Dr. Tóth Tibor

ny. főiskolai docens, óraadó

CV

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

 1. Főiskola: Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger - rajz-földrajz szakos általános iskolai tanár (1978).
 2. Egyetem: Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest - vizuális- és környezetkultúra szak, multimédia szakirányú középiskolai tanár (1997).
 3. Doktori iskola: Universita Konstantina Filozofa, Nyitra (2009).

 Tudományos fokozat: PhD

 Beosztás: docens, mestertanár

 Nyelvismeret: orosz (társalgási szinten)

 ELISMERÉSEK

 1. Ex libris pályázat, Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, 1985. díj.
 2. Csendélet c. festmény BAK Stúdió megyei tárlatán fődíjat Miskolc, 1987.
 3. Eszterházy Károly Emlékérem, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2003.
 4. ZEMPLÉNI MŰVÉSZETI NEVELÉSI NAPOK pályázat: díjazott pályamunka Hagyomány és értékek közvetítése a Megyei Tehetséggondozó Rajztáborban címmel (társalkotó) Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Sárospatak, 2004.
 5. Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle, Szolnok: „Botos ember, gyöjjék ide!” c. film szerepelt a versenyfilmek közözött (rendező, operatőr), 2004.
 6. Szellemvilágkép Filmfesztivál, Szombathely: „Emlékeztessen benneteket” c. film (társalkotó) - helyezés, 2004.
 7. Kistérségi és Közösségi Televíziók VI. Filmszemléje, Lakitelek: Rend és szabadság c. film szerepelt a versenyfilmek között (rendező, vágó), 2005.
 8. Balaton Filmfesztivál, Tapolca: „Botos ember, gyöjjék ide!” c. film – fődíj (rendező, operatőr), 2005.
 9. Dr. Csizmazia György Országos Természetfilm-fesztivál, Pusztaszer: Megkövült óriások földjén – Felső-szoros, Hór-völgy őre – Odor vár, Őrs úr földjén – Sály, Latorpuszta c. filmek (rendező, operatőr, vágó) szerepeltek a versenyfilmek között; 2005.
 10. Magyar Filmszemle, Budapest: Emlékeztessen benneteket c. film (társalkotó) szerepelt az információs vetítésen, 2005.
 11. Dialektus Fesztivál, 2007 - Európai Dokumentumfilm Fesztivál, néprajzi film kategória, a zsűri különdíja, Budapest: „Hát, elmentünk kaszavenni” c. film (rendező, operatőr, vágó), 2007.
 12. Dialektus Fesztivál 2008 - Európai Dokumentumfilm Fesztivál, Budapest: Botos ember, gyöjjék ide c. dokumentum film (rendező, operatőr) szerepelt a versenyfilmek között,
 13. Kistérségi és Közösségi Televíziók IX. Filmszemléje; „Hát, elmentünk kaszavenni” c. film (rendező, operatőr, vágó), a zsűri különdíja,
 14. A Szegénység arcai c. filmfesztivál, Budapest. Egy célt mindig el kell érni c. dokumentumfilm (rendező, operatőr, vágó) - elismerő oklevél. Budapest, 2010.
 15. Roma Élet – Közép-európai Dokumentumfilm Fesztivál, Budapest. Egy célt mindig el kell érni c. dokumentumfilm (rendező, operatőr, vágó) – kategóriadíj. Budapest, 2014.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

 RÉSZVÉTEL TANFOLYAMOKON, TOVÁBBKÉPZÉSEKEN

 1. Felsőfokú rajztanári továbbképzés, Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest, 1977.
 2. Földrajz intenzív továbbképzés, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger, 1987.
 3. Rajz komplex tanfolyam, BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1988.
 4. „A” kategóriájú ifjúsági képzőművészkör - vezető képzés, Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1988.
 5. Videó tanfolyam - eseményrögzítő, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger, 1990.
 6. Vizuális nevelés intenzív továbbképzés, Magyar Iparművészeti Főiskola, 1991.
 7. NAT - Mozgóképkultúra és médiaismeret - multiplikátor képzés, Heves Megyei Pedagógiai Intézet, Eger, 1997.
 8. Vizuális kultúra és Mozgóképkultúra - médiaismeret szakmódszertani tanfolyam Heves Megyei Pedagógiai Intézet, Eger, 1998.
 9. Európai Roma Filmakadémia - mesterkurzus, Eötvös József Cigány - Magyar Pedagógiai Társaság, Zamárdi 2005.
 10. Elektronikus implementációk a tanítási gyakorlatban c. tanfolyam, EKF, Eger, 2008.
 11. SPSS program alkalmazása c. tanfolyam, Pannon Egyetem, Veszprém, 2009.
 12. SPSS program alkalmazása c. tanfolyam, Pannon Egyetem, Veszprém, 2010.

MUNKAHELYEK

Főállású munkahelyek

1973 - 1975 Általános Iskola, Domaháza - képesítés nélküli nevelő

1975 - 1977 Általános Iskola, Hajdúdorog Görögkúti Tanyasi Tagiskola - képesítés nélküli nevelő, iskolavezető

1977 - 1980 Általános Iskola, Dorogháza - tanár

1980 - 1996 Általános Iskola Szomolya - tanár 

1996 - 1997 Eszterházy Károly Főiskola, IV. sz. Gyakorlóiskola és Gimnázium - gyakorlatvezető tanár

1997 - 2009 Eszterházy Károly Főiskola, Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék - oktató

2009-től: Eszterházy Károly Főiskola, Mozgóképkultúra és Médiaismeret Tanszék - oktató

Egyéb munkahelyek

1993 - 1998 TV7 Heves Megyei Televízió, Eger - szerkesztő, operatőr

1997 - 2003 Magyar Iparművészeti Egyetem - óraadó oktató

1997 - 2004 Heves Megyei Pedagógiai Intézet - vizuális nevelés és mozgóképkultúra médiaismeret megyei szaktanácsadó

Megbízatások

 1. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Televízió – társalapító, stúdióvezető, 2003-tól.
 2. Eszterházy Károly Főiskola Líceum Galéria – alapítója, szakmai vezető, 2008-tól.
 3. Eszterházy Károly Főiskola - szakszervezeti csoportbizalmi, 2003-2017.
 4. Eszterházy Károly Főiskola - Közalkalmazotti Tanács tagja, 2011-től.

RÉSZVÉTEL SZAKMAI KÖZÖSSÉGEKBEN

 1. Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, Budapest - tag.
 2. Zempléni Tanárok Alkotó Köre, Sárospatak - tag.
 3. Magyar Tanárképzők Szövetsége, Budapest - tag.
 4. Slow Film Fesztivál, Nemzetközi Filmműhely - Illés György emlékére, Eger - műhelyvezető.
 5. Szabad Képzőművészek Szövetsége - tag.
 6. MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottság - tag

SZAKTERÜLETEK

 1. Animációs filmkészítés elmélete, gyakorlata.
 2. Dokumentumfilm készítés.
 3. Hír-, magazinműsorok készítésének elmélete, gyakorlata.
 4. Vizuális kultúra - módszertani gyakorlat.
 5. Mozgóképkultúra médiaismeret - módszertani gyakorlata.
 6. Hátrányos helyzetű tanulók képzésének módszerei.
 7. Taneszköz fejlesztés módszertana.
 8. Médiapedagógia.

OKTATÁSI FELADATOK

 1. 1997 - 2009. Kommunikációs és információs technológiák, gyakorlatok vezetése az alapképzések és továbbképzések során.
 2. 1997 - 2008. Videó elmélet és gyakorlat témaköreinek tanítása a művelődésszervező szakon.
 3. 1997-től: Videó 1. 2. tanegységek oktatása a Vizuális Művészetek Tanszék hallgatóinak.
 4. 1997-től: Hír-, magazin- és szórakoztató, valamint dokumentum műsorok szerkesztésé, kivitelezése - kommunikáció szak, mozgóképkultúra és médiaismeret szak.
 5. 2003 - 2008. Kreatív videó - pedagógia szak
 6. 2007-től: Médiapedagógia - pedagógia szak, mozgóképkultúra és médiaismeret szak.
 7. 2008-tól: Animáció 1-2-3 - mozgóképkultúra és médiaismeret szak.
 8. 2010-től: formanyelv-, utómunka gyakorlatok, multimediális kifejezőképesség fejlesztése – mozgóképkultúra tanári szak
 9. 2015-től: vizuális megismerés alapjai, ábrázolás, kifejező alkotótevékenység – tanító- és óvópedagógus szakon

KUTATÁSOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

 1. Leonardo program keretében - rajz tankönyv alkalmazásának vizsgálata, vizuális készségegek mérése; 1988-92.
 2. Alkotó pedagógusok munkaközössége - tehetséggondozás a vizuális nevelés eszközeivel, BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1980 -1998.
 3. Cigány tanulók fejlesztése a vizuális kultúra eszközeivel. Vizuális Munkacsoport, Miskolc, 2001- 2006.
 4. Roma képzőművészet és tárgykultúra Észak-Magyarországon - taneszköz fejlesztés. Vizuális Munkacsoport, Miskolc, 2002.
 5. Doktori iskola végzésének kutatási témája: A szemléltetés multikulturális vonatkozásai, taneszköz fejlesztése a hallgatók attitűdjének alakítására – taneszköz fejlesztés és használatának hatékonyságvizsgálata (2004 - 2009).
 6. EQUEL projekt „Második esély” program - hátrányos helyzetű tanulók képzése - módszertani filmek készítése, 2006-2008.
 7. Digitális átállás az oktatásban (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027) –projekten belül, Digitális átállás és médiaműveltség kutatásban való részvétel. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015
 8. Moholy-Nagy Vizuális Modulok: a 21. századi képi nyelv tanítása c. kutatás. Magyar Tudományos Akadémia Szakmódszertani pályázat 2016-tól. ELTE, Budapest, 2016-tól.
 9. „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” elnevezésű kiemelt projekt EFOP-3.1.2-16, Eszterházy Egyetem, Eger, 2017-től.
KONZULENSI TEVÉKENYSÉG, KIÁLLÍTÁSOK RENDEZÉSE
 1. 1985-1998 között évente: Megyei Tehetséggondozó Rajztábor vezetése, Borsod Abaúj Zemplén megye, általános iskolai korosztály.
 2. 1980-1996 között. Rajz tanulmányi verseny, felkészítő-tanár. Megyei első helyezés 15 esetben, országos első helyezés 1 esetben, művészettörténet kategóriában.
 3. 1980-1996 között 15 alkalommal rajz módszertani kiállítások rendezője, társrendezője.
 4. Földrajz tanulmányi verseny, felkészítő-tanár. két esetben megyei második helyezés.
 1. A Leonardo program záró kiállítása - szakmai társrendező, Magyar Iparművészeti Főiskola, Tölgyfa Galéria, Budapest, 1992.
 2. Érintő - Egyetemisták, főiskolások filmfesztiválja, Piliscsaba: Párkapcsolatok c. magazinért dicséret – a film konzulense, Piliscsaba, 1999.
 3. Érintő - Egyetemisták, főiskolások filmfesztiválja, Piliscsaba, „Nos, mehet?” c. filmért legjobb operatőri díj - a film konzulense, Piliscsaba, 2000.
 4. Független Filmszemle Észak-kelet Magyarországi régió, Eger, Páratlan c. film első díj - a film konzulense, Eger, 2000.
 5. ICEM 16. Nemzetközi diák videó verseny, tanárképzők kategória: Anziksz - különdíj, Páratlan – dicséret - a filmek konzulense, Eger, 2001.
 6. Módszertani kiállítás és konferencia. Téma: Cigány tanulók fejlesztése a vizuális kultúra eszközeivel, szakmai társrendező, előadó, Szomolya, 2001
 7. ICEM 17. Nemzetközi diák videó verseny, tanárképzők kategória: Blekusz c. film, külön díj - a film konzulense, Eger, 2002.
 8. ICEM 17. Nemzetközi diák videó verseny, tanárképzők kategória: A fába szorult hernyó c. animációs film első díj - a film konzulense, Eger, 2002.
 9. Nemzetközi diák filmfesztivál, Olaszország; Tótágas c. film első díj - a film konzulense, Nápoly, 2003.
 10. Módszertani kiállítás; Téma: Cigány tanulók fejlesztése a vizuális kultúra eszközeivel - szakmai társrendező, Magyar Kultúra Háza, Budapest, 2003.
 11. Módszertani kiállítás; Téma: Cigány tanulók fejlesztése a vizuális kultúra eszközeivel - szakmai társrendező, Felsőzsolca, 2004.
 12. JELENÉSEK címmel, M Tóth Éva grafikus, Balázs Béla díjas animációs filmrendező kiállítása - rendező, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Galéria, Eger, 2008.
 13. JELENLÉTEK címmel, Molnár István Géza egri fotóművész kiállítása - rendező, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Galéria, Eger, 2009.
 14. TÁJAINK ÉS KINCSEINK címmel, az Eleven Televízió természetvédő munkáját bemutató kiállítás - rendező, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Galéria, Eger, 2009.
 15. CSONTÓ Lajos, Munkácsy díjas képzőművész, fotókiállítás - rendező, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Galéria, Eger, 2009.
 16. TÓTH GÉZA, Balázs Béla díjas animációs filmrendező kiállítása – rendező, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Galéria, Eger, 2010.
 17. Délkelet-magyarországi Független Filmszemle, Séta c. animációs film, külön díj a film konzulense, Szeged, 2010.
 18. Eszterházy Filmnapok, Eger; Dirt c. film, fődíj – a film konzulense, Eger, 2010.
 19. Eszterházy Filmnapok, Eger; Létra c. animációs film, kategóriadíja film konzulense, Eger, 2011.
 20. KAFF, Kecskeméti Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, diák kategóriában versenyprogramba került az AUM c. animációs film - a film konzulense. Kecskemét, 2011.
 21. FFeST V. Nemzetközi Diákfilmfesztivál, Terülj, terülj c. animációs film, kategóriadíj – a film társ-konzulense. Románia, Sapientia Egyetem, Kolozsvár, 2011.
 22. FFeST V. Nemzetközi Diákfilmfesztivál, versenyprogramba került a Séta, Délután 4 óra és az EQ c. animációs filmek - Románia, Sapientia Egyetem, Kolozsvár, 2011.
 23. Eszterházy Filmnapok, Eger; Játszma c. animációs film, kategóriadíj (3. helyezés), a film konzulense. Eger, 2012.
 24. Kelet-Szlovákiai Amatőr filmszemle, Kassa: Játszma c. animációs film, kategóriadíj (1. helyezés), a film konzulense. Kassa, 2012.
 25. Eszterházy Filmnapok, 2014, Eger; Palackozott élet c animációs film kategóriadíj (1. helyezés), a film konzulense. Eger, 2014.
 26. FÉNY_KÉPEK címmel Hallgatók fotóinak kiállítása, rendező. Líceum Galéria, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2014.
 27. OTDK Művészeti és Művészettudományi szekció, Doboztörténetek c. animációs film (2. helyezés) konzulense. Budapest, 2015.
 28. Faludi Nemzetközi Amatőrfilmszemle, filmiskolai dokumentumfilm kategóriájában, Magunk vagyunk c. dokumentumfilm, (1. helyezés) konzulense, Budapest, 2016.
 29. II. MagyarSpeciálisFüggetlen Filmszemle, Magunk vagyunk c. dokumentumfilm (nagydíj) konzulense, Budapest, 2016.
 30. Országos Diákfilmszemle, Magunk vagyunk c. dokumentumfilm, (legjobb dokumentumfilm díj) konzulense, Budapest, 2017.
 31. OTDK Művészeti és Művészettudományi szekció, Magunk vagyunk c. dokumentumfilm, (1. helyezés) konzulense, Édredés c. animációs film (2. helyezés) konzulense, Pécs, 2017.
 32. OTDK Művészeti és Művészettudományi szekció, Édredés c. animációs film (2. helyezés) konzulense, Pécs, 2017.

LEKTORÁLÁS

 1. M Tóth Éva, Kiss Melinda: Animációs mozgóképtörténet II. elektronikus tankönyv, Typotex Kiadó (2014) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_m_toth_eva_mozgokeptortenet_2/pr01.html ISBN: 978-963-279-191-3

2. Gaul Emil: Tipográfiai ismeretek középiskolásoknak c. tanulmány, Nyíregyházi Főiskola (A munka a SZAKTÁRNET K/3 alprojekt 3.3.2-es munkacsoportjában, a Vizuális nevelés szakmódszertan témában, a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1 kutatás keretében jött létre, mint a FIATALOK DIGITÁLIS KÉPI VILÁGA című kutatáshoz tartozó tananyag.) 2015. ISBN 978-963-473-839-8

3. Orosz Csaba: Fiatalok digitális képi világa c. tanulmány, Nyíregyházi Főiskola (A munka a SZAKTÁRNET K/3 alprojekt 3.3.2-es munkacsoportjában, a Vizuális nevelés szakmódszertan témában, a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1 kutatás keretében jött létre, mint a FIATALOK DIGITÁLIS KÉPI VILÁGA című kutatáshoz tartozó tananyag.) 2015. 2015. ISBN 978-963-473-839-8

4. Havasi Tamás: Fiatalok digitális mozgóképei c. tanulmány, Nyíregyházi Főiskola (A munka a SZAKTÁRNET K/3 alprojekt 3.3.2-es munkacsoportjában, a Vizuális nevelés szakmódszertan témában, a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1 kutatás keretében jött létre, mint a FIATALOK DIGITÁLIS KÉPI VILÁGA című kutatáshoz tartozó tananyag.) 2015. ISBN 978-963-473-839-8

5. Dr hab. Piotr Drzewiecki, Prof. UKSW (Lengyelország):Basic Approaches to Media Education in Russia. Sociocultural and Methodological aspects, 2016. http://knm.uksw.edu.pl/recenzenci/ ISSN 2392-103X

 RÉSZVÉTEL TANULMÁNYUTAKON, KONFERENCIÁKON

Külföldön

 1. Informatikai Világkiállítás, Hannover, Németország, 2000.
 2. Delta Egyetem, Mansura, Egyiptom, 2003.
 3. Film- és Televízió-művészeti Egyetem, Szentpétervár, Oroszország, 2006.
 4. Hátrányos helyzetűek képzése, természetes tanulás tanulmányozása Winshoten, Hollandia, 2006.
 5. WORLDDIDAC nemzetközi taneszköz kiállítás és vásár, Basel, Svájc, 2008.
 6. Szakképzés és a hátrányos helyzetűek képzésének tanulmányozása, Lisszabon, Portugália, 2009.
 7. Moscow State University of Printing Arts, Moszkva 80 éves évfordulója alkalmából rendezett konferencia és egyetemlátogatás, 2010.
 8. Filmfesztivál a hal jegyében, 2011. szeptember 29 - október 2. Csehország, Olomouc.
 9. FFeST 5. Nemzetközi Diákfilmfesztivál, 2011. november 22-27. Románia, Sapientia Egyetem, Kolozsvár.
 10. FFeST 6. Nemzetközi Diákfilmfesztivál, 2012. november 22-27. Románia, Sapientia Egyetem, Kolozsvár.

 Itthon

 1. Szegedi Egyetem könyvtára, 2006.
 2. Első Magyar Dán Termelőiskola, Zalaegerszeg, 2006.
 3. Vályi Péter Középiskola és Szakiskola, Tamási, 2008.
 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gimnázium és Szakiskola, Jászapáti, 2008.
 5. Duna Televízió, Budapest, 2008.
 6. Zemplén kultúrtörténeti értékei – tanulmányi kirándulás az informatika-könyvtár szakos hallgatókkal, 2009.
 7. Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar, tanulmányi kirándulás a mozgóképkultúra médiaismeret szakos hallgatókkal, 2010.
 8. „Az oktatás a leghatékonyabb eszköz, amivel meg tudod változtatni a világot” A nemzetiségi felsőoktatás és kutatás helyzete határokon innen és túl című nemzetközi kisebbségi konferencia, Eger, 2011. november 16-17.
 9. Képzők Képzése Konferenciája Hazai és Nemzetközi Jógyakorlatok, EKF, Eger, 2013. november 27-28.
 10. Művészet és technikai civilizáció c. konferencia, BKF, Kepes Intézet, Eger, 2013. december 2-3.
 11. Vidéki élet - vidéki társadalom - a Hajnal István Kör 2014. évi konferenciája, Eger, 2014. augusztus 28-30.
 12. Agria Media 2014, ICI-13 és az ICEM, 2014 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia Eger, 2014. október 8-10.
 13. BÁLVÁNYOS HUBA VIZUÁLIS NEVELÉSI KUTATÓ MŰHELY, ELTE, 2016. Téma: Az óvodai komplex vizuális nevelés 3D-ben. Budapest, 2016. április 6.
 14. Oktatástervezési és Oktatás-Informatikai Konferencia 2017. Eger, Eszterházy Egyetem, 2017. február 3-4.
 15. BÁLVÁNYOS HUBA VIZUÁLIS NEVELÉSI KUTATÓ MŰHELY, ELTE, 2017. Téma: „Képről képre” – Műalkotások, Múzeum, Múzeumpedagógia, Budapest, 2017. április 5.
 16. Művészetpedagógiai Konferencián, az ELTE TTK, Budapest, 2017. június 22-23.

 KÜLFÖLDI HALLGATÓK, PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSE

Külföldön

 1. Határon túli pedagógusok továbbképzése - Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Komarno, Szlovákia, 2008.
 2. Égigérő Fesztivál – hátrányos helyzetű romániai és magyarországi általános iskolás gyerekek részére, médiakommunikációs csoport vezetése, Szováta, Románia, 2010.

 Itthon

 1. Csereprogram keretében tíz fő orosz nemzetiségű hallgató - televíziós gyakorlatok vezetése, Eger, 2006.
 2. Erasmus program keretében egy holland és egy portugál hallgató - animációs filmkészítés, dokumentumfilm készítés,
 3. Kepes György Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor – csoportvezető animációs filmek készítése. Eger, 2005.
 4. Kepes György Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor – csoportvezető képzőművészeti alkotások készítése. Eger, 2006.
 5. Szentpétervári Film- és Televízió-művészeti Egyetem hallgatói (8 fő) részére, csereprogram keretében televíziós gyakorlat vezetése,
 6. Erasmus program keretében egy német hallgató - animációs filmkészítés, 2007-08-as tanév.
 7. Nemzetközi Filmműhely, Eger – csoportvezető, filmkészítési gyakorlatok, Eger, 2007.
 8. Csereprogram keretében nyolc fő orosz nemzetiségű hallgató - televíziós gyakorlatok vezetése, Eger,2008.
 9. Kepes György Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor – csoportvezető, képzőművészeti alkotások készítése. Eger-Gönc, 2008.
 10. Nemzetközi Filmműhely, Eger – csoportvezető, filmkészítési gyakorlatok vezetése, Eger, 2008.
 11. Nemzetközi Filmműhely, Eger – csoportvezető, filmkészítési gyakorlatok vezetése, Eger, 2009.
 12. Nemzetközi Filmműhely, Eger – csoportvezető, filmkészítési gyakorlatok vezetése, Eger, 2010.
 13. Slow Film Nemzetközi Filmműhely, Eger - csoportvezető filmkészítési gyakorlatok vezetése, Eger, 2011.
 14. Interaktív film készítése témakörben a Film- és Televízió-művészeti Egyetem egy hallgatója szakdolgozatának társ-konzulense. Szentpétervár - Eger, 2011-2012.
 15. Slow Film Nemzetközi Filmműhely, Eger - csoportvezető filmkészítési gyakorlatok vezetése, Eger, 2012.
 16. Erasmus program keretében 3 török hallgató – videó 1. tantárgy, 2012-13 tanév első félév.
 17. Slow Film Nemzetközi Filmműhely, Eger - csoportvezető filmkészítési gyakorlatok vezetése, Sárospatak - Eger, 2013.
 18. A Prezi dramaturgiája. Oktatás az Eszterházy Károly Főiskola oktatói számára, Eger, 2014. augusztus. 26.
 19. ERASMUS program keretében 3 fő romániai hallgató képzése animáció 1 tantárgyból, 2015.
 20. ERASMUS program keretében 1 fő romániai hallgató képzése animáció 2 és 3 tantárgyból, 2016-17es tanév.

 Linkek fesztiválokról, média szereplésekről:

http://www.docuart.hu/docuart/hu/adatbazis/adat_film/1134

http://www.docuart.hu/dokumentum-film/hat-elmentunk-kaszavenni/index.php

http://www.docuart.hu/docuart/en/adatbazis/adat_szemely/1368/dialektus

http://nava.hu/id/251212/

http://nava.hu/id/252382/

http://archiv.magyar.film.hu/filmhu/naptar/kategoriak/klub/urania-szemle.html

http://bokretaesbiciklilanc.docuart.hu/content/hat-elmentuenk-kaszavenni

http://webcache.googleusercontent.com/searchq=cache:XR_MLOZAzZQJ:www.lezsaksandor.hu/admin/data/file/1507_9._filmszemle_eredmenye-2008..do+&cd=4&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

http://docplayer.hu/3304085-Filmevkonyv-2007-a-magyar-film-2006-ban-magyar-nemzeti-filmarchivum.html

Kiállítások

 Szereplés saját művekkel csoportos kiállításokon

 1. Szakkörvezető-képző záró kiállítása, Sárospataki Képtár, Sárospatak,1986.
 2. Országos Kisgrafikai Biennále, Veszprém, 1987-89.
 3. Országos Téli Tárlat, Miskolci Galéria, Miskolc,1995.
 4. BAK Stúdió kiállítása 1987-tól öt alkalommal.
 5. Zempléni tárlat, Sátoraljaújhely, 1980-tól 4 alkalom.
 6. Zempléni Tanárok Alkotóköre kiállításai 1985-től 10 alkalommal.
 7. Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Tárlat, Budapest 1993.
 8. Storyboard c. kiállítás, Iparművészeti Egyetem Tölgyfa Galéria Budapest, 2001.
 9. Régiók találkozása c. kiállítás. Magyar Kultúra Háza, Budapest, 2002.
 10. Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete Tárlat, PART Galéria Sárospatak, 2002.

 

Publikációk

Írások

 1. TÓTH Tibor (1992): A szomolyai pedagógiai program bemutatása; Megjelent: „Nézzük meg együtt!” c. Közoktatási sorozatban; Akadémia Kiadó, Budapest, 1992. pp. 71-75. ISSN 0238 6577, ISBN 96305 6240 5
 2. TÓTH Tibor (1995): Oktatási program az anyag, szerkezet, forma, rendeltetés és társadalmi tényezők együtthatásáról a helyi népi építészetben; Megjelent: Utak a vizuális nevelésben c. sorozatban; pp.19-21. MPI, Miskolc, 1995.
 3. TÓTH Tibor (1996): Szakkör, iskolagaléria, napközi; In.: „Növésterv” A vizuális tehetség gondozása BAZ megyében, pp. 33-35. BAZ Megyei Önkormányzat és a Mecénás Alap 1996.
 4. TÓTH Tibor (1998): Média - vizuális ötletek-; Megjelent: Módszertani lapok, Vizuális kultúra 1. évf. 1-2. sz. OKSZI, Budapest, 1998. ISSN 11218-5906
 5. Miért éppen animáció? Megjelent a Médianevelés a közoktatásban; Segédanyag a mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához c. kézikönyvben; BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1999. pp. 117-119. ISSN 963 03 7679 2
 6. TÓTH Tibor (1999): A technikai szemlélettől a kreatív alkalmazásig; Megjelent: Ötvözet és kapcsolat a művészetekben c. kiadványban, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara, Paletta Egyesület Sárospatak, 2003.
 7. Az egri Eszterházy Károly Főiskola film- és videó kultúra közvetítő képzése c. tanulmány (társszerző); Megjelent: a Moziüzemeltető Kulturális Alapítvány konferencia-kiadványában. Eger, 2004.
 8. TÓTH Tibor (2005): A mozgókép- és médiaoktatás a felsőfokú képzésben – Eszterházy Károly főiskola; Megjelent: Szemezgető – Szemelvények a film- és médiaoktatás helyzetéről c. tanulmánykötetben pp. 75-78. La Venta Kiadó Budapest, 2005. ISBN 963 86465 7 8
 9. ANTAL Péter - TÓTH Tibor (2006): Tartalom és forma egysége az oktatási célú multimédiális agyagok fejlesztésében, társszerző; XIX DIDMATTECH 2006. pp. 158-160. ISBN 978-80-89234-23-3
 10. TÓTHNÉ PARÁZSÓ Lenke - TÓTH Tibor - ANTAL Péter (2007): Research of on-line examination method in higher education of Eszterházy Károly College in: XX. DIDMATTECH 2007 II.kötet pp. 638-641. ISBN 80-7220-296-0
 11. TÓTH Tibor (2007): Motion Pictures Culture and Media Science Instruction at the Eszterházy Collage in: Information and communication technology in natural science education – 2007. pp. 177-181. ISBN 978-9986-38-823-4
 12. TÓTH Tibor (2007): Elektronikus képalkotás in: 20 éves a tanárképzés – Dokumentumok a Magyar Iparművészeti Főiskola, a Magyar Iparművészeti Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem vizuális és környezetkultúra tanárképzésének húsz évéből - 2007. pp. 88-89. ISBN 978-963-06-3105-1
 13. TÓTH Tibor (2009): Multimédiás oktatóprogram fejlesztése a hallgatók attitűdjének formálásához. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MEDACTA ´08. diel. Nitra : PF-UKF, 2009, pp. 18-24. ISBN 978-80-8094-482-7
 14. TÓTH Tibor (2009): Animáció c. elektronikus munkatankönyv, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2009.
 15. TÓTH Tibor (2009): Tanár a felvevőgéppel – Filmek az iskolákról az iskoláknak. In: Acta Academiae Agriensis, Sectio Pedagica, XXXVI. Líceum Kiadó, Eger, 2009, pp. 85-92. ISSN 1586-6181
 16. FORGÓ Sándor - TÓTH Tibor: Médiumismeret II. c. elektronikus munkatankönyv, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2010.
 17. TÓTH Tibor: Videó szerkesztés c. elektronikus munkatankönyv, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely, 2010.
 18. TÓTH Tibor: Műelemzés, dizájn és tipográfiai alapok c. elektronikus munkatankönyv, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely, 2010.
 19. FORGÓ Sándor – TÓTH Tibor: Médiumismeret II. c. könyv társszerzője, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2012. pp. 80-118.o. ISBN 978-615-5221.20.0
 20. BORBÁS László – HERZOG Csilla – RACSKÓ Réka – SZÍJÁRTÓ Imre – TÓTH Tibor: Médiatudatosság és médiaműveltség: összegző tanulmány; Megjelent: Új kutatások a neveléstudományokban 2013 c. tanulmánykötetben; Líceum Kiadó, 2014. ISSN: 2062-090X; ISBN: 978-615-5509-17-9 p9-22
 21. Борбаш Л., Сиярто И., Тот T.: Стратегии восприятия медиятекстов учащимися восьмилетних и средних школ Венгрии Медиаобразование - Российскй журнал истории, теории и практики медиaпедагогики / Russian journal of history, theory and praktice of media education ISSN 1994-4195 No 4/2014 p92-108  http://mediaeducation.ucoz.ru/load/zhurnal_quot_mediaobrazovanie_quot/6
 22. 22. Laszlo BORBAS, Imre SZIJARTO, Tibor TOTH: Moving Image Comprehension Strategies of Students in Primary and Secondary Education; MEDIENIMPULS Beitrage zur medienpedagogik, 4/2015 - Medienbildung im Kontext der „PädagogInnenbildung NEU“/Teil 2 ISSN 2307-3187 http://medienimpulse.at/articles/view/705
 1. Laszlo BORBAS, Csilla HERZOG, Imre SZIJARTO, Tibor TOTH: The Practice of media education in the Hungarian schools, In.: KWARTALNIK Nauk o Mediach, 2016.márdius 31. NUMER ISSN 2392-103X http://knm.uksw.edu.pl/the-practice-of-media-education-in-the-hungarian-schools/
 1. Laszlo BORBAS, Csilla HERZOG, Imre SZIJARTO, Tibor TOTH: The embeddness of media education in the Hungarian education system Edifications of school fieldwork : GSTF Journal on Education (JED), 2016 pp. 55 – 67.o. ISSN: 2345-7163

Taneszköz fejlesztés

 1. Roma képzőművészet és tárgykultúra Észak-Magyarországon c. digitális adattárhoz - tanári kézikönyv és CD tervezése, kivitelezése, BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 2001.
 2. Könyvtár szakhoz távoktatási tankönyvcsalád tipográfiai tervezése, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2001.
 3. A nemzeti kisebbségek képzőművészete és tárgykultúrája az Északi-régióban c. tanulást segítő, digitális taneszközhöz CD tervezése, kivitelezése, BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 2002.
 4. „Más is ember, nem csak te” címmel a doktori iskola végzéséhez kapcsolódva, multimédia tervezése kivitelezése, Konstantin Egyetem, Nyitra, 2009.
 5. FORGÓ Sándor - TÓTH Tibor: Médiumismeret II. c. elektronikus munkatankönyv, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2010.
 6. TÓTH Tibor: Videó szerkesztés c. elektronikus munkatankönyv, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely, 2010.
 7. TÓTH Tibor: Műelemzés, dizájn és tipográfiai alapok c. elektronikus munkatankönyv, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely, 2010.
 8. Részvétel a Mestertanár Videoportál elkészítésében, amely a pedagógusképzés számára készült, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2011.
 9. HUNLINE - TÁMOP-4.1.1.C-12 – projekt keretében készülő elektronikus taneszközök médiaelemei elkészítésének irányítása, az animációk kivitelezése. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2014

 Előadások

 1. Hagyomány és érték tanítása BAZ megyében - társelőadó, BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1990.
 2. INSEA Nemzetközi konferencia, Budapest. Téma: Hagyomány és érték képviselése a vizuális nevelésben - társelőadó, Budapest, 1990.
 3. Soros Alapítvány Vizuális nevelési program, Nagykanizsa. Témák: 1998. Mozgóképkultúra – médiaismeret módszertana.
 4. Van-e más nyelvük? Tapasztalatok a cigányság vizualitásáról; Soros Alapítvány Vizuális nevelési program - előadó, Nagykanizsa, 1999.
 5. Filmművészeti Nyári Egyetem; A főiskolai filmoktatás és a hallgatók filmízlése c. konferencia Téma: Az S8-tól a médiainformatikáig - társelőadó, Eger, 2000.
 6. ICEM Nemzetközi Tanácskozás, Eger. Téma: Mozgókép- és médiaismeret tanítása az Eszterházy Károly Főiskolán - előadó; Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2001.
 7. Kistérségi Szakmai Nap; Téma: A mozgókép- és médiaismeret a kerettanterv tükrében – előadó, Szerencs, 2001.
 8. Kistérségi Szakmai Nap; Téma: Cigány tanulók fejlesztése a vizuális kultúra eszközeivel - előadó, Szomolya, 2001.
 9. ICEM Nemzetközi Tanácskozás; Téma: A médiakultúra interdiszciplinális jellege - előadó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 2002.
 10. Informatika a felsőoktatásban c. konferencia. Téma: A távoktatási tananyagok vizuális tervezése - társelőadó, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2002.
 11. Regionális kisebbségi szakmai nap. Téma: Roma képzőművészet és tárgykultúra Észak-Magyarországon c. digitális taneszköz bemutatása - előadó, Gönc, 2001.
 12. Regionális kisebbségi szakmai nap. Téma: A nemzeti kisebbségek képzőművészete és tárgykultúrája az Északi-régióban c. digitális taneszköz bemutatása - előadó, Miskolci Galéria, Miskolc, 2002.
 13. Módszertani vásár. Téma: A mozgókép-oktatás és vizuális kultúra-oktatás kapcsolata - előadó, Kaposvári Egyetem, 2002.
 14. Zempléni Művészeti Napok. Téma: A mozgóképkultúra és médiaismeret komplex alkalmazása az EKF Médiainformatika Intézetén - előadó, Miskolci Egyetem, Comenius Tanárképző Kara, Művészeti Nevelési Tanszék, Sárospatak, 2003.
 15. Cigány Népismereti Műhelykurzus. Téma: A népismereti tananyag fejlesztésének problémái. Kép, más, más kép, másképp c. módszertani film bemutatója (rendező, operatőr, vágó) kapcsán előadó a roma gyerekek kreativitásfejlesztéséről, Járdánháza, 2003.
 16. DIDMATTECH, 2003. Téma: Távoktatási tananyagok vizuális tervezése - társelőadó, Csehország, Olomouc, 2003.
 17. Tanárképzők Szövetsége szakmai tanácskozása. Téma: Líceum Televízió – tanító televízió - előadó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2003..
 18. Közös Európánk c. riportfilm bemutatója - rendező, operatőr, vágó, Brüsszel, Eu-Parlament, 2004.
 19. TransEuropa Express Konferencia meghívott előadója. Téma: A mozgókép oktatás rendszere a Líceum Televízióban, Szolnok, 2004.
 20. Kepes György Nemzetközi Tudományos Művészeti Szimpózium, Téma: Mozgókép a képzőművészetben - előadó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2004.
 21. Értéktermtés-Értékmegőrzés-Értékközvetítés - Tehetséggondozás a vizuális nevelésben c. konferencia. Téma: A Vizuális Nevelési Munkacsoport tehetséggondozó munkája – társelőadó, Miskolci Galéria, Miskolc, 2005.
 22. Ez a miénk, oké? - Első magyar dán termelőiskola, Zalaegerszeg - c. film - rendező, operatőr, vágó - bemutatása az EQUOL projekt keretében, Hollandia, Winshoten, 2006.
 23. Az RMPSZ Kongresszusa, Románia. Szövetségben - 15 éves a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége c. dok. film - rendező, operatőr, vágó -bemutatója, Szováta (Románia), 2006.
 24. DIDMATTECH, 2007. Pedagogicka Obecna Didaktika Konferencia 2007. Research of on-line examination method in higher education of Eszterházy Károly College – társelőadó, Olomouc, Csehország, 2007
 25. Information and communication technology in natural science education 2007. Siauliai University, Motion Picture Culture and Media Science instruction at the Eszterházy Károly College - előadó; Siauliai, Lithuania, 2007.
 26. TICKLE-projekt (Teachers Intercultural Competences as Keystone to Learning in Europe) keretében rendezett workshop, Téma: A szomolyai barlanglakások múltja, jelene, jövője és a helyi cigány kisebbség sorsa - előadó. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2008.
 27. Országos Neveléstudományi Konferencia. Téma: Fókuszban a terep (Film a kutatás szolgálatában) – társelőadó, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008.
 28. MEDACTA ´08 Konferencia, Tudomány – Technika - Oktatás címmel. Téma: Multimédiás program a hallgatók attitűdjének alakítására - előadó, Szlovákia, Nyitra 2008.
 29. Tehetséggondozás - a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete konferenciája. Téma. A BAZ megyei tehetséggondozás rendszerének bemutatása a vizuális nevelésben - társelőadó, MROE, Budapest, 2009.
 30. Online testing and evaluation forms in Pedagogy – társelőadó, Moscow State University of Printing Arts, Moszkva, 2010.
 31. Az Eszterházy Károly Főiskola Mozgóképkultúra tanszékének filmjeinek és a képzés bemutatása - társelőadó. Filmfesztivál a hal jegyében, 2011. szeptember 29, október 2. Csehország, Olomouc.
 32. Az animációs filmek műfaji sajátosságai és az alkalmazott animáció kapcsolata – előadó. Agria Media 2011 és az ICI-11 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia, Eger, 2011.
 33. Az Eszterházy Károly Főiskola Mozgóképkultúra tanszéken folyó gyakorlati képzés bemutatása – előadó. FFeST 5. Nemzetközi Diákfilmfesztivál, november 22-27. Románia, Sapientia Egyetem, Kolozsvár.
 34. Szociokulturális viszonyok és a médiaműveltség közötti kapcsolat közép- és általános iskolai diákok körében – előadó. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013.
 35. Kultúra, identitás, múzeumpedagógia – előadó. Szerethető múzeum, VI. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, Eger, 2014. november 5-6.
 36. Az Eszterházy Károly Főiskola Mozgóképkultúra Tanszékén készült alkotások bemutatása – társelőadó. FAMUFESZT, 2014 nemzetközi Diákfilmfesztivál és Workshop, 2014. november 26-30. Csehország, Prága.
 37. A Vizuális kultúra és a Mozgóképkultúra és médiaismeret integrált területeinek innovatív oktatási lehetőségei, Vizuális Mesterpedagógus Műhely, Budapest, 2015.

CITÁCIÓ

 1. Nálunk tervekből soha sincs hiány c. film, Természetes tanulás c. film, Ez a miénk, oké? – Első magyar dán termelőiskola, Zalaegerszeg – c. film; Equal-konferencia - Bubapest, 2007.
 2. TICKLE-projekt (Teachers Intercultural Competences as Keystone to Learning in Europe) keretében Hollandiában, az University of Arnhem and Nijmegen, Pabo Arnhem intézményben rendezett workshop-on az Egy célt mindig el kell érni c. film vetítése, 2008.
 3. TICKLE-projekt (Teachers Intercultural Competences as Keystone to Learning in Europe) keretében Észtországban, a Tallinn University, Faculty of Educational Sciences intézményben rendezett workshop-on az Egy célt mindig el kell érni c. film vetítése (2008).
 4. Bükkalja barlanglakásairól készült fotók (kb. 100 db) bekerültek a Magyar Néprajzi Fotóarchívumba, Budapest, 2009.
 5. 60 ÉVES A néprajzi tanszék jubileumi konferencia és találkozó. Szűk Balázs: Metszetek a magyar néprajzi és antroplógiai filmezés történetéből előadás keretében: Hát, elmentünk kaszavenni c. film vetítése; Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009.
 6. „Botos ember, gyöjjék ide” c. film vetítése a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Noszvaj népi építészetét bemutató állandó kiállításon. Szentendre, 2010.
 7. Racskó Réka: Összehasonlító vizsgálatok - A digitális átállás módszertani megalapozásáról, PhD értekezés, 2016, Eger https://www.researchgate.net/profile/Reka_Racsko2/publication/316594905_Osszehasonlito_vizsgalatok_a_digitalis_atallas_modszertani_megalapozasarol/links/5905e3070f7e9bc0d590d1ff/Oesszehasonlito-vizsgalatok-a-digitalis-atallas-modszertani-megalapozasarol.pdf

Filmek

Rendező, operatőr, vágó

A hangtól a jelhasználatig – A Látható Hangok Program (módszertani film)

Hát, elmentünk kaszavenni (dokumentumfilm)

http://www.docuart.hu/docuart/en/adatbazis/adat_szemely/1368/dialektus

Dialektus Európai Dokumentumfilm Fesztivál – különdíj

Kistérségi és Közösségi televíziók IX. Filmszemléje, Lakitelek, 2008 - a zsűri különdíja 

Egy célt mindig el kell érni (dokumentumfilm)

Dialektus Európai Dokumentumfilm Fesztivál

Versenyprogramban

http://www.docuart.hu/docuart/en/adatbazis/adat_szemely/1368/dialektus

http://www.docuart.hu/docuart/hu/adatbazis/adat_film/1134

VII. Roma élet Közép_európai Dokumentumfilm Fesztivál - kategóriadíj

Rendező, operatőr

Botos ember, gyöjjék ide (dokumentumfilm)

Balaton Filmfesztivál - fődíj

http://nol.hu/archivum/archiv-372628-186146

http://www.docuart.hu/docuart/en/adatbazis/adat_szemely/1368/dialektus

 Társrendező, operatőr, vágó

Rá kell hangolódni a gyerekekre – Szimfónia Program (módszertani dokumentumfilm)

Nem lehet abbahagyni – Portré Leitner Károly gyógypedagógusról (módszertani dokumentumfilm)

Nem lehet mindegy: van végzettség vagy nincs (módszertani dokumentumfilm)

A nagy gondolat – Komplex Instrukciós Program (módszertani dokumentumfilm)

Mindig úton – Dinnyés József (dokumentumfilm)

https://port.hu/adatlap/film/tv/mindig-uton-mindig-uton/movie-86719

Operatőr

Rácson kívüli vadrét – Erdélyi Zsuzsanna (dokumentumfilm)

http://www.docuart.hu/docuart/en/adatbazis/adat_szemely/1368/dialektus​

Elektronikus (film, MM, Weblap)

 1. Megfigyelés, megértés, rendszerezés, következtetés - módszertani film, társalkotó, OOK Veszprém 1987.
 2. Boldva - műelemzés- módszertani film - rendező, operatőr, vágó, BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1990.
 3. Hagyomány és érték tanítása BAZ megyében - módszertani film - rendező, operatőr, vágó, BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1990.
 4. A Líceum c. referencia film - társalkotó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 1998.
 5. Üdvözöljük Noszvajon! c. turisztikai referenciafilm - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 1999.
 6. KOMENCZI Bertalan – TÓTH Tibor: Informatizálódó oktatás 2000 c. módszertani film - társrendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2000.
 7. Barokk Eger c. CD-ROM - társalkotó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2000.
 8. Ezer éves az Egri Egyházmegye c. CD-ROM - társalkotó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2000.
 9. Az Egri Sportmúzeum CD-ROM - társalkotó,
 10. Kép, más, más kép, másképp c. módszertani film a roma gyerekek kreativitásfejlesztéséről - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2001.
 11. Az EKF távoktatási programját szolgáló honlap logójának megtervezése, kivitelezése, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2002.
 12. Múzeumi foglalkozás –módszertani film - rendező, operatőr, vágó - a roma gyerekek kreativitásfejlesztésének egy lehetséges módjáról. Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, Eger, 2003.
 13. Rend és szabadság – portréfilm Seres János festőművészről - rendező, társoperatőr, vágó - Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2003-2004.
 14. Közös Európánk c. riportfilm bemutatója - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2004.
 15. Tűzben született formák c. portréfilm, - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2004.
 16. A Hór-völgy őre – Odor vár c. ismeretterjesztő kisfilm - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2004.
 17. Örsúr földjén – Latorpuszta c. ismeretterjesztő kisfilm - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2004.
 18. Megkövült óriások völgye – Felső-szoros c. ismeretterjesztő kisfilm - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2004.
 19. Emlékeztessen benneteket… c. dokumentumfilm - rendező, társoperatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2004.
 20. uw.hu honlap kidolgozása a Vizuális Nevelési Munkacsoport tehetséggondozó tevékenységéről - társalkotó, Miskolci Galéria, Miskolc. 2005.
 21. A pedagógusi kompetencia vizsgálata c. kutatás Pedagógusportrék, módszertani filmsorozatának társalkotója, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2005.
 22. „Botos ember, gyöjjék ide!” c. dokumentumfilm - rendező, operatőr, Líceum Televízió, 2005.
 23. Ez a miénk, oké? – Első magyar dán termelőiskola, Zalaegerszeg – c. módszertani film - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2006.
 24. Természetes tanulás c. módszertani film - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2006.
 25. „Hát, elmentünk kaszavanni” c. dok. film 13’, rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2006.
 26. JÓNÁS Zoltán – TÓTH Tibor: Szövetségben – 15 éves a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége c. dok. film - társrendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2006.
 27. Tervekből nálunk soha sincs hiány c. módszertani film - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2007.
 28. Kelemen Endre - Tóth Tibor: A pedagógusok szakmai kompetenciája c. filmmelléklet (24’) - társrendező, operatőr, vágó, Tanulmányok a neveléstudomány köréből XXXIV. kötet, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2007. ISSN 1586-6181
 29. JÓNÁS Zoltán – TÓTH Tibor: Mindig úton c. portréfilm, 45’, - társrendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2007.
 30. Nem csodákra várunk c. módszertani film - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2008.
 31. Gyuri és Irénke c. portréfilm egy cigányházaspárról - rendező, operatőr, vágó, 35’, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2008.
 32. Egy célt mindig el kell érni c. portréfilm Lakatos Adolfról - rendező, operatőr, vágó, 20’, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2008.
 33. Referenciafilm a WORLDDIDAC számára - rendező, operatőr, vágó, Basel, Svájc, 2009.
 34. Az életre készítünk fel c. módszertani film - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2009.
 35. JOMITE c. film a mester képzés közös elvek szerinti EU-s kidolgozásáról az Eszterházy Károly Főiskolán - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Televízió, 2010.
 36. Mestertanár Videoportál, számára több eltérő hosszúságú pedagógiai-, módszertani- és portréfilm készítése - társrendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2011.
 37. AGRIA MÉDIA 2011 c. film készítése az Agria Média Nemzetközi Konferencia történetéről, - rendező, operatőr, vágó, Eszterházy Károly Főiskola, 2011.
 38. Nemzetközi Természetművészet Szimpózium, Noszvaj, 2014. Összefoglaló film készítése a szimpóziumról – rendező, társoperatőr, vágó. Líceum Televízió, 2014.
 39. Itt jobb, mint ott – Magvető Tanoda, Nyíregyháza – Huszártelep, dokumentumfilm; rendező, operatőr, vágó. OFI megbízásából Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-Hungary), 2014.
 40. SALLAI Éva – TÓTH Tibor: Amiről az iskola szól – Életpálya építés támogatása c. módszertani dokumentumfilm, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015.
 41. SALLAI Éva – TÓTH Tibor: Nem lehet abbahagyni – portré Leiner Károly tanító és gyógypedagógusról c. módszertani dokumentumfilm, társrendező, operatőr, vágó. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015.
 42. SALLAI Éva – TÓTH Tibor: Rá kell hangolódni a gyerekekre – Szimfónia program c. módszertani dokumentumfilm, társrendező, operatőr, vágó. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015.
 43. SALLAI Éva – TÓTH Tibor: A nagy gondolat – iskolamentő módszer egy sokszínű iskolában c. módszertani dokumentumfilm, társrendező, operatőr, vágó. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2015.
 44. SALLAI Éva – TÓTH Tibor: Akik szeretik a kihívásokat c. módszertani dokumentumfilm, társrendező, operatőr, vágó. Türr István Képző és Kutató Intézet, Eger, 2015.
 45. SALLAI Éva – TÓTH Tibor: Kit érdekel G. Márkó? c. módszertani dokumentumfilm, társrendező, operatőr, vágó. Türr István Képző és Kutató Intézet, Eger, 2015.
 46. SALLAI Éva – TÓTH Tibor: Minden napnak megvan a maga dolga c. módszertani dokumentumfilm, társrendező, operatőr, vágó. Türr István Képző és Kutató Intézet, Eger, 2015.
 47. SALLAI Éva – TÓTH Tibor: Ne legyen mindegy: van végzettség, nincs végzettség c. módszertani dokumentumfilm, társrendező, operatőr, vágó. Türr István Képző és Kutató Intézet, Eger, 2015.
 48. SALLAI Éva – TÓTH Tibor: Öt pedagógus, öt helyen, a hátrányos helyzetű gyerekekért c. módszertani dokumentumfilm, társrendező, operatőr, vágó. Türr István Képző és Kutató Intézet, Eger, 2015.
 49. TÓTH Tibor: A hangtól a jelhasználatig – A Látható Hangok Program c. módszertani dokumentumfilm, rendező, operatőr, vágó. Eszterházy Károly Egyetem, Komplex Alapprogram Eger, 2017.
_om_0041pp.jpg

Fogadóóra

szerda 11:50-13:30, A/603

Munkák

a_hangtol_a_jelhasznalatig_02.png

A hangtól a jelhasználatig

a_hangtol_a_jelhasznalatig_03.png

A hangtól a jelhasználatig

a_nagy_gondolat_03.png

A nagy gondolat

botos_ember-06.png

Botos ember

botos_ember_01.png

Botos ember

hat_elmentunk_kaszavenni_02.png

Hát, elmentünk kaszavenni

kit_erdekel_gmarko_02.png

Kit érdekel GMárkó

ne_legyen_mindegy_02.png

Ne legyen mindegy

nem_lehet_abbahagyni_02.png

Nem lehet abbahagyni

nem_lehet_abbahagyni_06.png

Nem lehet abbahagyni

ra_kell_hangolodni_a_gyerekekre_02.png

Rá kell hangolódni a gyerekekre

ra_kell_hangolodni_a_gyerekekre_05.png

Rá kell hangolódni a gyerekekre

English