Dr. Mizser Attila PhD

adjunktus,
Szakmentor (Osztatlan Média-, Mozgókép- és Kommunikáció- tanár)

CV

Tanulmányok

 1996–2001: magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (diploma: 2001)

2001–2004: Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola

 Munkahelyek

 2017-től: egyetemi adjunktus, Eszterházy Károly Egyetem

2016-tól: főszerkesztő, Irodalmi Szemle (Pozsony)

2016: megbízott szerkesztő (Kalligram Kiadó, Media Nova M Kiadó)

2013: egyetemi adjunktus, Bél Mátyás Egyetem (Besztercebánya, Szlovákia), Bölcsészettudományi Kar, Hungarisztika Tanszék

2013, 2015: kreatív írás kurzusok oktatója, 5K Központ (Budapest)

2008–2016: főszerkesztő (kulturális menedzser), Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat (Salgótarján)

2001–2007: óraadó egyetemi oktató, Miskolci Egyetem, BTK

2006–2007: sorozatszerkesztő, József Attila Kör Füzetek (Kabai Lóránttal közösen)

2005–2006: megbízott kiadványszerkesztő (kiadványszerkesztés), Plectrum Könyvkiadó

Tudományos fokozat

PhD

Szakmai pálya

Részvétel szakmai közösségekben

 Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete (Budapest)

József Attila Kör (Budapest)

Magyar Írószövetség (Budapest)

Szépírók Társasága (Budapest)

Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Dunaszerdahely)

 Szakterületek

az apokaliptikus hagyomány reprezentációja a jelenkori irodalmi és vizuális kommunikációban; a média nyelve, kommunikációelmélet; print és online lapszerkesztés

 Kutatásokban való részvétel

 Transzkulturalizmus és bilingvizmus kutatócsoport, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

Álnév és maszk az irodalomban kutatócsoport, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

 Ösztöndíjak, alkotói támogatások, díjak

 2017 Madách-nívódíj (Pozsony)

2016 NKA Alkotói Ösztöndíj (Pozsony)

2012 Balassi-díj

2013 Benedek Elek Ösztöndíj

2012 A Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíja

2009 Madách-Posonium Különdíj

2008 Gion Nándor ösztöndíj

2007 A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Szakmai Kollégiumának alkotói ösztöndíjasa

2006 Miskolc Város Ösztöndíjasa

2005 Miskolc Város Ösztöndíjasa

2005 Mikszáth-pályázat díjazottja

2005 Székely János ösztöndíj

2004 Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj

2003 Madách Imre nívódíj (Pozsony)

2003 Mikszáth-pályázat díjazottja

1996 Márai Sándor ösztöndíj  

Publikációk

Publikációk

Monográfia/Tanulmánykötet

Apokalipszis poszt: Az apokaliptikus hagyomány a huszadik század második felének magyar prózairodalmában. Dunaszerdahely, Nap, 2013

Lapos vidék. Tanulmányok, kritikák. Dunaszerdahely, Nap, 2012. (kaleidoszkóp könyvek)

Ami marad. Tanulmányok, kritikák. Dunaszerdahely, Nap, 2007 (kaleidoszkóp könyvek)

Könyvrészletek

 "mintha csak lenyomnám az entert": Kelet-Közép-Európa mint kulturális és kommunikációs játéktér Németh Gábor prózájában. In: Németh Zoltán, Roguska, Magdalena (szerk.) Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban. Konferencia helye, ideje: Nyitra, Szlovákia, 2017.11.06–2017.11.07. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, 2018. pp. 175-182.

Ontológiák kora: Önreprezentáció és antológiakultúra a kortárs „szlovákiai magyar” irodalomban. In: Csehy Zoltán, Mellár Dávid, Mészáros Veronika (szerk.) Írások mérlegen: Emlékkötet Turczel Lajos születésének centenáriuma alkalmából. Konferencia helye, ideje: Bratislava, Szlovákia, 2017.11.22–2017.11.23. Bratislava: Univerzita Komenskeho v Bratislave, 2018. pp. 65-73.

 "a fa még ott nyújtózkodott a fában": A Mittelszolipszizmus terei. In: Csehy Zoltán (szerk.) A mittelszolipszizmus terei: Tőzsér Árpád életműve (poszt)modern kontextusban. Dunaszerdahely: Media Nova M, 2017. pp. 83–87.

Elhagyott emlékezet: Történelmi tapasztalat, trauma és nyelvhasználat Kornis Jenő naplójában és levelezésében (1914–1918) In: Kappanyos András (szerk.) E nagy tivornyán: Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről. 424 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016.06.08-2016.06.10. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. pp. 11–16.

 Költészet és teremtés. In: Csanda Gábor, H. Nagy Péter (szerk.) Költészet és.... 198 p. Dunajská Streda: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2014. pp. 135–144. (Opus könyvek; 4.)

Devizaárfolyamok: Paradigmák, váltások a (szlovákiai) magyar irodalomban. In: Csanda Gábor, H. Nagy Péter (szerk.) Közelmúlt: Tanulmányok "szlovákiai magyar" könyvekről és irodalmi folyamatokról. Dunajská Streda: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, 2014. pp. 49-58.

 "kívül kerültek a történet keretein": Márton László: Árnyas főutca. In: Györe Bori, Menyhért Anna, Szabolcsi Gergely (szerk.) Trauma, gender, irodalom: A társadalmi nemi szerepek jelentősége a traumatikus tapasztalatok irodalmi értelmezésében. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.05.18 Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014. pp. 113–126.

 Miksz – át(h) –iratok: Az interkulturális kommunikáció Mikszáth Kálmán műveiben. In: Alabán Ferenc (szerk.) Az interkulturális kommunikáció Mikszáth Kálmán műveiben. 162 p. Konferencia helye, ideje: Banská Bystrica, Szlovákia, 2010.05.26-2010.05.27. Budapest: Hungarovox Kiadó, 2010. pp. 37–43.

A diskurzus rendje ma. In: Serfőző Simon (szerk.) Irodalmi értékrendek, pályakezdés, érvényesülés: A Tokaji Írótábor tanácskozásai 2008. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2008. pp. 138–140.

Vízállásjelentés: Hizsnyai Zoltán: Bárka és ladik. In: H Nagy Péter (szerk.) Disputák között. Dunaszerdahely; Somorja: Lilium Aurum; Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2004. pp. 169–173.

A fordulat hagyománya: Éleslövészet, avagy találatok egy Grendel-regényben. In: Lehoczky László (szerk.) Doktoranduszok Fóruma Szekciókiadványa. 122 p. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2002.11.06 Miskolc, pp. 79-81.

 Fontosabb művészeti írások

 Cselek hallgatásra. Pozsony, Kalligram, 2016 (versek)

 Köz. Pozsony, Kalligram, 2008 (versek)

Fuga verso un’ area affollata. Transl.: Monica Savoia. Budapest, Istituto Balassi, 2008 (regény)

Szöktetés egy zsúfolt területre. Pozsony, Kalligram, 2005 (regény)

Szakmai gyakorlat külföldön. Pozsony, Kalligram, 2003 (versek)

Hab nélkül. Pozsony, AB-Art, 2000 (versek)

Fontosabb online hozzáférésű művek

Irodalmi Szemle (Pozsony) archívuma és online felülete: www.irodalmiszemle.sk

 

mizser_attila_2018_cropped_cropped.jpg

Fogadóóra

kedd 17:00-18:00, B/303

http://www.mizserattila.hu

http://www.mizserattila.hu
English