Oktatónk, Dr. Boros Lili tanulmánya Vajda Lajosról

Megjelent intézetünk oktatója, Dr. Boros Lili tanulmánya Vajda Lajosról a Világok között című kiállítás katalógusában.

Oktatónk, Dr. Boros Lili tanulmánya Vajda Lajosról

Balázs Kata oktatónk az Artmagazin különszámában

A VMI oktatója, Balázs Kata művészettörténész több szöveg szerzőjeként szerepel az Artmagazin januárban megjelent Nyolcvanas évek-különszámában, amelynek szerkesztésében is részt vett.

Balázs Kata oktatónk az Artmagazin különszámában

VINYL - Vizuális nevelés és közösségi művészet városi térben

Dr. OROSZ CSABA képzőművész, a Vizuális Művészeti Intézet egyetemi docensének előadása

VINYL - Vizuális nevelés és közösségi művészet városi térben

Boros Lili művészettörténész tanulmánya Olga Tobrelutsról

A debreceni Déri Múzeum kiadásában egy katalógus, ami a Szentpétervárhoz kötődő orosz neoakademizmus egyik emblematikus alakjának, Olga Tobrelutsnak a Modemben megrendezett tárlatát foglalja össze

Boros Lili művészettörténész tanulmánya Olga Tobrelutsról

Balázs Kata oktatónk írása a Balkon folyóiratban

Megjelent Balázs Kata művészettörténész, a Vizuális Művészeti Intézet oktatójának Szemző Tibor zeneszerző-médiaművésszel készült mélyinterjújának második része

Balázs Kata oktatónk írása a Balkon folyóiratban

A 18. Mezőszemerei Nyílt Tér Művésztelep kiállítása

Széplaky Gerda, filozófus, esztéta, intézetünk oktatója nyitotta meg a Nyílt Tér Művésztelep kiállítását

A 18. Mezőszemerei Nyílt Tér Művésztelep kiállítása

Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszék

A 2019 februárjában alakult Vizuális nevelés és Művészetelmélet Tanszék legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az egyetem rajz- és vizuális kultúra szaktanárképzésének korszerű szakmódszertani bázisát és az intézeti profilba illeszkedő képzőművészeti, tervezőgrafikai, mozgóképművészeti, kommunikációs és médiaismereti képzések elméleti hátterét.

 A tanszék nevében megjelenő vizuális nevelés, mint elnevezés magában foglalja a korszerű vizuális pedagógiai elméleteket (kreativitási modellek, konstruktív és élménypedagógia, komplex művészeti nevelés) valamint a hazai és nemzetközi vizuális pedagógiai műhelyek jó gyakorlatainak tanulmányozására és adoptálására épített performativitását és azok módszertanát.

A művészetelmélet kifejezés pedig az esztétikai (művészetfilozófiai, vizualitáselméleti, kommunikációelméleti, filmelméleti), a történeti (művészettörténeti, esztétikatörténeti, filmtörténeti),diszciplínákhoz kapcsolódó kurzusokra és az azokat oktató tanárok kutatási területeire vonatkozik.

Osztatlan  rajz- és  vizuális kultúra tanár  szak

Az intézetünkbe jelentkezők jelenleg osztatlan Rajz- és vizuális kultúra tanár szakon is tanulhatnak. Az ötéves képzés négy év szakmai stúdiumból és egy év gyakorlatból áll. A rajz- és vizuális kultúra szakhoz számos szakpár választható, a matematikától magyaron, s a testnevelésen át a médiaismeret és mozgóképkultúra tanárig. A képzés a ma rajztanáraitól elvárható korszerű és változatos szakmai ismeretek kialakítására törekszik. Ennek keretein belül a biztos rajzi alapok elsajátítása és megerősítése után a különböző képzőművészeti műfajok technikáit, valamint a klasszikus és a kortárs művészettörténet oktatásához szükséges ismereteket sajátítják el a hallgatók a képzés négy éve alatt. Fontosnak tartjuk, hogy a tanítás–tanulás legkorszerűbb módszertani kérdéseivel is megismerkedjenek a tanárjelöltek, s ezzel segítséget kapjanak az általános- és középiskolai pedagógiai munkájukhoz. A képzés ideje alatt lehetőségük van a diákoknak bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába, s ezzel együtt aktív képzőművészeti tevékenységet is folytathatnak. Elsősorban a közoktatás színterein hasznosítható az itt megszerzett tudás, vagyis az általános iskolában 5-8. osztályig, illetve a gimnáziumokban taníthatnak az osztatlan tanárképzésben végzettek. Ezen kívül bekapcsolódhatnak a galériák és múzeumok pedagógiai munkájába is. A képzés emellett utat nyit a vizuális pedagógiai kutatásokban való aktív részvételre és előkészít a neveléstudományi doktori képzésre (PhD).

 

English