Dr. Záhonyi-Ábel Márk PhD

adjunktus, Szakmentor (Képalkotás BA – Mozgóképkultúra és média)

CV

 Tanulmányok:

2000–2004. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium

2004–2010. ELTE BTK filmelmélet és filmtörténet – történelem szakos bölcsész és tanár

2011–2014. ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola – Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program (állami ösztöndíj)
kutatási téma: Filmcenzúra Magyarországon a Horthy-korszakban
témavezető:
Dr. Vajdovich Györgyi egyetemi docens, PhD

 Munkahely:

 1. szeptember – Eszterházy Károly Főiskola EGER
  Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar
                  Médiainformatika Intézet, Mozgóképkultúra Tanszék
                                  tanársegéd
 2. július 1. – Eszterházy Károly Egyetem EGER
  Pedagógiai Kar
  Médiainformatika Intézet, Mozgóképkultúra Tanszék
                                  tanársegéd
 3. július 1. – Eszterházy Károly Egyetem EGER
  Bölcsészettudományi Kar
  Vizuális Művészeti Intézet, Mozgóképkultúra Tanszék
                                  tanársegéd

Szakmai előmenetel / konferencia-előadások:

 1. XXVIII. OTDK Társadalomtudományi Szekció Filmtudományi Tagozat – III. helyezés (Cannes-tól Budapestig avagy az Apokalipszis most című film hazai forgalmazás-történetének egy bizonyos szakaszáról)

 Antonioni-Bergman emlékkonferencia (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék; 2007. november 16–17.):

Záhonyi-Ábel Márk: A későn érkezők – Antonioni és Bergman életműve forgalmazás-történeti szempontból

 1968 a filmművészet tükrében című konferencia (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék; 2008. november 7–8.):

Záhonyi-Ábel Márk: Fábri Zoltán és 1968

2008/2009. Köztársasági ösztöndíj

Magyar filmtörténeti műhelykonferencia (Magyar Filmtörténeti Kutatócsoport) (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék; 2011. október 21.)

Záhonyi-Ábel Márk: Az 1945 előtti magyar filmes intézményrendszer történetének kutatási problémái

 1. Hatalom és társadalom című konferencia (ELTE BTK; 2012. január 31.):

Záhonyi-Ábel Márk: A Horthy-korszak filmcenzúrájának személyi összetétele, avagy miről árulkodnak a jelenléti díjak?

Szőts István emlékkonferencia (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék; 2012. szeptember 28.)

Záhonyi-Ábel Márk: Szőts István és a cenzúra kapcsolata

 Zárt-nyitott Magyarország 1914–1944. (Politikatörténeti Intézet; 2012. december 11– 12.)

Záhonyi-Ábel Márk: Külföldi filmek a Horthy-korszak Magyarországán

 Művészet és időtapasztalat – Tehetséges fiatal kutatók fóruma (Kolozsvár – Magyar Irodalomtudományi Intézet; 2013. június 9.)

Záhonyi-Ábel Márk: Erdély reprezentációja magyar játékfilmekben (1940–1944)

CRES-CEELBAS Ideologies, Identities and Images in Motion – workshop series // Hungarian Film and National Identity: Sanctioned and Subversive Images of the Nation – workshop (Manchester – The Centre for Russian and Eurasian Studies of the University of Manchester; 30 January, 2014)

Záhonyi-Ábel, Márk: ’Changes of borders of Hungary between 1938 and 1941 and some aspects of Hungarian film history’

 A vidéki élet és a vidéki társadalom Magyarországon (A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2014. évi konferenciája; Eger – Eszterházy Károly Főiskola, 2014. augusztus 28–30.)

Záhonyi-Ábel Márk: A népi filmek vidék-reprezentációja

 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás (Eger – Eszterházy Károly Egyetem, 2016. szeptember 8–10.)

Záhonyi-Ábel Márk: Utóélet és örökség – 1956 ábrázolása a kortárs magyar játékfilmekben

2016. ZOOM3: Nemek és etnikumok terei a magyar filmben (Debrecen – MODEM, 2016. december 9–10.)

Záhonyi-Ábel Márk: Erdély-variációk. A térhasználat nemi és etnikai vonatkozásai az 1940 és 1944 között készült Erdélyben játszódó magyar játékfilmekben

Az érzelmek története (A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2017. évi konferenciája; Gyöngyös – Eszterházy Károly Egyetem, 2017. augusztus 31. – szeptember 2.)

Záhonyi-Ábel Márk: A tekintélyvédelem és az érzelmi hatáskeltés kapcsolata az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság iratainak tükrében

Konferencia-szervezés:

 1. Szőts István emlékkonferencia (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék; 2012. szeptember 28.)
 2. Konferencia Gaál István és Sára Sándor tiszteletére (ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudomány Tanszék; 2013. szeptember 27–28.)

 Pályázatok:

 1. TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0013 „Kutatás, Innováció, Együttműködések – Társadalmi Innováció és kutatási hálózatok együttműködésének erősítése az Eszterházy Károly Főiskola, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. és az Agria TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködésével”
  - előkészítő- és felzárkóztató képzések fejlesztése, a hozzákapcsolódó tartalomfejlesztéssel együtt („Médiaértés” (Mozgóképkultúra) képzési program fejlesztésében való részvétel – 15 óra) – 2015. április–június
 2. TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 „Digitális átállás az oktatásban”
  - kutatói feladatok (2015. május–november)

Publikációk

 

 1. Záhonyi-Ábel Márk: Történelem és populáris mitológia az 1989 utáni magyar műfaji filmben. In: Metropolis: filmelméleti és filmtörténeti folyóirat. (14. évf.) 2010/1. Magyar műfaji film pp. 44–55.
 2. Záhonyi-Ábel Márk: Filmcenzúra Magyarországon a Horthy-korszak első évtizedében. In: Médiakutató (13. évf.) 2012/2. (2012 nyár) pp. 91–101.
 3. Záhonyi-Ábel Márk: Szőts István emléknapok 2012. In: Lyukasóra (21. évf.) 2012/7. pp. 22–23.
 4. Záhonyi-Ábel Márk: Pozíciók és lehetőségek. Szőts István és a cenzúra kapcsolata. In: Pintér Judit – Záhonyi-Ábel Márk (eds.): Ember a havason. Szőts István 100. Budapest: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, 2013. pp. 89–97.
 5. Záhonyi-Ábel Márk: Külföldi filmek a Horthy-korszak Magyarországán. In: Feitl István (ed.): Nyitott / zárt Magyarország. Politikai és kulturális orientáció 1914–1949. Budapest: Napvilág Kiadó, 2013. pp. 232–247.
 6. Záhonyi-Ábel Márk: A magyar filmes intézményrendszer 1938–1944. In: Metropolis: filmelméleti és filmtörténeti folyóirat. (17. évf.) 2013/2. Magyar film 1939–1945. pp. 12–27.
 7. Záhonyi-Ábel Márk: Jászberényi József: Ma van a tegnap holnapja… A harmincas évek magyar tömegfilmjeinek társadalomtörténete és létfilozófiája 1931–1939. (Kritika) In: Metropolis: filmelméleti és filmtörténeti folyóirat. (17. évf.) 2013/2. Magyar film 1939–1945. pp. 82–84.
 8. Záhonyi-Ábel Márk: Emberek a havason. (DVD-kritika) In: Filmvilág (58. évf.) 2015/1. p. 61.
 9. Záhonyi-Ábel Márk: A népi filmek vidék-reprezentációja. In: Pap József – Tóth Árpád – Valuch Tibor (eds.): Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Budapest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2016. pp. 195–206. (Rendi Társadalom – Polgári Társadalom; 28.)

Szerkesztés és egyéb:

 1. Pintér Judit – Záhonyi-Ábel Márk (eds.): Ember a havason. Szőts István 100. Budapest: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, 2013.
 2. Metropolis: filmelméleti és filmtörténeti folyóirat. (17. évf.) 2013/2. Magyar film 1939–1945.
 3. Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek: A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között. Budapest: Kijárat Kiadó – Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, 2015. 568 p. (Metropolis Könyvtár)   Mutatók: Záhonyi-Ábel Márk (pp. 524–564.)

 

_om_0075.jpg

Fogadóóra

hétfő 10:30-11:30, A/604

Munkák

hajnalkor_konyvborito_2016_veg_ny-page-001.jpg
nyitottzartmagyarorszag.jpg
szots-konyv.png
English