saját testek – Művészettörténeti előadás. Előadás a Múzeumok éjszakáján. Fuga, Budapest, 2016. június 25.
Fordított világ. Deczki Sarolta könyvének bemutatása az Írók Boltjában. 2016. október 6.
A női identitás térformái Zaha Hadid építészetében. Előadás az Árkádia: Terek és szerepek című konferenciáján. DE Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék, Debrecen, 2016. október 14.
Tanúsítható-e a halál? (Gondolatok Nádas Péter: Saját halál és Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló című műve kapcsán). Előadás a Tanúsítás című konferencián. DE BTK Filozófia Intézet, Debrecen, 2016. október 27-28.

gerda_portre.jpg

Fogadóóra

Kedd 14 órától 18 óráig MG épület

English