Dr. Habil. Szíjártó Imre PhD.

Egyetemi tanár,
Szakirányfelelős (Képalkotás BA – Mozgóképkultúra és média), Szakfelelős (Osztatlan Média-, Mozgókép- és Kommunikáció- tanár )

CV

Végzettség: magyar-orosz-lengyel szakos középiskolai tanár (KLTE 1988)

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem, BTK, Mozgóképkultúra Tanszék, főiskolai tanár, filmesztéta.

Tudományos fokozat: PhD (2002, Nevelés- és művelődéstudomány, DE). Habilitációs előadások 2010., Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi doktori iskola.

Szakterület: a kelet-közép-európai országok filmgyártása, film- és médiaoktatás.

Fontosabb publikációk: Kötetek: Moszkva, Varsó, Maribor. Válogatott tanulmányok, A filmesztétikától a médiaismeretig. A mozgókép- és médiaoktatás Magyarországon 1960-2000; A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának módszertana. Tanulmányok folyóiratokban: Filmkultúra, Filmszem, Filmvilág, Metropolis, Moveast; Jel-Kép, Kultúra és Közösség, Médiakutató, Медиаобразование, Medienimpulse, GSTF Journal on Education; Ex Symposion, Jelenkor, Nagyvilág, Napút, Tiszatáj; Porównania, Slavica, Studia Slavica Hungarica, Studia Slavica Savariensia; Educatio, Iskolakultúra, Új Pedagógiai Szemle, Kwartalnik nauk o mediach; tanulmánykötetekben lengyel, szlovén, orosz, angol, német nyelven. Fordítások és műfordítások lengyel, szlovén és orosz nyelvről irodalmi és filmes folyóiratokban, ill. önálló kötetekben.

Elérhetőség: szijarto.imre@uni-eszterhazy.hu

 

_om_0068.jpg

Fogadóóra

kedd 9:00-10:00, A/601

Munkák

2017-mgymsz1.jpg
imi-1.jpg
warszawa-2015.jpg
English