Balázs Kata oktatónk tanulmánya Várnagy Tibor fotográfiáiról

A művész Tévé, Tűz, Malevics – Fényképek kamera nélkül c. kiállításához kapcsolódó kötetben olvasható oktatónk tanulmánya

Balázs Kata oktatónk tanulmánya Várnagy Tibor fotográfiáiról

Oktatónk, Dr. Boros Lili tanulmánya Vajda Lajosról

Megjelent intézetünk oktatója, Dr. Boros Lili tanulmánya Vajda Lajosról a Világok között című kiállítás katalógusában.

Oktatónk, Dr. Boros Lili tanulmánya Vajda Lajosról

Balázs Kata oktatónk az Artmagazin különszámában

A VMI oktatója, Balázs Kata művészettörténész több szöveg szerzőjeként szerepel az Artmagazin januárban megjelent Nyolcvanas évek-különszámában, amelynek szerkesztésében is részt vett.

Balázs Kata oktatónk az Artmagazin különszámában

A 18. Mezőszemerei Nyílt Tér Művésztelep kiállítása

Széplaky Gerda, filozófus, esztéta, intézetünk oktatója nyitotta meg a Nyílt Tér Művésztelep kiállítását

A 18. Mezőszemerei Nyílt Tér Művésztelep kiállítása

Dr.Kiss Virág előadása

Dr.Kiss Virág előadása

Interjú Kiss Virág kollegánkkal a művészetterápiáról

A művészet mint lelki kapaszkodó

Interjú Kiss Virág kollegánkkal a művészetterápiáról

Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék

A 2019 februárjában alakult Vizuális nevelés és Művészetelmélet Tanszék legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az egyetem rajz- és vizuális kultúra szaktanárképzésének korszerű szakmódszertani bázisát és az intézeti profilba illeszkedő képzőművészeti, tervezőgrafikai, mozgóképművészeti, kommunikációs és médiaismereti képzések elméleti hátterét.

 A tanszék nevében megjelenő vizuális nevelés, mint elnevezés magában foglalja a korszerű vizuális pedagógiai elméleteket (kreativitási modellek, konstruktív és élménypedagógia, komplex művészeti nevelés) valamint a hazai és nemzetközi vizuális pedagógiai műhelyek jó gyakorlatainak tanulmányozására és adoptálására épített performativitását és azok módszertanát.

A művészetelmélet kifejezés pedig az esztétikai (művészetfilozófiai, vizualitáselméleti, kommunikációelméleti, filmelméleti), a történeti (művészettörténeti, esztétikatörténeti, filmtörténeti),diszciplínákhoz kapcsolódó kurzusokra és az azokat oktató tanárok kutatási területeire vonatkozik.

Osztatlan  rajz- és  vizuális kultúra tanár  szak

Az intézetünkbe jelentkezők jelenleg osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szakon is tanulhatnak. Az ötéves képzés négy év szakmai stúdiumból és egy év gyakorlatból áll. A rajz- és vizuális kultúra szakhoz számos szakpár választható, a matematikától magyaron, s a testnevelésen át a médiaismeret és mozgóképkultúra tanárig. A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Ennek keretein belül a biztos rajzi alapok elsajátítása és megerősítése után a különböző képzőművészeti műfajok technikáit, valamint a klasszikus és a kortárs művészettörténet oktatásához szükséges ismereteket sajátítják el a hallgatók a képzés négy éve alatt. Fontosnak tartjuk, hogy a tanítás–tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedjenek a tanárjelöltek, s ezzel segítséget kapjanak az általános- és középiskolai pedagógiai munkájukhoz. A képzés ideje alatt lehetőségük van a diákoknak bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába, s ezzel együtt aktív képzőművészeti tevékenységet is folytathatnak. Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban taníthatnak az osztatlan tanárképzésben végzettek. Ezen kívül bekapcsolódhatnak a galériák és múzeumok pedagógiai munkájába is. A képzés emellett utat nyit a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészít a neveléstudományi doktori képzésre (PhD).

 

English