"Emancipáció - tegnap és ma"

Megjelent a Performativitás Kutatócsoport utolsó tanulmánykötete.

"Emancipáció - tegnap és ma"

FUGA mikrokozmosz 271: Széplaky Gerda,

Széplaky Gerda filozófus, esztéta a performativitásról

FUGA mikrokozmosz 271: Széplaky Gerda,

SZÉPLAKY GERDA: A nőművészettől a posztfeminizmusig

A magyarországi feminista képzőművészet rövid története

SZÉPLAKY GERDA: A nőművészettől a posztfeminizmusig

Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék

A 2019 februárjában alakult Vizuális nevelés és Művészetelmélet Tanszék legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az egyetem rajz- és vizuális kultúra szaktanárképzésének korszerű szakmódszertani bázisát és az intézeti profilba illeszkedő képzőművészeti, tervezőgrafikai, mozgóképművészeti, kommunikációs és médiaismereti képzések elméleti hátterét.

 A tanszék nevében megjelenő vizuális nevelés, mint elnevezés magában foglalja a korszerű vizuális pedagógiai elméleteket (kreativitási modellek, konstruktív és élménypedagógia, komplex művészeti nevelés) valamint a hazai és nemzetközi vizuális pedagógiai műhelyek jó gyakorlatainak tanulmányozására és adoptálására épített performativitását és azok módszertanát.

A művészetelmélet kifejezés pedig az esztétikai (művészetfilozófiai, vizualitáselméleti, kommunikációelméleti, filmelméleti), a történeti (művészettörténeti, esztétikatörténeti, filmtörténeti),diszciplínákhoz kapcsolódó kurzusokra és az azokat oktató tanárok kutatási területeire vonatkozik.

Osztatlan  rajz- és  vizuális kultúra tanár  szak

Az intézetünkbe jelentkezők jelenleg osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szakon is tanulhatnak. Az ötéves képzés négy év szakmai stúdiumból és egy év gyakorlatból áll. A rajz- és vizuális kultúra szakhoz számos szakpár választható, a matematikától magyaron, s a testnevelésen át a médiaismeret és mozgóképkultúra tanárig. A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Ennek keretein belül a biztos rajzi alapok elsajátítása és megerősítése után a különböző képzőművészeti műfajok technikáit, valamint a klasszikus és a kortárs művészettörténet oktatásához szükséges ismereteket sajátítják el a hallgatók a képzés négy éve alatt. Fontosnak tartjuk, hogy a tanítás–tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedjenek a tanárjelöltek, s ezzel segítséget kapjanak az általános- és középiskolai pedagógiai munkájukhoz. A képzés ideje alatt lehetőségük van a diákoknak bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába, s ezzel együtt aktív képzőművészeti tevékenységet is folytathatnak. Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban taníthatnak az osztatlan tanárképzésben végzettek. Ezen kívül bekapcsolódhatnak a galériák és múzeumok pedagógiai munkájába is. A képzés emellett utat nyit a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészít a neveléstudományi doktori képzésre (PhD).

 

English