Kiss Virág PhD

egyetemi docens,
Szakmentor, Vizuális nevelés és Művészetelmélet Tanszék

CV

Tanulmányok, végzettség

2015                       PHD fokozat megszerzése neveléstudományi területen.
Disszertáció: A vizuális művészetpedagógia és művészetterápia összehasonlítása a tanári és terapeuta kompetenciák tükrében (témavezető: Bodóczky István)
 2009-2012           ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléselmélet Program, ösztöndíjas
2007-2010:          Művészetterápia posztgraduális szakirányú továbbképzés, PTE Művészeti Kar
2004:                     Közép- és emelt szintű érettségiztető tanári továbbképzés (rajz és vizuális kultúra) és feladatírói képzés rajz és vizuális kultúra tantárgyból
1996-1999:          Magyar Iparművészeti Egyetem (ma MOME) rajz- és környezetkultúra szakos középiskolai tanár, vizuális kommunikáció szakirány (diploma: 2000-ben)
1992:                     Vizuális kommunikáció tanfolyam a Magyar Iparművészeti Egyetemen (ma MOME)
1986-1990:          egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, matematika-rajz ált. isk.-i tanári szak (diploma: 1990)

Munkahelyek, munkák

Tanítás:

2019 február 1-től Eszterházy Károly Egyetem, Vizuális Művészeti Intézet, egyetemi docens

 • tanárképzés
 • gyógypedagógiai művészetterápiás tárgyak
 • kutatásmódszertan

2015-től 2019-ig: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, egyetemi adjunktus, jelenleg óraadó
Tanított illetve saját tárgyak (nem az összes):

 • Bevezetés a művészetalapú módszerekbe
 • Művészetpedagógia módszertana
 • Művészetalapú módszerek segítő szerepben: Elméleti modellek és kiemelkedő képviselők (MA)
 • Vizuális kifejezés és képességfejlesztés; Vizuális alkotás és befogadás
 • Vizuális művészeti terápiák;
 • Képi kifejezés és rajzvizsgálat a gyógypedagógiában; Fogyatékosság és vizuális művészetek; Médiakultúra; Média és dizájn a gyógypedagógiában;

2010-től 2015-ig: Pető András Főiskola (korábban Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete), Humántudományi Intézet, főiskolai adjunktus

 • 2014-2015 tanszékvezető (Műveltségterületek és módszertanuk tanszék, Humántudományi Intézet)
 • tanított tárgyak: vizuális nevelés és módszertana, vizuális kultúra, bábjáték és módszertana
 • módszertani gyakorlatok vezetése belső (mozgássérült), integráló és külső óvodai csoportokban

2010-től (jelenleg is) A MOME Elméleti Intézet szervezésében "Művészettel nevelés" tanfolyam terepgyakorlatának koordinálása, képzőművészet-terápia téma tanítása
2015: a Károli Gáspár Református Egyetemen „Személyközpontú művészetpedagógia” (30 órás) akkreditált tanfolyam (akkreditációs anyag kidolgozása és a tanfolyam vezetése)
1990-2007   Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola (középiskola kallódó fiataloknak). Munkaköreim:
- segítő (mentor) és stábtag
- rajz, művészettörténet, vizuális kultúra tanítása
- művészeti alkotóműhely vezetése
- műhely- és gyakorlatvezetés a szakképzésen (művészeti szolgáltatás-szervezés, közművelődési szakember OKJ-s képzésen)

2008-2009  Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, rajz és vizuális kultúra illetve mozgókép és médiaismeret tanítása
2000–2002  Óbudai Waldorf Iskola, rajz és vizuális kultúra, művészettörténet tanítása
1996–1998   budapesti Árpád Gimnázium, rajz és vizuális kultúra tanítása
1990-1993    budapesti Deák Téri Általános Iskola (ma Deák Diák), rajz és vizuális kultúra tanítása

Egyéb önálló munkák pedagógiai területen:

2004 – 2009         feladatírás az OKI (ma OFI) és OKÉV számára (érettségi- és fejlesztő feladatok). Az érettségi feladatkidolgozó bizottság tagja Rajz és vizuális kultúra tárgyból.
2009-2010           „Zoom” online feladatgyűjtemény, (társszerző: Pataky Gabriella)
https://sites.google.com/site/zoomfgy/home , az NKA és a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatásával (saját projekt)
2009-2010            TÁMOP vizuális képességmérő feladatok kidolgozása
2008                       Kompetenciaháló készítése a NAT Művészetek műveltségterületéhez
2007                       kerettanterv írása Rajz és vizuális kultúra tantárgyból az Apáczai Kiadó és a Szőlőtő Alapítvány kéttannyelvű iskolái számára
2008– 2009         múzeumpedagógiai foglalkozások tartása (külső munkatársként) az Iparművészeti Múzeumban
2008, 2011           Családi nap és múzeumpedagógiai bemutató a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Új Magyar Képtárában

Művészetterápia, művészeti facilitáció

2016-tól:              Az Átkelő Galériát (korábban Tárt Kapu Galéria; art brut és outsider art, volt OPNI) működtető szakmai stab tagjaként: művészetterápiás szakmai csoportok, múzeumpedagógiai, és közösségi programok szervezése és vezetése
2016-2018:          Művészetterápiás módszertani csoport vezetése szakembereknek (helyszín: Tárt Kapu Galéria)
2017-2018:    AIM: „All in Movement”, Erasmus projekt a Dancing Tao londoni táncmeditációs közösség szervezésében (London, Róma, Berlin, Budapest helyszínekkel), inklúzió művészeti, elsősorban táncmeditációs módszerekkel
2009-2014            Művészetterápia témájú doktori kutatás (elméleti és módszertani jellegű)
2014-2015           A Pető András Főiskolán “Én-idő” névvel művészetterápiás jellegű csoport vezetése Kis-Kéry Csillával (konduktor-hallgatók: Lengyel Beáta, Kadia Dorisz) a felnőttambulancia sérültjei számára
2014 őszi szemeszter, Pető András Főiskola: “A művészettel nevelés interdiszciplináris alapjai és pedagógiai gyakorlata” szabadon választható tárgy keretében módszertani sajátélményes művészetterápiás csoport vezetése (az elméleti ismeretek tanítása mellett)
2012-től folyamatosan a MOME “Művészettel nevelés” továbbképzésén

 • módszertani jellegű sajátélményes művészetterápiás csoport vezetése a képzésen résztvevőknek
 • képzőművészet-terápia elméleti előadás
 • terepgyakorlat szervezés-koordinálás

2012-2013           „Bevezetés a művészetterápiába magyar szemszögből” munkacímű könyv megírása az NKA támogatásával (kiadatlan)
2010-2011:          művészetterápia a Heim Pál kórház Mentálhigiéniás Ambulanciáján (egyéni és csoport)

 • egyéni művészetterápiás munka dr. Fohn Márta mellett
 • művészetterápiás gyerekcsoport vezetése (koterapeuta társ: Nyitrai Mónika gyógypedagógus, pszichológus), 2 hetente fél éven keresztül + 1 hetes nyári tabor

1991-2007            Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnáziumban művészeti és segítő munka kallódó, deviáns fiatalokkal a pedagógia és a terápia határán, részben terápiás keretek között, művészeti alkotóműhely vezetése

 • Megálló Csoport: művészetterápiás jellegű művészeti alkotóműhely vezetése 2000-ben fél évig

 

Művészetterápiás sajátélmények és módszertani képzések:

 • Tamar Hazut izraeli képzőművészet-terapeuta módszertani kurzusai (Haifa módszer):
  • március 23-25. (30 óra)
  • október 27. (8 óra)
  • március 7-8. (16 óra)
  • május 7-8. (16 óra)
 • Lisa Kay 2 napos művészetterápiás tréningje a MOME-n, 2011. október
 • Lianna Polychroniadou görög művészetterapeuta kurzusa 2014. május 3. (8 óra)
 • 2014-2015: Integrált kifejezés és táncterápia csoport (100 óra)
 • 2015-2018: Pszichodinamikus mozgás és táncterápia önismereti csoport (300 óra)
 • 2013-tól 2017-ig: táncterápia fogyatékos fiatalokkal egy csoportban (2 hetente 2 óra, Kővári Henrietta pszichodinamikus mozgás és táncterápiás csoportvezetővel)

Nyelvtudás

 • folyékony, tárgyalóképes angol nyelvtudás, középfokú nyelvvizsga
 • német lektorátusi nyelvvizsga, német nyelvtudás, szakirodalom olvasása szintjén
 • olasz nyelv alapfokon


 

Publikációk

 Doktori disszertáció:

Kiss Virág (2014): A vizuális művészetpedagógia és művészetterápia összehasonlítása a tanári és terapeuta kompetenciák tükrében, ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, (230. old.)

Könyvfejezet, tanulmány:

 • Kiss Virág (2017): A művészetterápia szakmaisága. In: Szociálpedagógia, 2017. 1-2. 38-56. old.
 • Kiss Virág (2017): Művészetalapú módszerek, In.: Nagy Ádám (szerk.): Szolgálva, nem tündökölve, Trencsényi 70. , Iuvenis – Ifjúságszakmai műhely, ISZT Alapítvány, Budapest. 189-214. old.
 • Kiss Virág (2017): Művészetalapú módszerek a gyógypedagógiában, In.: Fejlesztő Pedagógia, ’A hang lelke – a lélek hangja” Művészeti terápiák a gyógypedagógiában, 2017/1-2. 19-25. old.
 • Virág Kiss (2014): Comparing Visual Art Education and Art Therapy Theory and Methodology, In.: CONFINIA PSYCHOPATHOLOGICA 2:(2)  127-150. (2014)
 • Kiss Virág (2014): A művészet mint nevelés és a nevelés mint művészet, Neveléstudomány online folyóirat, 2014/1, 69-81. old. Url: http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2014/03/a-muveszet-mint-neveles-a-neveles-mint-muveszet/
 • Virág Kiss (2014): Comparing Visual Art Education and Art Therapy Theory and Methodology, In.: Confinia Psychopathologica, 2014. Vol.2 No.2., 151-174. old.
 • Kiss, Virág- Bergmann, Judit (2014): Projektív vizuális feladatok, In.: Neveléstudományi kutatások közben, Válogatás doktori hallgatók munkáiból, szerk. Szabolcs Éva, Garai Imre, 11-18. old. Url.: http://www.eltereader.hu/media/2014/12/Szabolcs_Garai_Nevelestud_READER.pdf , 2014. márc. 1.-i megtekintés
 • Virág Kiss (2013): ‘Reflections on drawings in art pedagogy and art therapy’, Visual Inquiry: Learning & Teaching Art 2: 1, pp. 55–68
 • Kiss Virág (2013): Kacsaláb, múzeumi matek, és más múzeumpedagógiai programok az Iparművészeti Múzeum épületéhez, In.: Építőjátékok 2, Kéziköyv pedagógusoknak , Magyar Építész Kamara kiadványa, 40-42. old.
 • Kiss Virág (2010): Nevelés és terápia a művészet által; reflexió, értékelés, In.: Új Kutatások a Neveléstudományokban 2010, (az MTA Neveléstudományi Bizottságának sorozata), Törekvések és lehetőségek a XXI. század elején (Szerkesztők: Kozma Tamás és Perjés István)
 • Kiss Virág (2010): Művészeti nevelés, művészettel nevelés, művészetterápia In.: Iskolakultúra, 2010/10. szeparátum, 18-31. old.
 • Kiss Virág (2009): Képek tudománya a mérlegen, avagy többet ér-e még egy kép, mint ezer szó, In.: Új Pedagógiai Szemle 2009/5-6., 19-31. old.

Folyóiratcikkek, egyéb publikációk:

Konferenciák:

 • Szervezőbizottsági tag:
  • 1. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia – MPK 2017 ELTE Workshop for Arts Education – EWAE 2017
  • 2. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia – MPK 2018 ELTE Workshop for Arts Education – EWAE 2018
 • Kiss Virág: VizuZene: Vizualitás és zene találkozása művészeti facilitáció során. Elhangzott:    2. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24. Budapest.
 • Kiss Virág: Test, szőr. Elhangzott: 5. Fogyatékosságtudományi Konferencia, ELTE BGGYK, 2017. november 28.
 • Virág Kiss: Arts based methods, In: ELTE Workshop for arts education, 24. 06. 2017., Budapest.
 • Kiss Virág: Képregény-terápia: művészeti projekt a Tiszta Szívvel című filmben, Elhangzott: ELTE 1. Művészetpedagógiai Konferencia, 2017. június 23. Budapest.
 • Kiss Virág: Művészetalapú módszerek (szimpózium-előadás, szimpózium-elnök), elhangzott: ELTE 1. Művészetpedagógiai Konferencia, 2017. június 22. Budapest.
 • Kiss Virág: Művészetalapú módszerek a gyógypedagógiában, Elhangzott: Budaörs, SENECA Művészetterápiás Konferencia, 2017. február 25.
 • Kiss Virág: Tiszta Szívvel- a film művészetterápiás szempontú elemzése, workhop, Tárt Kapu Galéria, 2017. május 29.
 • Kiss Virág: Tiszta Szívvel: Az idegen apa. Elhangzott: Pécs, Pszichoanalitikus filmkonferencia, 2016. november 25.
 • Kiss Virág: A művészetterápia szakmaisága, Elhangzott: „A képi világ pszichológiai és pszichopatológiai vonatkozásai napjainkban, Elmélet és módszer; Gyakorlati vonatkozások és kazuisztikák” kifejezéspszichológiai és művészetterápiás konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2015. március 6.
 • Kiss Virág: Traumafeldolgozás, személyiségfejlesztés, nevelés művészettel: a művészetterápia hatótényezői és szintjei különböző alkalmazási területeken, Elhangzott: 2014. nov. 7. Áramlásban Művészetterápiás Konferencia, Budapest, ELTE BGGYK
 • Kiss Virág: A művészet mint eszköz a pedagógiában: művészettel nevelés, művészetalapú tanulás, művészetalapú kutatás, szimpózium-előadás, Elhangzott: Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, 2014. nov. 8., Szimpózium: Művészet alapú kutatás és gyakorlat fogyatékosság-ügyi, színház-pedagógiai és testtudati terápiás kontextusokban (Elnök: Novák Géza Máté, Opponens: Trencsényi László)
 • Kiss Virág: A művészetterápia és a művészettel nevelés lehetőségei a Pető Intézetben. Elhangzott: PAF, Tudományos Ülés, Budapest, 2014. okt. 1.
 • Kiss Virág: Application of the visual language in art therapy, Emotion, Expression, Explanation 4th International VLL Conference, VLL-Visual Learning Lab/ A Képi Tanulás Műhelye, BME, Budapest, 2013. november 15-16.
 • Kiss Virág: A művészetterápia pedagógiai vonatkozásai. Elhangzott: MPANNI Tudományos Ülés, Budapest, 2013. november 9.
 • Kiss Virág: Alkotás, őrület, elhangzott a „Mi a fene” fesztiválon (Vajda Lajos Stúdió 50 éves), Szentendre, Művészetmalom, 2013. nov. 9.
 • Kiss Virág: Reflection style-practise on drawings / Reflexiós stílusgyakorlat rajzokra (workshop) Megvalósult: VII. SIPE Colloquium, Nemzetközi Művészetterápiás Konferencia, Budapest, 2013. okt.25.,
 • Kiss Virág: Supportive application of art in different professional fields/ A művészet különböző szakmaiságú alkalmazása a segítésben, elhangzott: 6th SIPE Colloquium, Nemzetközi Művészetterápiás Konferencia, Budapest, 2013. okt.24.
 • Kiss Virág: Múzeumi matek (előadás), Élő építészet (workshop). Elhangzott: Építőjátékok Konferencia, 2013. szeptember 24-25. Fúga, Magyar Építész Kamara szervezésében, Bp.
 • Kiss Virág: Múzeumi matek (pecha kucha). Elhangzott: Taní-tani konferencia, Miskolc, 2013. febr. 1.
 • Kiss Virág: Személyesség a hátrányos helyzetű gyerekekkel való munkában. Elhangzott: Taní-tani konferencia, Miskolc, 2013. febr. 1.
 • Kiss Virág: "Önnek az orra...hmmm....az orra nagy." (Rostand: Cyrano de Bergerac), Projektív feladatok és reflexiós formák a művészetpedagógiában és a művészetterápiában. elhangzott: 2012. dec. 1. InSea utókonferencia
 • Kiss Virág: Művészet és Mentálhigiéné konferencia az Illyés Sándor Szakkollégium szervezésében, kerekasztal-beszélgetés moderálása, 2012. október
 • Kiss Virág: Nevelés, fejlesztés és terápia a művészet által, projektív vizuális feladatok, reflexió-értékelés. Elhangzott: 2012. október 13- A Mosoly Alapítvány Mese- és művészetterápiás szakmai találkozója,
 • Kiss Virág: Pintér Sonja Galéria, 2012. október 11. „Lecke pszichológusoknak ” Kerekasztal-beszélgetés a doktori kutatásom témájáról
 • Kiss Virág: Nevelés, fejlesztés és terápia a művészet által, elhangzott 2012. április 12. BMK, „Ability” Art rendezvény
 • Kiss Virág - Szebényi Csilla: Szupervízió lehetőségei a pedagógiában, elhangzott: 2012. február 3. Taní-tani konferencia, Miskolc
 • Kiss Virág: Projektív vizuális feladatok, Bálványos Huba emlékkonferencia, Budapest, 2011. dec. 3.
 • Kiss Virág: Projektív vizuális feladatok, elhangzott: 2011. okt. 21. Villámkonferencia, ELTE PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléselmélet program
 • Kiss Virág: Education and therapy through art, elhangzott: 2011. szept. 30. ELTE - Tyler Art Education Seminar (Dr. Kárpáti Andrea, Dr. Lisa Kay, PhD students from ELTE University, Graduate School for Educational Research, Temple University, Tyler School of Arts students,): (https://sites.google.com/site/eltetylerarteducationseminar/)
 • Kiss Virág: Nevelés és terápia a művészet által (Education and therapy through art) 2. Kiss Virág-Balázs Katalin Benigna: A művészetterápia művészetfogalma (The art conception of art therapy), elhangzott: 2011. aug. 28-31. Művészetterápiás Világkongresszus, Budapest:
 • Kiss Virág: Reflexió, értékelés (Reflexion and evaluation) 2. Nevelés és terápia a művészet által (Education and therapy through art), Elhangzott: 2011 június 25-30.: InSea Vizuális Nevelés Világkonferenciája, Budapest
 • Tempus tanulmányút, Hollandia, Hoogeveen, Quarter Mediation (Grundtvig, „Egész életen át tartó tanulás” program), 2011. június 20-24. Kurzus: Creativity as catalyst for innovation using art and communication. Brokers across disciplines in a lifelong learning Europe Saját prezentációk: 1. Hungarian educational system 2. Second chance schools in Hungary
 • Kiss Virág: Reflexió, értékelés, elhangzott: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Hallgatói Konferencia, 2011. május, Bp.
 • Kiss Virág: Nevelés és terápia a művészet által, elhangzott: 2011. febr 5. Taní-tani konferencia, Miskolc
 • Kiss Virág: Nevelés és terápia a szimbólumok által, elhangzott: 2010. november 6. "Áramlásban", Művészetterápiás konferencia, Bp.
 • Kiss Virág: Művészeti nevelés, Művészettel nevelés, művészetterápia, elhangzott: november 4. Országos Neveléstudományi Konferencia, Bp.
 • Kiss Virág- Illés Anikó: Nevelés és terápia a művészet által (Education and therapy through art), elhangzott: 6th SIPE Colloquium, Nemzetközi Művészetterápiás Konferencia 2010. szept. 2-4. Bp.
 • Kiss Virág: Művészeti nevelés, művészettel nevelés, művészetterápia, elhangzott: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Hallgatói Konferencia, 2010. május, Bp.

 

dscf7067.jpg

Fogadóóra

Szerda 17.15-18.15 Érsekkert 203-as szoba

English